LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Sex fantasy
Anonymous

Date:
Sex fantasy
Permalink   


ຫລາຍໆຄົນບອກວ່າມັກແບບ hardcore ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍ ມັກສອບຄໍ ມັນກະຕຸ້ນປະສາດດີ

ກ່ວາເພາະເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້ຕື່ມອີກ. ກໍ່ຄືຂ້ອຍເຄີຍບອກຫັ້ນລະ ຂ້ອຍມັກໄອດໍ

ຄົນນີ້ ຄົນອື່ນໆກໍ່ມັກແຕ່ມັກຄົນນີ້ຫລາຍກ່ວາເພາະລາວມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືເອື້ອຍເຕາະ ຫຸ່ນກໍ່

ອວບຂາວ ນົມໃຫຍ່ ທ້າຍຜາຍຄືກັນ ເຫັນແລ້ວມີອາລົມ ຈິນຕະນາການວ່າ ຖ້າເອື້ອຍເຕາະ

ແກ້ເຄື່ອງອອກ ຂອງລາວຄົງຈະມີລັກສະນະນີ້ ຈະຕ່າງກໍ່ເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນລະ.

ເລິ່ມຄິດໃສ່ເອື້ອຍເຕາະແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ເກັບຄວາມໃນໃຈໄວ້ເພາະສັງຄົມບ້ານເຮົາຮັບບໍ່ໄດ້

ແນວຄິດຊົ່ວນີ້ ບາດອ້າຍເຂີຍ-ນ້ອງເມຍ-ເອື້ອຍເມຍ ພັດຮັບໄດ້ ບໍ່ເກັບໄປປະຈານທົ່ວເມືອງ

ຖ້າປະຈານກໍ່ປະຈານແບບມີສິນລະປະ ແຕ່ງເປັນນິທານຊວນຫົວ ເລົ່າສູ່ກັນຟັງໃນວົງເຫຼົ້າຢາ

ບໍ່ແມ່ນເລົ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍຟັງຄືຕູ້ນັ້ນເລົ່າເລື່ອງ "ອ້າຍເຂີຍຝາກຍ່ຽວ" ທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍິນຜ່ານເວັບ

Youtube ຫັ້ນລະ ຜູ່ເຖົ້າບ້ານອື່ນຈະເລົ່ານິທານທີ່ເປັນຄະຕິສອນລູກຫລານໃຫ້ປະພຶດຕົນ

ເປັນຄົນດີຂອງຄອບຄົວ ຂອງສັງຄົມ ຄືເລື່ອງ "Pinocchio" ຜູ່ເຖົ້າບ້ານຂ້ອຍບໍ່ເລືອກເວລາ

ບໍ່ເລືອກສະຖານທີ່ ເດັກນ້ອຍແລ່ນອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວກໍ່ຈົກເອົາເລື່ອງໃນມຸ້ງມາເວົ້າຢອກ

ຕະລົກເຮຮາກັນ ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນອາດຈະບໍ່ສົນໃຈ ແຕ່ຂ້ອຍຫລິ້ນນຳໝູ່ແຕ່ຫູໄປຢູ່ວົງເຫຼົ້າ

ເດັກນ້ອຍ 9 ປີປາຍ ເກືອບ 10 ຮູ້ຫຍັງຫລາຍແລ້ວ ເພິ່ນຊິເວົ້າປີ້ນແນວໃດກໍ່ເຂົ້າໃຈ ມັກຫຼິ້ນ

ຖາມທວາຍກັນກັບເອື້ອຍນ້ອງ ເຊັ່ນວ່າ: ຕົກປຸກຂ້າງຊີ້ ບໍ່ໃຫ້ວ່າຂີ້ຊ້າງ, ແມ່ນຫຍັງ? ພໍຖືກທີ

ຂ້ອຍຖາມເອື້ອຍເຕາະ ຂ້ອຍຈະຖາມລາວວ່າ ໄສ້ດີ ແມ່ນຫຍັງ? ລາວຫລັບຕາຊັງເພືອບ ລຸກ

ໄປຊິກເຂົ້າ ປ່ອຍໃຫ້ອີ່ຕຸ້ມຕອບແທນ ແຕ່ມັນຕອບບໍ່ໄດ້ດອກ. ຂ້ອຍໄດ້ຄຳນີ້ຈາກລຸງມ່ວນ,

ໝູ່ພໍ່ຂ້ອຍຄົນນີ້ມັກຖາມພໍ່ຂ້ອຍແບບນີ້ທຸກຄັ້ງທີ່ເພິ່ນມາຊຸມນຳ, "ເປັນຈັ່ງໝໍ ຍັງໄສ້ດີຢູ່ບໍ?"

ພໍ່ຂ້ອຍກໍ່ມັກຕອບຄືນວ່າ, "ສະບາຍມາກ!" ລຸງມ່ວນບໍ່ຢາກເຊື່ອວ່າພໍ່ຂ້ອຍຈະຫາຍຈາກພະ

ຍາດທາດລົ້ມ ຈຶ່ງຫັນໄປຖາມແມ່ຂ້ອຍ, "ແມ່ນອີ່ຫລີບໍນາງ?" ລຸງມ່ວນມັກໃຊ້ຄຳນາມແທນ

ຊື່ແມ່ແລະຊື່ພວກຂ້ອຍ, "ບໍ່ຈັກນຳເດີ ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຂັນຫລາຍປີແລ້ວ." ແມ່ຂ້ອຍຕອບແບບ

ຫລິ້ນແກມຈິງ ຂ້ອຍຮູ້ເລື່ອງເພິ່ນດີເພາະເຄີຍລັກສ່ອງເບິ່ງເພິ່ນເຮັດກັນຫລາຍເທື່ອ ທຸກເທື່ອ

ທີ່ເອື້ອຍເຕາະບໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຕຽງນອນລາວຂ້າງຝາເບື້ອງຫ້ອງນອນພໍ່ແມ່ ຕຽງນອນຂ້ອຍກັບ

ອີ່ຕຸ້ມຢູ່ເບື້ອງນຶ່ງ ກໍ່ເຫັນເອື້ອຍເຕາະສ່ອງຫ້ັນລະຈຶ່ງຮູ້ຄວາມລັບນີ້ນະ.

ຫລັງຈາກເລີກຊຸມແລ້ວ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍເຕາະຕ້ອງອອກໄປມ້ຽນໂຕະຊ່ອຍແມ່ຕາມທີ່ພໍ່ສັ່ງ

ຍັງແຕ່ອີ່ຕຸ້ມ ເພິ່ນບໍ່ໃຊ້ເພາະມັນມັກເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ຕົກແຕກເລື້ອຍ, ພໍໄດ້ຍິນສຽງແມ່ ພໍ່ກໍ່ເອີ້ນ

ແມ່ເຂົ້າໄປຫາ ບອກວ່າບໍ່ເຫັນນັ້ນ ບໍ່ເຫັນນີ້ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍເຕາະສົບຕາກັນປຶບເພາະຮູ້ດີວ່າ

ພໍ່ມີແຜນແຕ່ບໍ່ສາມາດປະມືເຂົ້າໄປສ່ອງເບິ່ງໄດ້ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຈິນຕະນາການແມ່ເຮັດບີເຈໃຫ້ພໍ່

"ຊຶງຢູ່ຫັ້ນລະ...ຂ້ຽວເຊັດ ຂ້ຽວແລ້ວ ຂ້ຽວເຂົ້ານອນ !" ເອື້ອຍເຕາະສັ່ງເມື່ອສັງເກດເຫັນຂ້ອຍ

ຢືນຈ້ອງເບິ່ງໜ້າເອິກທີ່ແກ່ວງໂຍດເຍດໄປມາເວລາລາວລ້າງຖ້ວຍ !

 __________________
Anonymous

Date:
RE: Sex fantasy
Permalink   


ຮູ້ສຶກອາຍຕົນເອງເວລາເຫັນແມ່ກົ້ມໆເງີຍຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຢາກເລື່ອນສາຍຕາຈາກກອງຜັກ
ໄປຈ້ອງເບິ່ງຄັກໆເຕົ້ານົມທີ່ຫ້ອຍລົງມາເໝືອນໝາກລອຍ ແຕ່ບໍ່ກ້າ ພຽງແຕ່ແນມ
ເບິ່ງວັບແວບເທົ່ານັ້ນ, ເພິ່ນນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນແຕ່ເວລາອອກບ້ານ ຢູ່ໃນເຮືອນບໍ່ມັກນຸ່ງ
ດອກ ເພິ່ນວ່າ ລູກເຕົ້າໃຫຍ່ເປັນສາວ ເປັນບ່າວແລ້ວ ຈະອາຍໃຜ ແລະອີກຢ່າງກໍ່ຢູ່
ໃນເຮືອນຕົນເອງ ເຂົາບໍ່ໃໝ ເຂົາບໍ່ເກັບພາສີ ບໍ່ແມ່ນຫວາ? ເພິ່ນມັກຕອບເອື້ອຍ
ແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ລາວທ້ວງເລື່ອງການນຸ່ງຖືບໍ່ຮຽບຮ້ອຍຂອງເພິ່ນ.
ຂ້ອຍຮຽນບໍ່ຈົບມໍ, ພໍ່ໜີໄປຢູ່ກັບເມຍນ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນມາເຮັດວຽກ
ຫາເງິນລ້ຽງຄອບຄົວ ໃຫ້ແຕ່ອີ່ເຕາະສືບຕໍ່ຮຽນ ເພາະມັນຮຽນໄດ້ດີ ມີແວວກ້າວໜ້າ
ຂ້ອຍຕິດຫລິ້ນ ຮຽນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີແວວເປັນນາຍຂາຍລາຍເຊັນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ
ແມ່ຈຶ່ງບອກອອກມາເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານນ້ຳຕານກັບລຸງພົມ ພວມເຂົາຕ້ອງການຄົນ
ງານ ບໍ່ຢາກໃຫ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທຄືໝູ່ ເງິນກໍ່ບໍ່ມີເປັນໝື່ນຊິຈ້າງຄ່າເຮັດໜັງສື ຖ້າໄປ
ເຮັດເຖື່ອນກໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່ານາຍໜ້າຢູ່ດີ ເຮັດຢູ່ກັບບ້ານນີ້ລະ ອົດອອມເອົາ ບໍ່ຫລິ້ນ
ກິນຟຸມເຟືອຍກໍ່ຈະມີເງິນຊື້ລົດ ຊື້ເຄື່ອງເຮືອນຄືເຂົາຢູ່ດອກ, ເພິ່ນເວົ້າແນວນີ້ ຈຶ່ງບໍ່
ໄປນຳໝູ່ ຢູ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເພິ່ນຕາມທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການ.
ຂ້ອຍລຸກ 5 ໂມງເຊົ້າ ແມ່ລຸກກ່ອນເພື່ອໜຶ້ງເຂົ້າແຕ່ງກິນໃຫ້ໄປກິນວຽກ ຖ້າຕື່ນຊ້າ
ເພິ່ນຈຶ່ງເຂົ້າມາປຸກ ຢ້ານບໍ່ທັນລົດ ເຂົາມາຮັບປະມານ 5 ໂມງເຄິ່ງ ບໍ່ກາຍ 6 ໂມງ
ເລີກວຽກ 4 ໂມງ ແຕ່ເຂົາພາແວ່ກ໊ອກກັນຢູ່ຕະລາດ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງກ໊ອກດອກ ບາງຄົນ
ຢາກລົງຕະລາດຊື້ອາຫານການກິນໄປໃຫ້ລູກເມຍກໍ່ເລີຍລົງໄປກ໊ອກນຳເຂົາ ແຕ່ບໍ່ກິນ
ເກີນ 3 ຈອກດອກ ເຂົ້າໄທເມືອງແອດປຸກ ກິນຈອກສອງຈອກກໍ່ຕາລາຍ ເຫັນແມ່
ເປັນຜູ່ສາວນ້ອຍໄປແລ້ວ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ເຖົ້ານົມຍານຄືຮູບປະກອບດອກ
ພໍ່ໜີໄປຢູ່ກັບເມຍນ້ອຍເພາະລຳຄານສຽງແມ່ຈົ່ມໃສ່ຫູ ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນກໍ່ຮັກໄຄ່ກັນດີ
ເລິ່ມແຕ່ອີ່ເຕາະໃຫຍ່ເປັນສາວນົມເຕັມເອິກມານີ້ລະ ພໍ່ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ອຍລົງ ອອກ
ໄວອີກດ້ວຍ ບໍ່ເລົ່້າໂລມໃຫ້ແມ່ຄືແຕ່ກ່ອນ ຖ່າງຂາເພິ່ນອອກແລ້ວຂຶ້ນໂຄມ ເດົ້າຕັ໊ບໆ
ບໍ່ຮອດ 5 ນາທີ ກໍ່ແຕກຈົ໊ວະ ແລະນອນແຜ່ໃຫ້ແມ່ລຳຄານ ແລະຕ້ອງລຸກໄປແຍ່ເອງ
ຢູ່ຫ້ອງນ້ຳຈຶ່ງກັບມານອນ.
“ມຶງຢ່ານິໃສເສຍຫລາຍ ໄປສອດຮູ້ສອດເຫັນເລື່ອງເພິ່ນຫຍັງ?” ອີ່ເຕາະອັດຂ້ອຍ
ເມື່ອຖາມມັນເລື່ອງພໍ່ກັບອີ່ສ້ວຍຊຶ່ງເປັນໝູ່ສະໜິດອີ່ເຕາທີ່ມັກຫລິ້ນແສງຕາຫວານ
ໃສ່ພໍ່ຂ້ອຍເລື້ອຍເວລາພໍ່ໄປກິນເບຍຢູ່ຮ້ານມັນ ສຸດທ້າຍ ພໍ່ກໍ່ຫອບຜ້າໄປຫາເງິນລ້ຽງ
ມັນ ປະຂອງດີໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຊື່ນຊົມ.
ຄືນນັ້ນແມ່ຮູ້ສຶກປວດຕາມຕົນໂຕ ຄົງເປັນເພາະກິນເອາະໄສ້ຕັນປາແຂ້ທີ່ປ້າຂ້າງບ້ານ
ເອົາມາສົ່ງ ເພິ່ນຊິມຄຳດຽວເທົ່ານັ້ນນະ ເຫັນຂ້ອຍກິນຊົງແຊບເລີຍຕັກນ້ຳໄປຊິມ.
ອີ່ເຕາະມີນັດກັບຜູ່ບ່າວ ບີບນວດໃຫ້ເພິ່ນບຶດດຽວກໍ່ແບມືຂໍເງິນ ແລະໂດດລົງເຮືອນ
ໄປກັບຜູ່ບ່າວ, ເພິ່ນນັ່ງໃຫ້ຂ້ອຍນວດບ່າ ເບິ່ງລະຄອນທີວີໄປນຳ ພໍບີບລົງມາຕາມເພິ່ນ
ບອກ ປາຍນິ້ວກໍ່ສຳຜັດເກືອບເຄິ່ງເຕົ້ານົມທີ່ຍັງເຄັ່ງຕຶງຂອງເພິ່ນ ພໍເລື່ອນມືໄປບີບເຕົ້າ
ເພິ່ນກໍ່ປັດມືອອກ ບອກວ່າ “ຢ່າແອບລ່ວງກັບແມ່!” ຂ້ອຍໃຊ້ປາຍນິ້ວໂປ້ທັງສອງບີບ
ຕາມເອັນສັນຫລັງລົງມາຮອດແອວ ລອງເລື່ອນມືໄປລູບໜ້າທ້ອງ ສຳຫລວດແລະ
ບອກເພິ່ນວ່າ ໜ້າທ້ອງແມ່ຍັງແບນຮາບດີ ເລື່ອນລົງໄປສຳຫລວດທ້ອງນ້ອຍ ແມ່ສະ
ດຸ້ງເຮືອກ ບໍ່ນຶກວ່າລູກຊາຍແສນຊົ່ວຈະເລື່ອນມືເຂົ້າໄປສຳຫລວດບໍລິເວນທີ່ມັນໝົ້ນ
ອອກມາເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມແຫ້ງແລ້ງທີ່ພໍ່ມອບໃຫ້ຫລາຍປີ ແມ່ຈຶ່ງ
ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເຂ່ຍຫລິ້ນໜໍ່ສະຫວັນ ສະຫລັບກັບການບີບນວດເຕົ້ານົມ ຄາງຊິດໆ
ໃນລຳຄໍເມື່ອຂ້ອຍລູບແຍ່ຕາມຮ່ອງທີ່ປຽກກຊື້ນຂອງເພິ່ນ.
ໃນເວລານັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະເຮັດ Oral Sex ກັບແມ່ຈຶ່ງແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໆອອກໆ ແຕ່
ເມື່ອງວກໜ້າມາ ເຜີຍຮິມສົບອອກ ບໍ່ບອກກໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ຢາກໃຫ້ຈູບປາກແລກລີ້ນ
ສະແດງຄວາມພິສະຫວາດ ປົດເປື້ອງອາລົມແງ້ນທີ່ແບກມາຫລາຍປີ ແລະໃນທີ່ສຸດ
ຂ້ອຍກໍ່ກາຍເປັນຜົວຂອງເພິ່ນມາຈົນຮອດເທົ່າທຸກວັນນີ້.

CxyjOHgUoAAr5b8.jpg

28765361_1610574039050000_41069660934389__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard