LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: My Lovely Sister
Anonymous

Date:
My Lovely Sister
Permalink   


tumblr_nfpkoqM3Av1rxuqtuo1_1280.jpg

ຈື່ໄດ້ວ່າຄືນມື້ນັ້ນເຫັນເອື້ອຍຫົ່ມຜ້າຂົນໜູອອກມາຈາກຫ້ອງອາບນ້ຳ, ເຮືອນຂ້ອຍເຮັດຫ້ອງ

ອາບນ້ຳແລະວິດຂີ້ຢູ່ຫລັງບ້ານໃກ້ຮ່ອງນ້ຳ. ເຄີຍເຫັນເລື້ອຍຢູ່ດອກ ເອື້ອຍ ແມ່ນຸ່ງຜ້າເຊັດໂຕ

ອອກມາ ແມ່ນຸ່ງສິ້ນຮັດເອິກເຂົ້າໄປ ແຕ່ມັກອອກມາດ້ວຍຫົ່ມຜ້າຂົນໜູ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມ

ຮູ້ສຶກແບບນີ້, ຂົນຄີງລຸກ ມຶນຍາບບາດນຶ່ງ ແລະກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຍ່ຽວໃສ່ສົ້ງ ເຂົ້າຫ້ອງແກ້

ອອກ ເຫັນນ້ຳໜຽວໆ ຂາວໆ ຄືເຂົ້າແປ້ງສິງຄະໂປ ກໍ່ເລີຍເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງ ເພິ່ນຫົວອິກໆທີ່ໄດ້

ຍິນຂ້ອຍບອກເພິ່ນວ່າ "ເຮົາຍ່ຽວໜຽວ" ແລະຍື່ນສະຫລິບໃຫ້ເພິ່ນເບິ່ງ, "ໂຕເປັນບ່າວແລ້ວ,

ຮູ້ບໍ່?" ເພິ່ນໂອບຂ້ອຍເຂົ້າໄປກອດ ແລະບອກໃຫ້ຂ້ອຍໝັ່ນທຳຄວາມສະອາດຖ້ານ້ຳກາມອອກ

ແບບນີ້ ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຖາມດອກວ່າອອກຕອນໃດ ຍ້ອນຫຍັງ.

ຈາກມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ຮູ້ສຶກອຶດອັດເມື່ອຖືກແມ່ກອດຮັດ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້

ເພາະເພິ່ນກອດຈູບດ້ວຍຄວາມຮັກ ແຕ່ພັດມັກເຂົ້າໄປແນບຊິດກັບເອື້ອຍ ບາງເທື່ອກໍ່ເສຍນິໄສ

ເຂົ້າໄປຫ້ອງເອື້ອຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ກໍ່ເຫັນປະຕູແງ້ມໄວ້ ກໍ່ເລີຍເປີດເຂົ້າໄປ ພໍດີຖືກຕອນ

ເອື້ອຍປ່ຽນ ແຕ່ບໍ່ເຫັນຫຍັງຫລາຍດອກເພາະເອື້ອຍຍັງນຸ່ງສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນ ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດ

ໃຫ້ໂຄຍແຂງນ້ຳແຕກໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຂ້ອຍຈະສວຍທຸກໂອກາດທີ່

ເອື້ອຍເຜີ ລັກເບິ່ງເນີນນົມ ເບິ່ງຂາຂາວ ເບິ່ງເປົ້າສະຫລິບ ມັກຫລາຍແມ່ນເຂົ້າໄປນອນເໝບ

ນິຕະຍະສານຂັວນເຮືອນຢູ່ບ່ອນນອນຂອງເອື້ອຍ ກິ່ນຫອມຂອງເອື້ອຍທີ່ຕິດຢູ່ໝອນ ຜ້າປູ ຜ້າ

ຫົ່ມ ປະສົມກັບຮູບດາລານາງແບບທີ່ເຂົາລົງໃນນິຕະຍະສານ ເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງໄວ ຂາກ່າຍ

ໝອນຂ້າງ ຖູໂຄຍໄປມາບໍ່ຮອດ 10 ເທື່ອ ນ້ຳກໍ່ແຕກຊົວະອອກມາແບບງ່າຍໆ. ຍ້ອນຂາດ

ຄວາມຮອບຄອບ ຈຶ່ງເສຍລັບ ເອື້ອຍໄດ້ກິນນ້ຳແບ້ນຕິດຢູ່ໝອນຂ້າງ ຕິດຢູ່ເສື່ອ ຈຶ່ງດຶງຫູຂ້ອຍ

ເຂົ້າໄປເທສະນາ. ຮັບສາລະພາບໂລດລະ ເອື້ອຍນັ່ງຊຶມໄປດົນເຕີບ ຈຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ນັບແຕ່ໄປ

ໃຫ້ມາຂໍເອື້ອຍກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງລົງ, ໂຕລັກເບິ່ງເຮົາອາບນ້ຳ ແກ້ເຄື່ອງ ແຕ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນຂອງ

ໂຕ ມັນເປັນການບໍ່ຍຸຕິທຳ ໂຕແກ້ເຄື່ອງອອກໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຂອງໂຕ. ຄວາມອາຍໃນ 3 ພົບ ແລ່ນ

ມາເຕົ້າຢູ່ນຳຂ້ອຍ ເຄີຍແກ້ເຄື່ອງ Show On ຕອນໄປກວດສຸຂະພາບນຳແພດໂຮງຮຽນ ນັກ

ຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ແກ້ເຄື່ອງໃຫ້ແພດກວດເບິ່ງອາການທີ່ຊໍ່ສະແດງຂຶ້ນມາເທິງຜິວໜັງເນື່ອງຈາກ

ການເສບຢາເສບຕິດ, ບາງຄົນໃຊ້ມີດາມປາດຕົນໂຕຕົນເອງເພື່ອເສບຢາ ບາງຄົນກໍ່ສັກ ຖ້າຜິດ

ສັງເກດ ແພດຈະສັ່ງໄປກວດເລືອດ.

ຂ້ອຍຢືນຂຶ້ນ ແກ້ສົ້ງອອກແບບຊ້າໆ ໃຫ້ເອື້ອຍເບິ່ງດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍມີແຟນ
ມີຜູ່ບ່າວໜອງແຂ້ທຽວມາລົມແຕ່ເອື້ອຍບໍ່ມັກ ໄປເບິ່ງໜັງແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ເອົາຂ້ອຍໄປນຳເພື່ອກັນທ່າ

ອ້າຍນັ້ນ ແລະໃນທີ່ສຸດອ້າຍນັ້ນກໍ່ລົ້ມເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈເປີດສົດເອື້ອຍຂ້ອຍ. "ໂອ້ໂຮ....! ຂອງໂຕ

ໃຫຍ່ຫລາຍແລ້ວເນາະ....ເອື້ອຍຈັບເບິ່ງໄດ້ບໍ່?" ຂ້ອຍງຶກຫົວອະນຸຍາດໃຫ້ມືຂາວໆ ອ່ອນໆ ສັ່ນໆ

ຂອງເອື້ອຍຈັບລູບ ບຶດດຽວນ້ຳກໍ່ດຽກອອກເປື້ອນຂາຂາວຂອງເອື້ອຍ.

 __________________
Anonymous

Date:
RE: My Lovely Sister
Permalink   ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫຼືອດຕາເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງເປົ້າ crotch ເບິ່ງໜ້າເອິກຂອງເອື້ອຍ
ຂອງນ້ອງເຈົ້າຈັກເທື່ອຫວາ? ດີຫລາຍເດີເຈົ້າ, ຈົ່ງສືບຕໍ່ຄວາມເປັນອ້າຍ
ເປັນນ້ອງທີ່ດີ. ຂ້ອຍເລິ່ມສົນໃຈໃນເພດກົງກັນຂ້າມຕັ້ງແຕ່ຢູ່ຫ້ອງປໍ4,
ຮຽນວິຊາສຸຂະພິບານ ເລື່ອງການຮັກສາອະນາໄມເວລາໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳ ເນັ້ນ
ໜັກແມ່ນເພດຍິງ ໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດຈາກໜ້າໄປຫລັງເພື່ອປ້ອງກັນ
ເຊື້ອ Eco-lie ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຕາມຮູປັດສະວະ. ບັກສອງສົນໃຈ ແຕ່ບໍ່ກ້າ
ຖາມປ້າຄູ ຈຶ່ງຖອງສອກໃຫ້ຂ້ອຍຖາມ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ກ້າດອກ ແຕ່ມັນຊູຊີໃຫ້
ຖາມ ປ້າຄູແນມມາເຫັນຈຶ່ງເຕືອນໃຫ້ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳອະທິບາຍ ຖ້າມີຂໍ້ຂ້ອງ
ໃຈໃຫ້ຍົກມືຖາມ ບັກສອງກໍ່ຈັບມືຂ້ອຍຍົກຂຶ້ນຖາມ, ປ້າຄູເລີຍຕອບວ່າ
ຜູ່ຍິງມີ 2 ຮູ ຄື:ຮູປັດສະວະ ແລະ ຮູຄອດ ແຕ່ຈະອະທິບາຍເພິ່ມໃນຫຼັກ
ສູດປໍ5 ແລະປໍ6 ສຳລັບຊັ້ນຮຽນນີ້ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ເລື່ອງການອະນາໄມ
ເທົ່ານັ້ນ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ຂ້ອຍກໍ່ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຫລາຍກ່ວານັ້ນ ແຕ່
ບໍ່ກ້າຖາມເພື່ອນັກຮຽນຍິງຈຶ່ງເກັບຂໍ້ຂ້ອງໃຈມາຖາມແມ່ ແລະເພິ່ນກໍ່ໄດ້
ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບລະບົບສືບພັນຂອງສັດລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນ້ຳນົມ ແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫໄປທົດລອງກັບໃຜເດັດຂາດເພາະຍັງບໍ່ທັນ
ຮອດຍາມ ຮຽນຈົບ ໄດ້ເຮັດວຽກຫາເງິນ ຮູ້ຮັບຜິດຊອບຕົນເອງກ່ອນ
ຈຶ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງການ.
ຮຽນຮອດປີ3 ກໍ່ເລີຍເປີດທຸລະກິດນ້ອຍໆຢູ່ບ້ານທີ່ພໍ່ແມ່ຊື້ໄວ້ໃຫ້ເຂົາ
ເຊົ່າ ແຕ່ພໍໝົດສັນຍາເຊົ່າ ເຂົາໄປຊື້ຫ້ອງແຖວ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເຮັດຫ້ອງການ
ຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ ຊັ້ນເທິງເປັນຫ້ອງນອນ ແລະເອີ້ນເອື້ອຍມາຊ່ອຍເຮັດບັນຊີ
ດີກ່ວານັ່ງຖັກຕີນສິ້ນຢູ່ບ້ານ ອ້າຍເຂີຍຄົງເກງໃຈຈຶ່ງໃຫ້ເອື້ອຍຍອຸມາ
ຊ່ອຍວຽກ. ເອື້ອຍອຸເປັນຍິງຮ່າງນ້ອຍແຕ່ສົມສ່ວນ ຄືມີໜ້າເອິກພໍດີ
ກັບຕົນໂຕ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສະດຸດຕາຄືກະໂພກທີ່ກົມກຶງໄດ້ຮູບ, ເວລາເອື້ອຍ
ນຸ່ງເສື້ອສີຂາວ ຈະແນມເຫັນເສື້ອຊ້ອນໃນສີດຳ ເອື້ອຍບອກວ່າດຳກັບ
ຂາວເປັນຂອງຄູ່ກັນ "ຊັ້ນເອື້ອຍກໍ່ນຸ່ງສະຫລິບສີຂາວ ແມ່ນບໍ່ລະ?"
ຂ້ອຍຖາມທະລຶ້ງເອື້ອຍເພາະລາວນຸ່ງກະໂປ່ງດຳ ແຕ່ຜິດຄາດເມື່ອເຫັນ
ລາວຮື້ໃຫ້ເບິ່ງ ເປັນສີດຳຄືສີເສື້ອຊ້ອນ. ຂ້ອຍກ້າທະລຶງແຕ່ກັບເອື້ອຍອຸ
ບໍ່ກ້າທະລຶ້ງກັບເອື້ອຍອ້ອມດອກ ລາວເປັນຄົນຊິລຽດ ແຕ່ເອື້ອຍອຸມັກ
ຢອກກັບຂ້ອຍແບບເຖິງເນື້ອເຖິງເອັນ ບາງເທື່ອກໍ່ຈຸກຕາຍໄປພຸ້ນລະ
ເມື່ອຖືກລາວກຳຫຳເປັນການລົງໂທດທີ່ໄດ້ລວນລາມລາວ.
ໂຕະຂ້ອຍຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບໂຕະເອື້ອຍ ລາວມັກນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນຮັດຮູບ
ສີດຳ ບາງເທື່ອກໍ່ສີນ້ຳເງິນ ໂຕະບໍ່ມີບັງຕາ ເວລາເອື້ອຍເຜີ ຂ້ອຍມັກແຍງ
ກົກຂາຮຽວໆງາມໆທີ່ໂຜ່ອອກມາ ບາງເທື່ອກໍ່ເຫັນຮອດສະຫລິບລາງໆ
ບໍ່ເຫັນເຕັມເປົ້າດອກຖ້າລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ເຫັນ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີລູກຄ້າ ເອື້ອຍ
ຈະບໍ່ຄ່ອຍລະວັງເໝືອນຕັ້ງໃຈຢາກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ເຫັນວ່າ ຂອງເອື້ອຍຍັງ
ໂໜກໂນນດີຄືຕອນຍັງສາວເພາະອ້າຍເຂີຍບໍ່ມັກຫລິ້ນຫລາຍຄືຕອນ
ເຂົ້າໃໝ່ປາມັນ ຄົງເປັນເພາະເມື່ອຍຈາກການທຽວການ ຈາກຄວາມເຄັ່ງ
ຄຽດໃນດ້ານວຽກງານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກມີເຊັກນ້ອຍລົງ ຂ້ອຍກໍ່
ເລີຍຢອກເອື້ອຍວ່າ ຊັ້ນກ໊ະຫາຜົວນ້ອຍໄວ້ລະບາຍຈັກຄົນສອງຄົນຈຶ່ງ
ບໍ່ເປືອງນິ້ວ, ເກືອບຫູຂາດເມື່ອທະລຶ້ງເອື້ອຍເລື່ອງນີ້. ຕອນເອື້ອຍຢູ່ມໍ6
ເຫັນເອື້ອຍຊ່ອຍຕົນເອງດ້ວຍການແຍ່ນິ້ວກາງແລະນາງ ໃຊ້ປາຍນິ້ວໂປ້
ນ່ຽນໜໍ່ສະຫວັນ ສະຫລັບສອງນິ້ວທີ່ penetrate ໃນຮູ ຈົນນ້ຳຫອຍ
ລັ່ງອອກມາບໍ່ຂາຍສາຍ, ກຳລັງເບິ່ງຄັກ ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງລົດພໍ່ແມ່ເຂົ້າມາ
ເຂດບ້ານ ຟ້າວຫລົບ ໄປເຕະກະປິດ ເອື້ອຍກໍ່ເລີຍຮູ້ວ່າຂ້ອຍລັກສ່ອງ
ເບິ່ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລາວ.
ເມື່ອຮູ້ວ່າເອື້ອຍອຸມັກຫລິ້ນຂອງຕົນເອງແບບນັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້
ເອື້ອຍຮູ້ເຫັນຕອນຂ້ອຍລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດດ້ວຍການຊັກ
ວ່າວຍອກໂຄຍໃຫ້ເອື້ອຍເຫັນແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ຈາກວິນາທີນັ້ນມາ ຂ້ອຍ
ກັບເອື້ອຍມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັນຈົນເຖິງເນື້ອເຖິງເອັນ ຈົນເອື້ອຍເອົາຜົວ
ຈຶ່ງເຊົາຢອກກັນແບບນັ້ນ ຫາກໍ່ມາເລິ່ມຄືນຕອນເຮັດທຸລະກິດນີ້ລະ
ເພາະມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ນຳກັນຕາມລຳພັງສອງທຸກມື້ ມື້ລະຫລາຍຊົ່ວໂມງ.
ສິ່ງນຶ່ງມັກນຳໄປສູ່ອີກສິ່ງນຶ່ງສະເໝີ. ເວລາເອື້ອຍຍື້ເອົາເອກະສານ
ລາວມັກບຽດເຕົ້ານົມໃສ່ບ່າໄຫລ່ ຕົ້ນແຂນ, "ເອົາເບ໊າະ ໃຫ້ເອື້ອຍເຮັດ
ແຮນຈ໊ອບໃຫ້ເບ໊າະ ມາມະໆໆ ຊິເຮັດໃຫ້?" ເອື້ອຍທຳທ່າຢື້ມືມາຊິແກ້
ສາຍແອວ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຈັບມືລາວໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນ ຟຶດຟັດກັນ
ໄປມາ ເອື້ອຍອຸເສຍຫລັກລົງໄປນອນແຜ່ຢູ່ຕຽງ ຂ້ອຍຟ້າວນອນໂຄມ
ລະດົມຈູບແກ້ມ ຈູບປາກ ເອື້ອຍສ່າຍໜ້າໄປມາພໍເປັນພິທີແລະໃນທີ່
ສຸດກໍ່ເຜີຍຮິມສົບຮັບ ຈູບປາກແລກລິ້ນກັນຢ່າງເມົາມັນຈົນເສື້ອຜ້າ
ຫລຸດລົ່ນໄປກອງຢູ່ພື້ນ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງທ້ອງຕຳກັນຕ໊າບໆປະມານ 10
ນທີ ຂ້ອຍຈຶ່ງຖອກອອກມາແຕກນອກຕາມທີ່ໄດ້ຮັບປາກກັບເອື້ອຍອຸ.__________________
Anonymous

Date:
RE: My Lovely Sister
Permalink   


ເຄີຍກັບນ້ອງສາວ, ແຕ່ກ່ອນ ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຊົ່ວກັບນ້ອງດອກ ເຖິງວ່າຈະເຫັນບ່ອນສະຫງວນ

ຂອງລາວເປັນບາງຄັ້ງຄາວແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍຄິດຢາກລວນລາມແມ້ແຕ່ນິ້ວກ້ອຍດຽວ, ແທ້ໃດ໋ !

ແລະຂ້ອຍກໍ່ເຊື່ອວ່າ ນ້ອງສາວບໍ່ມີແນວຄິດຍົ້ວຍວນກວອາລົມຂ້ອຍໃຫ້ເຮັດຊົ່ວຊາມແບບ

ນັ້ນດອກ ແຕ່ສະພາບ ແລະ ບັນຍາກາດອຳນວຍເຫຼືອເກີນຈຶ່ງໄດ້ຂາດສະຕິເສກສົມກັນເອງ.

ເດືອນນັ້ນ ພໍ່ແມ່ເດີນທາງໄປຮ່ວມງານດອງພີ່ນ້ອງຢູ່ Paris ແລະຈະທ່ຽວທົ່ວ Europe

ຕອນເພິ່ນໄປຮຽນຢູ່ Lyon ບໍ່ໄດ້ໄປທ່ຽວໃສ ເຫັນແຕ່ຫໍພັກກັບໂຮງຮຽນ ມີໂອກາດແບບນີ້

ຕ້ອງທ່ຽວໃຫ້ສົມໃຈ ສອງອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍກໍ່ເຄີຍຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງມາແຕ່ຕອນເປັນບ່າວ

ນ້ອຍ ອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປສາມາດຢູ່ບ້ານຕາມລຳພັງ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ໄປ ນ້ອງສາວກໍ່ຈະຢູ່ບ້ານເປັນ

ໝູ່ ຢ້ານຂ້ອຍເຫງົາ ແລະ ອີກຢ່າງກໍ່ຄ້ານໄປນອນເຝົ້າວົງໄພດົມຄັວນກັບພໍ່ແມ່ ເພິ່ນມັກໄປ

ເຂົ້າວົງຢູ່ບ້ານຍາປ້າແສງ ລຳຄານຈຸເອື້ອຍສອນມັກຢອກຂ້ອຍ ຄິດມາແລ້ວກໍ່ເສຍດາຍທີ່ບໍ່

ຍອມໃຫ້ພວກເອື້ອຍຫລິ້ນໂຈ໋ຍສະໂດຍດີ ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຄົງມີປະສົບການຫລາຍກ່ວານີ້.

ຂ້ອຍເລີກວຽກແລ້ວກໍ່ແວ່ຕະລາດຊື້ເຄື່ອງປະກອບອາຫານທີ່ນ້ອງຈະປຸງແຕ່ງໃຫ້ກິນ

ລາວຕ້ອງຢ້ານເລີກປະຊຸມຄ່ຳ ຈຶ່ງ SMS ມາບອກຂ້ອຍໃຫ້ແວ່ຕະລາດ ແລະ ກະກຽມ

ຜັກມີ່ໄວ້ໃຫ້ລາວ. ຕອນເຂົ້າແຖວຖ້າ check out ແມ່ຕູ້ຢືນຢູ່ຂ້າງຫລັງຖາມຢອກວ່າ

"ຫລານຊາຍ...ມີຫຍັງພິເສດໆຫວາມື້ແລງນີ້?" ຂ້ອຍຍິ້ມດ້ວຍໄມຕີຈິດ ແລະຕອບໄປ

ວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງດອກແມ່ຕູ້ ເບິ່ງຮອຍຍິ້ມແລະແວວຕາຂອງແມ່ຕູ້ຄົນນັ້ນຄົງມີຫຍັງໃນໃຈ

ແຕ່ລາວບໍ່ເວົ້າໃນທີ່ນັ້ນ ອອກມາຫວິດປະຕູຕະລາດແລ້ວ ລາວຈຶ່ງຊິ່ມໃສ່ຫູວ່າ ໃຫ້ຄວາມ

ສຸກນາງຫລາຍໆເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້. ຂ້ອຍງົງໃນຄຳເວົ້າຂອງແມ່ຕູ້ຄົນນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖາມ

ບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງກັບລາວເພາະຈອດລົດຢູ່ຄົນລະຊັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງຍ່າງແຍກໄປຄົນລະທິດ ມາຮູ້

ທີຫລັງ ລາວເຫັນຜັກ Spinach , Saffron ແລະ Oyster ຈຶ່ງຄິດວ່າຂ້ອຍມີ Date ກັບ

ຜູ່ສາວ ແລະ ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າອາຫານ 3 ຢ່າງນີ້ເປັນເຫດໃຫ້ພວກຂ້ອຍເກີດມີ

ໄຟກາມຕັນຫາຂຶ້ນມາຈົນຕ້ອງໄດ້ແກ້ເສື້ອຜ້າໃສ່ກັນ.

Rosa ມາຮອດບ້ານກ່ອນນ້ອງສາວຂ້ອຍປະມານ 15 ນາທີ, ລາວເປັນໝູ່ສະໜິດກັບ

ນ້ອງສາວຂ້ອຍມາແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ ເຖິງວ່າຈະຈົບ MB ໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວ

ແລ້ວ ແຕ່ເຂົາຍັງຕິດກັນແໜ້ນເໝືອນເດີມ, ເວລາຜົວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ

Rosa ຈະມານອນຄ້າງຄືນນຳນ້ອງສາວ ເວົ້າແຈ້ງໆ ມາໃຫ້ຄວາມສຸກຊຶ່ງກັນແລະກັນ.

ກິນເຂົ້າແລ້ວ ກໍ່ພາກັນເບິ່ງທີວີ ຊ້ຳ Wine ທີ່ເຫຼືອເຄິ່ງແກ້ວທີ3,  ຈົບລາຍການທີວີ

ນ້ອງສາວກໍ່ເຂົ້າອາບ Rosa ສັງເກດເຫັນເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍຕຶງແບບບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງດອກ

ພຽງແຕ່ແນມນຳກົ້ນນ້ອງສາວຊື່, ນ້ອງສາວຂ້ອຍທ້າຍຜາຍງາມດີໃນສົ້ງໂຢກາ ຈຶ່ງຫຍັບ

ມານັ່ງໃກ້ ຖາມຂ້ອຍໃນຂະນະທີ່ເດ່ມືມາລູບຫລິ້ນເປົ້າສົ້ງຂອງຂ້ອຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບ

ຫຍັງເລີຍ  Rosa ກໍ່ຈົກໂຄຍທີ່ກຳລັງພອງອອກມາດູດອົມຈົນມັນແຂງໄດ້ທີ່ ຈຶ່ງຂຶ້ນນັ່ງ

ຫຍົ້ມ. ຕອນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຄິດຢ້ານນ້ອງສາວອອກມາເຫັນເພາະລາວໃຊ້ເວລາອາບນ້ຳປະມານ

ເຄິ່ງຊົ່ວ ສີ້ກັນບໍ່ຮອດ 15 ນາທີ ກໍ່ແລ້ວ. Rosa ບອກວ່າມື້ນີິ້ມີອາລົມພິເສດ ຂໍຢືມເອັນ

ຂ້ອຍໃຊ້ແທນເອັນຜົວ ຂ້ອຍກໍ່ເຕັມໃຈໃຫ້ໃຊ້ ຄິດວ່າ ກົກງິ້ວໜາມປູ້ຫລາຍແລ້ວ ດີກ່ວາ

ໃຫ້ Rosa ໄປໃຊ້ເອັນຄົນອື່ນ ໃຊ້ເອັນອ້າຍໝູ່ບໍ່ມີພິດໄພຫຍັງ, "ເຈົ້າລີລາດີແບບນີ້ ຄວນ

ໃຫ້ຄວາມສຸກ Joan ທຸກມື້." ຂ້ອຍຕົກສະເພີ້ທີ່ Rosa ເວົ້າອອກມາແນວນີ້, "ອ້າຍບໍ່ໃຫ້

ຄວາມສຸກນ້ອງ ນ້ອງກໍ່ຄົງບໍ່ຮູ້ລົດຊາດຂອງເອັນ" ເວົ້າແລ້ວກໍ່ລຸກຂຶ້ນ ຈູງມືຂ້ອຍຂຶ້ນໄປຫາ

ນ້ອງສາວທີ່ກຳລັງອອກມາຈາກຫ້ອງນ້ຳ. "ໂຕບ້າຫວາເຮີຍ...ອີ່ນາຍ Rosa ທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາ

ເຮັດກັບອ້າຍເຂົາແນວນີ້?" Joan ພະຍາຍາມປະຕິເສດ ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍສະແດງບົດຮັກກັບ

ໝູ່ ຈຶ່ງໂຕລອຍເຂົ້າມາຮ່ວມບົດຈົນຂຶ້ນສະຫວັນທັງ 3.__________________
Anonymous

Date:
RE: My Lovely Sister
Permalink   


ນ້ອງສາວຂ້ອຍຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍຄິດຫຍັງກັບລາວ ຈຶ່ງດຶງສົ້ນເສື້ອລົງໄປປົກເປົ້າສົ້ງໄວ້

ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮູ້ເຫັນຄວາມາສວດໂນນຂອງມູນແມ່ໃຫ້ມາ ເຖິງຈະເປັນລູກ

ສາວຄົນທີ3 ແຕ່ກໍ່ໄດ້ມູນແມ່ເກືອບ 70% ຂ້ອຍໝາຍເຖິງລັກສະນະຮູບຮ່າງ ນິໃສ

ໃຈຄໍໄດ້ພໍ່ ຂ້ອຍໄດ້ພໍ່ເກືອບໝົດໂຕພຸ້ນລະ ມັກຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ກັບນ້ອງເປັນປະຈຳ

"ຈັ່ງແມ່ນເພິ່ນບໍ່ເລືອກເນ໊າະ...ນ້ອງສາວຕົນເອງແທ້ໆກໍ່ຍັງຢາກຊີກໍ...!" ນ້ອງສາວ

ມັກເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍແນວນີ້ເວລາຂ້ອຍຊື່ນຊົມໃນຄວາມງາມ, ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍເມັກອັບເດີ

ນ້ອງສາວຂ້ອຍໜ້າຕາດີ ຫຸ່ນດີ ນຸ່ງສົ້ງ Lee ເຂົ້າໄປ ກົ້ນມົນອ໊ອກປ໊ອກເຕັມສົ້ງ ເບິ່ງ

ຄືຮູບຫົວໃຈປິ່ນລົງນີ້ລະ ເຫັນແລ້ວອົດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຫາໂອກາດຈັບກົ້ນນ້ອງກ່ອນລາວ

ຈະລົງເຮືອນໄປກັບແຟນ ບໍ່ໄດ້ຈັບລ້າດອກ ຍື່ນເງິນໃຫ້ລາວຕາມຈຳນວນທີ່ລາວ

ຕ້ອງການ. ແຕ່ໃດ໋ມາ ນ້ອງສາວຂ້ອຍບໍ່ມັກແຫບແຟນ ເຖິງວ່າເຂົາຈະອາສາຈ່າຍໃຫ້

ແຕ່ລາວກໍ່ຕ້ອງຖືເງິນຕິດກະເປົ໋າໄປນຳ ເທື່ອນີ້ເຈົ້າຈ່າຍ ເທື່ອໜ້າຂ້ອຍຈ່າຍ ປະມານ

ນັ້ນລະ ບໍ່ມັກກິນປຽບຄົນອື່ນ ກັບຂ້ອຍກໍ່ຄືກັນ ຖ້າຂ້ອຍຈັບກົ້ນລາວ ລາວກໍ່ຕ້ອງ

ບີບຫຳຂ້ອຍຄືນ ບາງເທື່ອກໍ່ບີບຈົນຂ້ອຍຈຸກໜ້າດຳໄປພຸ້ນລະ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຫຼາບ

ດອກ ຄິດຫື່ນຂຶ້ນມາຍາມໃດກໍ່ຈັບຍາມນັ້ນ ທັນຈັບກົ້ນກໍ່ຈັບກົ້ນ ທັນຈັບນົມກໍ່ຈັບ

ນົມ, "ບໍ່ໄດ້ວ່າ...ບໍ່ມັກນົມໃຫຍ່ຄືແມ່ຈ້າງ ໄປເຮັດໃຫ້ອີ່ກົບພຸ້ນ ຄັນເຈົ້າຢາກເຮັດ"

ນ້ອງສາວປະຕິເສດເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍແນະນຳໄປສັນຍະກຳເອົາ Silicon ເຂົ້າເອິກ.

ນ້ອງສາວຢືນແຍງຄີງຕໍ່ໜ້າແວ່ນ ງ່ຽງຊ້າຍ ແຍງຂວາ ແປງເຄື່ອງໄປພ້ອມ ບ່ອນໃດ

ບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຖືກຂ້ອຍຢອກຈົນເຄື່ອງຍັບ. "ຕາໃຫ້ຊື່ໆກໍ່ໄດ້

ບາດມາ ເຂົາຊິພັບເອງ" ນ້ອງສັ່ງກ່ອນລົງເຮືອນໄປນັ່ງຄາບເວບກັບບັກພູ.

ຂ້ອຍຮູ້ວ່າການກະທຳຂອງຂ້ອຍຜິດຕໍ່ກົດສັງຄົມມະນຸດ ແຕ່ຊາດກ່ອນພວກຂ້ອຍ

ເຄີຍເປັນຜົວ-ເມຍ ກັນ ລາວເປັນຜົວ ຂ້ອຍເປັນເມຍກໍ່ບໍ່ຈື່ລະເນາະ ມັນຜ່ານມາ

ຫລາຍຊາດ ຫລາຍກັບແລ້ວ ຍ້ອນແຮງອະທິຖານ ຊາດນີ້ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງໄດ້ມາເກີດ

ຮ່ວມທ້ອງແມ່ດຽວກັນ ເຝືອນປິ່ນທ້ອງໃສ່ກັນມາແຕ່ນ້ອຍພຸ້ນນະ ຫລິ້ນເຮືອນນ້ອຍ

ອີ່ອື່ງ(ລູກຄົນຂ້າງບ້ານ)ບໍ່ຢາກເປັນເມຍຂ້ອຍ ມັນຢາກເປັນລູກເພາະບໍ່ຕ້ອງອອກ

ນຶ້ງເຂົ້າ ປິ້ງປາໃຫ້ນ້ອງສາວຂ້ອຍກິນ ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຮັບບົດເປັນເມຍຂ້ອຍ

ແທນອີ່ອື່ງ. ຕອນນັ້ນ ກໍ່ນອນກອດກັນຊື່ໆ ເອົາມືໄປລູບໆຄຳອີ່ໂໝະນ້ອງສາວຕາມ

ຄຳແນະນຳຂອງອີ່ອື່ງ ມັນເຫັນພໍ່ມັນເຮັດແນວນັ້ນກັບແມ່ມັນ ນ້ອງຫາຍໃຈຍາກ

ຕອນຂ້ອຍຂຶ້ນນອນໂຄມກໍ່ເລີຍພິກໂຕລົງມານອນຂ້າງໆແລະກອດຈູບນ້ອງຊື່ໆ

ບຶດນຶ່ງອີ່ອື່ງກໍ່ໄຫ້ແງໆຄືຕອນເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ມື້ໃດ໋ອີ່ອື່ງບໍ່ໄດ້ມາຫລິ້ນນຳກໍ່ຫຼິ້ນ

ນຳກັນແຕ່ສອງອ້າຍນ້ອງ ຫລິ້ນເປັນນາຍໝໍກໍ່ມ່ວນຄືກັນເພາະນ້ອງໄດ້ກວດໂໝະ

ກວດຈູ໋ ບໍ່ມັກດອກຫລິ້ນເປັນພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ມັກຫລິ້ນແຕ່ເປັນຜົວເມຍ ກັບຫລິ້ນ

ເປັນແພດໝໍນີ້ລະ ໃຫຍ່ຊອນບ່າວຂຶ້ນມາກໍ່ເລິ່ມຮູ້ຫຍັງຫລາຍຂຶ້ນ ແນມເບິ່ງໂໝະ

ນ້ອງຊື່ໆ ຈູ໋ກໍ່ພອງແຂງຂຶ້ນມາຈົນນ້ອງສາວທ້ວງວ່າແມ່ນດັງ Pinocchio, "ເຂົາ

ເຮັດແບບນີ້ແລ້ວ ມັນຈະສັ້ນເຂົ້າຫວາ?" ນ້ອງສາວຖາມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄຮ້ດຽງສາ

ເມື່ອຂ້ອຍຈັບມືນ້ອຍໆອ່ອນໆຂອງລາວມາກຳຮູດເຂົ້າໆອອກໆ ບໍ່ຮອດ 5 ເທື່ອ

ປີນ໊ອກກິໂອກໍ່ພົ່ນນ້ຳມູກຂາວອອກມາໃສ່ໜ້າທ້ອງຂອງນ້ອງ ພາກັນລ້າງຖູຄາບສົກ

ກະປົກອອກແລ້ວກໍ່ເຊັດໂຕ ນຸ່ງເຄື່ອງ ອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳ ມານັ່ງເບິ່ງ "ສະຫລາມບົກ"

ຖ້າພໍ່ແມ່ກັບມາແຕ່ການ.

"Monique ໃຫຍ່ເປັນສາວແລ້ວ ຄວນນອນແຍກຫ້ອງຈາກ Paul" ແມ່ເວົ້າຂຶ້ນ

ໃນຂະນະທີ່ປະດັບຕົບແຕ່ງຫ້ອງໃຫ້ນ້ອງໂມ, "ຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງເປັນເຫດການທຳ

ມະຊາດ ຖ້າຢ້ານກໍ່ຫົ່ມຜ້າປົກຫົວຢັນຕີນ.." ແມ່ແນະນຳເມື່ອນ້ອງໂມບອກວ່ານອນ

ຄົນດຽວຢ້ານສຽງຟ້າຮ້ອງ ຢ້ານແສງຟ້າເຫຼື້ອມ ນອນກອດໂປນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຢ້ານ.

ແມ່ອົດຫົວບໍ່ໄດ້ເມື່ອໄດ້ຍິນລູກສາວບອກແນວນັ້ນ ກໍ່ເລີຍຊິ່ມບອກໂມວ່າຖືກຂ້ອຍ

ຕົວະ ດັງປີນ໊ອກກິຳອບໍ່ໄດ້ກັນຫຍັງດອກ ຢ່າຫລິ້ນມັນຫລາຍຈັກນ່ອຍທ້ອງໄຄ....

ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ໂມກໍ່ເຊົາຫລິ້ນຂອງຂ້ອຍ ເຊົາໄປຫລາຍປີ ຈົນລາວຂຶ້ນປີ1 ຈຶ່ງກັບມາ

ຫລິ້ນຄືືນໃໝ່ ໃຊ້ຮູປາກຫລິ້ນໃຫ້ສະຫລັບກັບມື ຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ນິ້ວແຍ່ໃຫ້ນ້ອງເປັນຈັງ

ຫວະຊ້າໆໄວໆຕາມສຽງຄາງ ซี๊ดด..อูยย..เสียว ຂອງລາວ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard