LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Sexual Fantasy
Anonymous

Date:
Sexual Fantasy
Permalink   ໃຜຊິວ່າມີເອື້ອຍລົ້ວເລງຄືມີວິດຂີ້ຕັ້ງຢູ່ໜ້າບ້ານ ກໍ່ຊ່າງຫົວມັນ ເຊີນມັນເວົ້າໄປໂລດ
ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ຮູ້ສຶກໂຊກດີຫລາຍທີ່ໄດ້ເກີດມາເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເອື້ອຍລິຕ້າ
ໃນໂລກ Cyber. ເຂົ້າໄປຫລິ້ນຫ້ອງສົນທະນາໃບລານ ກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກ
ເອື້ອຍລິຕ້າ, ເຂົ້າໄປແຕ່ລະເທື່ອ ຂ້ອຍຈະນັ່ງບໍ່ປາກ ບໍ່ຕີງ ບໍ່ທັກທາຍສະບາຍດີໃຜ
ເພາະຍັງສຶກສາວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມື Chatting ຢູ່ ເຖິງວ່າ ແນນຊີໄດ້ສາທິດໃຫ້ເບິ່ງການ
ເລືອກຕົວອັກສອນສາກົນມາເປັນຕົວອັກສອນລາວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາເລື່ອງຊອກ
ຫາປຸ່ມຕົວອັກສອນ ຕົວຫໍຢູ່ໃສ ສະລະອີຢູ່ໃສ ທຳນອງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ແຕ່ອ່ານຂໍ້
ຄວາມທີ່ເຂົາສົນທະນາກັນ.
ຄືນນັ້ນ, ຂ້ອຍເປັນແຂກຄົນທຳອິດທີ່ເຂົ້າຫ້ອງສົນທະນາຂອງເອື້ອຍລິຕ້າ ກົ້ນຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ຖືກຕັ່ງ ເອື້ອຍລິຕ້າກໍ່ທັກທາຍສະບາຍດີ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍຄຳຖາມຫລາຍ
ຄຳຖາມ ແຕ່ຍ້ອນພິມຊ້າເກີນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍລິຕ້າເຂົ້າໃຈຜິດ ຄິດວ່າຂ້ອຍເຂົ້າໄປ
ຊອກຫາເພື່ອນຊາຍ ແລະ ພໍພວກບ່າວສາວລຸ້ນໃຫຍ່ເຂົ້າມາ ເອື້ອຍລິຕ້າກໍ່ຫັນໜ້າ
ໄປສົນທະນາກັບເຂົາ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍນັ່ງຫລິ້ນຫຳຕົນເອງຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ສົ້ງ. ເຂົາກໍ່
ສົນທະນາກັນແບບທຳມະດາ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຄິດເລິກ ຈຶ່ງເກີດຈິນຕະນາການ
ຕ່າງໆນາໆ ເຊັ່ນວ່າ ເຂົາຖາມ "ນ້ອງຕ້ານຸ່ງເສື້ອສີຫຍັງຄືນນີ້?" ເອື້ອຍລິຕ້າກໍ່ຕອບ
ເຂົາວ່າ ບໍ່ໄດ້ນຸ່ງ ຈັກຊິນຸ່ງຫຍັງເກະກະ ຜົວມັກໃຫ້ປະໂຕນອນນະ ມັນຈຶ່ງງ່າຍ ເຮັດ
ຫຍັງໄດ້ວ່ອງໄວທັນໃຈ. ຖ້າເປັນເຈົ້າຄົງຄິດວ່າເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ສຳລັບຂ້ອຍ
ແລ້ວ ວາດພາບເຫັນຕົນໂຕທີ່ຂາວນວນຂອງເອື້ອຍລິຕ້າທັນທີ, ລາວນອນເໝບ
ແນມເຂົ້າໄປເຫັນທ້າຍເປັນກ້ອນມົນໆຂຶ້ນມາສະດຸດຕາ ຂາກໍ່ຖ່າງອອກຈາກກັນເລັກ
ນ້ອຍ ແນມເຈາະເຂົ້າໄປຈະເຫັນສອງກີບອວບໆ, "ແມນ...ຢ່າກວນເອື້ອຍແນວນີ້
ແມ໊ະ...ຊິ໊ດດດດດ..ຢ່າ...." ເອື້ອຍລິຕ້າພະຍາຍາເສື່ອນກົ້ນໜີຈາກໃບໜ້າທີ່ຂ້ອຍ
ຊຸກຊົນຢູ່ກັບກີບກົ້ນຂອງລາວ ແຕ່ກິ່ນຫອມອ່ອນໆທີ່ເລົ້າລວນໃຈເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບໍ່
ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄຳຂໍຂອງເອື້ອຍ. ຜີ່ກ້າມກົ້ນອອກແລ້ວກໍ່ແຍ່ລິ້ນລົງເລຍຮູຂີ້
ທີ່ຫວານຫອມຂອງເອື້ອຍຢ່າງເມົາມັນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າອ້າຍເຂີຍຢືນເບິ່ງງຽບໆຢູ່
ໜ້າຫ້ອງ, "ອະແຮມ....ເຮັດຫັຍງກັນນໍສອງເອື້ອຍນ້ອງນີ້?" ອ້າຍເຂີຍທົນບໍ່ໄຫວ
ຈຶ່ງທຳລາຍຄວາມງຽບ ພ້ອມທັງກ້າວຂາເຂົ້າມາຢືນຢູ່ຂ້າງຕຽງ ດຶງຜົມເອື້ອຍລິຕ້າ
ໃຫ້ເງີຍຫົວຂຶ້ນມາໄດ້ລະດັບພໍດີກັບໂຄຍທີ່ແຂງໂດ່ຂອງລາວ.
ເອື້ອຍລິຕ້າຮູ້ດີວ່າຜົວຕົນຕ້ອງການຫຍັງຈຶ່ງອ້າປາກອົມດູດໂຄຍໃຫ້ຜົວໃນຂະນະ
ທີ່ຂ້ອຍເລຍຮູຂີ້ໃຫ້ລາວ, "ຕ້າ...ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ແມນສີ້ຮູຂີ້ ຂ້ອຍຈະສີ້ປາກ...!" ອ້າຍ
ເຂີຍອອກຄຳສັ່ງ ແລ້ວກໍ່ຍື່ນໜ້າມາຈູບປາກແລກລີ້ນກັບຂ້ອຍເປັນການທັກທາຍ
ກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຄ່ຳຄືນນັ້ນ.
ແຕ່ກ່ອນ ຂ້ອຍກັບອ້າຍໂທເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ, ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍເອົາລົດໄປແປງ
ເອື້ອຍລິຕ້າຈຶ່ງໄປຮັບ ອ້າຍໂທເຫັນກໍ່ຕິດໃຈ ແລະຂໍເປັນອ້າຍເຂີຍຂ້ອຍທັນທີ
ຂ້ອຍກໍ່ວ່າ ຢາກໄດ້ກໍ່ລົມເອົາ, ຄິດໃນໃຈວ່າ ໜ້າຄືເຈົ້າຫັ້ນຫວາຊິໄດ້ກິນຕັບເອື້ອຍ
ຂ້ອຍເພາະອ້າຍໂທເປັນຄົນບໍ່ຫລໍ່ ທ່າທາງຄືກະເທີຍ ເຊີຍໆວາດໃດວາດນຶ່ງຊຶ່ງບໍ່
ຖືກສະເປັກເອື້ອຍຂ້ອຍເລີຍ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ອ້າຍໂທມັກຈະຖາມນັ້ນຖາມນີ້ກ່ຽວ
ກັບເອື້ອຍລິຕ້າ ຂ້ອຍກໍ່ຕອບໄປຕາມຮູ້, ຕອນນັ້ນ ເອື້ອຍຕ້າກຳລັງຕິດກັບລູກເຖົ້າ
ແກ່ຍົງ ເຫັນໜ້າເອື້ອຍພຽງແຕ່ 2-3 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະມື້ ກາຍນັ້ນແມ່ນໄປນອນ
ກອດກ້ຽວຜູ່ບ່າວ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫ້າມຫຍັງດອກເພາະເພິ່ນຢາກເປັນດອງກັບ
ເຖົ້າແກ່ຍົງຈົນຕົວສັ່ນຢູ່ແລ້ວ ເຫັນລູກສາວໄປນອນວັນຊັນຂາຢູ່ບ້ານຜູ່ບ່າວແນວ
ນັ້ນກໍ່ຍິ່ງສົ່ງເສີມ. ແຕ່ໂລກໜ່ວຍນີ້ມັນນ້ອຍ, ອ້າຍໂທໄປຊ່ອຍງານສົບພີ່ນ້ອງຢູ່
 Santa Alice ກໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຮູ້ຈັກກັບເອື້ອຍລິຕ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນເພາະຜູ່ຕາຍເປັນພີ່ນ້ອງ
ຂອງໝູ່ເອື້ອຍຕ້າ. ຈາກມື້ນັ້ນມາ ເອື້ອຍຕ້າກໍ່ເລິ່ມສົນໃຈໃນຄວາມມີເສັ້ນສາຍ
ຂອງອ້າຍໂທຈຶ່ງໃຊ້ຄວາມງາມຂອງຕົນຍົ້ວຍວນກວນໃຈອ້າຍໂທຈົນໄດ້ລາວ
ເປັນຜົວແລະໄດ້ເຂົ້າເຮັດຢູ່ບໍລິສັດເສີມຄວາມງາມສົມປາດຖະໜາ. __________________
Anonymous

Date:
RE: Sexual Fantasy
Permalink   


tumblr_p9d4otIFSh1x9xo2ho2_540.jpg

ນ້ອງສາວຂ້ອຍມັກນອນຂວ້ຳໜ້າແນວນີ້, ລາວບອກວ່າ ຍິງນອນຫງາຍ ຄະລຳ !__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard