LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Service Girl
Anonymous

Date:
Service Girl
Permalink   


ໃນໂລກນີ້ ມີຍິງຂີ້ແງ້ນຫລາຍລ້ານຄົນ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊອກຫາໄດ້ແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ

ເຄີຍໄປຫລິ້ນພັບ ຫລິ້ນບາຫລາຍແຫ່ງທີ່ເຂົາວ່າມີຜູ່ສາວຫລາຍແທ້ໆ ຍູທ່າງເລືອກ

ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຍັງລົມບໍ່ໄດ້ຈັກຄົນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໂທຫາມາມາຊານເພື່ອໃຫ້ເຂົາ

ສົ່ງຜູ່ສາວມາໃຫ້ສີ້ ມັນຊ່າງແສນສະບາຍແທ້ໆ ບໍ່ຮອດເຄິ່ງຊົ່ວກໍ່ມີຜູ່ສາວມາເຄາະປະ

ຕູ ແຕ່ແລ້ວ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນກໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ສາວນ້ອຍທີ່ນຸ່ງສະເກິດສັ້ນໆ ເສື້ອຮັດໆໂຊ

ນົມ ຜົມແດງ ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ ພາຍກະເປົ໋າສີກຸຫລາບ ທີ່ປາກົດຂຶ້ນໜ້າຫ້ອງ ແມ່ນຍິງ

ສາວທີ່ຂ້ອຍຮັກໄຄ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ !

ພວກຂ້ອຍຕົກຕະລຶງຊົ່ວຂະນະນຶ່ງ ສາວນ້ອຍຄົນນັ້ນຈຶ່ງຍົກມືໄຫວ້ ອ້າປາກເວົ້າຂຶ້ນວ່າ

"ສະບາຍດີ...ເອື້ອຍໂລຊາສົ່ງຂ້ານ້ອຍມານວດໃຫ້ທ່ານ!" ຂ້ອຍຍົກມືໄຫວ້ຄືນ ແລະ

ໃຊ້ມືເຊື້ອເຊີນສາວນ້ອຍຄົນນັ້ນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ ແລະອັດປະຕູໃສ່ລ໊ອກ ກ່ອນຈະກ້າວ

ຂາໄປນັ່ງໂຊຟາ ຂ້າງສາວນ້ອຍ. ກິ່ນຫອມໆທີ່ລະເຫີຍອອກຈາກເຮືອນຮ່າງຂອງສາວ

ນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເລືອດລົມແລ່ນລົງໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ທ່ອນເອັນທີ່ຫົດຫູ່ເມື່ອວິນາທີກ່ອນຈົນ

ພອງຂຶ້ນມາໃນເປົ້າສົ້ງສະຫລິບ ແຕ່ຕ້ອງຂົ່ມໃຈຖາມຂຶ້ນວ່າ, "ນະນ່າເຮັດວຽກນີ້ດົນ

ແລ້ວຫວາ?". ສາວນ້ອຍຄົນນັ້ນງຶກຫົວຕອບ ແລະສືບຕໍ່ກົ້ມໜ້າເບິ່ງໜ້າຕັກຕົນເອງ.

ພວກຂ້ອຍພາກັນງຽບໄປດົນເຕີບ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງແອດັງຮຶ່ມໆທົ່ວຫ້ອງ, ຂ້ອຍບໍ່ຊັກຖາມ

ສາເຫດທີ່ນະນ່າເລືອກເສັ້ນທາງນີ້ເພື່ອຫາລາຍຮັບພິເສດເພື່ອບຳເລີຜູ່ຊາຍທີ່ລາວຮັກ

ຈົກເງິນໃນຖົງສົ້ງອອກມາຕາມຈຳນວນທີ່ໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບມາມາຊານ ຍື່ນໃຫ້ນະນ່າ

ລາວຮັບເອົາໄປນັບ ຂ້ອຍແກ້ເສື້ອ ສົ້ງແລະສະຫລິບອອກ ນອນຫງາຍເບິ່ງສາວນ້ອຍ

ແກ້ເຄື່ອງອອກເທື່ອລະຊິ້ນໃນຄວາມມືດສະລົວດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍໃນກາມລາຄະ.

"ຊຶມໄວແທ້?" ສາວນ້ອຍທ້ວງຂຶ້ນເມື່ອຮູ້ສຶກນ້ຳໜຽວທີ່ຊຶມອອກມາຈາກປາຍອົງຄະ

ຊາດ, ໃຊ້ເຈ້ຍປຽກ Aloe ເຊັດຈາກປາຍລົງໄປໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ປາກສຸບຖົງ #1 ເຂົ້າ

ໄປຢ່າງຊຳນິຊຳນານ ແລ້ວກໍ່ຂຶ້ນນັ່ງຄາບຈໍ່ປາຍໃສ່ຮູ ຄ່ອຍນັ່ງຕ່ຳລົງໄປຈົນຮູນັ້ນກືນກິນ

ເອັນແຂງເຂົ້າໄປໄດ້ເກືອບເຄິ່ງຈຶ່ງເລິ່ມຫຍົ້ມຄ່ອຍໆໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍລູບຄຳເຕົ້ານົມ

ຄູ່ໃຫຍ່ທີ່ຂ້ອຍລັກເບິ່ງແລະຢາກບີບຄັ້ນມັນມາເປັນເວລາ 8 ປີ ຕັ້ງແຕ່ມັນຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍ

ເສື້ອຊ້ອນ Heidi 32B ຈົນຮອດ Sabina 36C.

"Thank you for using our services, please call us agian." Mamasan

ສົ່ງຂໍ່ຄວາມມາຂອບໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບເງິນຈາກພະນັກງານຂອງຕົນ.

RawConfessions

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard