LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Sayaa Irie
Anonymous

Date:
Sayaa Irie
Permalink   


ຫລາຍເດືອນແລ້ວທີ່ບໍ່ໄດ້ຝັນເຫັນນາງສາວ Sayaa Irie ຄິດຫາລາວຢູ່ແຕ່ບໍ່ຝັນເຫັນ

ສາວຊະຍາເປັນ idol ທີ່ຂ້ອຍຊື່ນຊອບຫລາຍ ເບິ່ງຮູບ ເບິ່ງຄລິບລາວຍາມໃດໂຄຍແຂງ

ນ້ຳຊຶມໂລດນະ ເບິ່ງສາວອື່ນກໍ່ແຂງກຕ່ບໍ່ຊຶມ ແຕ່ສາວຊະຍາພິເສດຫລາຍ ໜ້າຕາກໍ່ງາມ

ຖືກຊະເປັກ ຮູບຮ່າງກໍ່ໄດ້ໃຈ ເສຍດາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກິ່ນໂຕ, ກໍ່ແນວນີ້ລະເນ໊າະ ສາວໂລກໄຊເບີ້

ເຫັນແຕ່ຮູບ ຈູບບໍ່ຫອມ ຖ້າຢູ່ບ້ານຄົນດຽວຄົງເຂົ້າຫ້ອງນ້ອງສາວ ເອົາສະຫລິບລາວມາ

ດົມແທນແທ້ໆລະ, ເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດຊົ່ວແນວນີ້ຫວາ? ຢ່າຟ້າວຕາຍ ຖ້າຍັງບໍ່ເຄີຍດົມກິ່ນ

ສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນຂອງເອື້ອຍນ້ອງຂອງຕົນເອງ ກິ່ນຜູ່ຍິງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນເດີ ເຖິງຈະ

ໃຊ້ສະບູ LUX ຢາສະຜົມຊັນຊິວ ແປ້ງຫອມເປົາໂລ ແລະເຄື່ອງສຳອາງຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນກໍ່ມີ

ກິ່ນໂຕຕ່າງກັນ.

ຕອນຍັງນ້ອຍ ຂ້ອຍຕ້ອງລົງທ່າຊັກເຄື່ອງຊ່ອຍເອື້ອຍ ຍົກກະຕ່າເຄື່ອງຂຶ້ນ-ລົງຕະລິ່ງ

ຊ່ອຍປັ້ນເຄື່ອງ ນ້ອງສາວມັກກິນຫົວພວກຂ້ອຍ ຮອດມື້ຊັກເຄື່ອງມາແລ້ວ ມັນມັກເອົາ

ວຽກໂຮງຮຽນມາອ້າງ ພໍ່ແມ່ກໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ຄືວ່າຫັ້ນລະ ລູກສາວຫລ້າ ເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງຕາມ

ໃຈ ໃຜເວົ້າຫຍັງໃຫ້ບໍ່ໄດ້ນະ ໜ້າງໍໄປຟ້ອງພໍ່ໂລດ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍຕ້ອງຍອມແພ້ມັນທຸກ

ເທື່ອ. ແຖວບ້ານຂ້ອຍ ນ້ຳປະປາມັກຂາດຍາມວັນສຸກ ເສົາ ແລະອາທິດ ເພາະໂຮງນ້ຳ

ກ້ອນດຶງໄປໝົດ ເຫຼືອແຕ່ລົມມໃຫ້ຊາວບ້ານ ຄະນະບ້ານໄດ້ກິນໝູອັງນຳເຂົາເວົ້າບໍ່ອອກ

ຄວາມເດືອດຮ້ອນຈຶ່ງຕົກມາຢູ່ນຳປະຊາຊົນ !

ຈະເອົາເວລາໃດຊັກເນາະ? ວັນຈົນຮອດວັນສຸກກໍ່ໄປຮຽນແຕ່ເຊົ້າ ຄ່ຳຈຶ່ງເຫັນບ້ານ

ເຂົ້າຄົວແຕ່ງກິນຊ່ອຍແມ່ 8-9 ໂມງ ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນໜັງສື ວັນເສົາເທົ່ານັ້ນເປັນ

ມື້ດີສຳລັບການຊັກເຄື່ອງ, "ຝາກແດ່ນີ້!" ນ້ອງສາວເຫັນພວກຂ້ອຍຫິ້ວກະຕ່າເຄື່ອງ

ອອກບ້ານກໍ່ຟ້າວເຂົ້າໄປເອົາເຄື່ອງໃນຫ້ອງມາຖິ້ມໃສ່ກະຕ່າ ສົ້ງຂາສັ້ນກັບເສື້ອຍືດຄູ່

ດຽວ. ຊັກເສື້ອກ່ອນສົ້ງແລະສະຫລິບ, ເອື້ອຍບອກວ່າສະຫລິບເປື້ອນຕ້ອງຊັກຕາມ

ຫລັງ ເສື້ອເປື້ອນແຕ່ຄໍກັບຂີ້ແຮ້ ສົ້ງກໍ່ເປື້ອນແຕ່ຫົວແລະຕີນ ສ່ວນສະຫລິບເປື້ອນ

ຊັບໃນ, "ຟັງຢູ່ເບ໊າະ?" ເອື້ອຍຖາມຂຶ້ນເມື່ອເຫັນຂ້ອຍນັ່ງເຂ່ຍດິນລົບເລື່ອນຄວາມໃຈ

ລອຍໄປຫາເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄືນມື້ຊືນ. 

ໄປຫລິ້ນນຳບ້ານໝູ່ ມັນວ່າມີຂອງດີໃຫ້ເບິ່ງ, ໃຜໆກໍ່ຄິດວ່າມັນຊິຍົວະອີ່ແສງມາສີ້ໃຫ້

ເບິ່ງ ມັນມັກຝອຍໃຫ້ຟັງເລື້ອຍວ່າມັນແກ່ອີ່ແສງ(ໝູ່ຮຽນນຳກັນ)ໄປສີ້ເລື້ອຍ ພວກຂ້ອຍ

ເລີຍທ້າມັນວ່າ ຖ້າເກັ່ງແທ້ເອົາມັນມາສີ້ໃຫ້ພວກກູເບິ່ງດູ໋ ມັນຮັບຄຳທ້າດົນແລ້ວແຕ່

ບໍ່ເຄີຍພິສູດຄວາມສາມາດ ພວກຂ້ອຍຈຶ່ງຕື່ນເຕັ້ນແລະພາກັນໄປບ້ານມັນແຕ່ຫົວຄ່ຳ

ໄປຮອດກໍ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກເອື້ອຍມັນ ຍົກນ້ຳມາໃຫ້ກິນແລະນັ່ງລົມ

ກັບພວກຂ້ອຍຊາມຊານ້ອງຊາຍກັບມາແຕ່ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ແມ່. ເອື້ອຍບັກນີ້ອວບຂາວ

ນົມໃຫຍ່ ທ້າຍເຜ່ງຜາຍຄືສາວຊະຍານີ້ລະ ຖ້າລາວແກ້ເຄື່ອງນອກອອກໃຫ້ເຫຼືອແຕ່

ເຄື່ອງໃນ ບັກໂຕ໋ຍ(ໝູ່ໃນກຸ່ມທີ່ມີພອນສະຫວັນໃນການວາດແຕ້ມ) ວາດຮູບເອື້ອຍມິ້ນ

ຕອນປະໂປ້ຢາຍໃຫສະມາຊິກກຸ່ມເບິ່ງ ພໍບັກນັ້ນເຫັນຮູບກໍ່ໄລ່ເຕະບັກໂຕ໋ຍອ້ອມເດີ່ນ

ໂຮງຮຽນ ໄລ່ບໍ່ທັນກໍ່ປົດເກີບແກ່ວງ ເກືອບຈາດໄປຖືກເມຍອາຈານພູມສາດທີ່ຫົດຜັກ

ຢູ່ຫລັງບ້ານເພິ່ນ. ບັກມອນມາຮອດແລ້ວ ເອື້ອຍມິ້ນກໍ່ຂໍຕົວເຂົ້າໄປແຕ່ງບົດສອນ ມອບ

ໜ້າທີ່ໃຫ້ບັກມອນຕ້ອນຮັບພວກຂ້ອຍ, ນັ່ງລົມກັນພໍເປັນພິທີກໍ່ພາກັນຂຶ້ນໄປເບິ່ງຂອງ

ດີໃນຫ້ອງນອນບັກມອນຢູ່ຊັ້ນ3 ພໍແຕ່ຍັດກາແຊ໊ດເຂົ້າໄປສາຍບໍ່ທັນເຂົ້າເລື່ອງລາວ

ເຫັນແຕ່ນາງເອກນຸ່ງບິກິນີລ້າງລົດ ຂ້ອຍກໍ່ນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງຈົນໝູ່ເຮ່ໜ້າ!__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard