LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ອ່ອຍພໍ່ໝູ່ມາສີ້
Anonymous

Date:
ອ່ອຍພໍ່ໝູ່ມາສີ້
Permalink   


ນ້ອງຊື່ນາ ອາຍຸ 21, ຄົນບ້ານໃດກໍ່ບໍ່ສຳຄັນດອກເນາະ ຂໍບອກໃຫ້ຮູ້ແຕ່ວ່າ ນ້ອງເປັນ
ຄົນທີ່ມີອາລົມທາງເພດສູງ ສູງຈັກແມັດກໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ແທກ ເວົ້າແຈ້ງໆ ມັກຫລາຍ
ເລື່ອງແບບນີ້ ບໍ່ອາຍດອກ ມັນເປັນຄວາມສຸກຂອງເຮົາເອງ ຈະອາຍເຮັດຫຍັງ ອີກ
ຢ່າງມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນແກ່ຜູ່ໃດ ແມ່ນບໍ່ລະ? ນ້ອງກາຍມາເປັນຄົນ
ເຊັກຈັດແມ່ນຕອນມີອາລົມຄຽດ ຕ້ອງໄດ້ຈົກຫີຫລິ້ນຈຶ່ງສະບາຍເນື້ອສະບາຍໃຈ.
ນ້ອງມີໝູ່ສະໜິດຄົນນຶ່ງ ອາລົມທາງເພດສູງຄືກັນ, ລາວເວົ້າສູ່ນ້ອງຟັງເກືອບທຸກ
ເລື່ອງສ່ວນຕົວ ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຄົງຈະບໍ່ເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງທຸກເລື່ອງ ຕ້ອງເກັບລັບ
ເລື່ອງນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍກຽດສັກສີ ຊື່ສຽງຂອງຕະກູນຄອບຄົວ ຖ້າບໍ່ແມ່ນອິນເຕີ
ເນັດ ນ້ອງກໍ່ຄົງບໍ່ກ້າເລົ່າດອກ ລາວເວ້ົາໃຫ້ຟັງວ່າ ເຄີຍເຫັນຄົນເຮັດກັນແຕ່ຕອນ
ຢູ່ປະຖົມ ເຫັນພໍ່ລາວເອງຫັ້ນລະ ເອົາຜູ່ສາວມາເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມ ມື້ໃດບໍ່ໄດ້ຜູ່ສາວກໍ່
ຫລິ້ນຂອງຕົນເອງ, ຂອງໃຫຍ່ຫລາຍ ເກືອບເທົ່າແຂນ ໝູ່ກຳແຂນຕົນເອງທຽບ
ຂະນາດໃຫ້ເບິ່ງ. ເຖິງໝູ່ບໍ່ເວົ້າເລິກລົງໄປກ່ວານັ້ນ ນ້ອງກໍ່ພໍວາດພາບອອກຄວາມ
ຊົ່ວຂອງພໍ່ໝູ່, ຖ້າດີ ຈະເຮັດແນວນີ້ໃຫ້ລູກເຫັນບໍ່ລະ ຕ້ອງເປັນພໍ່ໂລກຈິດແທ້ໆ ຈຶ່ງ
ເຮັດໄດ້ແບບນີ້. ນ້ອງເອງກໍ່ມີປະສົບການຄ້າຍຄືກັນ ແລະເຊື່ອວ່າຍັງມີຜູ່ຍິງອີກຫລາຍ
ຄົນທີ່ມີປະສົບການແບບນີ້ແຕ່ບໍ່ກ້າອ້າປາກເວົ້າໃຫ້ໃຜຟັງ ກໍ່ຄືນ້ອງເວົ້າມາຂ້າງເທິງ
ຫັ້ນລະ ຖ້າບໍ່ແມ່ນທາງອິນເຕີເນັດ ນ້ອງກໍ່ບໍ່ກ້າເລົ່າດອກ ເລື່ອງແບບນີ້ນະ.
ນ້ອງຮູ້ຈັກຫລິ້ນບ່າວຕັ້ງແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ4, ແຕ່ກ່ອນເພິ່ນເອີ້ນ ອໍ1. ໄປແອບຟ້ອນນຳ
ໜ່ວຍວັນນະຄະດີບ້ານ, ຕອນນັ້ນ ເພິ່ນມີການຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການຝຶກແອບສິນລະປະ
ວັນນະຄະດີເພື່ອຈະໄປປະກອບການມ່ວນຊື່ນໃນຍາມເພິ່ນສະຫລອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆ
ຂອງຊາດ. ໃນໜ່ວຍວັນນະຄະບ້ານ ອ້າຍຈັນເປັນຄົນຂີ້ດື້ ມັກເວົ້າຢອກແນວນັ້ນແນວ
ນີ້ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນກໍ່ຢອກພຽງຄຳເວົ້າແຕ່ພໍລັບຫລັງມືກໍ່ໄປພ້ອມ ແລະໃນທີ່ສຸດ ນ້ອງກໍ່ເຜີ
ຕົວໃຫ້ລາວເປີດຊິງທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າລາວສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ຈາກນັ້ນມາ ນ້ອງກໍ່ມັກຈົກຂອງ
ຕົນເອງຫລິ້ນແກ້ແງ້ນ ຍາມອ້າຍຈັນບໍ່ມາຫາ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວວ່າມີສາຍຕາຄູ່ນຶ່ງໃນເງົາ
ມືດສືບຮູ້ການກະທຳຂອງຕົນ.
ຄົນເຮືອນດຽວ ໂອກາດມີຫລາຍສຳລັບຄົນຊົ່ວທີ່ຈະເຮັດບໍ່ດີກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ.
ຕອນນັ້ນນ້ອງເປັນອາເລສິກ ຕ້ອງໄດ້ກິນຢານ້ຳເຊື້ອມກ່ອນນອນ ແລະຢາດີໄອທີ່ເພິ່ນ
ຂໍມາໃຫ້ກິນນັ້ນ ມີຄວາມແຮງຫລາຍ ກິນລົງໄປບໍ່ຮອດຊົ່ວໂມງກໍ່ຫາວວາບໆແລະພໍລົ້ມ
ຫົວລົງໝອນກໍ່ຫລັບປານຕາຍ ແມ່ມາປຸກລຸກຕອນເຊົ້າຍັງຢາກນອນຢູ່ອີກ. ສັງເກດ
ເບິ່ງ ຄືນໃດແມ່ຖືກຍາມ ນ້ອງຈະຝັນເຊັກ ຖືກຜູ່ນັ້ນເຮັດ ຖືກຜູ່ນີ້ຈົກ ຕື່ນຂຶ້ນມາຈະ
ເຫັນຄາບເປື້ອນຕາມຜ້າປູບ່ອນ ກິ່ນຄາວ ນ້ຳຫອຍນ້ອງປະສົມນ້ຳແບ້ນອ້າຍຈັນບໍ່ຄາວ
ແບບນີ້ ກິ່ນນັ້ນຕັ້ງເໝັນຄາວອີຫລີ. ເຫດການນັ້ນຈົບລົງເມື່ອນ້ອງຖືກສັບຊ້ອນຂຶ້ນມາ
ຮຽນວິຊາສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງ, ເຄີຍເວົ້າໃຫ້ໝູ່ສະໜິດຄົນນີ້ຟັງແບບຄ້າວໆ ບໍ່ລົງ
ເລິກຄືຢູ່ໃນທີ່ນີ້. ຄືນນັ້ນ ເກີດວິປະລິດແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈຶ່ງລໍ້ຖາມຄວາມໃນໃຈຂອງໝູ່
ຕອນຫລິ້ນລິ້ນກັບຮ່ອງ ກັບໜໍ່ສະຫວາດຂອງລາວ ໝູ່ກໍ່ເຜີຕົວສາລະພາບອອກມາຈົນ
ໝົດເປືອກ ຕື່ນເຊົ້າມາຈຶ່ງລັກເບິ່ງເບີໂທຂອງພໍ່ລາວໃນມືຖືຕອນລາວເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ແລະ
ຫລາຍໆມື້ຕໍ່ມາກໍ່ໂທຈ່າວໄປຂາຍເຄື່ອງສຳອາງ ໃຊ້ມາຍາຍິງເກືອບເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ພໍ່ໝູ່ຈຶ່ງ
ຫລົງເລ່ ແລະຮັບປາກຈະຊື້ເຄື່ອງສຳອາງນຳ.
ເລື່ອງລາວຈະເປັນແນວໃດ, ກະລຸນາຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ.

26155554_203738600172956_270761139129601__________________
Anonymous

Date:
RE: ອ່ອຍພໍ່ໝູ່ມາສີ້
Permalink   


tumblr_oqfrt5FGFL1rxuqtuo1_1280.jpg

ຢາກໃຫ້ໝູ່ລູກສາວອ່ອຍຂ້ອຍແບບນີ້ເດ່ນໍ ຊິສີ້ໃຫ້ຫີເມືອກໄປເລີຍ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard