LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: My Daughter, My Lover.
Anonymous

Date:
My Daughter, My Lover.
Permalink   


30930135_1667536360007282_54931417528585

ຜູ່ຊາຍທຸກຄົນມັກກິນຕັບສາວນ້ອຍເພາະມັນຫວານກ່ວາຕັບຫ່ຽວ, ຫວານອີ່ຫລີໃດ

ຕັບນ້ອຍໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີລິ້ນໃດແຕະຕ້ອງມາກ່ອນ ລິ້ນເຮົາເປັນລິ້ນທຳອິດທີ່ໄດ້ແຕະ

ເລຍກິນນ້ຳຫວານທີ່ຊຶມອອກມາຈາກຮູຕັບ ຫລີກລ່ຽງແຍ່ນິ້ວເຂົ້າກ່ອນເອັນເພາະຈະ

ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຮັກຂອງເຮົາລຶ້ງ ຄືກັນກັບຜູ່ຊາຍເຮົານີ້ລະ ແຮກໝານດ້ວຍການຊັກວ່າວ

ກໍ່ຈະຕິດຊັກວ່າວ ສີ້ຮູຫີດີໆຍັງບໍ່ແລ້ວຊັກວ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຖອດອອກມາຊັກວ່າວເອງ

ອາດຈະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ່ຍິງມີລູກ ແຕ່ຄົນທຳມະດາສາມັນເຮົາກໍ່ເອົາອອກມາຊັກ

ວ່າວທັງໆທີ່ເມຍຢາກໄດ້ລູກຈົນໃຈຊິຂາດ ມັນຍາກອອກ ຜູ່ຍິງກໍ່ລຳຄານທີ່ມັນນານ

ອອກ ເກືອບເຄິ່ງຊົ່ວໂມງແລ້ວຍັງບໍ່ອອກ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຖ້າເຮັດໃຫ້ຜູ່ຍິງສຽວເຖິງຈຸດ

Orgasm ເຂົາກໍ່ຄົງຈະບໍ່ລຳຄານດອກ ເວົ້າຕາມທີ່ເຄີຍປະສົບການ ຜູ່ຍິງຍາກເຖິງ

ຈຸດສຸດຍອດ ຖ້າຂອງບໍ່ໃຫຍ່ ບໍ່ຍາວຈຳປາກມົດລູກ ເຂົາຂຶ້ນບໍ່ຮອດດາວວະດິງ.

ຕອນເປັນບ່າວ ຂ້ອຍກໍ່ເປັນນຶ່ງເລື່ອງຫລິ້ນສາວ ເປັນນຶ່ງໃນກຸ່ມ ຖ້າທຽບໃສ່ກຸ່ມອື່ນ

ກໍ່ຄົງຕົກຢູ່ທ້າຍແຖວ ກຸ່ມຂ້ອຍມີແຕ່ບັກຂີ້ຮ້າຍ ຖິ້ມເຂົ້າໃຫ້ ໝາກໍ່ຍັງບໍ່ກິນ ດຽວນີ້

ເຂົາມີເມຍ ມີລູກເຕັມເຮືອນແລ້ວ ບາງບັກກໍ່ກຸມເອົາ ບາງບັກກໍ່ຜູ່ໃຫຍ່ຫາໃຫ້ ບາງ

ບັກກໍ່ໃຊ້ເງິນຊື້. ກຸ່ມຂ້ອຍມີ 7 ບັກ, ແຕ່ 4 ບັກ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລົງເຮືອນມາຫລິ້ນນຳພວກ

ຂ້ອຍເປັນປົກກະຕິດອກ ຕ້ອງເຮັດວຽກຊ່ອຍພໍ່ແມ່ ຖ້າພວກມັນໄປນຳ ຂ້ອຍຄົງບໍ່ມີ

ໂອກາດເຫັນຂາອ່ອນຜູ່ສາວເພາະພວກມັນໜ້າຕາຫລໍ່ ຫຸ່ນສູງຂາວ ຍາວ ໃຫຍ່ ແຕ່

3 ບັກ ທີ່ເອົາຂ້ອຍຫ້ອຍກົ້ນລົດໄປນຳ ມີແຕ່ເງິນ ຄາລົມຄົມຄາຍບໍ່ມີດອກ ເວົ້າເລື່ອງ

ໜ້າຕາກໍ່ຍິ່ງໄກ ບັກນຶ່ງຕາເທົ່າໄຂ່ເປັດ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງເອີ້ນມັນບັກຕາ ຖ້າກຸ່ມອື່ນເອີ້ນ

ມັກຫວັງເຈັບໂຕ ບັກຕາຮູ້ວິຊາເທັກຄວນໂດ ໄປຫລິ້ນສາວບ້ານອື່ນ ຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈຍ້ອນ

ມັນຫັ້ນລະ ຕີເຂົາຫົວແຕກແລ້ວກໍ່ຫາບເງິນໄປທຳຂັວນ ບັກນຶ່ງກໍ່ແຂ້ວໃຫຍ່ເທົ່າຈົກ

ແນມເບິ່ງແຕ່ໄກ ເຫັນແຕ່ແຂ້ວມັນ ກໍ່ເລີຍເອີ້ນມັນບັກແຂ້ວ ບາງເທື່ອກໍ່ເອີ້ນມັນບັກ

ໃຫຍ່ ກໍ່ມັນໂຄຍໃຫຍ່.

ເມື່ອການເວລາປ່ຽນໄປ ແກ່ໂຕມາ ຊື່ສຽງຫົວໜ້າກຸ່ມ "ທະລວງຟັນ" ກໍ່ຈືດຫາຍໄປ

ໄຟຍັງມີ ມີຫລາຍກ່ວາຕອນເປັນບ່າວອີກດ້ວຍນະ ເຫັນຜູ່ສາວນ້ອຍຍ່າງກາຍໜ້າ

ບໍ່ວ່າແຕ່ຢາກກິນຕັບ ຢາກກິນຮອດຂີ້ເຂົາພຸ້ນລະ ເບິ່ງແຕ່ລະອີ່ແຕ່ງໂຕວັບໆແວມໆ

ຢາກເບິ່ງຫັຍງກໍ່ເຫັນໝົດ ຢາກຈັບມາອັດໃຫ້ດອກສອງດອກກ່ອນໄປຮຽນ ແຕ່ເງິນ

ຂ້ອນເຈມບອນ ຊິໄປຈ້າງກິນຕັບສາວນ້ອຍເລື້ອຍໆກໍ່ຄົງຕ້ອງເອົາໃບຕອງມາມຸງຫົວ

ໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ ແລະ ກືນນ້ຳລາຍນ້ຳກົ້ນເຂົາ. ເຂົາທີ່ວ່າເຖິງນີ້ ກໍ່ແມ່ນໝູ່ຫລິ້ນໝູ່ກິນຂອງ

ລູກສາວຫັ້ນລະ, ຂ້ອຍມີລູກສາວ 2 ຄົນ ຜູ່ໃຫຍ່ຊື່ June ຜູ່ນ້ອຍຊື່ Guitar ຂ້ອຍ

ເຄີຍເປັນນັກເສບ ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ລູກສາວນ້ອຍເປັນຊື່ເຄື່ອງດົນຕີ ຜູ່ໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ເຂົາຕັ້ງ

ໃຫ້. ຈຸ່ນເກີດກ່ອນຕ້າ 3 ປ, ຂາວ ງາມ ເຊັກຊີຄືແມ່ເຂົາ ກ່ອນຊິໄດ້ເອົາສາວ Judy

ກໍ່ຍ້ອນໄປຊ້ອມສິນລະປະໂຮງຮຽນ, ຍ້ອນບຸນຄຸນບັກຕາຫັ້ນລະ ຖ້າມັນບໍ່ໃຫ້ຢືມລົດ

ກໍ່ຄົງບໍ່ໄດ້ເອົາສາວຈູດີມາຮອດວັນນີ້ດອກ. ບາງເທື່ອກໍ່ຮູ້ສຶກ Guilty ສີ້ຫີສາວຈູ່ ພັດ

ຄິດໄປຫາລູກສາວຂອງລາວ, "ເຈົ້າເປັນຫຍັງເກ໊າະ...?" ຈູ່ດີຖາມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສົງ

ໃສເມື່ອຂ້ອຍນ້ຳແຕກໄວເກີນໄປ, ຕາມປົກກະຕິ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ນາທີ

ແຕ່ພໍຄິດເຫັນເຮືອນຮ່າງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງຈຸ່ນ ມັນຈະຫລົ້ມປາກອ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຂໍແກ້

ໂຕໃໝ່ ເທື່ອ2 ນີ້ ດົນແດ່ ແຕ່ບໍ່ດົນເທົ່າເທື່ອ3. ຢ່າຟ້າວຕີລາຄາໄປກ່ອນ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່

ຊື່ໆກໍ່ຈະຄິດຫື່ນກັບລູກສາວຕົນເອງ ມັນມີຕົ້ນປາຍສາເຫດຂອງມັນ.

ຫວນຄືນໄປຕອນຈຸ່ນຢູ່ມໍ6, ບໍ່ພັນລະນາ ເຈົ້າກໍ່ຄົງຮູ້ຄວາມສວຍງາມ ສະເນ່ນວນ

ຂອງສາວນ້ອຍໄວນີ້. ມື້ນັ້ນ ຈຸ່ນລອງຊຸດອາບນ້ຳ, ລາວຖືກເລືອກເປັນເທພີຊັ້ນ ໝູ່

ກໍ່ເລີຍຊຸກຫລັງອອກມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ເບິ່ງຊົມຄວາມງາມຂອງລູກສາວທີ່ລ້ຽງມາຢ່າງຖະ

ນຸຖະໜອມເປັນເວລາ 17 ປີ ບໍ່ເຫັນເຮືອນຮ່າງທີ່ເປົ່າເປືອຍຂອງລູກເກືອບ 10 ປີ

ເຂົ້າຮຽນປໍ1 ແລ້ວ ແມ່ລາວກໍ່ໃຫ້ອາບນ້ຳເອງ ໃຫ້ແຕ່ກິຕ້າເຂົ້າອາບນຳ ແຕ່ກໍ່ມີບາງ

ຄັ້ງ ຈຸ່ນເປືອຍໂຕແລ່ນອາບຫລິ້ນນ້ຳຝົນຫລັງບ້ານກັບກິຕ້າ ເຫັນແລ້ວກໍ່ຄາດຄະເນໄດ້

ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຂອງ 2 ເອື້ອຍນ້ອງນີ້ຕ້ອງໃຫຍ່ໂນນ ເຕັມຕຶງກ່ວາກ່ວາຂອງແມ່ເຂົາແທ້ໆ

ແລະພໍ່ເມື່ອໄດ້ເຫັນຈຸ່ນໃນຊຸດອາບນ້ຳ ກໍ່ຕ້ອງຕົກຕະລອງໄປຊົ່ວຂະນະຈົນສາວຈູ່ດີ

ເຈີບເອົາ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ນ້ອຍຈະລັກສັງເກດເບິ່ງນົມ jelly ຂອງຈຸ່ນທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດ

ເວລາກ້າວບາດຕີນຍ່າງ ນົມລາວຈະເຟືອນຂຶ້ນໆລົງໆ ທັນເບິ່ງກົ້ນກໍ່ເບິ່ງກົ້ນ ຖ້າເບິ່ງໜ້າ

ໂຄຍຈະອ່ອນ ກໍ່ໃຈບໍ່ເດຍລະສານພໍ ເຫັນຮອຍຍິ້ມ ແສງຕາໄຮ້ດຽງສາຂອງລູກແລ້ວ

ກໍ່ຕ້ອງລຸກໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍອກນ້ຳແງ້ນອອກກ່ອນໜ້າຈະມືດຕາຈະລາຍ.

ເຖິງວ່າຈຸ່ນຕົກຮອບແຂ່ງຂັນນາງງາມຂອງໂຮງຮຽນ ແຕ່ກໍ່ມີບັນດາອ້າຍບ່າວຫລາຍຄົນ

ໝາຍຕາ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ສູ້ບໍ່ໄດ້ບັນດາເຖົ້າຫື່ນທີ່ມີທັງເງິນແລະອຳນາດ. ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ

ທາງດ້ານວຽກງານ ແລະອະນາຄົດອັນແຈ່ມໃສຂອງຈຸ່ນ ຈູ່ດີຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຮັບສິນສອດ

ຈາກລູກເຂີຍລຸ້ນພໍ່ ຖ້າເປັນຄົນທຳມະດາສາມັນກໍ່ຄົງຫລົງເອີ້ນລູກເຂີຍສ່ຽວຍາມເມົາ

ຂຶ້ນມາ. ເມື່ອຈຸ່ນເອົາຜົວໄປແລ້ວ ກິ່ນສາວນ້ອຍໄວໄສຂອງກິຕ້າກໍ່ເຂົ້າມາແທນທີ່ ແຕ່

ຂ້ອຍບໍ່ໂງ່ພໍທີ່ຈະອາໃສນ້ຳເມົາປຸກປ້ຳຍັດສຽບເອົາຄວາມສາວຂອງລູກສາວເໝືອນພໍ່ບ້າ

ກາມຫລາຍຄົນທີ່ຕຳລວດຈັບໃສ່ກັບມືຖ່າຍຮູບລົງໜ້າໜັງສືພິມ ຈຶ່ງວາງແຜນເລິກໆໄວ້

ໃນສະໝອງ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ບໍ່ລໍຖ້າແຕ່ຈັງຫວະ ຕ້ອງສ້າງໂອກາດຕາມກາລະເທ

ສະ ບໍ່ເຮັດ ບໍ່ສະແດງຄວາມຫື່ນໃຫ້ລູກຮູ້ເຫັນ. ກຸນແຈທີ່ສຳຄັນຄືຄວາມຮັກ ຄວາມເຂົ້າ

ໃຈ ແລະຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ, ພາກ2 ຈະເລົ່າລະອຽດໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດກັບ

ລູກກິຕ້າ, ຄົງບໍ່ດົນຈະແຕ່ງສົມບູນ.

 __________________
Anonymous

Date:
RE: My Daughter, My Lover.
Permalink   


tumblr_ogw7r5RVLv1tm3ddao1_1280.jpg

ລູກສາວສ່ຽວຂ້ອຍງາມ ໜ້າຮັກແບບນີ້ລະ ຖ້າເຂົານຸ່ງບິກິນີໃຫ້ເບິ່ງ ຂ້ອຍຢ້ານຊ໊ອກຕາຍຫລາຍຄົນຢູ່ ຂະໜາດເຫັນເຂົານຸ່ງສັ້ນນຸ່ງຮັດທຳມະດາ

ກໍ່ຍັງແນມເບິ່ງຈົນຕາເປັນມັນ ບໍ່ວ່າແຕ່ຂ້ອຍ ບັກສ່ຽວກໍ່ແນມເບິ່ງລູກສາວມັນດ້ວຍສາຍຕາຫື່ນຄືກັນ.__________________
Anonymous

Date:
RE: My Daughter, My Lover.
Permalink   


tumblr_p1l90qCkLC1ruwug3o1_500.gif

ເວລາລູກສາວນຸ່ງກະໂປ່ງສັ້ນ ໂກ້ຍຂຶ້ນມານັ່ງຕັກແບບນີ້ ອົດລູບບໍ່ໄດ້.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard