LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Mom knows...
Anonymous

Date:
Mom knows...
Permalink   


ໂຊກດີຫລາຍທີ່ເກີດເປັນລູກແມ່ຊຶ່ງມັກປະເພນີແບບຊາວຕາເວັນ, ເພິ່ນເຄີຍໄປສຶກສາ

ຢູ່ລອນດອນ 7 ປີ ພໍດີໄປຮ່ວມງານສັງສັນຢູ່ສະຖານທູດ ກໍ່ເລີຍຕ້ອງຕາພໍ່ ແລະໄດ້ຕົກ

ລົງປົງໃຈເອົາກັບພໍ່ຈົນໄດ້ເອື້ອຍແນນອອກມາອຸ້ມປ້ອນນົມ ເກືອບ 12 ປີ ຈຶ່ງໄດ້ຂ້ອຍ

ອອກມາເປັນພາລະອີກຄົນນຶ່ງ. ບໍ່ຕ້ອງບອກ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ເອງ ຕອນຂ້ອຍ

ອາຍຸໄດ້ 9 ປີ ເອື້ອຍແນນກໍ່ຄົງປະມານ 21 ຊຶ່ງຢູ່ໃນໄວຫລິ້ນບ່າວແບບບໍ່ເບື່ອ, ທີ່ຈິງ

ແລ້ວ ເອື້ອຍແນນຮູ້ຫລິ້ນບ່າວຕັ້ງແຕ່ຢູ່ມໍ ພໍຈື່ໄດ້ໝາດໆ ມື້ນັ້ນເອື້ອຍແນນກັບແຟນ

ນອນຢອກກັນໃນຫ້ອງ ຢອກກັນແບບພໍ່ມັກຢອກກັບແມ່ຫັ້ນລະ ແມ່ນອນຫງາຍຖ່າງ

ຂາ ພໍ່ນອນໂຄມ ຫລິ້ນແອວຂຶ້ນລົງຫລາຍນາທີເຕີບ ເອື້ອຍກໍ່ຊຸກເອິກແຟນອອກ ດຶງ

ຜ້າຫົ່ມມາປົກຮ່າງຄີງທີ່ເປົ່າເປືອຍເມື່ອເຫັນຂ້ອຍຢືນເບິ່ງຢູ່ໜ້າຫ້ອງ ສ່ອງເຂົ້າປ່ອງປະ

ຕູທີ່ເປີດແງ້ມໄວ້(left ajar) ນຸ່ງເຄື່ອງອອກມາອຸ່ນເຂົ້າໃຫ້ຂ້ອຍກິນແລ້ວກໍ່ບອກບໍ່ໃຫ້

ເຂົ້າເອົາເລື່ອງນີ້ເວົ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ຟັງ ຂ້ອຍກໍ່ຮັບປາກ ປິດລັບເລື່ອງນັ້ນໄວ້ຕາມສັນຍາ. ເບິ່ງ

ຄືວ່າເອື້ອຍແນນຮັກງ່າຍ ໜ່າຍໄວ ປ່ຽນໜ້າແຟນເລື້ອຍ ຫລິ້ນນຳດົນກ່ວາແມ່ນແຟນ

ລົ້ວ ແຟນຄົນໃດກຸໆມຸໆ ເຫັນໜ້າແຕ່ເທື່ອດຽວ, ແມ່ບໍ່ຫ້າມທີ່ເອື້ອຍແນນຫລິ້ນບ່າວ

ແຕ່ໃຫ້ຮູ້ຈັກປ້ອງກັນ ແຕ່ພໍ່ຢາກໃຫ້ເອື້ອຍແນນທຸ້ມເທໃສ່ການຮຽນຫລາຍກ່ວາ ສະນັ້ນ

ເອື້ອຍຈຶ່ງບໍ່ມັກເອົາຜູ່ບ່າວມາເຮືອນຍາມພໍ່ຢູ່ບ້ານ ເພິ່ນເດີນທາງໄປວຽກຕ່າງປະເທດ

ຈຶ່ງມາເຂົາມາຫລິ້ນ. ຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈຕົນເອງເລີຍ ທຸກເທື່ອທີ່ເຫັນແມ່ເອົາອົກເອົາໃຈ ໃຫ້

ຄວາມໃກ້ຊິດກັບແຟນເອື້ອຍແນນ ຂ້ອຍຈະເກີດມີອາການຫຶງຫວງຂຶ້ນມາທັນທີ ມີ

ແຕ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ສ່ອງຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ.

"ແມ່ຈະນອນກອດລູກໝົດຄືນເພື່ອເປັນການຂໍໂທດ, ຕົກລົງບໍ່ລະ?" ແມ່ກົ້ມໜ້າລົງມາ

ຊິ່ມຖາມ ຫອມແກ້ມຂ້ອຍແປ໊ບນຶ່ງກ່ອນອອກໄປນັ່ງດື່ມ Wine ກັບເອື້ອຍແລະແຟນ

ລາວ. ຕອນນອນຖ້າແມ່ຢູ່ນັ້ນ ຮູ້ສຶກວ່າເຂັມໂມງແລ່ນຊ້າຫລາຍ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍ່ເຫັນ

ແມ່ປາກົດຂຶ້ນຖ້າມກາງຄວາມມືດສະຫລົວຈາກໄຟຈຳ 7 ວັດ ດ້ວຍຊຸດນອນບາງພໍແນມ

ເຫັນສອງເຕົ້າທີ່ປາດສະເສື້ອຊ້ອນໃນລາຍດອກໄມ້ທີ່ມີຫລາຍຫລາສີງາມໆທີ່ເພິ່ນຊື້ມາ

ຈັດລຽງໄວ້ຢ່າງເປັນລະບຽບໃນລີ້ນຊັກຕູ້ເຄື່ອງ, ເພິ່ນມັກນຸ່ງສີຄືກັນ ບໍ່ຄືເອື້ອຍແນນ

ສະຫລິບສີນຶ່ງ ເສື້ອຊ້ອນໃນສີນຶ່ງ ເຄື່ອງນຸ່ງກໍ່ແກ້ຖິ້ມຊະ ຖ້າພໍ່ບໍ່ຢູ່ ແຕ່ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ເພິ່ນ

ຈະບໍ່ກ້າວຂາເຂົ້າຫ້ອງເອື້ອຍດອກ. 

"ສົ້ງປຽກແລ້ວ...ໃຫ້ແມ່ແກ້ອອກເນ໊າະ...?" ຂ້ອຍເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນໃຫ້ແມ່ແກ້ສົ້ງອອກໄດ້ງ່າຍ

ແລ້ວເພິ່ນກໍ່ໃຊ້ລິ້ນອ່ອນທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນນັ້ນຈົນກ້ຽງຈຶ່ງອົມທ່ອນເອັນທີ່ຍັງໄຄ່

ພອງເຂົ້າໄປໃນປາກ ດູດເອົານ້ຳຄ້າງທໍ່ອອກ, "ເຊົາຄຽດໃຫ້ແມ່ແລ້ວແມ່ນບໍ່...?" ເພິ່ນຖາມ

ແລະຈູບຂຶ້ນມາຕາມໂຕ ຢຸດຢູ່ຮິມສົບຂອງຂ້ອຍ ຈູບເບົາໆ 2 ບາດ ສັນຍານໃຫ້ຂ້ອຍເຜີຍ

ຮິມສົບອອກໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ສົ້ງເຄື່ອນນ້ຳຮັກຫົວບ່າວຂອງຂ້ອຍທີ່ຕິດຢູ່ປາຍລິ້ນເພິ່ນ ໃຫ້ຂ້ອຍ

ໄດ້ຮູ້ຈັກລົດຊາດຂອງມັນກ່ອນຂ້ອຍຈະຫລັບໄປໃນອ້ອມກອດຂອງເພິ່ນ.

ຕື່ນເຊົ້າມາ ທຸກຢ່າງກໍ່ປົກກະຕິເໝືອນເດີມ ແຕ່ລົດຊາດຄວາມດື່ມດ່ຳທີ່ແມ່ມອບໃຫ້ຍັງ

ບໍ່ເລືອນລາງ ຢາກໃຫ້ຕາເວັນຕົກດິນໄວໆເພິື່ອຈະໄດ້ນອນໃຫ້ແມ່ກອດ ຊາມຊາພໍ່ກັບມາ

ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. "ແນນ....ຢ່າລ໊ອກຕູເດີລູກ ພໍ່ມີເລື່ອງລົມນຳ !"

ພໍ່ອາດຈະເມົາເກີນໄປຈຶ່ງສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຫາຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ເອື້ອຍ,

"ຂອບໃຈໃເດີນ້ອງຊາຍ...ຢາກໄດ້ຫຍັງຕອບແທນ...?" ເອື້ອຍຖາມມາ ຂ້ອຍກໍ່ບອກໄປ

ແຕ່ຕ້ອງອົດໃຈລໍອີກຫລາຍຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຈະໄດ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ.__________________
Anonymous

Date:
RE: Mom knows...
Permalink   


7 ປີກ່ອນ,​ຕອນນັ້ນ ນ້ອງສາວຢູ່ໃນໄລຍະລໍຖ້າສັບຊ້ອນເຂົ້າຮຽນຕໍອາຊີວະ ບໍ່ເລືອກໂຮງຮຽນ

ຂໍພຽງແຕ່ມີຊື່ເຂົ້າສັບຊ້ອນ ຖ້າບໍ່ມີຊື່ອອກແທ້ໆ ພໍ່ກໍ່ຈະໄປເວົ້າກັບໝູ່ ຂໍໃຫ້ເຂົານະໂຍບາຍໃຫ້

ແຕ່ແມ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງອອກມາເຮັດທຸລະກິດຊ່ອຍ ຕອນນັ້ນ ເພິ່ນຮັບຊື້ເຫັດໄປຂາຍຕໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າ

ຈີນ ນ້ອງກໍ່ຕົກລົງເອົາໃຈແມ່ ທັງໆທີ່ບໍ່ມັກໜັງໜ້າອ້າຍນັ້ນຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງທາງແມ່ທີ່ມາຊ່ອຍ

ຂັບລົດໃຫ້, “ມັນມັກແນມເບິ່ງເຂົາຄືຄົນບໍ່ເຄີຍເຫັນ” ນ້ອງສາວບອກເຫດຜົນ, ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າ

ນ້ອງສາວໝາຍເຖິງອ້າຍນັ້ນມັກແນມເບິ່ງຂາຂາວຂອງນ້ອງທີ່ພົ້ນອອກມາຈາກສົ້ງຂາສັ້ນຂາ

ບານຄືສົ້ງນັກມວຍໄທແຕ່ມັນເປັນແພໃໝທີ່ແມ່ຊື້ມາແຕ່ລາດຊະດາ ເວລານ້ອງນັ່ງບໍ່ລະວັງ

ຂ້ອຍກໍ່ມັກແນມເບິ່ງຄືກັນ ແຂບສະຫລິບສີແຈດຕ້ອງຕານະກໍ່ວ່າຈະລັກແນມເບິ່ງ ທີ່ຈິງແລ້ວ

ກໍ່ອາຍຕົນເອງທີ່ຄິດຫື່ນກັບນ້ອງສາວທີ່ທຳຫົວຢັນຂາກັນອອກມາຈາກຮູດຽວ ແບ້ນດຽວຫລື

ບໍ່ກໍ່ບໍ່ຮູ້ເພາະຕອນແມ່ທ້ອງຂ້ອຍນັ້ນ ພໍ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປີນຶ່ງຈຶ່ງໄດ້ມາຢາມແມ່ເທື່ອ

ນຶ່ງ ຖ້າມັນເປັນຄວາມຈິງຄືປ້າດ່າ ກໍ່ສະແດງວ່າຂ້ອຍເປັນລູກຕ່າງພໍ່ກັບນ້ອງສາວ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ປ້າກັບແມ່ມັກຜິດກັນເລື້ອຍຢູ່ດອກ ແຕ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງຄືຜິດກັນມື້ນັ້ນ ມື້ທີ່

ປ້າເຫັນລຸງອອກມາຈາກຫ້ອງນອນແມ່ ເຂົ້າໄປປ່ຽນດອກໄຟ, “ມຶງແປງຈັກແປງລາງກໍ່ຍັງຮູ້ແປງ

ດ້າມດອກໄຟຂາດຫັ້ນຫວາຊິບໍ່ຮູ້ປ່ຽນ, ອີ່ຫີຄຽວ...” ຍາມຮັກກັນ ປ້ອນແຕ່ຄຳຫວານໃຫ້ກັນກິນ

ນ້ອງແນວນັ້ນ ເອື້ອຍແນວນີ້ ແຕ່ພໍຜິດກັນຂຶ້ນມາ ຂີ້ໃນໄສ້ກໍ່ຈົກອອກມາແກ່ວງໃສ່ກັນຈົນເໝັນ

ຄັບບ້ານ, “ໂອມຶງຫັ້ນບໍ່ຄຽວຕິ? ພໍ່ໂຕເອງກໍ່ຍັງບໍ່ເວັ້ນ...” ແມ່ຂ້ອຍສາດໄປຄືນ, ຂ້ອຍກັບນ້ອງ

ມິດບໍ່ຕິງ ແນມເບິ່ງໜ້າກັນດ້ວຍຄວາມສັບສົນ ບຶດນຶ່ງນ້ອງກໍ່ຈັບຜົມມາແປງ ມາເບິ່ງຜົມແຕກ

ປາຍເພື່ອເປັນການແກ້ເຊັງ ສາຍຕາຂອງຂ້ອຍພັດແນມຜ່ານໄປເບິ່ງຫົວນົມທີ່ປາດສະຈາກເສື້ອ

ຊ້ອນຊາບິນາປົກປິດ ນ້ອງເປັນຄົນປະຢັດ ຈະນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຍາມອອກບ້ານ ຍາມຮ້ອນ

ແບບນີ້ນຸ່ງແຕ່ເສື້ອຍືດກັບສົ້ງຂາສັ້ນ, ຈາກໜ້າເອິກ ເລື່ອນລົງມາເບິ່ງເປົ້າສະຫລິບນ້ອງຜ່ານຂາ

ທີ່ຢ່ອນລົງມາຢຽບພື້ນຫ້ອງ(ນ້ອງນັ່ງຕຽງນອນ ຂ້ອຍນັ່ງພື້ນແປງກາແຊ໊ດເທັບ) ຂອງນ້ອງໂໜກ

ໂນນໄດ້ແນວແມ່ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຂົນດົກດຳ ຄົງເປັນເພາະຍັງບໍ່ທັນຖືກຝຸ່ນ. “ເພິ່ນແນມເບິ່ງຂອງ

ເຂົາຫວາ?” ນ້ອງຖາມຂຶ້ນດ້ວຍສີໜ້າຮ້າຍໆ, ຂ້ອຍພະຍາຍາມແກ້ໂຕ ແຕ່ຄິດຫາຄຳແກ້ບໍ່ມີຈຶ່ງ

ງຶກຫົວສາລະພາບຜິດ ແລະຂໍໂທດນ້ອງ. ພາກັນມິດ ຟັງປ້າແລະແມ່ປ່ຽນກັນສາດຂີ້ໃສ່ກັນ,

ຈັບເນື້ອໃນໃຈຄວາມວ່າ ປ້າພະຍາຍາມຍົ້ວພໍ່ເຖົ້າເຂົ້າຫ້ອງ, “ເອີ....ບີບເອັນໂຄຍຫັ້ນລະ ມຶງພໍ

ໃຈແລ້ວບໍ ອີ່ແຕດແຫຼມ!” ປ້າຍອມຮັບໂດຍດີເມື່ອຖືກແມ່ຕ້ອນເຂົ້າແຈ.

ເມື່ອປ້າລົງເຮືອນໄປແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ອອກມາຈາກຫ້ອງ, "ງາມໜ້າເນາະສູ...!” ແມ່ຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອຮູ້

ວ່າພວກຂ້ອຍບໍ່ທັນໄປກູ້ເຫັດຕາມທີ່ເພິ່ນສັ່ງເມື່ອ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ, ຊ້ວຍເຫັດເຂົ້າກະສອບໄດ້

2-3 ກະສອບ ນ້ອງສາວຈຶ່ງລົງເຮືອນມາຊ່ອຍ ນຸ່ງເສື້ອຍືດເຊີດຄຸມເສື້ອຍອດບາງ ນຸ່ງສົ້ງແຊມໂກ

ຍືດ ກົກຂາຮຽວງາມ ກົ້ນກໍ່ຜາຍດີ ແຕ່ບໍ່ກ້າແນມເບິ່ງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕອນນ້ອງກົ້ມໆ

ເງີຍໆຊ້ວນເຫັດ, “ຢ່າບອກນະວ່າແນມເບິ່ງເຂົາແລ້ວຢາກ...” ນ້ອງເວົ້າຂຶ້ນທຳລາຍຄວາມງຽບ

ຂະນະຂົນກະສອບເຫັດເຂົ້າຫ້ອງເກັບ, ຂ້ອຍດຶງເສື້ອລົງປົກເປົ້າ ຕອນຍົກກະສອບເຫັດຂຶ້ນຮ້ານ

ສົ້ນເສື້ອເລື່ອນຂຶ້ນໄປຄ້າງຢູ່ແອວ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງເຫັນຄວາມໄຄ່ພອງຂອງທ່ອນເອັນໃນສົ້ງບ໊ອກເຊີ

“ມ໊ະ...ຊິເອົານ້ຳແງ້ນອອກໃຫ້!” ນ້ອງສາວເວົ້າພ້ອມດຶງແຂນຂ້ອຍເຂົ້າແຈປະຕູ ຂ້ອຍປິ່ນໜ້າໄປ

ທາງເຮືອນໃຫຍ່ ນ້ອງນັ່ງຄຸເຂົ່າອົມໂຄຍໃຫ້ຈົນນ້ຳແຕກໃສ່ປາກ ນ້ອງຖົ່ມອອກສ່ວນກືນບໍ່ໝົດ.

“ຮຽນມາຈາກໃສ ສົນຫຍັງ?” ນ້ອງສາວຮ້າຍຂຶ້ນ ແລ້ວກໍ່ຍ່າງແກ່ວງກົ້ນຂຶ້ນເຮືອນໄປເອົາເບຍມາ

ສູ່ພໍ່ກິນເໝືອນທຸກໆແລງ.

“ໄປອາບນ້ຳກ່ອນຈຶ່ງມາກິນ ເໝັນເຫື່ອ ເໝັນ...” ແມ່ອອກຄຳສັ່ງເມື່ອເຫັນຂ້ອຍຈະນັ່ງລົງກິນຊຸບ

ກະເພາະປາ, ແມ່ຂ້ອຍດັງດີຫລາຍ ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍຝັນປຽກເພິ່ນຈະຮູ້ໂລດ ແລະຈະບອກຂ້ອຍ

ອາບນ້ຳລ້າງສ່ວາຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຜິວໜັງຊຶ່ງຄົນບ້ານເຮົາເອີ້ນວ່າຂີ້ກາກຂຶ້ນບ່າວ, ບາງຄົນ

ມີສະຫລິບບໍ່ຫລາຍໂຕ ຍາມຝົນເຄື່ອງບໍ່ແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອ ເປັນຂີ້ກາກ ຕ້ອງໄດ້ທາຢາຂີ້ເຜິ້ງ

ເບີ28 ເກືອບເຄິ່ງກ່ອງຈຶ່ງເຊົາ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເປັນເພາະແກ້ສະຫລິບອອກທັນທີທີ່ຮູ້ວ່າຝັນປຽກ ແຕ່

ເພິ່ນກໍ່ຍັງໄດ້ກິ່ນຢູ່ດີ. 

“ເຂົາຍັງບໍ່ແລ້ວ ແຕ່ເຂົ້າມາໄດ້” ນ້ອງສາວອະນຸຍາດໃດ້ເຂົ້າໄປອາບນ້ຳທັງໆທີ່ລາວຂີ້ບໍ່ທັນສຸດ

“ຂ້ຽວອາບ ຂ້ຽວອອກ” ນ້ອງສາວຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຕົກຕະລຶງໃນຄວາມງາມຂອງຫີນ້ອງ ເຖິງ

ຫລືບຫີຈະເປັນສີມ້ານໆ ບໍ່ແດງແຈ໊ະເໝືອນ 5-6 ປີກ່ອນ ແຕ່ມັນກໍ່ດູດີ ໜ້າຮັກ, ວິດຊັ້ນລຸ່ມ

ເປັນວິດນັ່ງຢອງ ຊັ້ນເທິງຈຶ່ງແມ່ນຊັກໂຄກ ແຕ່ນ້ອງບໍ່ມັກຂີ້ວິດເທິງ ຂີ້ອອກບໍ່ໝົດຄືວິດນັ່ງຢອງ

ຫລືພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Squat Toilet ແລະເວລາຂີ້ກໍ່ບໍ່ມັກອັດປະຕູດອກເພາະຢ້ານພໍ່ເຂົ້າໄປ

ລ້າງມື ຈຶ່ງແງ້ມໄວ້. ນ້ອງສາວລ້າງຂີ້ ລ້າງກົ້ນແລ້ວພໍດີພໍ່ກັບມາແຕ່ລອງລົດ, ໝົ້ນເຂົ້າກ້ອງລົດ

ແລ້ວກໍ່ຮ້ອງບອກນ້ອງສາວເອົາກະແຈໃຫ້ ນ້ອງສາວນັ່ງຢອງຫຍໍ້ລົງ ຍື່ນກະແຈໃຫ້ພໍ່, ບໍ່ຕ້ອງ

ສົງໃສ ພໍ່ຕ້ອງເຫັນຫີນ້ອງແນ່ໆ ແຕ່ເພິ່ນຈະຄິດແນວໃດ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ ! 

 __________________
Anonymous

Date:
RE: Mom knows...
Permalink   


tumblr_o6mix4mbKs1tetgjfo1_1280.jpg

ໃຜບໍ່ເຄີຍຫລິ້ນນົມແມ່? ຂ້ອຍຫລິ້ນເລື້ອຍ ຫລິ້ນທຸກເທື່ອທີ່ຢູ່ກັບເພິ່ນຕາມລຳພັງ ຖ້າມີພໍ່ ມີເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຫລິ້ນດອກ

ຢາກຫລິ້ນແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ຫລິ້ນ ຢ້ານເສຍລັບ ຫລືແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ນຳເພິ່ນ ຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍຫລິ້ນຫລາຍ .__________________
Anonymous

Date:
RE: Mom knows...
Permalink   


tumblr_nnzerfW4n31r1zprco1_1280.jpg

ທຸກເທື່ອທີ່ເຂົ້າມາອ່ານເລື່ອງລູກຊາຍສີ້ແມ່ ແມ່ສີ້ລູກຊາຍ ນ້ຳຈະແຕກຊຶມໃສ່ສົ້ງສະຫລິບທັງໆທີ່ອ່ານຍັງບໍ່ທັນຈົບ ບາງຄົນແຕ່ງໄດ້ດີຫລາຍ ອ່ານແລ້ວຄືກັບວ່າໄດ້ນັ່ງເບິ່ງເຂົາສີ້ກັນນີ້ລະ. ແນ່ນອນ ອ່ານແລ້ວກໍ່ມັກເກັບມາຈິນຕະນາການ ຈົນບາງຄັ້ງກໍ່ຢາກເຮັດຄືເຂົາ ເຂົ້າຫ້ອງແມ່ຍາມໃດກໍ່ມັກແນມເບິ່ງກະຕ່າເຄື່ອງທີ່ເພິ່ນແກ້ອອກໄວ້ໄປຊັກ ຢາກຈັບເອົາສະຫລິບ ເອົາເສື້ອຊ້ອນເພິ່ນມາໄວ້ດົມຕອນຊັກວ່າວ ກໍ່ຢ້ານຖືກເພິ່ນຈັບໄດ້ 2-3 ເພິ່ນຈະເກັບເຄື່ອງໄປຊັກ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າວັນເສົາ ວັນອາທິດ ຕອນທີ່ເພິ່ນອອກງານສັງຄົມຈຶ່ງເອົາເຮັດໄດ້ , "ໃຫຍ່ເປັນບ່າວແລ້ວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ແມ່ຄວງຫວາ?" ເພິ່ນມັກເວົ້າແບບນ້ອຍໃຈແບບນີ້ລະ ຖ້າຂ້ອຍຂໍຢູ່ບ້ານ ຂໍໄປຫລິ້ນນຳໝູ່. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຕອນເຈົ້າຊອນບ່າວ ຊອນສາວ ເຈົ້າກໍ່ຄົງຢາກໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວກັບໝູ່ຫລາຍກ່ວາໄປກັບພໍ່ແມ່, ເມື່ອໄດ້ຍິນເພິ່ນເວົ້າແນວນີ້ ຂ້ອຍຈຶ່ງນຸ່ງເຄື່ອງໄປນຳເພິ່ນດ້ວຍຄວາມເສຍດາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຕາມທີ່ວາງແຜນໄວ້.

ກໍ່ຄືເພິ່ນວ່າຫັ້ນລະ, ຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ. ວັນເສົານັ້ນ, ແມ່ໄປງານລ້ຽງບໍລິສັດ ເພິ່ນຈຶ່ງບໍ່ເອົາຂ້ອຍໄປນຳ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ເຮັດຄວາມຊົ່ວຕາມໃຈ. ແມ່ອອກເຮືອນຫວິດປະຕູບ້ານແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປຄົ້ນເອົາສະຫລິບນິລົງລາຍດອກໄມ້ງາມທີ່ເພິ່ນຫາກໍ່ແກ້ອອກເມື່ອນຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນມານອນດົມຢູ່ຕຽງນອນເພິ່ນ ແລະ ຊັກວ່າວ ມັນໄດ້ອາລົມສຸດໆເລີຍ, ເພິ່ນບອກວ່າ ອາດຈະທ່ຽງຄືນຈຶ່ງຈະກັບມາຮອດບ້ານ ເຂົ້ານອນກ່ອນໂລດ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າເໝືອນທີ່ເຄີຍເຮັດມາ. ຊັກ 3 ເທື່ອ ໃຫ້ມັນເຕັມອິ່ມໄປເລີຍ ຄິດວ່າຊິນອນຫລິ້ນຊື່ໆ ແຕ່ເຜີຫລັບໄປຍາມໃດບໍ່ຮູ້, ຕື່ນຂຶ້ນມາກໍ່ຕົກໃຈ ທີ່ເຫັນແມ່ນອນຄຽງຂ້າງ ເຫັນສະຫລິບເສື້ອຊ້ອນທີ່ເອົາມາດົມຢູ່ກະຕ່າກັບສະຫລິບຈີສະຕິງສີດຳທີ່ແມ່ນຸ່ງໄປງານ ຂ້ອຍເອງກໍ່ນອນປະໂຄຍໂຈ່ໂລ່ຢູ່ ກຳລັງຈະລຸກຂຶ້ນກໍ່ຖືກແມ່ກອດລົງໄປນອນ, "ຈະໄປໃສບ່າວນ້ອຍທີ່ຮັກ...ໃຫ້ແມ່ກອດໃຫ້ຊື່ນໃຈອີກກ່ອນ...!" ແມ່ຈູບແກ້ມຊ້າຍ ແກ້ມຂວາກ່ອນຈະຈູບຮິມສົບ ສົບຕາຂ້ອຍບຶດນຶ່ງກໍ່ຈູບອີກ ເມື່ອເຮັດຂ້ອຍບໍ່ເໜັງບໍ່ຕີງ ເພິ່ນກໍ່ຈັບມືຂ້ອຍໄປລູບກົ້ນເພິ່ນ ແນ່ໃຈວ່າຂ້ອຍຮູ້ລູບຮູ້ຄຳຈຶ່ງປ່ອຍ ຂ້ອຍເຜີຍຮິມສົບອອກໃຫ້ລິ້ນນ້ອຍໆຫວານໆຂອງແມ່ແຍ່ເຂົ້າໄປພັນລິ້ນຂ້ອຍ. ບໍ່ຮູ້ຈະພັນລະນາຕອນລິ້ນແມ່ຕັວດໄລ່ໃສ່ລິ້ນຂ້ອຍ ດົນເຕີບ ແມ່ຈຶ່ງເລື່ອນຈູບເລຍລົງໄປຕາມໂຕ ຈູບໂຄຍທີ່ແຂງໂດ່ ຈາກປາຍຫາລຳ ຫາໄຂ່ຫຳ ກ່ວາຈະຮູ້ສຶກຕົວ ແມ່ກໍ່ອົມດູດໃຫ້ແຕກລົ້ນປາກເພິ່ນແລ້ວ. ເພິ່ນກືນກິນຈົນເກືອບໝົດ ຈົ່ງໄວ້ໜ້ອຍດຽວຢູ່ລິ້ນມາໃຫ້ຂ້ອຍຊິມນ້ຳແບ້ນຕົນເອງ ເພິ່ນບອກວ່າ ນ້ຳແບ້ນຂ້ອຍຫອມຫວານ ຢູ່ໄປຊັກວ່າວຖິ້ມ ຈົ່ງໄວ້ໃຫ້ແມ່ກິນທຸກເຊົ້າ-ແລງ ດີກ່ວາ ຂ້ອຍກໍ່ງຶກຫົວຮັບປາກເພິ່ນຕາມປະສາລູກຊາຍສຸດທີ່ຮັກຂອງເພິ່ນ.  

 __________________
Anonymous

Date:
RE: Mom knows...
Permalink   ຄວາມລຶ້ງເຄີຍ, ເວລາເກີດຄວາມຮັກຂຶ້ນມາ ຂ້ອຍມັກດຶງຮ່າງກາຍຂອງນ້ອງມາກອດຈູບ
ຕາມແກ້ມ ຕາມຄໍ ບາງເທື່ອກໍ່ເລື່ອນລົງມາຫາໜ້າເອິກຄືເຫັນເຂົາເຮັດກັນໃນຮູບເງົາ ແຕ່
ຕອນນັ້ນນົມນ້ອງບໍ່ທັນໃຫຍ່ປານໃດດອກ ຄົງຂະນາດຝາເຂົ້າໜົມປ້າເຫຼື້ອງ ເມຍລຸງສຸ້ຍ
ທີ່ຈືນຂາຍຢູ່ກ້ອງກົກສາມສາ ໜ້າບ້ານລາວຫັ້ນລະ ດຽວນີ້ລາວໄປເປີດຮ້ານຢູ່ໃນຕະລາດ
ແລ້ວ ໃຜຕິດໃຈໃນຜີມືລາວກໍ່ນຳໄປຊື້ກິນໄດ້ຢູ່ທີ່ Golden Mall ເຂົ້າໜົມຄົກລາວແຊບ
ອີ່ຫລີ ແຊບທັງໃຈເຄັມແລະໃຈຫວານ ລາວບອກເຄັດລັບເຮັດແຈ່ວ ນ້ອງສາວລອງເຮັດ
ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແຊບຄືລາວ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຍ້ອງວ່າແຊບຈົນເລຍມືເລຍຕີນພຸ້ນລະ ຢາກກິນເທື່ອ
ໜ້າ ລາວຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກິນ, ເລື່ອງອື່ນກໍ່ຄືກັນ ຂ້ອຍຈະຍ້ອງເອົາໃຈລາວກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງ
ຄ່ອຍຕຳນິຕາມຫລັງ ສຳລັບການນຸ່ງຖື ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນບ່ອນຕິ ນ້ອງສາວຂ້ອຍຮູ້ເລືອກເຄື່ອງ
ນຸ່ງ ບາງເທື່ອຄົນຂາຍກໍ່ລຳຄານທີ່ລາວຊື້ຍາກໂພດ ໄຄແດ່ແຕ່ໄປຊື້ຢູ່ຮ້ານ 4Ever21 ເຂົາ
ບໍ່ມາຢືນເຝົ້າຍ່າງແຫ່ຄືຮ້ານອື່ນ.
"ອຶມມມມມມມ...ເພິ່ນນ້ຳບໍ່ອາບ ມາຫາກອດໝູ່...ອຶມມມມ" ນ້ອງສາວບິດໂຕໄປມາ
ເໝືອນຢາກໜີຈາກອ້ອມກອດຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອຍິ່ງດີ້ນກໍ່ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍກອດຮັດເຂົ້າ
ແໜ້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະມືທີ່ວາງໄວ້ໜ້າທ້ອງກໍ່ເລື່ອນຂຶ້ນລົງຂັດທິດການດີ້ນ ເວລານ້ອງຫຍໍ້
ຕົວລົງ ມືກໍ່ຈະຕະລູດຂຶ້ນມາສຳຜັດເຕົ້ານົມ ບາງເທື່ອກໍ່ສຽດໆ ບາງເທື່ອກໍ່ລູບເຕັມເຕົ້າ
ກົ້ນມົນໆຂອງນ້ອງດັນໃສ່ເປົ້າສົ້ງ ຮ່ອນແຮ່ນໄປມາເໝືອນກັບຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງແຂງໆ
ທີ່ສຽດແທງຕາມຮ່ອງກົ້ນຂອງຕົນ. ຂ້ອຍຕ້ອງຄາຍວົງກອດອອກເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງແມ່ເອີ້ນ
ໃຫ້ຂ້ຽວໄປອາບນ້ຳ ຈະໄດ້ກິນເຂົ້າຕອນມັນຍັງຮ້ອນ ກ່ອນຈະເຂົ້າອາບນ້ຳ ຂ້ອຍຈະບໍ່ລືມ
ເຂົ້າໄປຊິມອາຫານທີ່ແມ່ປຸງແຕ່ງແລະຈູບແກ້ມເພິ່ນເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທີ່ເພິ່ນແຕ່ງອາ
ຫານແຊບໆໃຫ້ກິນ. ແມ່ຂ້ອຍເປັນນັກຮຽນເກັ່ງວິຊາແມ່ບ້ານ-ການເຮືອນ ແຕ່ພໍ່ບໍ່ເຄີຍ
ພູມໃຈທີ່ໄດ້ເມຍງາມ ໜ້າຮັກ ຈຶ່ງຫອບຜ້າໄປຢູ່ນຳສາວແອມຫາຄວາມແດບຫລຳໜ້ອຍ
ດຽວບໍ່ມີ ເຂົາວ່າ ສາວນີ້ໃສ່ສະເນ່ພໍ່ຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນເວນກຳຂອງເພິ່ນຕ່າງ
ຫາກທີ່ລຸ້ມຫລົງໃນລາບຍົດຕຳແໜ່ງ ຄິດວ່າໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກຫລານຂັ້ນເທິງແລ້ວຈະ
ມີແຕ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ແຕ່ແລ້ວກໍ່ຕ້ອງຜິດຫວັງ.
ຕອນພໍ່ລົງເຮືອນໄປໃໝ່ໆ ແມ່ຄິດຜິດຫວັງຫລາຍຈົນຈ່ອຍ ໂຊກດີທີ່ມີແມ່ Joyce
ເຕືອນສະຕິ ເພິ່ນຈຶ່ງຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ດູແລຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ເປັ່ງປັ່ງ ມີນ້ຳນວນຄື
ສາວຊ່ຳນ້ອຍ, "...Bab...ຈະໄປອາໄລອາວອນຫຍັງນຳຂອງນ້ອຍໆສັ້ນໆຫັ້ນນະ ມັນ
ໄປໄດ້ຄວນຍົກມືສຸດສອກ ຫັນມາຖະນຸຖະໜອມຂອງຂຶ້ນໃໝ່ດີກ່ວາ...!" ແມ່ຈອຍ
ມັກເອີ້ນແມ່ຂ້ອຍບ໊າບ ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນເອີ້ນເພິ່ນ Babara, ທຳອິດແມ່ກໍ່ງົງໃນຄຳແນະ
ນຳຂອງແມ່ຈອຍ ແຕ່ພໍແມ່ຈອຍບອກເພິ່ນແຈ້ງວ່າ Paul ໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມແລ້ວ ຮູ້ຫຍັງ
ແຕ່ຫຍັງແລ້ວ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນສວບໄປກິນນະ. "ໂຕບ້າຫລາຍແລ້ວ...ຈອຍ...!
ເຮົາບໍ່ແມ່ນສັດ ເຮົາບໍ່ຫິວແຫ້ງຕາຍພໍຊິເຮັດຊົ່ວໆຄືໂຕດອກ...!" ແມ່ດ່າຂຶ້ນເມື່ອເພິ່ນ
ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງແມ່ຈອຍ.
"ແມ່ເວົ້າຫັຍງໃຫ້ແມ່ເຮົາຟັງ?" ຂ້ອຍຖາມຂຶ້ນ ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວແອວ ສຽບທ່ອນເອັນ
ແຂງໆໄວ້ໃນຮູທີ່ປຽກຊື້ນ ໃຫ້ແມ່ຈອຍເປັນຝ່າຍຮ່ອນແອວໄປມາຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການຢາກ
ໃຫ້ນ້ຳເພິ່ນອອກມາຕື່ມ. "ກໍ່ເວົ້າໃຫ້ຟັງຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາ....ລູກເຄີຍຂໍໃຫ້ແມ່
ຊ່ອຍ ບໍ່ແມ່ນຫວາ?" ແມ່ຈອຍເວົ້າແລ້ວກໍ່ໂອບເເອວ ສັນຍານໃຫ້ຂ້ອຍເດົ້າຕໍ່ ແລະເດົ້າ
ແຮງໆໃຫ້ຍອດນ້ຳເພິ່ນອອກມາໃຫ້ໝົດຈາກຕ່ອມນ້ຳລໍ່ລື່ນ ຫລື Skene glands ໃນ
ພາຕ່າງປະເທດ ຂ້ອຍບໍ່ເລຍກິນນ້ຳຫີຂອງແມ່ຈອຍຄືເທື່ອຜ່ານມາເພາະຕ້ອງຈົ່ງທ້ອງໄວ້
ກິນຂອງຜູ່ທີ່ຂ້ອຍຮັກຫວງສຸດຫົວໃຈ.
ອອກຈາກບ້ານແມ່ຈອຍປະມານ 10  ກ່ວານາທີ ກໍ່ຮອດເຮືອນໝູ່ຂອງ Jane ແຕ່ເຈນ
ຂໍຢູ່ຮ້ອຍດອກໄມ້ຊ່ອຍແມ່ໝູ່ກ່ອນ ຂ້ອຍຈຶ່ງມຸ້ງໜ້າກັບບ້ານ. ພໍເຂົ້າເຮືອນມາກໍ່ເຫັນແມ່
ນັ່ງຈິບ Margarita ຢູ່ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ຈຶ່ງຖອກ Cognac ແຊ່ນ້ຳກ້ອນມານັ່ງກິນເປັນໝູ່
ເພິ່ນ. ມື້ນີ້ ແມ່ງາມແລະໜ້າຮັກເປັນພິເສດ, ຊຸດກະໂປ່ງລາຍດອກບາງຍາວເຖິງກາງແຄ່ງ
ມັນບາງພໍທີ່ຈະຮູ້ເຫັນເຄື່ອງຊັ້ນໃນຂອງເພິ່ນ ແຂບເສື້ອຜື່ງອອກກ້ວາງເຕີບຕອນເພິ່ນ
ກົ້ມແກ້ມ cheese ເຫັນເຕົ້ານົມຂາວໆລົ້ນອອກມາຈາກເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນສີເລືອດນົກ ເອັນ
ຈັງໄຮກໍ່ຕື່ນຂຶ້ນມາອີກ ເສຍດາຍທີ່ແບ໊ດຊິໝົດ ຈຶ່ງຕ້ອງໂຈະໄວ້ນີ້ກ່ອນ ມື້ໜ້າຈະເຂົ້າມາ
ເລົ່າຕື່ມ. ໄປກ່ອນ.... __________________
Anonymous

Date:
RE: Mom knows...
Permalink   


ແມ່ຂ້ອຍຫາກໍ່ໄດ້ງານໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານ

ໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກຳ ເງິນເດືອນດີກ່ວາເທົ່າຕົວ ແຕ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປມາ

ເກືອບຊົ່ວໂມງ, ສ່ວນພໍ່ຍັງເຮັດວຽກໃຫ້ໂຮງງານຖົງຢາງຄືເກົ່າ ເຮັດຢູ່ Warehouse

ເລີກວຽກແລ້ວກໍ່ໄປຮັບແມ່ ແຕ່ອາທິດນັ້ນ ພໍ່ຕ້ອງເຮັດໂອທີ ຈຶ່ງບອກຂ້ອຍໄປຮັບແມ່

ແທນເພິ່ນ. ແມ່ເຮັດວຽກຢູ່ຊັ້ນ 18, ມີເພື່ອນຮ່ວມງານປະມານ 30 ຄົນ, ພະນັກງານປະ

ຊາສຳພັນບອກວ່າ ແມ່ຍັງຢູ່ໃນ Office ໃຫ້ຂ້ອຍນັ່ງຖ້າຢູ່ຫ້ອງ Lobby ຊອກດື່ມ-ກິນ

ຕາມສະບາຍ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ກິນກາເຟ ຈັບເອົາ Lollipop ມາອົມແລະຈັບນິຕະຍະສານ

ຕ່າງປະເທດ Vanity ຂຶ້ນມາເບິ່ງເພາະເຫັນຮູບໜ້າປົກເປັນຮູບເປືອຍຂ້າງຂອງຜູ່ຍິງຖືພາ

ແຕ່ສອງມືງຸ້ມເຕົ້ານົມໄວ້ ເຫັນຊ່ຳນັ້ນເລືອດກໍ່ໄຫລລົງເອັນແຕ່ບໍ່ພອງເຕັມທີ່ດອກ ພຽງ

ແຕ່ຍຶດໆເທົ່ານັ້ນລະ. ເບິ່ງໄດ້ 4-5 ໜ້າ ແມ່ກໍ່ອອກມາ ຂ້ອຍຊ່ອຍຖືແຟ້ມເອກະສານ

ທີ່ແມ່ຫອບຢູ່ໜ້າເອິກ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ທ່ອນແຂນຈຶ່ງບູນເຕົ້ານົມແມ່ເຂົ້າເຕັມໆ

ເພິ່ນບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ແຕ່ໃຊ້ສາຍຕາຕໍ່ວ່າຄວາມທະລຶ້ງຂອງຂ້ອຍ ຖ້າຢູ່ເຮືອນເພິ່ນຈະຕີຫລືຢິກ

ເບົາໆເປັນການຢອກລໍ້ກັນ. ພໍລິບລົງມາຮອດຊັ້ນ 12 ພະນັກງານທີ່ລົງມານຳກັນກໍ່ອອກ

ໄປຊອກຫາເຄື່ອງດື່ມຢູ່ຫ້ອງ ****tail ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບແມ່ລົງມາ ແລະ ສວຍໂອກາດນີ້

ຍື່ນໜ້າໄປໃຫ້ແມ່ຈູບຮິມສົບເພື່ອເປັນການທັກທາຍເໝືອນທຸກເທື່ອ. ພໍລົງມາຮອດຊັ້ນ9

ພະນັກງານບໍລິສັດ ZTE ກໍ່ໂຫ້ກັນເຂົ້າມາຈົນເຕັມ ແຕ່ປ້າຕຸ້ຍນັ້ນບໍ່ຍອມຖ້າ ແຫຍ້ເຂົ້າມາ

ຈົນໄດ້ ແມ່ຕ້ອງຫຍັບມາຫລັງຈົນກົ້ນແນບເຂົ້າເປົ້າສົ້ງຂ້ອຍພໍດີ. ຄວາມອຸ່ນ ຄວາມນຸ້ມ

ເຮັດໃຫ້ທ່ອນເອັນທີ່ກຳລັງຈະຫລັບ ຕື່ນຂຶ້ນມາທັນທີ, ລິບແລ່ນລົງມາຮອດຊັ້ນ4 ມັນກໍ່

ບໍ່ຍອມລົງຕໍ່ ໄຟກໍ່ມອດມືດມິດລົງ ຜູ່ຄົນໃນນັ້ນເອອະຕໍ່ວ່າປ້າຕຸ້ຍ ແຕ່ມັນກໍ່ສາຍເກີນໄປ

ແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍ່ຄືກົດປຸ່ມສຸກເສີນເອີ້ນນາຍຊ່າງມາເປີດປະຕູໃຫ້.

ຂ້ອຍກັບແມ່ພາກັນມິດ ສຸມຄວາມສົນໃຈໃນການສຽດຊູນກັນລະຫວ່າງຮ່ອງກົ້ນກັບ

ທ່ອນເອັນແຂງໆ, ຂ້ອຍລູບກົກຂາຂາວຂອງແມ່ເລື່ອນຂຶ້ນໄປລູບໄລ້ໂນນ 3 ລ່ຽມ ແລະ

ເພິ່ນຕ້ອງເດັ້ງກົ້ນໜີ ຍິ່ງເດັ້ງກົ້ນເພິ່ນກໍ່ຍິ່ງສຽດສີກັບເປົ້າສົ້ງແຂງໆ ເພິ່ນບໍ່ກ້າເວົ້າຫ້າມ

ພຽງແຕ່ໃຊ້ສອກຖອງໃສ່ໜ້າເອິກຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຍອກຖົກມືອອກ ມັນເປັນໂອກາດດີ

ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. "ອຸ໊ຍ..." ແມ່ອຸທານອອກມາເມື່ອຮູ້ສຶກນິ້ວມືລູກຊາຍຊົ່ວແຍ່ເຂົ້າໄປ

ໃນຮູທີ່ມັກນລອດອອກມາເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ, ເອື້ອຍຢູ່ຢູ່ໜ້າຄິດວ່າຕົນຫຍັບມາຢຽບຕີນ

ແມ່ຈຶ່ງກ່າວຄຳຂໍໂທດນຳແມ່ຢ່າງສຸພາບ ແລະແມ່ກໍ່ຍົກໂທດໃຫ້ ຂະຫຍັບກົ້ນສຽດໃສ່

ເປົ້າສົ້ງແຂງໆໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍແຍ່ນິ້ວເຂົ້າອອກຮູຫີທີ່ຕອດຕຸບໆ. ທັນທີທັນໃດກໍ່ໄດ້

ຍິນສຽງນາຍຊ່າງງັດປະຕູ ຂ້ອຍຕ້ອງຟ້າວຖົກມືອອກຈາກກະໂປ່ງ ແລະແປງມັນໃຫ້

ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນແສງໄຟລິບຈະຮຸ່ງຂຶ້ນ. ດົມນ້ຳລໍ່ລື່ນຫອມໆທີ່ຕິດອອກມານຳນິ້ວໃນ

ຂະນະທີ່ຍ່າງຕາມຫລັງແຍງບັ້ນທ້າຍຂອງແມ່ ຈົນມາຮອດບ່ອນຈອດລົດ ແມ່ຈຶ່ງໃຊ້

ແຟ້ມເອກະສານຕີຫລັງຂ້ອຍເພື່ອເປັນການລົງໂທດທີ່ເຮັດກັບເພິ່ນຊົ່ວໆແບບນັ້ນ.

"ກ້າເຮັດຊົ່ວກັບແມ່ແບບນີ້ຫວາ?" ແມ່ແນມເບິ່ງມືຂ້ອຍກ່ອນຮັບເອົາແຟ້ມເອກະສານ

ໄປວາງທັບໜ້າຕັກ ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຂັບລົດກັບບ້ານ. ພໍຂຶ້ນທາງດ່ວນ ຂ້ອຍກໍ່ຈັບມື

ແມ່ມາຈັບເປົ້າສົ້ງ ເພິ່ນບໍ່ຂັດຂືນແຕ່ປະການໃດພຽງແຕ່ບອກຕັ້ງໃຈຂັບລົດ ເອົາໄວ້ເມືອ

ຮອດບ້ານກ່ອນ ແມ່ຈະຈັດການໃຫ້ !

leahee.com/index.php/topic,10895.0.html__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard