LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: My Married Sister
Anonymous

Date:
My Married Sister
Permalink   


ເອື້ອຍຂ້ອຍຖືວ່າເປັນສາວງາມໃນຄຸ້ມບ້ານ ເວລາມີຜູ່ແທນຈາກສູນກາງມາຢ້ຽມຢາມ

ເພິ່ນຈະເກນເອື້ອຍຂ້ອຍແລະເອື້ອຍຟອງໄປຮັບແຂກຮ່ວມກັບສາວບ້ານອື່ນໆໃນຕາແສງ

ພໍ່ແມ່ບໍ່ດີໃຈດອກເພາະຖ້າບໍ່ມີເອື້ອຍນັ່ງໜ້າບ້ານ ລູກຄ້າກໍ່ຈະນ້ອຍລົງ, ແມ່ເປີດຮ້ານຂາຍ

ເຄື່ອງສະດວກເພື່ອຈະມີລາຍຮັບມາສົມທົບເງິນເດືອນພໍ່ທີ່ເບີກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມວັນເວລາ

ແຕ່ບໍ່ສາມາດຂັດຂືນໄດ້ ພໍ່ກໍ່ຄົງບໍ່ດີໃຈເຊັ່ນກັນແຕ່ເພິ່ນບໍ່ອອກປາກ, ເອື້ອຍແຕ່ງໂຕອອກບ້ານ

ແຕ່ເຊົ້າ ເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນຈຶ່ງໄດ້ກັບມາບ້ານເພາະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ປະກອບສ່ວນມ່ວນຊື່ນຟ້ອນລຳ

ວົງສາມັກຄີນຳເພິ່ນ ໄດ້ຍິນສຽງໂຄສົກເອີ້ນເອື້ອຍຂ້ອຍຂຶ້ນມາຢືນກາງເຄິ່ງເກືອບທຸກຮອບ

ບໍ່ມີເວລາໄດ້ນັ່ງພັກຜ່ອນເລີຍນະ ບັກໃດກໍ່ຢາກຟ້ອນກັບສາວງາມ ວ່າຊັ້ນສາ !

ໄປແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນກັບບ້ານກັບອ້າຍນັດຊຶ່ງເປັນແຟນເອື້ອຍຂ້ອຍ ເຂົາຮັກກັນມາແຕ່ຕອນ

ຢູ່ມໍ ອ້າຍນັດຮຽນຕໍ່ອໍ ເອື້ອຍຂ້ອຍອອກໂຮງຮຽນມາຊ່ອຍແມ່ຂາຍເຄື່ອງ ແຕ່ລະແລງອ້າຍ

ນັດຈະມາຫລິ້ນລົມກັບເອື້ອຍ ລົມກັນຢູ່ເຮືອນຄົວ ເອື້ອຍຂ້ອຍແຕ່ງກິນໄປນຳ ຢອກລົມອ້າຍ

ນັດໄປພ້ອມ ຂ້ອຍກັບແມ່ເຝົ້າໜ້າບ້ານ ພໍ່ໄປເບິ່ງເຂົາຕີເປຕອງ ເດິກພຸ້ນລະຈຶ່ງຈະເຊກັບບ້ານ.

ອ້າຍນັດຈົບອໍ ພໍ່ແມ່ກໍ່ບອກມາຂໍແຕ່ງແປງເອົາເອື້ອຍຕາມປະເພນີ, ຖ້າສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ຈະ

ບໍ່ຖືກເກນໄປຮັບແຂກບ້ານເມືອງ ແລະງານດອງກໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີແລະ

ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຂອງຄະນະບ້ານ.

ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ລົງມານອນຊັ້ນລຸ່ມ ຊັ້ນເທິງມີແຕ່ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນຶ່ງແມ່ນພໍ່ແມ່ ອີກຫ້ອງນຶ່ງ

ແມ່ນຂ້ອຍກັບເອື້ອຍ ແຕ່ເມື່ອເອື້ອຍມີຜົວນອນຊ້ອນ ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງລົງມານອນລຸ່ມ ແລະກໍ່ເປັນ

ການດີທີ່ຈະໄດ້ເບິ່ງ ໄດ້ອ່ານປຶ້ມປົກຂາວຕາມສະບາຍ ແຕ່ອອກທ່ຽວກາງຄືນຍາກຄືເກົ່າເພາະ

ເວລາໄຂປະຕູເຫຼັກມັນເຮັດສຽງດຽງ ອີກຢ່າງກໍ່ຢ້ານຜູ່ຮ້າຍຊາຍໂຈນສວຍໂອກາດປຸ້ນຈີ້ຕອນ

ເຂົ້າເຮືອນຄືເຂົາເຄີຍເຮັດກັບຕູ້ຊ່າງຊຶ່ງອາໃສຢູ່ສົ້ນສຸດຂອງຕຶກເບື່ອງຕາເວັນອອກ ຖ້າໄປກໍ່

ຕ້ອງກັບກ່ອນ 10 ໂມງ ເພາະຕອນນນີ້ຍັງບໍ່ທັນປິດຮ້ານເທື່ອ ແຕ່ບໍ່ສຳຄັນສຳລັບຂ້ອຍປານໃດ

ດອກເພາະຂ້ອຍບໍ່ມັກທ່ຽວເດິກຢູ່ແລ້ວ ໄປຂີ່ລົດເລາະຫລິ້ນແຖວໂຮງໜັງ ແຖວສວນສະໜຸກ

ກໍ່ພໍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປນັ່ງເຝົ້າສາວຕະກຽງນ້ອຍ ນັ່ງຕ້ອຍສາວລຳວົງຄືໝູ່ດອກ ຫາເງິນໄດ້ເອງ

ຈຶ່ງຈະຫລິ້ນແນວນັ້ນ.

ເພິ່ນປິດທີວີຂຶ້ນນອນແລ້ວກໍ່ເອົາປຶ້ມປົກຂາວອອກມາເບິ່ງກ່ອນໄປອ່ານເພດສຶກສາຄໍລຳຈຶ່ງຜູ່

ອ່ານຂຽນໄປປຶກສາທ່ານໝໍ. ມີຜູ່ຍິງຄົນນຶ່ງຂຽນໄປປຶກສາໝໍວ່າ:

ນ້ອງແຕ່ງງານໄດ້ປີປາຍແລ້ວ ກັບຄົນຮັກໄຮສະຄູນ, ຕອນຍັງເປັນແຟນກັນ ເຂົາມັກຍົວະຍວນ

ອາລົມຂອງນ້ອງດ້ວຍການຈັບບາຍກອດຈູບລູບຄຳສ່ວນສະຫງວນ ແຕ່ນ້ອງໃຈແຂງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາ

ສອດໃສ່ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ແຕ່ Oral sex ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໃຫ້ສັນຍາວ່າ ແຕ່ງງານຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີ

ຈຶ່ງຈະໃຫ້ເຂົາເອົາເຕັມໃຈໂລດ ແຕ່ພໍໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ ເຂົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສຸກຕາມທີ່ນ້ອງຕ້ອງການ

ເຂົາຫລິ້ນແຕ່ຂ້າງນອກ ບໍ່ຍອມສອດຂອງເຂົາເຂົ້າໄປໃນຕົວນ້ອງເລີຍ ມັນທໍລະມານທີ່ສຸດ ນ້ອງ

ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳປົດເປື້ອງຄວາມຢາກຂອງຕົນ ຄິດຢາກຫລິ້ນຊູ້ກັບຄົນອື່ນແຕ່ກໍ່ຢ້ານເລື່ອງ

ແດງຂຶ້ນມາໃຫ້ຂາຍໜ້າ ເອົາກັບໝາກແຕງກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຄັກຄືເອັນແທ້. ນ້ອງຢາກຖາມວ່າ ຂອງ

ປອມຊະນິດໃດປອດໄພທີ່ສຸດ?

ພໍອ່ານຈົບກໍ່ຄິດເຫັນກໍລະນີຂອງເອື້ອຍເພາະເຄີຍລັກສ່ອງເບິ່ງເອື້ອຍກັບອ້າຍນັດຈຸຈິກັນຕອນ

ເປັນບ່າວ-ສາວ ແລະຫລັງແຕ່ງງານແລ້ວກໍ່ເຄີຍລັກສ່ອງເບິ່ງ 3 ເທື່ອ ຕອນນັ້ນພໍ່ແມ່ໄປລິຢົງ ກໍ່

ເລີຍຂຶ້ນໄປນອນຫ້ັງເພິ່ນ. ເລື່ອງມີເທົ່ານັ້ນລະ ຖ້າບໍ່ສຽວກໍ່ໄປອ່ານຕໍ່ຢູ່ເວັບຈິ໋ມດຳເດີ JimDum

ຖາມລຸງກຸກເກິ້ນຮູ້ໂລດ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard