LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: My best friend's Mother
Anonymous

Date:
My best friend's Mother
Permalink              ແມ່ Xing ເປັນແມ່ໝູ່ທີ່ຂ້ອຍຫລິ້ນກິນນຳກັນມາຫລາຍປີ ຫລິ້ນມາແຕ່ຂຶ້ນມໍພຸ້ນລະ
ແກ່ຮຽນດີ ມີສະຖານະ ເມື່ອຈົບອໍກໍ່ໄປຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ຂ້ອຍຖືກສັບຊ້ອນຮຽນຕໍ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ
ທ້ອງຖິ່ນຈຶ່ງໝັ່ນທຽວໄປຫລິ້ນເຮືອນແມ່ຊິ່ງຕາມຄຳໝັ້ນທີ່ເຄີຍໃຫ້ໄວ້ກັບໝູ່ ເພິ່ນເຫັນໜ້າ
ຂ້ອຍກໍ່ດີໃຈເໝືອນກັບເຫັນໜ້າລູກຊາຍ ແຕ່ຂ້ອຍນີ້ຕິ ເຫັນເພິ່ນຍາມໃດກໍ່ໂຄຍແຂງຍາມນັ້ນ
ແມ່ຕົນເອງຍັງບໍ່ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບເພິ່ນຫລາຍແບບນີ້ ເພິ່ນຈະໂອບກອດແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວ ແມ່ຊິ່ງ
ພັດມັກປະເພນີຕາເວັນຕົກ ພົບກັນກກໍ່ໂອບກອດ ຈະຈາກກັນກໍ່ໂອບກອດ ເພິ່ນເຮັດແບບ
ນີ້ມາແຕ່ໃດ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ກັບຂ້ອຍດອກ ກັບຄົນອື່ນກໍ່ເຮັດຄືກັນ ແຕ່ຂ້ອຍມີແນວຄິດຊົ່ວ
ຢາກລອງສີ້ຜູ່ຍິງມີປະສົບການ ຄວາມຢາກເຮັດໃຫ້ລືມທຸກຄຳສອນຂອງຄູບາອາຈານທີ່ສອນ
ສັ່ງໄວ້ທຸກຄັ້ງທີ່ຮັບສິນ ລືມຄວາມເປັນຄົນໄປເລີຍນະ ຍາມເລືອດແລ່ນລົງໄປເຕົ້າຢູ່ເອັນ.
           ແລງມື້ນັ້ນ ເລີກຮຽນແລ້ວກໍ່ມຸ້ງໜ້າໄປບ້ານແມ່ຊິ່ງ ເອົາຜັກໄປໃຫ້ ເພິ່ນຊິເຮັດຊີ້ນດາດ
ສູ່ກິນ, ຜັກຢູ່ຕະລາດເຂົາໃສ່ປຸ໋ຍ ຜັກພວກຂ້ອຍປູກຢູ່ໂຮງຮຽນປອດສານພິດ ສັດກໍ່ລ້ຽງດ້ວຍ
ພືດຜັກປອດສານ ເພິ່ນຈຶ່ງມັກສັ່ງຊື້ໄປໃຫ້ກິນ ເພື່ອວ່າຂ້ອຍຈະໃຫ້ຂ້ອຍໄປແວ່ຢ້ຽມຢາມເລີຍ
ຖ້າບໍ່ມີຫຍັງຕິດມືໄປນຳ ມັນກໍ່ຈະເປັນໜ້າລັງກຽດສຳລັບຄົນທີ່ມັກນິນທາຄົນອື່ນ. ພໍໄປຮອດ
ກໍ່ພໍດີເປັນເວລາທີ່ພໍ່ຈະອອກໄປຕີເທັນນິດ ເພິ່ນບອກໃຫ້ພາກັນກິນກ່ອນເພາະເພິ່ນອາດຈະກັບ
ເດິກ ຫົວໜ້າມັກພາໄປສັງສັນຫລັງຈາກຫລິ້ນກິລາແລ້ວ ແມ່ຊິ່ງກໍ່ເຂົ້າໄປໂອບກອດຜົວລຸ້ນພໍ່
ດ້ວຍຄວາມອາໄລອາວອນ ຈູບສົບ ຫອມໜ້າຜາກເໝືອນທຸກເທື່ອທີ່ເພິ່ນຈະຈາກກັນ ຈະຊົ່ວ
ຄາວ ຍາວນານກໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ.
            ແມ່ຊິ່ງເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ເພິ່ນຫລົງຮັກພໍ່(ຂໍສະຫງວນນາມ)ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນຊອນສາວ ບໍ່ແມ່ນ
ຍ້ອນເພິ່ນເປັນາຍທະຫານ ຍ້ອນເພິ່ນຮູ້ເອົາໃຈເດັກທັງກາຍ ວາຈາ ໃຈ ແລະໃນທີ່ສຸດ ພໍ່ແມ່ເພິ່ນ
ກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຊິ່ງເອົາກັບພໍ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າຮຽນຈົບມໍເພາະຢ້ານເພິ່ນທ້ອງໄຄ່ກ່ອນເຂົ້າພາ
ຂັວນ, " ເພິ່ນມືໄວຄືຫຍັງນີ້ ຊິຫ້າມໃຈໄວ້ຢູ່ຫວາ!" ແມ່ຊິ່ງມັກເວົ້າອະດີດໃຫ້ໝູ່ເພິ່ນຟັງກ່ອນເພິ່ນ
ຈະເຜີຕົວໃຫ້ພໍ່ເຊີຍຊົມດົມທຸກຊອກທຸກມຸມ, "ເພິ່ນເລຍໃຫ້ ກໍ່ບີເຈໃຫ້ເພິ່ນລະເນ໊າະ" ແມ່ຊິ່ງ
ຕອບຕາມຈິງເມື່ອຖືກໝູ່ຍົວະເອົານ້ຳປາກຍາມເພິ່ນລ່ອງເຫຼົ້າ wine ເຂົ້າໄປຫລາຍຈອກ, ບີເຈ
ແມ່ນຄຳຫຍໍ້ຂອງພາສາຕ່າງປະເທດ Blow Job ຊຶ່ງກົງກັບຄຳວ່າ ອົມໂຄຍ ໃນພາສາລາວ. ທຳ
ອິດກໍ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍວ່າເພິ່ນຫຍັງ ຫລັງຈາກກິນຊີ້ນດາດ ທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວຊ່ອຍ
ເພິ່ນແລ້ວກໍ່ນັ່ງກິນໄວນ໌ລົມກັບເພິ່ນເໝືອນທຸກເທື່ອ, ພໍເພິ່ນຖາມເລື່ອງຂ້ອຍກັບສາວຍູ້ ຂ້ອຍ
ກໍ່ບອກເພິ່ນໄປຕາມຄວາມຈິງ, "ຕ໊າຍໆໆ...ຄົບກັນເຫິງປານນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງກັນເທື່ອຫວາ
ບີເຈກໍ່ບໍ່ໃຫ້ຫວາ?" ເພິ່ນເວົ້າໜ້າຕື່ນຂ້ອຍຈຶ່ງຖາມຄວາມໝາຍຂອງສັບນັ້ນ, "ກໍ່ອົມອະໄວຍະວະ
ເພດຜູ່ຊາຍຫັ້ນເດ໋" ເພິ່ນບອກແລ້ວກໍ່ຊິບໄວນ໌ເຂົ້າລ່ອງຄໍ ແຕ່ບັງເອີນເຫຼົ້າໄວນ໌ເຫືອຍລົງມາປຽກ
ໜ້າເອິກ ເພິ່ນຈຶ່ງຈັບເນັບຄິນຂຶ້ນມາເຊັດ ຍິ່ງເຊັດ ແຖບເສື້ອຄຸມຈຶ່ງເປີດອອກກ້ວາງ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນ
ເຕົ້ານົມເບື້ອງຊ້າຍ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຂໍເລຍກິນເຫຼົ້າທີ່ເພິ່ນເຊັດອອກບໍ່ໝົດ, "ໜ້າຈະບອກແມ່ແຕ່ດົນ
ວ່າຢາກກິນຫອຍແມ່ ອິອິອິອິອິ ຊິດດດດດດ..." ເພິ່ນເວົ້າໃນຂະນະທີ່ຖ່າງຂາອອກກ້ວາງເພື່ອໃຫ້
ຂ້ອຍເລຍກິນນ້ຳຫອຍເພິ່ນທຸກຢົດທີ່ມັນຊຶມອອກມາ. ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວແຍ່ລໍ້ນ້ຳອອກມາ ໃຊ້ສ່ວນທີ່
ມັນຕິດນິ້ວລູບໄລ້ໜໍ່ສະຫວັນ ເຮັດແບບນີ້ຫລາຍຫລົບຫລາຍຖ້ຽວກ່ອນຈະກົ້ມລົງເລຍກິນນ້ຳ
ຫອຍຂອງເພິ່ນ, "ໃຊ້ໄດ້...ພໍໃຊ້ໄດ້..ຊິດດດດດດດດດດ" ເພິ່ນຄາງອອກມາທຸກຄັ້ງທີ່ລິ້ນຂ້ອຍ
ເລຍໄລ້ໄປມາກັບໜໍ່ສະຫວັນເພິ່ນ. ເມື່ອຮອດທີເພິ່ນ ຂ້ອຍກໍ່ຢືນໃຫ້ເພິ່ນເຮັດບີເຈໃຫ້ຈົນຂຶ້ນສະ
ຫວັນ ຈາກຈຶ່ງໄດ້ເສບສົມກັບເພິ່ນເພື່ອສິ້ນສຸດສາຍສຳພັນແມ່ໝູ່-ໝູ່ລູກ ແລະນັບວິນາທີນັ້ນເປັນ
ຕົ້ນມາ ຂ້ອຍກັບແມ່ຊິ່ງຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄວາມສຸກກັນແລະກັນ ຈົນເພິ່ນເກືອບລືມມື້ລູກຊາຍ
ຈະກັບມາໃຫ້ຄວາມສຸກເພິ່ນແທນຂ້ອຍ.__________________
Anonymous

Date:
RE: My best friend's Mother
Permalink   


[video=https://twitter.com/twitter/statuses/974932306879066112]

ໜ້າຕາຄ້າຍຄືໝູ່ແມ່ຂ້ອຍ__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard