LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຝັນປຽກນ້ອງໃພ້
Anonymous

Date:
ຝັນປຽກນ້ອງໃພ້
Permalink   


ເປັນຕາຢ້ານຫລາຍເດີການທີ່ຢູ່ກັບແນວຄິດທີ່ມືດມົວແນວນີ້ນະ ! ມື້ວານນີ້ ເອື້ອຍໃຊ້ໄປສົ່ງ

ໃຫ້ນ້ອງໃພ້ຍອດໝາກບວບກັບປາ ເອື້ອຍຂ້ອຍໄປຕະລາດສົດ ເຫັນມັນງາມ ແລະ ລາຄາ

ຖືກກໍ່ເລີຍຊື້ມາຫລາຍໂລເພື່ອມາແບ່ງໃຫ້ນ້ອງໃພ້ແກງກິນສົດໆ ເອື້ອຍຂ້ອຍແກງບໍ່ທັນ ມື້

ໜ້າຈຶ່ງຈະແກງສູ່ກິນ, ໂທລົມກັບນ້ອງໃພ້ຫລາຍນາທີເຕີບ ຈັກລົມກັນເລື່ອງຫຍັງລະ ເອື້ອຍ

ນ້ອງເຂົາມີບໍ່ອຶດເລື່ອງລົມກັນ ຖ້າມີນ້ອງສາວນັ່ງຈຸ້ມຫົວລົມນຳ ລົມເປັນມື້ກໍ່ບໍ່ໝົດ ຂ້ອຍຮູ້

ຈັກເລື່ອງລາວຊາວບ້ານກໍ່ຍ້ອນ 3 ເອື້ອຍນ້ອງນີ້ລະ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງດອກ ແຕ່ມັນແລ່ນມາເຂົ້າ

ຫູ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າຜູ່ນັ້ນເປັນແນວນີ້ ຜູ່ນີ້ເປັນແນວນັ້ນ ລົມກັນໄປອ້ອມເມືອງກໍ່ວຽນມາຫາຂ້ອຍກັບ

ນ້ອງໃພ້, 

"Paul...Monica ຖາມວ່າເຊົາເປັນປະຈຳເດືອນແລ້ວບໍ?" ເອື້ອຍບໍ່ມັກເອີ້ນນ້ອງໃພ້ ໂໝະ

ມັກເອີ້ນ ໂມນິກາ ເຕັມຊື່ໂລດ ຂ້ອຍ ນ້ອງສາວ ແລະນ້ອງຊາຍຈຶ່ງມັກເອີ້ນຊື່ຫລິ້ນລາວ ມັນ

ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັນ ກໍ່ພວກຂ້ອຍນ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນມານຳກັນ ແກ້ເຄື່ອງ

ແລ່ນອາບນ້ຳຝົນນຳກັນຢູ່ ເຮືອນສາວໂໝະຢູ່ຫ່າງຈາກເຮືອນຂ້ອຍປະມານ 3-4 ຫລັກໄຟຟ້າ

ຍາມແກ່ນຂາມກໍ່ຊວນກັນຫລິ້ນເຂ່ຍແກ່ນຂາມເຂົ້າຂຸມ ຍາມແລ້ງມາກໍ່ພາກັນເຕັ້ນໄຮ່ນາ

ເຕັ້ນຢາງ ຫລິ້ນໝາກໄລ່ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍ່ເລີຍເອົາກັນ ຜູ່ໃຫຍ່ຢອກເຍີ້ຍໃສ່ ບັກຍາວ(ນ້ອງຊາຍ)

ກໍ່ເລີຍໄດ້ຊື່ນຊົມໂໝະໃຫຍ່ ເອົາກັນແລ້ວກໍ່ຫຍັບຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ຕົວເມືອງ ດິນບ້ານເກີດຖືກ

ເຂົາສຳປະທານໂຄງການລີ້ກອດ ກຸ່ມບ້ານຈັດສັນທີ່ເຂົາໃຫ້ຢູ່ ບໍ່ມີບ່ອນປູກຝັງ ກໍ່ເລີຍສະລະ

ສິດ ພາກັນເຂົ້າມາເຮັດວຽກໂຮງງານຢູ່ໃນຕົວເມືອງ.

ເອື້ອຍເຫັນຂ້ອຍອາລົມຫງຸດຫງິດເໝືອນທຸກຄັ້ງທີ່ສາວລວນເປັນປະຈຳເດືອນກໍ່ເລີຍຢອກ

ຄົນອື່ນຍັງໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ຜົວໄດ້ ຫີອອກເລືອດແຕ່ຮູຂີ້ ຮູປາກບໍ່ໄດ້ອອກເລືອດນີ້ນະ ຖ້າ

ຢາກເຮັດໃຫ້ ແຮນຈ໋ອບກໍ່ໄດ້ ແຕ່ສາວລວນພັດຄະລຳ ຍາມເປັນປະຈຳເດືອນແມ່ນຫອບຜ້າ

ໄປນອນນຳລູກສາວໂລດ ຢ້ານເລືອດຖືກຜົວ ຊິເປັນບາບ, ເມື່ອເມຍອາລົມຫງຸດງິດ ຈົ່ມນັ້ນ

ດ່ານີ້ ຂ້ອຍກໍ່ພອຍຫງຸດຫງິດໄປດ້ວຍ ອີກຢ່າງກໍ່ຄຽດເລື່ອງວຽກງານແດ່. ລົມກັນແລ້ວ

ເອື້ອຍກໍ່ບອກໃຫ້ຂ້ອຍໄປແວ່ໃຫ້ສາວໂໝະກ່ອນໄປວຽກ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງອອກບ້ານໄວກ່ວາປົກ

ກະຕິເພາະບ້ານສາວໂໝະຢູ່ທາງຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂຮງງານທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາພັດ

ຢູ່ທິດໃຕ້ ຈຶ່ງຕ້ອງອອກບ້ານກ່ອນ 20 ນາທີ. ພໍໄປບີບກະດິ່ງ ຫລານຊາຍກໍ່ມາໄຂປະຕູໃຫ້

ບອກວ່າແມ່ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຂ້ອຍເອົາກະຕ່າອາຫານເຂົ້າໄປໄວ້ໃນຫ້ອງຄົວແລ້ວກໍ່ໄປເຄາະປະຕູ

ຫ້ອງນອນບອກສາວໂໝະ ເຖິງວ່າປະຕູແງ້ມໄວ້ກໍ່ເຄາະບອກເຕືອນ. ສາວໂໝະນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນ

ຂາບານ ກັບເສື້ອຄໍມົນດອກກະເຊົ້າ ນອນເໝບເບິ່ງລະຄອນຜ່ານໄອແພັດ ຂາຍະອອກຈາກ

ກັນພໍປະມານ ພໍພິກໂຕຂຶ້ນມາ ຂາເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ຈ່າງອອກກ້ວາງ ເຫັນເປົ້າສະຫລິບລາຍດອກ

ວິບວັບຊ່ຳງູແລບລິ້ນ ເສື້ອບາງສົມຄວນ ເຫັນທະລຸເສື້ອຊ້ອນນວມໜາສີຂຽວແກ່, ນ້ອງໃພ້

ທຳທ່າແປງເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ຂ້ອຍຢືນແຍງເພື່ອເປັນການຍົວະເລືອດຫລາຍຊີຊີລົງມາເຕົ້າຢູ່ເອັນ

ກ່ອນຈະອອກມາກວດເບິ່ງກະຕ່າອາຫານທີ່ເອື້ອຍມາຝາກໄປໃຫ້. 

"ບັກຍາວໄດ້ຫຍັງໃຫ້ວັນວາເລັນທາຍ?" ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍຕ້ອງໃຫ້ເມຍດອກໄມ້ຕາມກະ

ແສ ຄົບຮອບວັນແຕ່ງງານ ມັນຈຶ່ງຊື້ເຄື່ອງປະດັບເພັດພອຍໃຫ້ເມຍໃສ່.

"ຊິໄດ້ຫຍັງເດ ດອກດຽວກໍ່ບໍ່ໄດ້!" ສາວໂໝະຕອບຕາມຄວາມຈິງ, "ມາຮອດບ້ານກໍ່ນອນ

ອ່ອນແອກແລກ." ນ້ອງໃພ້ຕອບໃນຂະນະທີ່ກົ້ມມຽ້ນຜັກເຂົ້າຕູ້ ກອງກົ້ນມາທາງຂ້ອຍພໍດີ.

ກໍ່ມື້ວັນວາເລັນທາຍ ໝູ່ເກືອເຫຼົ້າຫລາຍເກີນໄປ ໂຄຍເລີຍບໍ່ແຂງ ແລະປ່ອຍໃຫ້ສາວໂໝະ

ນອນເກີ້. ຂ້ອຍຍິ້ມໃນກົກແຂ້ວ ແລະກ້າວຂາເຂົ້າໄປໂອບກອດສາວໂໝະເໝືອນທຸກຄັ້ງທີ່

ເຄີຍມາເມື່ອລັບຕາລູກຫລານ ຢ້ານເຂົາເຜີເວົ້າສູ່ຄົນອື່ນຟັງ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລະວັງເທົ່າທີ່ຈະລະ

ວັງໄດ້. "ຫິວມາຫລາຍມື້ໃດ໋ເນາະນີ້..." ສາວໂໝະທ້ວງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈັບສຳຫລວດເປົ້າ

ສົ້ງ, ຂ້ອຍບໍ່ປ່ອຍໂອກາດໃຫ້ນ້ອງໃພ້ເວົ້າຫຍັງຫລາຍ ປະກົບປາກລົງຈູບແລກລິ້ນ ບີບຄັ້ນ

ກົ້ນມົນໆຂອງສາວໂໝະ ພະຍາຍາສອດນິ້ວເຂົ້າໄປໃນສົ້ງສະຫລິບ ຫວັງຈະແຍ່ຮູຂີ້ລາວ

ຄັກໆ ແຕ່ທັນໃດນັ້ນ ບຸລຸດໄປສະນີກໍ່ບີບກະດິ່ງເອີ້ນໄປຮັບເອົາເຄື່ອງຝາກຈາກທາງບ້ານ

ພວກຂ້ອຍກໍ່ເລີຍຕ້ອງແຍກອອກຈາກກັນ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນປຽກນ້ອງໃພ້
Permalink   ທຸກຄັ້ງ ທີ່ນ້ອງໃພ້ເຜີ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດກາດແສງຕາໄປບ່ອນອື່ນໄດ້ ມັນຄ້າຍຄືວ່າ
ໜ໊າເອິກ ເປົ້າສົ້ງ ແລະ ບັ້ນທ້າຍຂອງລາວເປັນສູນແມ່ເຫຼັກທີ່ມີແຮງດຶງດູດຫຼາຍ
ຮ້ອຍແຕດສະລາ(Tesla) ລາວມີລູກ 2 ແລ້ວ ແຕ່ຍັງງາມ ມີສະເນ່ ແລະມີຄວາມ
ພິສະຫວາດເໝືອນຕອນລາວເປັນສາວນ້ອຍ 15-16, ເຄັດລັບຄົງແມ່ນຢູ່ກຳໄດ້
ກິນອາຫານບຳລຸງຖືກຕ້ອງ ແລະອອກກຳລັງກາຍເປັນປົກກະຕິ ຢາກາໜູຄຳກໍ່ມີ
ສ່ວນເຮັດໃຫ້ເນື້ອໜັງເປັ່ງປັ່ງ ມີນ້ຳນົມມາລ້ຽງລູກແລະຜົວ.
ຂ້ອຍບໍ່ມີເມຍ, ເຄີຍເອົາເທື່ອນຶ່ງ ແຕ່ຢູ່ນຳກັນໄດ້ພຽງປີປາຍກໍ່ແຍກກັນ ມັນມີ
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າໄດ້ແຕ່ໂຄຍກັບຫີ ສີ້ກັນໄດ້ປົກກະຕິເໝືອນຄົນໜຸ່ມ
ອາທິດນຶ່ງບໍ່ຫລຸດ 3 ແລະແຕ່ລະເທື່ອສຽວເຖິງໃຈ ມັກຫລາຍຕອນເລຍຫີໃຫ້ລາວ
ເວລາເລຍຖືກປາຍແຕດ ລາວຈະຄາງຄ່ອຍໆໃນລຳຄໍ ເດັ້ງຫີຂຶ້ນມາສູ້ ບາງເທື່ອກໍ່
ເສື່ອນໜີຄືບໍ່ຢາກໃຫ້ເລຍ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ນຳໄປເລຍກິນນ້ຳທີ່ຊຶມອອກມາທຸກຢົດ
ແຕ່ຍັງບໍ່ອິ່ມໃນປາກ ຕ້ອງໄດ້ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປບອກຈຸດຈີໃຫ້ປ່ອຍນ້ຳຫີອອກມາໃຫ້
ກິນຕື່ມ. ລາວຄົນສູງໃຫຍ່ ສີ້ບໍ່ຈຳປາກມົດລູກຈັກເທື່ອ ຊິສີ້ທ່ານັ່ງຕໍ ຍໍຂາພາດບ່າ
ທ່າໃດກໍ່ບໍ່ຈຳ ຢາກໄປຕໍ່ໂຄຍໃຫ້ຍາວ 7 ນິ້ວ ແຕ່ປະກັນໄພສັງຄົມບໍ່ຈ່າຍ ຕ້ອງໄດ້
ຈົກເງິນຕົນເອງທຸກອັດ ເມຍເລີຍບໍ່ໃຫ້ໄປເຮັດສັນຍະກັມ ປ່ອຍມັນໄປແບບທຳມະ
ຊາດນີ້ລະ Size does not matter ລາວມັກເວົ້າເອົາໃຈຂ້ອຍເລື້ອຍ ແຕ່ເວລາແຍງ
ແວ່ນເບິ່ງໂຄຍຂະນາດ 5x6 ກໍ່ອົດນ້ອຍໃຈບໍ່ໄດ້ ພໍ່ຄວນໃຫ້ມູນເທົ່າກັນກັບນ້ອງ
ໂຄຍລາວໃຫຍ່ຍາວໄດ້ມາດຕະຖານ 6x6½ ນ້ຳອົດນ້ຳທົນເກືອບເທົ່າກັນ ບໍ່ຫລຸດ
10 ນາທີ ຈັກເທື່ອດອກ ສາຍຍຸ້ມດີ ຝຶກແອບມາແຕ່ນ້ອຍ ແພດຟິລິນປິນບອກ
ຕອນໄປກວດຍ່ຽວ ເຂົາຢາກໄດ້ນ້ຳກາງໄປກວດ ຖ້າເອົານ້ຳກົກ ຜົນກວດຈະຄາດ
ເຄື່ອນ ຈຶ່ງຕ້ອງຍ່ຽວນ້ຳກົກອອກ ກັ້ນໄວ້ກ່ອນປະມານວິນາທີຫລືສອງ ຈຶ່ງປ່ອຍ
ນ້ຳຍ່ຽວກາງອອກມາໃສ່ຫລອດໃຫ້ເຂົາ ເມື່ອຮູ້ແນວນັ້ນ ຈຶ່ງມາຝຶກແອບທຸກຄັ້ງ
ທີ່ເຂົ້າຫ້ອງສຸຂາຖ່າຍເບົາ ມາທົດລອງໃຊ້ຕອນສີ້ກັນ ຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຜົນຈຶ່ງໃຊ້ມາເລີຍ.
“ ເມຍຕົນເອງ ເລຍໃຫ້ເຂົາແດ່ ຊິເປັນຫຍັງ! ” ຂ້ອຍເວົ້າກັບນ້ອງຊາຍໃນແລງວັນ
ນຶ່ງທີ່ນັ່ງແກ້ມກັນຖ້າໝູ່ຂອງລາວ ສ່ວນນ້ອງໃພ້ກໍ່ເຂົ້າຄົວປຸງແຕ່ງອາຫານໄວ້ຖ້າ
ຄູ່ຜົວເມຍໝູ່ຜົວ ທີ່ມັກມາຊຸມແຊວສັງສັນກັນເວລາບໍ່ມີງານສັງຄົມທີ່ຈະໄປຮ່ວມ
ເຂົາມັກຮ້ອງເພງຄາລະໂອເກ ຂ້ອຍເປັນແຕ່ຕົບມືແລະລັກແຍງນ້ອງໃພ້.
“ ເມຍກໍ່ຄະລຳ ອາຈານບອກແນວນັ້ນ.” ນ້ອງຊາຍຕອບໃນຂະນະທີ່ແນມເບິ່ງເມຍ
ທີ່ຍົກກະຖາດຜັກອອກມາລ້າງຢູ່ກ້ອງກົກສີດາ ພວກຂ້ອຍຕ້ອງເຊົາເວົ້າເລື່ອງສີ້
ຫັນໄປລົມຢອກນ້ອງໃພ້ຈົນໝູ່ມາຮອກຈຶ່ງເກັບບົດສົນທະນານັ້ນໄວ້ໃນຖົງເສື້ອ.
ນ້ອງຊາຍໄປສັກຍັນກັບອ້າຍນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລາວຖືກເລກເລື້ອຍ ຂ້ອຍ
ກໍ່ບອກແລ້ວວ່າ ລາບລອຍໄດ້ມາຈາກການໃຫ້ທານທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ກ່ອນ ແບບ
ວ່າ ເຮົາບັງເອີນໄປເຫັນຄົນຊະລານອນຢູ່ຂ້າງທາງດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍ ກໍ່ເລີຍເອົາ
ນ້ຳແລະອາຫານທີ່ເຮົາກຽມໄປກິນການໃຫ້ລາວກິນ, ຜົນບຸນນີ້ຈະສະໜອງເຮົາແບບ
ບໍ່ຄາດຄິດ ຖືກເລກທ້າຍ 3 ໂຕ ຖືກຫວຍພັດທະນາ ປະມານນັ້ນນະ. ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນ
ຄົນທຳມະທຳໂມດອກ ແຕ່ມັກອາສາໄປຟັງວິທະຍາກອນທີ່ທາງກະຊວງເຊື້ອເຊີນມາ
ເວົ້າເລື່ອງທຳມະ ຄ້ານເຮັດວຽກ ຈຶ່ງຫາທາງໄປນັ່ງນອນຢູ່ຫ້ອງມິດຕິງຊາມຊາຮອດ
ໂມງເລີກການກັບບ້ານ.
“ ລຸງເອົາເພງເຂົ້າໃຫ້ເຮົາແດ່ເດີ ຖ້າແລ້ວວຽກ ” ນ້ອງໃພ້ວາງແຜ່ນຊີດີແລະ iPod
ໄວ້ໜ້າໂຕະກ່ອນຈະຍົກກະຕ່າເຄື່ອງໄປຫ້ອງຊັກ-ອົບ ທີ່ຈັດໄວ້ຢູ່ແຈນຶ່ງໃນຫ້ອງຈອດ
ລົດ. ຂ້ອຍກໍ່ຂານຮັບ “ໂດຍ” ຄືຂານຮັບນ້ອງສາວຕົນເອງ, ຜູ່ຍິງມີສິດສັ່ງເຮົາເຮັດ
ນັ້ນເຮັດນີ້ໃຫ້ເຂົາ ຈະເມື່ອຍ ຈະຫຍຸ້ງປານໃດກໍ່ຕ້ອງລົງມືເຮັດໃຫ້ເຂົາກ່ອນ. ພໍງວກ
ໜ້າອອກຈາກຈໍແນມນຳຫລັງນ້ອງໃພ້ກໍ່ເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງລາວຕົກລົງພື້ນ ຈຶ່ງຮ້ອງ
ບອກວ່າ “ເຈົ້າເຮັດຂອງເຮ່ຍເດີ ແອນ” ຊິວ່າເຮັດເຄື່ອງເຮ່ຍກໍ່ບໍ່ວ່າ ເສືອກໄປວ່າເຮັດ
ຂອງເຮ່ຍ, ນ້ອງໃພ້ວາງມື ກັບມາເກັບສົ້ງແລະສະຫລິບຜ້າຜືນນ້ອຍໄປໃສ່ເຕົາຊັກ
ບຶດນຶ່ງນ້ອງຊາຍກໍ່ອອກມາຈາກວິດຂີ້ ຊວນເມຍໄປຍ່າງຫລິ້ນ Walmart ແຕ່ນ້ອງໃພ້
ຄ້ານນຸ່ງເຄື່ອງຈຶ່ງເອົາຫອຍອອກມາແຕ່ງກິນຊຸມກັນ 3 ຄົນ ຂ້ອຍກົ້ມກິນແຕ່ຫອຍ
ອິ່ມແລ້ວຈຶ່ງປ່ຽນຕຳແໜ່ງໃຫ້ນ້ອງໃພ້ກິນເອັນ ໃຫ້ນ້ອງຊາຍທຳໜ້າທີ່ຂອງລາວ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard