LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Anonymous

Date:
ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Permalink   


ກໍ່ເຄີຍບອກເຈົ້ານັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຈົ້າກໍ່ຍັງເຊື່ອວ່າຂ້ອຍເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບເອື້ອຍນ້ອງ

ປ້ອງປາຍຕົນເອງ, ຄິດເປັນບາງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ຕອນເຫັນເຂົາພັ້ງເຜີນັ່ງນອນບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ

ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນເຂົາແມ້ແຕ່ເລັບມືດຽວ ແທ້ເນີ ! ເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃກ້

ຊິດໜິດໜົມກັນຄືເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນ ບາງມື້ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ທັກທາຍກັນຊ້ຳນະ ເລີກ

ການມາບ້ານ ອາບນ້ຳ ແຕ່ງໂຕແລ້ວກໍ່ອອກໄປພົບປະສັງສັນກັບໝູ່ ບອດກໍ່ວັນເກີດ

ຄົນນັ້ນ ບຶດກໍ່ວັນເກີດຄົນນີ້ ບຶດກໍ່ວ່າງານດອງໝູ່ ຖ້າບໍ່ມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍ່ເລີຍ

ບໍ່ຮູ້ເຫັນໜ້າຕາຮູບຮ່າງຂອງເຂົາຊ້ຳນະ.

ແຕ່ກ່ອນ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຢູ່ນຳຄອບຄົວເອື້ອຍ ແລະຄອບຄົວນ້ອງຊາຍ ເພິ່ນຊື້ບ້ານຢູ່

ຄຸ້ມ San Elise ມີພຽງ 4 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳ  ຕອນຫລານໆຍັງນ້ອຍກໍ່ພໍກັນ

ຢູ່ ແຕ່ພໍຫລານສາວໃຫຍ່ຊອນສາວ ອ້າຍເຂີຍຈຶ່ງ Remodel ເປັນບ້ານ 6 ຫ້ອງນອນ

3 ຫ້ອງນ້ຳ, ຄອບຄົວນ້ອງຊາຍຢູ່ 3 ຫ້ອງນອນ 1 ຫ້ອງນ້ຳ ເບື້ອງຕາເວັນອອກ ສ່ວນ

ຄອບຄົວເອື້ອຍຢູ່ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳ 1 ເບື້ອງຕາເວັນຕົກ ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຢູ່

ດ້ານໃຕ້ ມີຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ຫ້ອງຄົວ ແລະຫ້ອງນ້ຳ ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຫລາຍ ເຂົ້າອອກບໍ່ຕ້ອງຜ່ານເຮືອນໃຫຍ່ ຂ້ອຍກໍ່ນອນໂຊຟາເບດຕາມເຄີຍ ຖ້ານ້ອງ

ສາວພາໝູ່ມາສັງສັນກໍ່ຫອບຜ້າໄປນອນໂຊຟາເບດເຮືອນໃຫຍ່ ດົນໆດອກ ນ້ອງສາວ

ຈຶ່ງຈັດງານສັງສັນເທື່ອນຶ່ງ ຄ້ານຄີນ ແຂກບາງບັກສະແຕກຫລາຍກໍ່ຮາກໃຫ້ເຮົາມ້ຽນ

ກໍ່ເລີຍໄປສັງສັນຢູ່ບ້ານໝູ່ຜູ່ເຂົາໝັ່ນຄີນ.

"ອາລຸນສະຫວັດ, ບໍ່ໄດ້ໄປວຽກຫວາ?" ຂ້ອຍເຫັນນ້ອງສາວຍ່າງສີຕາອອກມາຈາກ

ຫ້ອງນອນຕອນ 7 ໂມງປາຍ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ລາວຈະລຸກມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຕອນ

6 ໂມງປາຍ ຍັງ 15 ນາທີ ຊິຮອດ 8 ຈຶ່ງອອກໄປການ ໄປໄວຫລາຍຄ້ານນັ່ງຟັງເຂົາ

ນິນທາກັນ, ນ້ອງສາວເວົ້າໃຫ້ຟັງ ຢູ່ຫ້ອງການລາວມີແຕ່ຜູ່ຍິງປາກປາແດກ ບາງເທື່ອ

ກໍ່ເວົ້າກັນແຕ່ແນວບໍ່ເປັນຕາຟັງ ນ້ອງສາວບໍ່ໄດ້ສອນທຸກຄຳເວົ້າເຂົາດອກ ແຕ່ເຂົ້າໃຈ

ວ່າເຂົາເວົ້າເລື່ອງໃນມຸ້ງຕາມປະສາຄົນທີ່ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ໃນຫ້ອງການຍັງໂສດແຕ່

ນ້ອງສາວຂ້ອຍ ເສຍຄວາມສາວຫລາຍປີແລ້ວ ເສຍຕັ້ງແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ5 ພຸ້ນນະ ເສຍ

ໃຫ້ໝູ່ຂ້ອຍນີ້ລະ ບັກນັ້ນຫລໍ່ຄືພະເອກອິນເດຍ ຕອນຄ້ອຍຄ່ຳມັນຊິມາແວ່ຫລິ້ນ

ນຳ ນ້ອງສາວຂ້ອຍນິໃສດີ ເອົານ້ຳເຢັນມາຕ້ອນໝູ່ອ້າຍ ບັກນ້ັນຈຶ່ງສວຍໂອກາດເອົາ

ກຳໄລຕອນຮັບຈອກນ້ຳຈາກແອນ, ນ້ອງສາວຂ້ອຍຊື່ແອນ ພໍ່ແມ່ໃສ່ຊື່ໃຫ້ນາງແອ່ນ

ແຕ່ພໍມາຮອດສະໃໝນິຍົມຕາເວັນຕົກ ນ້ອງສາວຈຶ່ງຕັດໄມ້ເອກອອກໃຫ້ເປັນ Ane.

"ໝູ່ປົນມາກາລິຕ້າໃຫ້ກິນ ວິນຫົວ ເລີຍຄອນສິກ." ພວກໝູ່ເຂົາມັກກິນເຫຼົ້າປົນມົ້ວ

ຖ້າປະສົມແບບຢູ່ຄອກແທວກໍ່ຄົງບໍ່ເມົາຄ້າງແບບນີ້ດອກ. ຂ້ອຍຕົ້ມເຂົ້າປຽກຂາວ

ໄວ້ໃຫ້ແອນກິນກັບເຕົ້າຫູແດງ ຜັກກາດ ຈືນໄຂ່ ແລະບໍ່ລືມບອກນ້ອງໃຫ້ກິນນ້ຳລ້າ

ຫລາຍ ງົດນ້ຳໂຄລາ ແລະຫ້າມກິນຢາເດັດຂາດເພາະມັນຈະໄປທຳລາຍລິເວີຕື່ມ

ນ້ອງງຶກຫົວຕອບຮັບ.

ປະມານ 11 ໂມງ ຂ້ອຍແທັກຖາມອາການ ແຕ່ນ້ອງບໍ່ຕອບ ຈຶ່ງຄອບຫົວໜ້າມາກິນ

ເຂົ້າບ້ານ ແລະຂໍພັກງານພາກແລງມາເທັກແຄນ້ອງ. ເອົາກັບອາຫານສຸກເຂົ້າຕໄວ້

ກິນແລງ ກໍ່ໄປສ່ອງເບິ່ງແອນ ຖ້າປະຕິອັດແຈບກໍ່ຕ້ອງເຄາະ ແຕ່ຖ້າໄຂແງ້ມໄວ້ແນວ

ນີ້ກໍ່ເປີດເຂົ້າໄປໂລດ. ແອນນອນຫງາຍ ຂານຶ່ງຢຽດຊື່ ອີກເລື້ອງນຶ່ງຂົດຂຶ້ນມາເປັນ

ມູມກ້ວາງ ຊຸດນອນຂຶ້ນໄປຢູ່ແອວ, ຂ້ອຍຕົກຕະລຶງໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນມາເປັນເວລາ

10 ກ່ວາປີ ຖ້ານັບຕັ້ງແຕ່ຕອນແອນຢູ່ຫ້ອງປໍ3 ເຊົາອາບນ້ຳນຳກັນ ແຍກກັນນອນ

ຕອນນັ້ນເຕົ່າແອນຍັງນ້ອຍ ດຽວນີ້ໃຫຍ່ແລະສວດໂນນເໝືອນຮູບຜູ່ສາວທີ່ເຂົາເອົາ

ມາລົງໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ຫ້ອງສາວຍຫື່ນປະເທດລາວຫັ້ນລະ. ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ ກໍ່ຄ່ອຍໆອັດປະ

ຕູໄວ້ ມານັ່ງຊຶງຢູ່ໜ້າທີວີ ຄິດວ່າຈະໃຊ້ສຽງທີວີ ສຽງຖ້ວຍບ່ວງປຸກແອນຂຶ້ນມາຫົ່ມ

ຜ້າແປງຊຸດນອນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແອນຊ້ຳພັກສົ່ງສຽງຄາງຊິດໆອອກ

ມາໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວຊ່ອຍຕົນເອງ. 

ຮູ້ພາຍຫລັງ ແຟນພາຂຶ້ນໂຮງແຮມ ແຕ່ແອນບໍ່ມີອາລົມ ແຟນຈຶ່ງປະສົມຢາປຸກເຊັກ

Spanish Fly 5 ຢອດ ກັບມາກາລິຕ້າ, ນອນກອດກ້ຽວກັນຈົນຂ້ອນແຈ້ງຈຶ່ງພາ

ແອນມາສົ່ງບ້ານ ກິນເຂົ້າປຽກກັບເຕົ້າຫູແດງແລ້ວ ກໍ່ເຂົ້ານອນ 4-5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ

ຢາຈຶ່ງອອກລິດ ຊ່ອຍຕົນເອງ 2 ເທື່ອແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ຫາຍຢາກ ໂທຫາແຟນກໍ່ບໍ່ຮັບ

ຄິດເຫັນແຕ່ຂ້ອຍຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພໍຈະຊ່ອຍໄດ້ ເຫັນຂໍຄວາມຂ້ອຍສົ່ງເຂົ້າມາ

ແຕ່ບໍ່ຕອບ ຄິດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງມາເຮືອນດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໄຍ ຈຶ່ງທຳທ່ານອນປະຫວໍ

ຍົວະເຍົ້າອາລົມ ແຕ່ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຜົນຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແປນໆແບບນີ້.

ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍກັບແອນ ເອົາກັນ 6 ເທື່ອເຄິ່ງ, ເຄິ່ງນຶ່ງບໍ່ແລ້ວເພາະເອື້ອຍໂທມາບອກ

ເຂົາຍົກເລີກຖ້ຽວບິນເພາະຫິມະຕົກຫລາຍ. ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວກໍ່ນ່ຳກັນຕໍ່ອີກ 3

ດອກ ແອນຈຶ່ງເຊົາຢາກ, ຕື່ນມາເຫັນຕາເວັນເປັນສີເຫຼືອງເລີຍນະ ເທື່ອຕໍ່ມາກໍ່ຕ້ອງ

ໃສ່ຖົງອະນາໄມ ບໍ່ຢາກໃຫ້ແອນກິນຢາ ຢ້ານໜ້າເຂົ້າຝ້າຄືແມ່ບັກກະຊ້າ !__________________
Anonymous

Date:
RE: ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Permalink   


ມື້ວານນີ້ ນ້ອງສາວຢູ່ບ້ານ ເປັນປະຈຳເດືອນ ເຫັນໂກເຕັກ 3 ຫໍ່ ຢູ່ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື່ອ

ລາວຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍທິດຊູ ແຕ່ກ່ອນຖິ້ມຊະໃຫ້ເຂົາເຫັນເລືອດຢາງ ກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ລາວ

ໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູຫໍ່ໄວ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍດາຍເຈ້ຍ ລາວກໍ່ເຮັດຕາມ, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ລາວໃຊ້

Always With Wings ເພາະມັນມີຊອງໃຫ້ໃສ່ ແລະສາມາດລ້າງລົງຊັກໂຄກໄດ້

ແຕ່ລາວບໍ່ໝັ້ນໃຈເພາະ 2 ມື້ທຳອິດເລືອດອອກຫລາຍ ຢ້ານມັນລີກອອກມາໃຫ້

ໝູ່ທ້ວງ ພວກຜູ່ຊາຍຫັ້ນລະ ຜູ່ຍິງຈະຊິ່ມບອກເຕືອນກັນ ແລະພາກັນໄປຫ້ອງນ້ຳ

ຫົວໜ້າຫ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເທື່ອລະສອງຄົນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຕາມຈຳນວນຊັກໂຄກ.

ເວລານ້ອງສາວເປັນປະຈຳເດືອນ ຂ້ອຍຈະງົດການຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ ລາວມີອາລົມບໍ່

ຈອບ ຢອກໄປກໍ່ຖືກດ່າ ຖ້າບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນກໍ່ບໍ່ຮົບກວນ ລາວມັກຢູ່ງຽບໆໃນຫ້ອງ

ອ່ານປຶ້ມນິຍາຍຍາຍ ບາງເລື່ອງ 10 ເຫຼັ້ມ ຍັງບໍ່ຈົບ ສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ມັກອ່ານເລື່ອງ

ຮັກໆໄຄ່ໆ ຫລືວ່ານ້ອງສາວເຈົ້າມັກອ່ານ genre ອື່ນ ແຕ່ນ້ອງສາວຂ້ອຍມັກອ່ານ

ປະເພດນີ້ ລອງອ່ານເບິ່ງກໍ່ມີອາລົມທາງເພດດີຢູ່ໃດ ເຂົາບໍ່ໃຊ້ສັບຫຍາບໆຄືເຂົາຂຽນ

ລົງໃນເວັບ เรื่องเสียว ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີອາລົມ ເວົ້າຕາມທີ່ເຫັນຄາບເປື້ອນຂາວ

ຕິດສະຫລິບ. ຂ້ອຍບໍ່ຮິ ເວລານ້ອງຫຍຸ້ງວຽກ ບໍ່ມີເວລາຫລາຍ ລາວມັກຝາກເຄື່ອງ

ໄປຊັກ ດົນໆດອກລາວຈຶ່ງຫາ ສ່ວນຫລາຍກໍ່ໄປຊັກນຳກັນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວໄປຊັກ

ຄົນດຽວ ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງຢູ່ສັ້ນອາຄານ ຢ້ານຄົນບ້າກາມເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມກັບລາວ ສາວ

ນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ແບບນີ້ ພວກບ້າກາມທີ່ເຊົ່າຫ້ອງຢູ່ອາຄານກົງກັນຂ້າມມັກແທ້ໃດ ເວ

ລາວນ້ອງສາວຍ່າງກາຍ ພວກມັນຈ້ອງແນມເບິ່ງແບບບໍ່ພັບຕາ ຄືຊິກັດກິນລາວນີ້ລະ

“ ເຂົາກໍ່ນຸ່ງແບບນີ້ຂອງເຂົາ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຍົ້ວພວກມັນຈັກໜ້ອຍ” ນ້ອງສາວເວົ້າຂຶ້ນ

ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍບອກວ່າກະໂປ່ງນ້ອງສັ້ນເກີນໄປ ພວກນັ້ນແນມຕາເປັນມັນ, ໃນໃຈ

ຢາກບອກນ້ອງວ່າ  ເອີ...ບໍ່ຍົ້ວພວກມັນ ແຕ່ຍົ້ວອ້າຍມຶງນີ້ລະ!  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າ

ອອກມາໄດ້, “ ຫລືວ່າ... ເພິ່ນກໍ່...” ນ້ອງສາວຄົງອ່ານໃຈຈາກສາຍຕາຂ້ອຍໄດ້ຈຶ່ງເວົ້າ

ຄ້າງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວກໍ່ເອົາກະເປົ໋າພາຍມາວາງໄວ້ໜ້າຕັກບັງຂາຂາວ, ນ້ອງນຸ່ງກະໂປ່ງ

ສັ້ນຫລາຍ ນັ່ງບໍ່ລະວັງແມ່ນເຫັນໂລດສະຫລິບ ເສື້ອກໍ່ຄໍວີເລິກ ໂຊເນີນນົມນ້ອຍ ແລະ

ເສື້ອຊ້ອນໃນສີແຈດ ມັນເປັນ fashion ໃໝ່ນະ ນຸ່ງເສື້ອຂາວບາງແລະເສື້ອຊ້ອນໃນ

ສີແຈດໆແບບນັ້ນນະ. ຂ້ອຍມັກແທ້ ເວລາຜູ່ສາວນຸ່ງແບບນັ້ນຫັ້ນລະ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້

ນ້ອງສາວນຳແບບເຂົາ ຢ້ານຫ້າມໃຈຕົນເອງບໍ່ຢູ່ນີ້ລະ ບໍ່ຢ້ານຄົນອື່ນດອກ ເພາະຂ້ອຍ

ເປັນ bodyguard ໃຫ້ນ້ອງສາວເກືອບ 24/7.

“ ປະໄວ້ຫ້ັນລະ ເຂົາຊິເຮັດເອງດອກ ” ນ້ອງສາວຫ້າມຂຶ້ນເມື່ອລາວເຫັນຂ້ອຍເກັບຖ້ວຍ

ບ່ວງໄປໃສ່ອ່າງ ກຽມລ້າງ, “ ອາການເຂົາດີຂຶ້ນແລ້ວ ” ນ້ອງເຈັບທ້ອງນ້ອຍຫລາຍມື້ເຊົ້າ

ນີ້ ແມ່ເອົາຢາກແກ້ປວດໃຫ້ກິນກ່ອນອອກບ້ານໄປຂຶ້ນລົດກັບໝູ່ຂີ້ໄພ້ ແລະບອກນ້ອງໃຫ້

ກິນນຶ່ງກ້ອນທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງ, “ ເພິ່ນໄປຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອໃຫ້ແດ່ ” ນ້ອງສາວບອກ ແລະວາງ

ຖົງຂີ້ເຫຍື່ອໄວ້ຂ້າງປະຕູ. ດ້ວຍສັນຊາດຕະຍາດສັດຫື່ນ, ຂ້ອຍເຫຼືອບສາຍຕາລົງເບິ່ງກົ້ນ

ນ້ອງສາວກ່ອນຈະຈັບເອົາຖົງຂີ້ເຫຍື່ອອອກໄປຖິ້ມ, ນ້ອງນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບ ເຫັນຂອບສະ

ຫລິບເປັນຄອງໃຫຍ່ ຍາມເປັນປະຈຳເດືອນ ນ້ອງສາວຈະນຸ່ງສະຫລິບເຕັມກົ້ນ ນຸ່ງຈີສະ

ຕິງເວລາໄປງານປາຕີ້ ແກ້ມກົ້ນມີອິດສະລະພາບຂຶ້ນຕື່ມ ເຊັກຊີກ່ວາເກົ່າ.

“ ຊິໃຫ້ເຂົາປະໄປຈັ່ງຊັ້ນຫວາ? ” ນ້ອງສາວມັກຖຽງເມື່ອຂ້ອຍບອກ 5 ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຢາກ

ໃຫ້ນ້ອງນຸ່ງຈີສະຕິງ. ເຄີຍອ່ານນິຕະຍະສານ Women ຕອນໄປນັ່ງຖ້າແມ່ຢູ່ຮ້ານເສີມສວຍ

ເຂົາວ່າເຊືອກເສັ້ນແລບທີ່ຫລຸບເລິກເຂົ້າໄປໃນງ່າມກົ້ນ ຫລືບຫີ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູຂີ້ເປັນບາດ 

ເຮັດໃຫ້ເກີດອັກເສບ yeast ແຕ່ນ້ອງຄ້ານວ່າ ມັນບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບລາວ ຖ້າບອກເມຍເພິ່ນ

ພຸ້ນ ເຂົາມັກນຸ່ງແນວນີ້. “ ..ນີ້ໆໆໆ...ລັກເບິ່ງກົ້ນເຂົາແມ່ນບໍ່? ” ນ້ອງສາວເຂົ້າມາທຸບຕີ

ໜ້າເອິກເມື່ອເຂົ້າມາໃນເຮືອນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ນ້ອງນຸ່ງສະເກິດສັ້ນ ຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດກ່ອນ

ຂ້ອຍຂຶ້ນຕາມຫລັງ ເງີຍໜ້າຂຶ້ນໜ້ອຍດຽວກໍ່ເຫັນໝົດຫັ້ນລະ. ຂ້ອຍປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງສາວ

ທຸບຕີຕາມໃຈ ສອງແຂນກອດແອວນ້ອງສາວເຂົ້າມາແນບກາຍ ສົບສາຍຕາອ່ານຄວາມ

ໃນໃຈກ່ອນກົ້ມລົງຈູບຮິມສົບນ້ອຍໆແດງໆຂອງນ້ອງສາວ 2 ເທື່ອ ພໍຊິຈູບເທື່ອ 3 ນ້ອງ

ສາວກໍ່ຍູ້ໜ້າເອິກຂ້ອຍອອກ ແລະຫາຍໂຕເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນ ຈົນແມ່ກັບມາແຕ່ບ້ານ

ປ້າຊອນ ນ້ອງສາວຈຶ່ງອອກມາມ້ຽນອາຫານ ຫລີກລ່ຽງສົບສາຍຕາກັບຂ້ອຍແບບອາຍໆ.

 

 

 __________________
Anonymous

Date:
RE: ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Permalink   ໃຜກໍ່ເຮັດຊົ່ວແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຄືຊິມີແຕ່ຂ້ອຍເນ໊າະ ທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດຊົ່ວກັບເອື້ອຍ ກັບນ້ອງ
ກໍ່ນອນມຸ້ງດຽວກັນ ເອື້ອຍກໍ່ນອນຄ່ວງອີກດ້ວຍ ມັກນອນເອົາຂາມາພາດໜ້າເອິກ
ຈົນຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຈັບອອກບໍ່ພໍບຶດກໍ່ຍົກມາກ່າຍອີກ ພາດກ່າຍໃສ່ໜ້າທ້ອງ ຊິຍູ້ຂາ
ລາວອອກຫັ້່ນລະ ແຕ່ພໍແຖວໜ້າແຄ່ງສຽດຊູນເປົ້າສົ້ງ ເອັນບ້ານັ້ນກໍພອງໂຕຂຶ້ນມາ
ກໍ່ເລີຍຢຸດໄວ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນເພື່ອສັງເກດປະຕິກິລິຍາຂອງເອື້ອຍ. ຫາຍໃຈຍຸບ-ພອງບໍ່ຮອດ
10 ເອື້ອຍກໍ່ໃຊ້ໜ້າແຄ່ງຖູຂຶ້ນລົງກັບທ່ອນເອັນຈົນນ້ຳຂ້ອຍແຕກໃສ່ສົ້ງສະຫລິບ ເມື່ອ
ມັນປຽກແລ້ວກໍ່ຮູ້ສຶກໝຸດໝັດ ແກ້ມັນອອກນອນປະໂຄຍໂກ່ໂດ່ໃຫ້ເອື້ອຍໄດ້ເຫັນ
ຕອນລາວກັບມາແຕ່ຍ່ຽວ. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ ເອື້ອຍກໍ່ສຽວ ຈຶ່ງລຸກໄປຍ່ຽວ ລ້າງຫີ ບີ້ແຕດ
ໃຫ້ຫາຍຢາກ ແຕ່ຄວາມຢາກພັດທະວີຄູນເມື່ອມຸດມຸ້ງເຂົ້າມາເຫັນໂຄຍແຂງໂກ່ໂດ່
ໃນຄວາມມືດສະຫລົວຈາກແສງໄຟຈຳ 5 ວັດ ເອື້ອຍຈຶ່ງນອນພິກຂວ້ຳ ພິກຫງາຍ
ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ໃຊ້ໄມ້ເກົ່າ ເອົາຂາມາພາດໜ້າເອິກຂ້ອຍ ເລື່ອນລົງໄປຊ້າໆ ແຕ່ຂ້ອຍ
ຈັບຂາເອື້ອຍໄວ້ ລູບຈາກໜ້າແຄ່ງຂຶ້ນໄປຫາກົກຂາ. ສຽງຫາຍໃຈຂອງເອື້ອຍຖີ່ຂຶ້ນ
ເມື່ອຖືກຂ້ອຍລູບຄຳງ່າມຂາທີ່ປາດສະຈາກສະຫລິບສີຂີ້ມ້າທີ່ລາວນຸ່ງຫລັງອາບນ້ຳ
ເຂົ້ານອນ, ຮູ້ສຶກໄດ້ຄວາມປຽກຊື້ນຢູ່ງ່າມຂາຂອງເອື້ອຍ ແຕ່ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ ຈຶ່ງ
ແຍ່ນິ້ວຊີ້ເຂົ້າໄປແລະຕາມດ້ວຍນິ້ວນາງ ຊອກຫາຈຸດຈີຈົນພົບ ບໍ່ກ້າມືນຕາຂຶ້ນມາເບິ່ງ
ດອກ ເຮັດໄປແບບຫລັບໄຫລ ເອື້ອຍກໍ່ຄົງທຳທ່າຫລັບໄຫລຄືກັນ ຕື່ນເຊົ້າມາຈຶ່ງບໍ່ຜິ
ປາກເວົ້າຫັຍງໃຫ້ກັນ ພຽງແຕ່ລັກແນມເບິ່ງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ເພິ່ນເຮັດແປງເຮືອນ ພໍ່ຊິເອົາຍ່າມາຢູ່ນຳ ຈຶ່ງເຮັດຫ້ອງນອນແລະຫ້ອງນ້ຳໃໝ່ເພື່ອໃຫ້
ສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ wheelchair ຈຶ່ງແຕ່ງໃຫ້ຂ້ອຍນອນເຝົ້າ ຢ້ານພວກຂີ້ຢາ
ເຂົ້າມາລັກເຄື່ອງ ເອື້ອຍກໍ່ບໍ່ຢາກໄປຂໍພັກນຳໝູ່ກໍ່ເລີຍອາສາຢູ່ເປັນໝູ່ຂ້ອຍ ກາງເຕັນ
ນອນຢູ່ຫລັງບ້ານ ເຝົ້າເຄື່ອງເຮືອນທີ່ຂົນອອກມາໄວ້ຊາມຊາເຂົາແປງແລ້ວ. ເອື້ອຍຂ້ອຍ
ເປັນແມ່ຮ້າງ, ຕັດສິນໃຈປະຜົວຍ້ອນຢ້ານເປັນເອດຕາຍ ອະດີດອ້າຍເຂີຍມັກຫລິ້ນ
ສາວຫາເງິນເພາະເຂົາຮູ້ເຮັດ ເອື້ອຍຂ້ອຍພັດນອນແຂງໂຕປານທ່ອນກ້ວຍ ຍອກໂຄຍ
ກໍ່ຍັງໄດ້ສອນ ດຽວນີ້ເກັ່ງຫລາຍແລ້ວ ຮູ້ຈັກຫລິ້ນລີ້ນ ອົມດູດ ຊຳນານຫລາຍແມ່ນທ່າ
ນັ່ງຕໍ ໄດ້ຂຶ້ນແລ້ວບໍ່ຍອມລົງປ່ຽນທ່າ ບອກວ່າທ່ານີ້ມັນຈຳປາກມົດລູກ ບໍ່ຄືທ່າຍົກຂາ
ຍົກແຄ່ງ ແຕ່ບໍ່ມັກໃຫ້ຂ້ອຍເລຍ ກົ້ມເລຍຍາມໃດຫົວອິກໆຂຶ້ນໂລດ ລາວກະດຽມ ສົງ
ໃສຂ້ອຍເລຍບໍ່ເປັນ: ເຈົ້າວ່າບໍ່?__________________
Anonymous

Date:
RE: ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Permalink   


ກໍ່ຄິດຢາກໄດ້ແທ້ເພື່ອນຜູ່ຍິງຈັກຄົນພໍໄດ້ຄວງໄປງານປາຕີ້ສັງສັນອື່ນໆ ແຕ່ຄຸນສົມບັດບໍ່ດີພໍ

ຈຶ່ງໄດ້ຄວງແຕ່ນ້ອງສາວຕົນເອງ, ຄົນນຶ່ງມີຜົວແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມັກຢູ່ບ້ານກັບຜົວກັບລູກດອກເພາະ

ສອງພໍ່ລູກມັກຫລິ້ນເກມອອນລາຍ ອອກຈາກເກມກໍ່ເຂົ້າກາລາເຮັດໂປເຈ໊ກຂອງເຂົາ ເບິ່ງລະ

ຄອນທີວີຄົນດຽວບໍ່ມ່ວນກໍ່ເລີຍຫອບໄອແພ໊ດມາເບິ່ງກັບນ້ອງສາວຫລ້າຊຶ່ງຢູ່ນຳກັນກັບຂ້ອຍ

ເຊົ່າຫ້ອງແຖວຢູ່ໃກ້ໆກັນຫັ້ນລະ ແຕ່ກ່ອນກໍ່ຢູ່ນຳກັນ ແຕ່ເກີດຜິດໃຈກັນເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍ່ນ້ອງ

ສາວໄປກິນອາຫານອ້າຍເຂີຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ນ້ອງເຂີຍຂ້ອຍກໍ່ເລີຍເວົ້າໃຫ້ ນ້ອງສາວ

ພັດເປັນຄົນຄຽດງ່າຍກໍ່ເລີຍຊວນຂ້ອຍອອກມາຢູ່ຫ້ອງແຖວຕາມປະສາອ້າຍນ້ອງ ຖ້າຈະເຊົ່າ

ຫ້ອງແຖວທີ່ມີ 2 ຫ້ອງນອນ ກໍ່ແພງນະ ຂ້ອຍນອນໂຊຟາເບດ ໃຫ້ນ້ອງສາວນອນໃນຫ້ອງ.

ຖ້າຈະປະຕິເສດວ່າບໍ່ເຄີຍຄິດຫຍັງກັບນ້ອງສາວກໍ່ລະອາຍຕົນເອງ ເຄີຍຄິດແທ້ຕອນນ້ອງສາວ

ເປັນຜູ່ສາວນ້ອຍ 15-16 ຂ້ອຍກໍ່ເປັນບ່າວ 24-25 ແນມເບິ່ງນ້ອງສາວບ່ອນໃດກໍ່ງາມເຕັມຕຶງ

ແມ້ແຕ່ຂີ້ອອກມາກໍ່ຍັງງາມ ກໍ່ນ້ອງເປັນຄົນມັກລືມ ຂີ້ຍ່ຽວມັກແລ້ວລືມ ກໍ່ເລີຍໄດ້ເຫັນຂີ້ສາວ

ນ້ອຍເປັນບຸນຕາ. ຄົນເຮືອນດຽວ ຢາກເຫັນຫຍັງກໍ່ເຫັນໝົດຫັ້ນລະ ນຸ່ງສະຫລິບ ເສື້ອຊ້ອນ

ໃສ່ໂກເຕັກຕິດປີກ size ໃດກໍ່ຮູ້ຫັ້ນລະ ເວລາໄປຕະລາດ ນ້ອງມັກສັ່ງຊື້ຂອງໃຊ້ສ່ວນຕົວໃຫ້

ກໍ່ເລີຍຮູ້ໄປຕາມວາດ ສາວແຄ໊ດເຊຍແນມເບິ່ງໜ້າ ຄິດວ່າຂ້ອຍເປັນບ່າວແປງເພດ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍ

ບອກໄປຕາມຈິງວ່າ ຊື້ໃຫ້ນ້ອງສາວ ເຂົາກໍ່ຍິ້ມແບບບໍ່ຢາກເຊື່ອ ຕ້ອງໄດ້ຢ້ຳອີກວ່າ ນ້ອງສາວແທ້

ຄົນອື່ນມັກເອີ້ນເມຍວ່ານ້ອງສາວ ບາງຄົນກໍ່ເອີ້ນແມ່ທີ2 ສາວແຄ໊ດເຊຍຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍຢາກຈີບ

ຢາກເອົາໄປ Date ຈຶ່ງບອກວ່າ ຂ້ອຍມີນັດກັບລູກຊາຍ ຊິພາລາວໄປເບິ່ງເກມຕີຫົວປາຄໍ່ ຂ້ອຍ

ກໍ່ເລີຍຜິດຫວັງກັບບ້ານມາແຍງນ້ອງສາວຕາມເຄີຍ.

ຕາມປົກກະຕິ, ນ້ອງສາວຂ້ອຍກໍ່ນຸ່ງຖືກແບບທຳມະດາຄືເອື້ອຍນ້ອງເຈົ້າຫັ້ນລະ

ຈະຕ່າງກໍ່ພຽງຊຸດນອນບາງໆແຕ່ລະໂຕສັ້ນເກືອບບໍ່ປົກກົ້ນ ຄໍກໍ່ກ້ວາງປົກໄດ້ແຕ່ຫົວນົມ

ເວລາອອກຫ້ອງນອນຕອນເຊົ້າກໍ່ນຸ່ງເສື້ອຄຸມ ແຕ່ຕອນກາງຄືນ ອອກມາຊອກເຄື່ອງດື່ມ

ຈະລືມ Robe ຕູ້ເຢັນພັດປິ່ນໜ້າມາທາງຂ້ອຍນອນພໍດີ ໄຂຕູ້ເຢັນອອກ ກົ້ມລົງຫານ້ຳດື່ມ

ແນມໄປກໍ່ຈະເຫັນທຸກສັດສ່ວນ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ກໍ່ຄືຫລິ້ນໂຄຍຕົນເອງຊາມຊານ້ອງ

ຊອກໄດ້ເຄື່ອງດື່ມ, "ນອນບໍ່ຫລັບ...ເຂົາເບິ່ງທີວີໄດ້ບໍ່?" ນ້ອງສາວຈັບຈອກ ມືນຶ່ງຈັບແກ້ວ

ເຫຼົ້າ CADE ມານັ່ງກິນຢູ່ຂ້າງຕຽງນອນ. ນ້ອງບໍ່ບອກກໍ່ຮູ້ວ່ານ້ອງເຫງົາ, ຂ້ອຍລຸກຂຶ້ນມາ

ນັ່ງກິນໄວນ໌ເປັນໝູ່ນ້ອງຈົນໄດ້ເປີດແກ້ວທີ2, ລິດເຫຼົ້າຂຶ້ນສະໝອງໄດ້ລະດັບ ຄວາມລັບ

ໃນໃຈກໍ່ຫລັ່ງອອກ, "ແທ້ຫວາ...ເພິ່ນຊົ່ວປານນັ້ນພຸ້ນຫວາ ນ້ອງສາວໃນໃສ້ກໍ່ຍັງຄິດຢາກ

ກິນຕັບແຕດ...?" ຖາມແລ້ວກໍ່ຫົວສະອິກສະອ້ອຍ ດີໃຈທີ່ຮູ້ຄວາມໃນໃຈຂອງອ້າຍ ດີໃຈ

ທີ່ໄດ້ດ່າອ້າຍເດຍລະສານທີ່ສາລະພາບບາບທີ່ເຄີຍສ້າງມະໂນກຳໄວ້ເມື່ອ 20 ປີກ່ອນ, 

"ສົມພໍ...ສະຫລິບເຂົາມີຄາບເປື້ອນທຸກໂຕ...ຄິດວ່າແມ່ນນ້ຳລາຍໂຕ slug ຊັ້ນດອກ..."

ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຫົວຂຶ້ນຮາໆໆໆ ລົ້ມໂຕລົງໄປນອນແຜ່ ໃຫ້ຂ້ອຍຖູໜ້າດົມແຕ່ຫລັງຕີນຈົນ

ກາຍຂາອ່ອນ, ນ້ອງຮູ້ສຶກກະດຽມເມື່ອຂ້ອຍຖຸຍດັງສູດດົມເປົ້າສະຫລິບທີ່ສວດໂນນ

ບໍ່ໄດ້ສໍ້ຖາມດອກວ່ານ້ອງລ້າງດ້ວຍສະບູຍີ່ຫໍ້ຫຍັງ ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖາມເພາະຮູ້ໝົດ

ແລ້ວສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງນ້ອງ, "ເຂົາຮູ້ໃດວ່າເພິ່ນເຄີຍດົມຂອງເຂົາ" ເວົ້ແລ້ວ

ກໍ່ຫົວຮາໆໆ ພິກໄປນອນຂ້ຳໜ້າ ຄິດວ່າຂ້ອຍຈະເຊົາສູດດົມ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຂ້ອຍພັດ

ສືບຕໍ່ສູດດົມກົ້ນມົນໆຂອງນ້ອງ ດົມນອກຜ້າບໍ່ຫອມຄັກ ດຶງສະຫລິບຕົວນ້ອຍອອກ

ໄດ້ແລ້ວກໍ່ຖູດັງຂຶ້ນ-ລົງຕາມຮ່ອງກົ້ນ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງກະດຽມຫລາຍຂຶ້ນຈົນຕ້ອງດິ້ນອອກ

ຂ້ອຍບໍ່ຍອມປ່ອຍ ຕາມຕິດນ້ອງໄປສູດດົມ ບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເລີຍນະວ່າຖອດສະຫລິບນ້ອງ

ອອກໄດ້ຍາມໃດ.

ເລືອດຂຶ້ນໜ້າ ຈິດໃຈກໍ່ຖືຶກເຜົາໄໝ້ດ້ວຍໄຟກາມ, ຫູທັງ 2 ກໍ່ອຶ້ງ ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງ

ຮ້ອງຫ້າມ ລາກລິ້ນຂຶ້ນລົງຕາມຮ່ອງຫີ ຕີ່ສອງແຄມອອກຈາກກັນເພື່ອຈະໄດ້ເລຍແຕດ

ນ້ອງຄັກໆ ໄດ້ເລຍສົມໃຈຢາກມານານ ຍິ່ງເລຍ ນ້ອນ້ອງກໍ່ຍິ່ງຊຶມອອກມາບໍ່ຂາດສາຍ.

ນ້ອງສາວບອກວ່າລິ້ນຂ້ອຍເປັນລິ້ນທຳອິດທີ່ເລຍຫີກິນແຕດຂອງລາວ ແຟນເກົ່າບໍ່ເຄີຍ

ເຮັດໃຫ້ສຽວແບບນີ້, "ຊິເອົາເຂົາແທ້ຫວານີ້?" ນ້ອງສາວຢຸດຈູບປາກແລກລິ້ນຖາມເພື່ອ

ຄວາມແນ່ໃຈເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍຖູໄຖຫົວໂຄຍຕາມຮ່ອງຊອກຫາຮູສຸບ. ທໍລະມານນ້ອງ

ອີ່ຫລີໃດຕອນນັ້ນນະ ຕອນຖູຫົວໂຄຍໃສ່ໜໍ່ແຕດ ຖູແຮງໆ 2-3 ບາດ ແລ້ວກໍ່ລົດຄວາມ

ແຮງລົງມາເປັນເບົາ ເກືອບບໍ່ຖືກແຕດຊ້ຳນະຈົນນ້ອງແອ່ນຫີນຳມາ ລີລານ້ອງກໍ່ບໍ່ທຳມະດາ

ຮ່ອນກົ້ນ ຮ່ອນຫີໃຫ້ໂຄຍອ້າຍສຽດຊ້າຍແທງຂວາ ຂ້ອຍກໍ່ທຳທ່າສີ້ບໍ່ເປັນ ສຸບເຂົ້າໄປໄດ້

ເກືອບ 2 ນິ້ວແລ້ວ ພັດຖອນອອກມາ ຈົນນ້ອງສາວລ໊ອກແອວໄວ້ ໂອບກອດຄໍລົງໄປຈູບ

ປາກແລກລິ້ນກັນໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຫລິ້ນແອວບາດຊ້າ ບາດໄວຕາມຈັງການເຕັ້ນຂອງຫົວ

ໃຈ. ນ້ຳໃກ້ຊິອອກກໍ່ໂອດອອກມາໃຫ້ນ້ອງອົມ ສົມທຽບລົດຊາດນ້ຳຫີຂອງລາວຕອນມັນ

ຕິດລິ້ນປົນນ້ຳລາຍຂອງຂ້ອຍກັບຕອນມັນຕິດຕາມລຳເອັນທີ່ມີຂະນາດ 6X5½ ຍາວຄຸງ

ປາກມົດລູກນ້ອງສາວທຸກເທື່ອທີ່ຍູ້ຂາພັບທັງສອງອອກຫ່າງຈາກກັນເປັນມຸມ 135° ກະ

ແທກແຮງໆຈົນສຽງຄະໂມມຕຳກັນດັງຕັ໊ບໆໆ ,  ເສຍດາຍນ້ອງສາວຂ້ອຍນົມນ້ອຍຄັ້ນ

ບໍ່ເຕັມກຳແຕ່ກໍ່ບໍ່ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງຄວາມຢາກຂອງຂ້ອຍດອກ ລູບບາຍຫົວນົມທີ່ມີຂະ

ນາດປາຍໄມ້ຖູ່ກໍ່ມ່ວນມືດີຢູ່. ນ້ອງສາວບອກວ່ານ້ຳແບ້ນຂ້ອຍສົ້ມໆຫວານໆແບບໃດບຸ

ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ ຈຶ່ງບອກນ້ອງອົມໄວ້ແລ້ວເລື່ອນໜ້າຂຶ້ນມາຈູບປາກແລກລິ້ນໃຫ້ຂ້ອຍ

ໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຊິມກິນນ້ຳແບ້ນຂອງຕົນເອງ.

2 ອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍເຮັດແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ສີ້ກັນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສີ້ກັນເລື້ອຍຄືຜົວເມຍກັນ

ດອກ ບາງເທື່ອຂ້ອຍຢາກ ນ້ອງພັດບໍ່ມີອາລົມ ໄດ້ສີ້ແຕ່ຕອນນ້ອງມີອາລົມປົນຄວາມຢາກ

ສ່ວນຫລາຍນ້ອງຢາກເຮັດຕອນຊິເປັນປະຈຳເດືອນ ສີ້ໃຫ້ 2-3 ເທື່ອກໍ່ຍັງຢອກຢາກຢູ່ນະ

ແຕ່ຫັກໂຫມຫລາຍບໍ່ໄດ້ ຈັກນ່ອຍຊິບໍ່ມີແຮງໄປເຮັດວຽກຫາເງິນມາຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຫ້ອງ ຄ່າ

ຜ່ອນລົດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard