LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Service Girl
Anonymous

Date:
Service Girl
Permalink   


ເກີດເປັນມື້ມາຄິດຫາແຕ່ຫີ, ຈະໄປຮ້ານເບຍໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ສາວທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາຄ້າຍຄື

ເອື້ອຍ Ai Shinozaki  ຮ້ານເບຍປ້າແລ້ມມີຜູ່ສາວ 4 ຄົນ ຜົວລາວໄປເອົາມາແຕ່ພູແບ້

ຊົນເຜົ່າໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ ເວົ້າລາວເກິະໆກະໆ ໃນນັ້ນແມ່ນອີ່ເຕາະງາມກ່ວາໝູ່ ຕາດຳມົນໃຫຍ່

ດັງຄົມ ຮິມສົບນ້ອຍໆ ແຕ່ດຳຍ້ອນຄັວນຢາບ້ອງ ຊາວເຜົ່ານີ້ນ້ອຍໆກໍ່ລາກປ້ອງສູບ "ບໍ່

ແງ້ນບໍອີ່ຫລ້າ ມາຢູ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ?" ຂ້ອຍຖາມດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ເພາະຢາອາແດງລົດບໍ່

ັຫວານຄືຢາບ້ອງ ມືຂວາກໍ່ພະຍາຍົມເຂົ້າໄປໃຕ້ເສື້ອສຳຫລວດໜ້າເອິກ ແນມເບິ່ງນອກ

ຜ້າກໍ່ຄືຄົນມີນົມຢູ່ແຕ່ພໍຈົກເຂົ້າໄປຄຳເບິ່ງ ນົມອີ່ເຕາະຫາກໍ່ພອງຂຶ້ນມາບໍ່ທັນໄດ້ຂະນາດ

ຝາເຂົ້າໜົມຄົກຊ້ຳນະແຕ່ຫົວນົມມັນໃຫຍ່ຂະນາດປາຍໄມ້ຖູ່ເຈັກສອງ. ສາວຮ້ານເບຍ

ອື່ນຈະຊັກຊວນເຮົາກິນເບຍຫລາຍໆ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນລູກຄ້າພິເສດຂອງປ້າແລ້ມ ບໍ່ເຄີຍ

ຕໍ່ຄ່າໂຕຜູ່ສາວ ຮ້ອງເທົ່າໃດຈົກໃຫ້ ບາງເທື່ອກໍ່ເອົາເງິນທອນໃຫ້ສາວບໍລິການ ຄ່າເບຍ 

ແພງກ່ວາຮ້ານອື່ນດ້າມພັນສອງພັນກໍ່ບໍ່ມີຫາງສຽງ. ຕອນໄປອຸດໜູນໃໝ່ໆ ປ້າແລ້ມກໍ່ໄລ່

ເອົາສອງເທົ່າລາຄາຮ້ານອື່ນ ແຕ່ພໍຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງຂ້ອຍ ຈຶ່ງໄລ່ເອົານຳພໍດີພໍງາມແລະ

ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍພາຜູ່ສາວໄປຫລິ້ນນອກຮ້ານຍາມເຂົາພັກວຽກ.

"ຮັບແຂກຈັກຄົນແລ້ວລູກ?" ຂ້ອຍປ່ຽນຈາກອີ່ຫລ້າມາເປັນລູກເພື່ອຍົວະເລືອດໄຫລລົງ

ຕ່ຳ, ອີ່ເຕາະຍົກໃຫ້ເບິ່ງ 2 ນິ້ວ ກ່ອນຈະອັດຄັວນອາແດງເຂົ້າໄປແກ້ມເບຍທີ່ອຶກລົງໄປ

ໃຫ້ມັນປະສົມກັນໃນເສັ້ນເລືອດ. ມືທີ່ລູບໄລ້ເຕົ້ານົມນ້ອຍໆ ໄດ້ເລື່ອນລົງມາມຸດເຂົ້າຫົວ

ສົ້ງເພື່ອສຳຫລວດເບິ່ງຂະນາດຫີທີ່ກຳລັງຈະອອກເລືອດໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນລອດຫົວ

ສົ້ງເຂົ້າໄປເລິກດອກ ອີ່ເຕາະກໍ່ຂໍອະນຸຍາດໄປຍ່ຽວ ມັນຄົງຮູ້ສຶກສຽວຕອນທີ່ລູບໄລ້ໜ້າ

ເອິກມັນ ຮູ້ສຶກໄດ້ຈາກການໄຄ່ພອງຂອງຫົວນົມ ມັນແຂງຄືໄຕແລ້ວ.

ຄິດຢາກຖາມບັນດານັກສີ້ທັງຫລາຍຢູ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງມາຫາສີ້ສາວນ້ອຍຖ້າວ່າໂຄຍໂຕ

ໃຫຍ່ຊ່ຳໂຄຍມ້າ ບໍ່ອີ່ຕົນເຂົາບໍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຈາກໂຄຍໂຕຫັ້ນນະ ຖ້າຂ້ອຍ

ມີຂະນາດນັ້ນ ຂ້ອຍໄປຈ້າງເບຍຮ້ານອື່ນແລ້ວລະ ຍ້ອນໂຄຍນ້ອຍເທົ່າຄໍແກ້ວເບຍນີ້ລະ

ຈຶ່ງມາຮ້ານປ້າແລ້ມ. ຈື່ໄດ້ວ່າ ໝູ່ຮຽນຫ້ອງດຽວກັນຕອນຢູ່ປໍ3 ຂ້ອຍໂຄຍນ້ອຍກ່າວໝູ່

ບໍ່ວ່າຈະແທນຕອນຫົດຫລືຢືດ, ທຳອິດກໍ່ແທກຄວາມຍາວໂປ້ມືທີ່ຢຽດອອກ ແທກແຕ່

ປາຍໂປ້ຫາຕົ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຮອດຂໍ້ມືເດີ ນິ້ວຍາວຊ່ຳໃດ ໂຄຍຍາວຊ່ຳນັ້ນ, ຂະນາດຄວາມໃຫຍ່

ແມ່ນແທກໃສ່ຂະນາດໂປ້ຕີນ ບາງເທື່ອກໍ່ພາກັນເຂົ້າໄປພິສູດໃນຫ້ອງສຸຂາ ໂຄຍບັກໃດ

ບໍ່ແຂງແມ່ນໃຫ້ອີ່ເຜິ້ງ(ກະເທີຍ) ຈັດການຫລິ້ນໃຫ້ ບໍ່ພໍບຶດດອກ ແຂງຂຶ້ນໂລດ ແນວມື

ມັນອ່ອນນຸ້ມຄືມືຜູ່ຍິງ ຕົນໂຕກໍ່ອວບຂາວ ເວລາສາວຄູເຂົ້າປະຊຸມ ຂ້ອຍມັກໄປນັ່ງກອດ

ລູບນົມມັນຫລິ້ນໃຫ້ພວກຜູ່ຍິງເບິ່ງ ແຕ່ຕອນນັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາສີ້ກົ້ນກັນຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ມັນບໍ່ໃຫ້ຈັບໂຄຍ ສັງເກດເບິ່ງຕອນລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍຕອນໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່

ຫ້ວຍຕົກແກ ມັນເກືອບບໍ່ມີໂຄຍໃຫ້ຢືນຍ່ຽວ.

ສວຍໂອກາດຕອນອີ່ເຕາະໄປຍ່ຽວລົມກັບປ້າແລ້ມເລື່ອງຄ່າໂຕ ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດຢູ່ຮ້ານຈັກ

ເທື່ອ ຊື້ໂຕມາເຮັດຢູ່ບ້ານຄັກກ່ວາ ປອດໄພກ່ວາ ຂ້ອຍຖືກສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ກົວລາລຳ

ເປີ ປ້າແລ້ມຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມາຮັບເອົາອີ່ເຕາະໄປກອດນອນຕອນມັນມາໃໝ່ 

ຖ້າເອົາຕອນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຈ່າຍຄ່າໂຕແພງກ່ວາ ແຕ່ລາຄາບໍ່ບັນຫາສຳລັບຂ້ອຍ ວັນສຸກ

ພຸ້ນລະຈະໄປຮັບອີ່ເຕາະມາຫລິ້ນຢູ່ບ້ານ ແລ້ວຈະມາເລົ່າສູ່ຟັງວ່າໄດ້ເຮັດຫຍັງ  ແນວ

ໃດແດ່ ຂໍຕົວໄປນອນພັກຜ່ອນກ່ອນເດີ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard