LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Saved by the bell
Anonymous

Date:
Saved by the bell
Permalink   


ນັບແຕ່ຄ່າອິນເຕເນັດຖືກລົງແລະສາມາດຊື້ໃຊ້ລາຍວັນ ວັນລະ 5000 ກີບ ຂ້ອຍມັກເອົາຄອມ
ເອື້ອຍມາໃຊ້ເວລາລາວເດີນທາງໄປວຽກຕ່າງປະເທດ, ລາວກໍເຄີຍຈາວ່າຈະຊື້ຄອມໃຫ້ຂ້ອຍ
ໃຊ້ເພາະລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ຂ້ອຍລົ້ວຄອມລາວ ລາວຢ້ານຂ້ອຍເຂົ້າໄປເວັບໄຊລາມົກແລະຕິດ
ໄວຣັສ ຕິດມໍແວຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈາະເອົາຂໍ້ມູນສຳຄັນໄປໄດ້ ແຕ່ລາວກໍ່ບໍ່ຊື້ຈັກເທື່ອ
ບອກແມ່ຊື້ໃຫ້ ແມ່ກໍ່ວ່າເຂົ້າຮຽນມະຫາໄລກ່ອນຈຶ່ງຊື້ ຫຼິ້ນຂອງເອື້ອຍໄປກ່ອນ ບໍ່ຊັ້ນກໍ່ເອົາໄອ
ແພດຂອງແມ່ໄປໃຊ້ ແຕ່ຂ້ອຍພັດບໍ່ມັກໄອແພດ ມັກໂນ໊ດບຸກແບບຂອງເອື້ອຍນີ້ລະ ຈໍມັນໃຫຍ່
ເບິ່ງເຕັມຕາດີ.
ເວັບທີ່ຂ້ອຍມັກເຂົ້າກໍ່ແມ່ນເວັບໄທ ແລະເວັບ lauxanh ຂອງຫວຽດ ອ່ານພາສາຫວຽດບໍ່ໄດ້
ແຕ່ມັກເຂົ້າໄປເບິ່ງຫີຫວຽດເພາະຮຽນຫ້ອງດຽວກໍ່ມີຄົນຫວຽດ 4 ຄົນ ເຂົາອ່ານຫວຽດໄດ້
ເວລາສົນໃຈເລື່ອງຫຍັງກໍ່ປຣິນອອກໄປໃຫ້ເຂົາແປໃຫ້ຟັງ ໃຫ້ກຸກເກິນແປມັນກໍ່ບໍ່ຄັກຈັກເປັນ
ແນວໃດບຸ ບໍ່ຄັກຄືໃຫ້ໝູ່ແປ ບາງເທື່ອບັກຖັ້ນກໍ່ປຣິນມາແຕ່ເຮືອນເອົາມາແປໃຫ້ພວກຂ້ອຍຟັງ
ຍາມວ່າງຮຽນ.
ມີເທື່ອນຶ່ງຂ້ອຍປຣິນຖືກເລື່ອງລັກຫຼັບເອື້ອຍສຸດທີ່ຮັກອອກໄປໃຫ້ມັນແປ ພວກມັນເຫ່ໜ້າຂ້ອຍ
ຢ່າງໃຫຍ່ເລີຍ ຈະແກ້ແນວໃດກໍ່ແກ້ບໍ່ຕົກກໍ່ເລີຍຍອມໃຫ້ພວກມັນເຫ່. ຈັກແມ່ອີ່ໃດ໋ບຸປາກບອນ
ໜອນເຈາະເອົາເລື່ອງນີ້ໄປເວົ້າໃຫ້ອື້ອຍຂ້ອຍຟັງ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຖືກເທສນາແລະຫ້າມເຂົ້າໄປລົ້ວ
ຫ້ອງນອນລາວຖ້າລາວບໍ່ອະນຸຍາດ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ລາວບໍ່ເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງ ບໍ່ຊັ້ນຂ້ອຍຖືກເປັນຢຽບ
ຕາຍແທ້ໆ.
ເອື້ອຍຂ້ອຍເປັນຄົນຄຽດໄວດີໄວ ຖືກຂ້ອຍອໍເຊາະໜ້ອຍນຶ່ງ ລາວກໍ່ຍົກເລີກການລົງໂທດແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປລົ້ວຄອມລົ້ວເຄື່ອງລາວຄືເກົ່າ :) . 3 - 4 ເດືອນທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃກ້
ຫ້ອງນອນຂອງເອື້ອຍ ເຂົ້າໄປເທື່ອນີ້ຕ່າງຕາຫຼາຍ, ເຂົ້າຂອງເຄື່ອງໃຊ້ກໍ່ມ້ຽນເປັນລະບຽບ
ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ແກ້ອອກກໍ່ພັບໃສ່ກະຕ່າໄວ້ໄປຊັກ ບໍ່ໄດ້ຖິ້ມຊະຊາຍທົ່ວພື້ນຫ້ອງຄືເກົ່າ ແຕ່ກ່ອນເຂົ້າ
ໄປບໍ່ຢາກເບິ່ງກໍ່ເຫັນສະຫຼິບເສື້ອຊ້ອນຖິ້ມໄວ້ ຢາກເບິ່ງຢາກດົມໂຕໃດກໍ່ເກັບຂຶ້ນມາດົມໂລດ
ແຕ່ດຽວນີ້ຕ້ອງໄດ້ຄົນເອົາຈາກກະຕ່າເຄື່ອງ, ໂຕະຄອມ ໂຕທີວີກໍ່ຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ອີກມຸມນຶ່ງຂອງ
ຫ້ອງ ເວລານັ່ງໃຊ້ຄອມບໍ່ສາມາດແນມເຫັນແວ່ນຫ້ອງນ້ຳອີກ ແລະເມື່ອບໍ່ເຫັນແວ່ນຫ້ອງນ້ຳ
ທີ່ຕິດຢູ່ເທິງອ່າງລ້າງໜ້າກໍ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນຄົນອາບນ້ຳ.
"ເພິ່ນສາລະພາບສາໂດຍດີ ເອື້ອຍຮູ້ແລ້ວລະ." ເອື້ອຍນັ່ງລົງຕຽງ ພະຍາຍາມເຄັ້ນເອົານ້ຳປາກ
ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຄວາມຈິງວ່າເຄີຍໄດ້ລັກເບິ່ງລາວແກ້ເຄື່ອງ ເຄີຍລັກເບິ່ງລາວອາບນ້ຳ
ແທ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລັກເຂົ້າໄປລວນລາມລາວຕອນນອນກາງເດິກຄືໝູ່ຊ່າໃນໂຮງຮຽນ. "ເຄີຍຄິດບໍ່
ລະ?" ເອື້ອຍຂຶ້ນສຽງຄືລາວຢາກຮ້າຍນີ້ລະ, ຂ້ອຍກົ້ມໜ້າງຶກຫົວຍອມຮັບວ່າເຄີຍຄິດແລະເຄີຍ
ໄປປະຕູເບິ່ງວ່າເອື້ອຍນອນໃນທ່າໃດ ນຸ່ງຫຍັງນອນ. ເອື້ອຍຂ້ອຍມັກນູ່ງສົ້ງຂາສັ້ນກັບເສື້ອຍືດ
ນອນ, ຂາສົ້ງບານໃຫຍ່ ບໍ່ຕ້ອງຍະຂາອອກຈາກກັນເປັນມູມກ້ວາງກໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າລາວນຸ່ງ
ສະຫຼິບສີຫຍັງ ບາງຄືນລາວກໍ່່ບໍ່ນຸ່ງດອກ ຄືຊິແມ່ນແກ້ອອກຕອນຈົກຫີຕົນເອງຫຼິ້ນຈຶ່ງເຫັນສະ
ຫຼິບໂຕລາວນຸ່ງກ່ອນເຂົ້ານອນກອງຢູ່ພື້ນຫ້ອງ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງເອື້ອຍຂ້ອຍຈຶ່ງມັກຕົກເບັດ
ທັງໆທີ່ລາວກໍ່ມີແຟນເປັນຕົນເປັນໂຕຄວງກັນໄປທ່ຽວພັບທ່ຽວບາເລື້ອຍ ຫຼືວ່າແຟນລາວກອດ
ຈູບຈັບບາຍພາຍນອກເທົ່ານັ້ນເບາະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍຂ້ອຍຕ້ອງກັບມາຕົກເບັດຢູ່ເຮືອນ ແລະ
ຕາມທີ່ສັງເກດ ເຫັນຄາບເປື້ອນຕິດຢູ່ສະຫຼິບເກືອບທຸກໂຕ ກິ່ນຄາວອ່ອນຊິເປັນກິ່ນຍ່ຽວກໍ່ບໍ່ແມ່ນ
ຊິແມ່ນກິ່ນເຫື່ອຫີກໍ່ບໍ່ຖືກ ຄືຊິແມ່ນກິ່ນນ້ຳຫີຫັ້ນລະ.
"ລັກໄປຫຼິ້ນສາວຮ້ານພູ້ອີ່ນາຍສອງເລື້ອຍບໍ?" ເອື້ອຍສອບຖາມຕື່ມອີກ, ພວກໝູ່ລົ້ວຂອງຂ້ອຍ
ມັກໄປຈ້າງສີ້ຜູ່ສາວທີ່ອີ່ນາຍສອງຈ້າງມາເສີບເບຍພວກມາຕີພູ້ ບາງອີ່ກໍ່ເອົາ 3 ແສນ ບາງອີ່ກໍ່
ເອົາສອງແສນ ຂຶ້ນກັບຈຳນວນລູກຄ້່າທີ່ເຂົ້າຮ້ານ ມື້ໃດບໍ່ມີລູກຄ້າຫຼາຍເຂົາກໍ່ເອົາຖືກ ມື້ໃດມີ
ຄົນໄປຕີພູ້ຫຼາຍເຂົາກໍ່ໂກ່ງລາຄາ. "ແລ້ວເວລາຢາກຂຶ້ນມາ ເພິ່ນເຮັດແນວໃດ?" ຂ້ອຍບໍ່ກ້າອ້າ
ປາກບອກວ່າຊັກວ່າດອກພຽງແຕ່ໃຊ້ນິ້ວໂປ້ເບື້ອງຂວາຈອດໃສ່ປາຍນິ້ວຊີ້ເພື່ອໃຫ້ມັນເປັນວົງ
ມົນແລ້ວກຳໃສ່ນິ້ວຊີ້ຂ້າງຊ້າຍຮູດຂຶ້ນຮູດລົງແບບຂ້ອຍຊັກວ່າວຫັ້ນລະ. "ໃສໆໆໆ ເຮັດໃຫ້
ເອື້ອຍເບິ່ງດີໆດຸ !" ເອື້ອຍທຳທ່າຮ້າຍແລະດຶງແຂນຂ້ອຍໃຫ້ລຸກແລະເຮັດໃຫ້ລາວເບິ່ງ.
ຫຼາຍປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ໂຄຍສຽກ ມີແຕ່ເອື້ອຍແພດໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນເຫັນຕອນເຂົ້າໄປກວດສຸຂະ
ພາບກ່ອນເປີດສົກຮຽນ, ບໍ່ໄດ້ແກ້ສົ້ງເຂົ້າອາບນ້ຳກັບເອື້ອຍຄືຕອນຍັງນ້ອຍ ຈູ່ໆກໍ່ໃຫ້ແກ້ສົ້ງຊັກ
ບ່າວໃຫ້ເບິ່ງແບບໂກ້ໆແນວນີ້ກໍ່ອາຍລະເນາະ ໂຊກດີທີ່ແມ່ເລີກປະຊຸມມາຮອດເຮືອນກ່ອນຈຶ່ງ
ບໍ່ໄດ້ແກ້ສົ້ງຊັກວ່າວໃຫ້ເອື້ອຍເບິ່ງ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard