LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Story Continue
Anonymous

Date:
Story Continue
Permalink   


ເຂົາກ໊ອບແຕ່ງລົງເວັບນີ້ໄດ້ປະມານ 3 ປີ ແລ້ວ ຢູ່ເວັບອື່ນກໍ່ອາດຈະມີ ແຕ່ຄົ້ນຫາເຫັນຢູ່

ເວັບນີ້ກ່ອນກໍ່ເລີຍຈະກ໊ອບກ່າຍມາໃຫ້ຜູ່ມັກສຽວແນວຄອບຄົວອ່ານ ສ່ວນຜູ່ດີມີສີນທຳ

ກະລຸນາໄປອ່ານຢູ່ເວັບລານທຳ ຫລືເວັບໃບລານ ປະມານນີ້ລະ ເຫັນເຂົາເອົານິທານທຳມະ

ມາລົງຫລາຍເລື່ອງ ມີແຕ່ເລື່ອງດີໆທັງນັ້ນ ອ່ານແລ້ວໄດ້ສະຕິມີປັນຍາ.

ບັກນັ້ນ ແຕ່ງວ່າ: 

ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາຍັງເປັນໜຸ່ມ-ສາວ ຕອນນັ້ນ ຮູ້ສຶກຢາກຮູ້

ຢາກເຫັນ ແລະຢາກລອງມີເພດສຳພັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແນມເບິ່ງກົ້ນ ເບິ່ງເອິກໝູ່ຍິງທີ່ຮຽນນຳ

ກັນ ກໍ່ແຂງແລະມີນ້ຳເຍິ້ມອອກມາ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຊຶມອອກມາຂ້າງນອກໃຫ້ໝູ່ເຮ່ໜ້າດອກ

ເພາະສະຫລິບຊີເຄນວມໜາຊຶມຊັບດີ ບໍ່ແມ່ນໂຄສະນາສິນຄ້າເຂົາເດີ ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ ແມ່ມັກ

ຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບມາອຸບປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຢູ່ບ້ານບໍ່ມີຄົນຮັບໃຊ້ ແມ່ຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່

ແມ່ເຮືອນ ສ່ວນພໍ່ກໍ່ມີແຕ່ໜ້າທີ່ຫາເງິນ ຂ້ອຍກັບເອື້ອຍກໍ່ມີໜ້າທີ່ຮຽນ ເລີກຮຽນມາຈຶ່ງເຂົ້າ

ຄົວຊ່ອຍແມ່ແຕ່ງກິນ ມື້ວັນພັກເຮັດວຽກທຳຄວາມສະອາດສ່ວນຕົວເລັກໆນ້ອຍ ເຄື່ອງນຸ່ງ

ເຄື່ອງນອນແມ່ກໍ່ຍັງຊັກໃຫ້ ເພິ່ນວ່າມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກໆ ເມື່ອເພິ່ນເຫັນສະຫຼິບ

ແຕ່ລະໂຕເປື້ອນຄາບນ້ຳແບ້ນ ເພິ່ນກໍ່ຕ້ອງແຍກຂ້ອຍອອກຈາກຫ້ອງນອນເອື້ອຍມານອນ

ຫ້ອງທີ່ພໍ່ໃຊ້ເປັນຫ້ອງການ ຍ້າຍຫ້ອງການພໍ່ລົງໄປຫ້ອງຮັບແຂກ ຊຶ່ງກຽມໄວ້ໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າ-ແມ່

ເຖົ້າພັກເວລາເພິ່ນມາຢາມ ສ່ວນປູ່-ຍ່າ ເພິ່ນມັກພັກເຊົາຢູ່ບ້ານລູກສາວເພິ່ນ ເມື່ອພໍ່-ແມ່ເຖົ້າ

ໝົດບຸນແລ້ວກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີແຂກມາພັກເຊົານຳ ເພິ່ນຈຶ່ງຈັດເປັນຫ້ອງການໃຫ້ພໍ່.

ເມື່ອມີຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວ ກໍ່ມີແນວຄິດຊົ່ວເພິ່ມຕື່ມ, ບາງມື້ກໍ່ຢືມໝູ່ປຶ້ມປົກຂາວມາເບິ່ງ

ເວລາພໍ່ແມ່ບໍ່ຢູ່ກໍ່ຢືມກາແຊັດໜັງxມາເບິ່ງ ຕອນນັ້ນເຄື່ອງສາຍ VCR ທີວີ ມີແຕ່ເຄື່ອງເສັດ

ດຽວ ຢູ່ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ຖ້າເພິ່ນຢູ່ບ້ານ ບໍ່ກ້າເອົາມາເບິ່ງດອກ ກ້າເອົາແຕ່ປຶ້ມປົກຂາວ ຢູ່ບ້ານ

ກັບເອື້ອຍສອງຄົນຈຶ່ງກ້າເອົາມາເບິ່ງ ໝູ່ຂ້ອຍມັກມີໜັງໃໝ່ມາໃຫ້ເບິ່ງເລື້ອຍ ມັນວ່າອ້າຍມັນ

ຮູ້ຈັກແມ່ຄ້າທ່າເດື່ອ ຈຶ່ງມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ ໄດ້ຮຽນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຮຽນຮູ້ໃນໄວນີ້. ທຳອິດກໍ່ຄິດ

ຊົ່ວກັບໝູ່ຍິງທີ່ຮຽນນຳກັນ ເຫັນເອິກ ເຫັນກົ້ນກັນຫລາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ 40 ອາ

ທິດຕໍ່ປີ ກໍ່ຄິດຢາກລອງ ໃນຫ້ອງຂ້ອຍແມ່ນນາງແນັດງາມແລະເປັນຕາສີ້ກ່ວາໝູ່ ໜ້າມົນໄຂ່

ຕາກົມໃຫຍ່ ເອິກໃຫຍ່ ທ້າຍໃຫຍ່ ຜິວກໍ່ຂາວ ບໍ່ວ່າແຕ່ໝູ່ນັກຮຽນນຳກັນນະຢາກສີ້ນາງນີ້

ອາຈານຫື່ນບາງຄົນກໍ່ກືນນ້ຳລາຍນຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາຈານວັດຖຸ ມັກເອີ້ນນາງແນັດ

ອອກກະດານເລື້ອຍ ຢາກເບິ່ງຮ່ອງນົມຂາວໃຫຍ່ຂອງລາວເພາະນາງນີ້ມັກນຸ່ງເສື້ອຮັດຈົນຕີ່

ກະດຸມກໍ່ຕິດຕ່ຳ ຢູ່ນອກໂຮງຮຽນກໍ່ມັກນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບກັບເສື້ອແອວລອຍຄໍກ້ວາງ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້

ແຕ່ເບິ່ງແລະເກັບເອົາມາຄິດຕອນຊັກວ່າວເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນເຕົ່າອອງສວດຂົນບົວ

ຂອງລາວດອກ ຈັບມືຊູນແຂນເລັກໆນ້ອຍໆໄດ້ແທ້ ແຕ່ບ່າວເຄຫາພຸ້ນລະໄດ້ກິນນະ ນ້ອຍ

ນາງທີ່ຈະມັກນັກຮຽນລຸ້ນດຽວ ເມື່ອບໍ່ອ່ານກິນໄດ້ລຸ້ນນີ້ກໍ່ຕ້ອງແນມເບິ່ງສາວມໍຕົ້ນ ເຂົາສົນ

ອ້າຍບ່າວມໍປາຍ ນາງນັ້ນຮຽນນຳກັນກັບພີ່ນ້ອງ ເຫັນລາວຕອນພີ່ນ້ອງເຮັດບຸນຂຶ້ນບ້ານໃໝ່

ກໍ່ເລີຍຂໍເບີໂທລົມຈີບ ຕອນນັ້ນໃຊ້ຕັ້ງໂຕະມີສາຍຈຶ່ງລົມບໍ່ສະດວກປານໃດ ຢ້ານເອື້ອຍລົງ

ມາເຫັນຕອນລູບຫລິ້ນເປົ້າສົ້ງຕົນເອງ ຂ້ອຍມັກຖາມລາວຊຸດນຸ່ງນອນສີໃດ ແລ້ວກໍ່ຈິນຕະ

ນາການເອົາວ່າມັນເປັນຊຸດນອນບາງໆເຫັນໝົດເຄື່ອງຊັ້ນໃນຄືແມ່ແລະເອື້ອຍມັກນຸ່ງ ເວລາ

ເພິ່ນອອກນອກຫ້ອງນອນກໍ່ນຸ່ງເສື້ອຄຸມ Robe ແຕ່ຂ້ອຍມີສາຍຕາໄກ່ປ່າຈຶ່ງສາມາດແນມ

ຊອດ ຄືນໃດເພິ່ນນຸ່ງເຄື່ອງໃນສີຫຍັງກໍ່ຮູ້ເຫັນ ບາງຄືນກໍ່ຍາດກັນໃຊ້ໂທລະສັບ ຜູ່ບ່າວມັກ

ໂທລົມເອື້ອຍຕອນເດິກ ລົງມາເຫັນຂ້ອຍຍັງໂທຢູ່ກໍ່ມານັ່ງກວນນັ້ນກວນນີ້ ພໍຂ້ອຍກວນຄືນ

ຊ້ຳພັດຖືກຢິກຈົນແຂນລາຍ. 

ຄືນນັ້ນ ເອື້ອຍບໍ່ນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນ ນຸ່ງແຕ່ປາຈາມາບາງໆ ຢອກກັນຜິດທ່າ ເສື້ອ Robe ເລີຍຫຼຸດ

ລົງໄປກອງຢູ່ພື້ນ, ແສງໄຟໜ້າຈໍທີວີມິບມັບ ບາດແຈ້ງບາດບໍ່ແຕ່ກໍ່ພໍເຫັນໄດ້ເຕົ້າຕູມປະທຸມ

ວັນ ເມື່ອຮູ້ວ່າຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ຜົນ ເອື້ອຍກໍ່ສືບຕໍ່ຢອກລໍ້ໂດຍໃຊ້ໜ້າເອິກເປັນອາວຸດຖູໄຖໃສ່

ແຜ່ນຫລັງເລື່ອນໄລ່ມາດ້ານໜ້າຈົນຂ້ອຍຕ້ອງຍອມວາງໂທລະສັບໃຫ້ເອື້ອຍ ແລະຟ້າວຂຶ້ນໄປ

ຊັກວ່າວໃຫ້ນ້ຳແງ້ນຄ້າງທໍ່ອອກ. ຈາກຄືນນັ້ນມາ ເອື້ອຍກໍ່ໃຊ້ຍຸດທະສາດນີ້ຫລອກລໍ້່ຈົນນາງ

ນັ້ນຄຽດໃຫ້ບໍ່ຍອມຮັບໂທລະສັບຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ນຳງໍ້ດອກເພາະຮູ້ຈາກພີ່ນ້ອງວ່າ

ນາງນັ້ນຕິດອ້າຍບ່າວໂພນໝີ ຂີ່ Porsche911 ສີແດງ ບ່າວຮອນດາ90 ຄົງບໍ່ໄດ້ກິນຕັບແນ່ໆ

ຈຶ່ງຫັນຄວາມສົນໃຈມາໃສ່ເອື້ອຍຂອງຕົນເອງຜູ່ທີ່ຈະໄດ້ກິນແບບງ່າຍໆ.__________________
Anonymous

Date:
RE: Story Continue
Permalink   


16.jpg

ເຫັນແລ້ວຢາກເລຍ.

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard