LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ພີ່ນ້ອງໝູ່ເອື້ອຍ
Anonymous

Date:
ພີ່ນ້ອງໝູ່ເອື້ອຍ
Permalink   


ກ໊ອບກ່າຍເລື່ອງບໍ່ດີມາໃຫ້ເຈົ້າອ່ານເພື່ອເປັນການບັນເທິງ, ຖ້າເຈົ້າມັກເລື່ອງປະເພດອື່ນ

ກໍ່ໄປຫ້ອງອື່ນ ເວັບອື່ນ ຢ່າຝືນໃຈເຂົ້າມາເວັບນີ້ເລີຍ ຂໍໃຫ້ມີແຕ່ພວກຄົນເດຍລະສານ

ພວກຄົນໂລກຈິດ ພວກບ້າກາມ ເກືອກກົ້ວຢູ່ແຖວນີ້ ຄົນດີໆຄືເຈົ້າ ຄວນໄປເວັບທຳມະ

ເພື່ອຈະໄດ້ເພິ່ມພູນບຸນກຸສົນໄວ້ໄປໃຊ້ໃນແດນສະຫວັນ.

ໄປເບິ່ງສະເກັດກັບເອື້ອຍ, ລູກສາວຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ອ້າຍເຂີຍໄປຫລິ້ນ

ເກມກັບໝູ່ແລະນ້ອງຊາຍ ຊຶ່ງຂາດບໍ່ໄດ້ເກືອບທຸກໆວັນເສົາ ທຳອິດເອື້ອຍວ່າຈະນັ່ງລົດ

ໝູ່ລາວ ພໍດີມີພີ່ນ້ອງຂອງໝູ່ລາວ 2 ຄົນ ຢາກໄປນຳ ເອື້ອຍຂ້ອຍເລີຍເອົາລົດໄປເອງ 

ເອີ້ນຂ້ອຍໄປຂັບລົດໃຫ້ ເອື້ອຍບໍ່ກ້າຂັບຂຶ້ນທາງດ່ວນ ຂ້ອຍກໍ່ເລີຍມີໂອກາດໄດ້ຮູ້ຈັກ

ສາວເງ້ ຊຶ່ງເປັນພີ່ນ້ອງຂອງໝູ່ເອື້ອຍຂ້ອຍ ເມື່ອຖືກເຂົາຢອກເຍີ້ຍໃສ່ ກໍ່ເລີຍລອງຈີບ

ຫລິ້ນໆ ມັກກໍ່ມັກ ບໍ່ມັກກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ພໍຈັບກໍ່ຈັບ ພໍບາຍກໍ່ບາຍ ຖ້າຂ້ອຍມັກແທ້ກໍ່ຄົງ

ບໍ່ກ້າເຮັດແນວນີ້ດອກ ຄົງຫົດຄືເຕົ່າຄືທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນລະ ມັກເຂົາຫລາຍຊິເວົ້າຫຍັງກໍ່ເກິະ

ກ໊ະຄືຄົນເວົ້າພ່ຳ ສາວເງ້ບາດມັກໃຫ້ຈັບ ໃຫ້ບາຍ ບອກວ່າ ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຮັດແນວນີ້ກັບ

ລາວ (ຄົງບໍ່ມີຍິງສາວໃດບອກວ່າເຄີຍຜ່ານມືຊາຍຫລາຍຄົນມາແລ້ວ.) ເລີກການແຕ່ລະ

ແລງຕ້ອງໄດ້ມາແວ່ບ້ານຂ້ອຍ ອ້າງວ່າມາຫລິ້ນ ມາແອບແຕ່ງກິນນຳເອື້ອຍ Colt45 ຕິດ

ມືມານຳເທື່ອລະ 2 ປ໋ອງ ນັ່ງກອດກັນກິນຢູ່ໂອ່ນຊາຫລັງບ້ານ ສອດມືເຂົ້າໄປກ້ອງຂີ້ແຮ້

ບີບບາຍນົມຫລິ້ນ ກິນເບຍໄປນຳ ຂ້ອຍກຶ໊ກແລ້ວກໍ່ປ້ອນສາວເງ້ກຶ໊ກນຳ, ປົກກະຕິລາວກິນ

Smirnoff ແຕ່ເມືອຂ້ອຍພາກິນ ໂຄນ45 ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ກິນນຳ ເບຍນີ້ມັນແຮງກ່ວາເບຍທຳ

ມະດາ Malt Liiquor ກິນເຂົ້າໄປກຶ໊ກສອງກຶ໊ກກໍ່ໜ້າແດງອ່ອງຕ໋ອງຄືສາວຊ່ຳນ້ອຍໂລດ

ລະ, ເລື່ອນມືລົງຈາກເຕົ້າ 34B ມາຫາໜ້າທ້ອງ ຈົກເຂົ້າໄປໃນຫລືບຫົວສົ້ງສະຫລິບ

ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຖ້າສາວເງ້ຈະມາຫາຂ້ອຍ ລາວມັກນຸ່ງຊຸດກະໂປ່ງ ນຸ່ງສົ້ງສະແລັກ

ຈົກຍາກ ນຸ່ງຊຸດກະໂປ່ງເຮັດຫຍັງກໍ່ສະບາຍ ຢືນເຮັດຢູ່ແຈຮົ້ວຫລັງບ້ານໂລດລະ ມັນບັງ

ກອງຟືນ ຄົນໃນເຮືອນແນມອອກມາບໍ່ເຫັນ ຮົ້ວຫລັງບ້ານກໍ່ສູງແລະມີເຄືອດອກໄມ້ຫຸ້ມ

ລັບຕາຄົນດີທີ່ສຸດ ຂ້ອຍໃຊ້ເປັນບ່ອນລີ້ສູບຢາ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຫລານເຫັນຕອນກິນເບຍຮິ່ນ

ຢາແບບຄົນບໍ່ຢ້ານຄາດຕະກອນມະເຮັງ ເອື້ອຍຂ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍອອກມາຫລັງບ້ານ ຫລານ

ກໍ່ອອກມາແຕ່ຍາມ blue moon ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ ເຮັດກັນຈົນອິ່ມຈຶ່ງອອກມາກິນເບຍ

ຕື່ມເພື່ອໃຫ້ມັນລ້າງທໍ່ ນ້ຳແບ້ນອອກປະມານ 10-20 ນາທີ ກໍ່ໄປຍ່ຽວອອກ. 

ສາວເງ້ເປັນຍິງສາວຄົນທຳອິດທີ່ກຽມຖົງອະນາໄມ ເຈ້ຍຕິດຊູສຳລັບເຊັດຫອຍ ເຊັດໂຄຍ

ກ່ອນສີ້ກັນຄັກໆ ຮຽນເຮັດທ່າ 69 ນຳລາວນີ້ລະ ແຕ່ຮຽນຍາກເພາະລາວຕ່ຳກ່ວາ ເງີຍຫົວ

ຂຶ້ນໄປເລຍໄດ້ແຕ່ຮູຂີ້ ລາວຕ້ອງຊູດກົ້ນຂຶ້ນມາຈຶ່ງໄດ້ເລຍຫີກິນແຕດແຊບໆ ທ່ານອນກໍ່

ເລຍແຊບ ລີລາດູດອົມໂຄຍກໍ່ຂັ້ນເທບເດີສາວນີ້ ແຕ່ນ້ຳຫີຂຸ້ນຄືໄຂ່ລູກ 2 ອາທິດ ລົດສົ້ມ

ປົນຂົມອ່ອນໆຄືຍ່ຽວ ຖ້ານ້ຳຫີເມຍເຈົ້າສົ້ມໆຫວານໆ ໃຫ້ພາລາວໄປກວດຫາພະຍາດ

ເບົາຫວານເດີ ຫລືບໍ່ກໍ່ໃຫ້ລາວຫລຸດຈຳນວນທາດຫວານ ຖ້າກິນເຂົ້າໜຽວອາທິດລະເທື່ອ

ສອງເທື່ອ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ. 

"ໃສວ່າເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຜ່ານມືຊາຍໃດມາກ່ອນ?" ຂ້ອຍຖາມຂຶ້ນໃນຄືນນຶ່ງ ຫລັງຈາກໄດ້ສີ້ກັນ

ເກືອບຮອດ 50 ເທື່ອ, ເຊື່ອວ່າບໍ່ກາຍຈຳນວນນີ້ດອກ.

"ຂໍໂທດທີ່ຕົວະເຈົ້າ, ອາຍບອກ ຢ້ານເຈົ້າຮັບບໍ່ໄດ້." ສາວເງ້ສາລະພາບອອກມາດ້ວຍນ້ຳ

ສຽງແຫບແຫ້ງໃນຂະນະທີ່ນອນເໝບໃສ່ໜ້າເອິກແລະລູບຫລິ້ນໝອຍທີ່ລາມລຶ້ນມາ

ກາຍໄສ້ບື. ສາວເງ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ຕອນຍັງນ້ອຍ ລາວມັກລູບຫລິ້ນຂົນໜ້າເອິກພໍ່ລາວ ຖ້າ

ຄືນໃດບໍ່ໄດ້ລູບຫລິ້ນ ບໍ່ໄດ້ດົມກິ່ນຂີ້ແຮ້ພໍ່ຈະນອນບໍ່ຫລັບ, ລາວບໍ່ມັກຜູ່ຊາຍທີ່ໃຊ້ຢາຂ້າ

ກິ່ນຂີ້ແຮ້ ແລະສີດນ້ຳຫອມ ມັກແບບທຳມະຊາດ ມັກກິ່ນແຮງໆຄືຂ້ອຍນີ້ລະ ສູດດົມປຶບ

ແຕດແຂງປັບ. ເຖິງວ່າຈະໃຫຍ່ຈົນຮຽນປໍ4 ແລ້ວ ແຕ່ສາວເງ້ກໍ່ຍັງມັກເຂົ້າໄປນອນກອດ

ກ້ຽວ ດົມກິ່ນຂີ້ແຮ້ ລູບຫລິ້ນຂົນໜ້າເອິກພໍ່ ບາງເທື່ອກໍ່ປີນຂຶ້ນໄປນອນທັບຕາມແຮງທີ່

ພໍ່ຊ້ວນຂຶ້ນໄປ, ພໍ່ຈັບກົ້ນມົນໆຊູດຂຶ້ນໆລົງເພື່ອໃຫ້ໂໝະນ້ອຍສຽດຖູກັບທ່ອນເອັນແຂງ

ຮູ້ສຶກມ່ວນດີ. ຂອງພໍ່ສາວເງ້ບໍ່ໃຫຍ່ກ່ວາຄໍແກ້ວຍ ແຕ່ແຂງດີ, ມັນແຂງທຸກເທື່ອທີ່ສາວ

ເງ້ເຂົ້າໄປກອດຈູບລູບໄລ້ ບໍ່ວ່າຈະນັ່ງຕັງ ນັ່ງຄາບແບບຂີ່ຄວາຍ. ຂຶ້ນມາຮຽນມໍຈຶ່ງຂົ່ມໃຈ

ເຊົາເຮັດແບບນັ້ນກັບພໍ່ ແຕ່ເຊົາບໍ່ຂ້າມທິດດອກ ເວລພໍ່ເຂົ້າເຮືອນມາຈາກວຽກ ໄດ້ກິນ

ເຫື່ອໄ ແລະເຫັນພໍ່ແກ້ເສື້ອໂຊຂົນຂີ້ແຮ້ ຂົນໜ້າເອິກ ມັນສຽວໃນງ່າມຂາ ຕ້ອງໄດ້ແລ່ນ

ໂດດຄາບແອວ ກອດຈູບພໍ່ໂລດ, 

"One thing leads to another." ສາວເງ້ເລົ່າຕໍ່ວ່າ ກາຍເປັນເມຍພໍ່ລາວຕອນຢູ່ມໍ2

ແລະລັກເປັນທຸກຄັ້ງທີ່ລັບຕາຄົນໃນເຮືອນ, ເລີກຮຽນພາກແລງ ບາງມື້ກໍ່ບໍ່ຖ້າເລີກ ອາ

ຈານບໍ່ຂຶ້ນຫ້ອງສອນກໍ່ໄປຫາພໍ່ຢູ່ໂຮງເລື່ອຍ, "ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດ..." ສາວເງ້ລຸກຂຶ້ນ

ໄປນຸ່ງເຄື່ອງ ແລ້ວກໍ່ເວົ້າຕ່ວ່າ, "ຂ້ອຍກໍ່ງຶດ ເພິ່ນເອົາເຫື່ອແຮງມາແຕ່ໃສ ຄືນ 5-6 ເທື່ອ

ກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້." ນຸ່ງເຄື່ອງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກໍ່ອ່ຳລາກັບບ້ານ ຂ້ອຍຂໍສີ້ຊ້ຳກໍ່ບໍ່ໃຫ້ສີ້, 

"ພໍແລ້ວ ໄປປຽກຫີອື່ນແດ່...ຈຸບຈຸ໋ບບບບບບບບບບບບ ບ່າຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍຍ"

ສາວເງ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນອນຄິດຫາຄຳຕອບ ຫີແຫ້ງນັ້ນແມ່ນຫີໃຜ? ຫລືວ່າ...__________________
Anonymous

Date:
RE: ພີ່ນ້ອງໝູ່ເອື້ອຍ
Permalink   


n15.jpg

ສາວນອນເປືອຍ__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard