LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: TABOO II
Anonymous

Date:
TABOO II
Permalink   
ເອື້ອຍບັນໂຕນ້ອຍ ຂາວ ນົມໃຫຍ່ໄດ້ແນວແມ່, ມີຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ແມ່ຈາບີບຫຳຂອ້ຍເມື່ອຮູ້ວ່າ
ຂ້ອຍລັກແນມເບິ່ງນົມເພິ່ນຕອນເພິ່ນກົ້ມເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ຂ້ອຍບໍ່ຕັ້ງໃຈດອກແຕ່ມັນເໝືອນ
ເຫຼັກທີ່ຖືກດ້ວຍແມ່ເຫຼັກຫັນລະເວລາເຫັນນົມແມ່ອອກ ເພິ່ນມັກນຸ່ງເສື້ອຄໍກ້ວາງກໍ່ວ່າຊິເຫັນ
ເລື້ອຍ ເພິ່ນກໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນແຕ່ກາງຄືນເພິ່ນມັກນຸ່ງແຕ່ເສື້ອນອນທຳມະດາ ເວລາໄດ້ເຫັນໄດ້
ຊູນມັນກໍ່ຍາກທີ່ຈະຫ້າມເລືອດແລ່ນລົງໄປເຕົ້າຢູ່ທ່ອນເອັນຈົນມັນຕຶງຂຶ້ນມາເຕັມເປົ້າສົ້ງ.
"ນີ້ແມ່ນະ...ຢ່າຄິດແນວບໍ່ດີນະ..!" ເພິ່ນທັງເວົ້າທັງເດ່ມືມາທຳທ່າຈະບີບຫຳຂ້ອຍໃຫ້ແຕກ
ຄືຄຳຂູ່ ຂ້ອຍຕ້ອງເຫງ້ງກົ້ນຫຼີກບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນຢື້ເຖິງ. ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ອົດສົງໃສບໍ່ໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງ
ພໍ່ຈຶ່ງປະແມ່ໄປເອົາເມຍນ້ອຍທັງໆທີ່ເມຍນ້ອຍຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ສ້ຽວນຶ່ງຂອງແມ່ເລີຍ.
"ບອນ...ໄປເອົາຂັ້ນໃດມາໃຫ້ເອື້ອຍແດ່ !" ຂ້ອຍແນມໄປຕາມສຽງເອື້ອຍບັນທີ່ເອີ້ນອອກ
ມາຈາກຫ້ອງຄົວ ເຫັນລາວແຢ່ງຕີນພະຍາຍາຍື້ເອົາຂອງບົດໝາກເຜັດຈຶ່ງວາງປຶ້ມໂປລົງ
ແລ້ວຍ່າງເຂົາໄປອຸ້ມແອວເອື້ອຍຂຶ້ນໃຫ້ລາວຈັບເອົາສິ່ງທີ່ລາວຕ້ອງການໄດ້ງ່າຍ, ລາວຈັບ
ເອົາເຄື່ອງບົດໄດ້ແລ້ວແທນທີ່ຈະປ່ອຍລາວລົງ ພັດຍົກລາວຂຶ້ນຈົນກົ້ນມົນໆລາວເຊິ່ງໜ້າ
ຖູດັງຂ້ອຍພໍດີ, ກິ່ນອ່ອນເຮັດໃຫ້ໂຄຍແຂງຕຶງຂຶ້ນມາ ແລະເອົາໜ້າຖູກັບກົ້ນຂອງເອື້ອຍບັນ
ບຶດນຶ່ງກ່ອນຈະປ່ອຍລາວລົງ ແລະຕອນປ່ອຍກໍ່ສວຍໂອກາດລູບນົມຂອງລາວ ມັນນຸ້ມມືອີ່
ຫຼີ ນຸ້ມຈົນຢາກຈົກເຂົ້າໄປໃນເສື້ອພຸ້ນລະ ແຕ່ເອື້ອຍບອກໃຫ້ປ່ອຍເພາະຕ້ອງຂ້ຽວແຕ່ງ
ກິນຢ້ານບໍ່ທັນເພນຄູບາພໍ່ເຖົ້າ.
ມີຫຼາຍເທື່ອທີ່ເອື້ອຍບັນລືມສະຕິປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍລູບຄັ້ນເຕົ້ານົມ 70D ຫຼິ້ນນອກເສື້ອ ແຕ່ອາດ
ຈະເປັນຍ້ອນຂ້ອຍລູບບໍ່ຖືກຈຸດ ລາວຈຶ່ງມີສະຕິຂຶ້ນມາຕອນຂ້ອຍເລື່ອນມືລົງໄປລູບຫີລາວ
"ຢ່າລ່ວງ...ພໍແລ້ວ !" ຄຶສອກໃສ່ເອິກຂ້ອຍຄ່ອຍເເພື່ອເປັນການໄລ່ໃຫ້ອອກຈາກຫ້ອງຂອງ
ລາວ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍຊູຊີຫຼືຝືນໃຈທັງໆທີ່ມີໂອກາດໄດ້ຂຶ້ນໂຄມຫຼາຍເທື່ອ ແຕ່ເມື່ອເຫັນ
ນ້ຳຕາລາວຜ່າໜ່ວຍກໍ່ຕ້ອງເຊົາແລະອອກໄປຫາສີ້ຫີຄົນອື່ນແທນ.
"ເຈົ້າບ້າຫຼືເມົາເຖົ້າບອນ?" ສາວຊິນເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍບອກໃຫ້ລາວຊ່ອຍປຸກເຊັກເອື້ອຍບັນ
ເພື່ອຂ້ອຍຈະໄດ້ສີ້ລາວ, ສາວຊິນເປັນໝູ່ຮ່ວມຮຽນຂອງເອື້ອຍບັນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຊ້ອມ
ຂອງຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ລາວປະຜົວໃໝ່ໆ ແຕ່ເມື່ອຂ້ອຍຮັບປາກວ່າຖ້າໄດ້ສີ້ເອື້ອຍບັນແລ້ວຈະບໍ່
ລືມລາວ ຈະຈົ່ງນ້ຳແບ້ນມາໃຫ້ລາວກິນຄືເກົ່າ ລາວຈຶ່ງຕົກລົງຊ່ອຍ. ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢຸກໃຊ້ຢາຫຍັງ
ດອກ ພຽງແຕ່ກອດຈູບລູບຄຳກັນແບບ lesbian ແລະໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປສວມຮອຍຕອນສາວ
ຊິນເລຍຫີເອື້ອຍບັນ. ເລຍຈົນເອື້ອຍບັນອອກປາກຟັກມີໆ ຂ້ອຍຈຶ່ງສຸບໂຄຍງໍໆຍາວໆຂ້ອຍ
ໃສ່ຮູຫີທີ່ປຽກຊື້ນຂອງເອື້ອຍບັນໃນຂະນະທີ່ສາວຊິນນັ່ງໂຈ່ງໂຈະໃຫ້ເອື້ອຍບັນເລຍຫີໃຫ້.
ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ເວລາໂຄຍແຂງຕອນເດິກດື່ນທ່ຽງຄືນ ຄ້ານອອກໄປຫາສາວຊິນກໍ່ຢ່ອງໄປ
ຫ້ອງເອື້ອຍບັນແລະຂໍສີ້ລາວແກ້ງແງ້ນ, ຖ້າລາວຕິດໄຟແດງ ລາວກໍ່ອົມຍອກໃຫ້ຕາມຄຳຂໍ
ຮ້ອງຂອງນ້ອງຊາຍສຸດທີ່ຮັກ.
ເລື່ອງນີ້ລອກມາຈາກ TABOO II ແຕ່ຕັດຕອນເຮັດກັບແມ່ອອກ, ຜິດພາດປະການໃດກໍ່ບໍ່
ວ່າກັນເພາະຮຽນວິຊາທິດສະດີຫັດແຕ່ງບໍ່ທັນຈົບ :)__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard