LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Anonymous

Date:
ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ຝັນແຕ່ຄືນກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງຕິເນາະ ເລົ່າຍາມໃດກໍ່ເປັນເລື່ອງສຽວທີ່ຂາດ

ສິນທຳຢູ່ດີ ແທ້ໃດ! ມີແຕ່ຄົນໂລກຈິດຫັ້ນລະທີ່ຝັນສີ້ເອື້ອຍນ້ອງລູກຫລານຕົນ ຄົນມີແນວຄິດປົກກະຕິ

ດີເຂົາບໍ່ຝັນລາມົກກັນດອກ ເຂົາອາດຈະຝັນຫາໂຄງການໃຫຍ່ພໍຊິໄດ້ຕັດໄມ້ຫລາຍໆ ປະມານນັ້ນເນາະ

ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນເຂົ້າໄປເບິ່ງຮູບໂປ້ຢູ່ເວັບຈິ໋ມດຳຫລາຍຕິເບາະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝັນໂລໆເລໆແບບນີ້ ຫີຊິສີ້

ກໍ່ບໍ່ມີ ນີ້ລະຄືສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຖ້າມີຫີສີ້ທຸກເຊົ້າທຸກແລງຄົງບໍ່ໄດ້ຄິດເລື່ອງເຊັກດອກ ຄິດຫລາຍແທ້ໃດ 

ຫລາຍກ່ວາ 20 ຕໍ່ວິນາທີ ເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງສົ້ງຮັດໆ ອົດແນມເບິ່ງກົ້ນລາວບໍ່ໄດ້ ຢາກແນມເບິ່ງດ້ານໜ້າ

ແຕ່ຢ້ານຖືກລາວຈັບໄດ້ ແຕ່ລາວກໍ່ຄົງຮູ້ຫັ້ນລະວ່າມີຄົນແນມເບິ່ງ ຈຶ່ງດຶງເສື້ອລົງມາປົກ ແຕ່ປົກບໍ່ຫວິດ

ມິດຊິດດອກເພາະເສື້ອສັ້ນພຽງແອວ ຈະດຶງຈົນຂາດມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດປົກທ້າຍຜາຍໆໄດ້ດອກ.

"ອ້າຍນີ້...ດີກ່ວານັ່ງຊື່ໆ ມາເດັດຜັກຊ່ອຍດຸ໋!" ນ້ອງໃພ້ເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາສັ່ງແກ້ເຂີນ. ພວກຂ້ອຍນັ່ງຊຸມເບຍ

ຢູ່ເປີກູລາ ນ້ອງໃພ້ນັ່ງລ້າງຜັກຢູ່ກ້ອງຕົ້ນເພີດຊິມອນ ປິ່ນໜ້າມາທາງພວກຂ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດ

ໄດ້ແນມເບິ່ງງາມຂາທີ່ເຕັມຕຶງຄືເຂົ້າໜົມແໜບ, "ນ້ອງໃພ້ກູຢາກໃຫ້ກູໄປເບິ່ງໃກ້ໆຕິເບາະ?" ຂ້ອຍຖາມ

ຕົນເອງໃນໃຈແລະລຸກຂຶ້ນໄປລ້າງຜັກຊ່ອຍ ຜົວລາວຄາຝອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຍິນເມຍເອີ້ນ. "ຂ້ອຍເອີ້ນມາລ້າງ

ບໍ່ແມ່ນເອີ້ນມາຈົກເດີ !" ນ້ອງໃພ້ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຍື່ນມືລົງໄປຈັບລູບງ່າມຂາທີ່ປຽກຊື້ນຈາກນ້ຳລ້າງຜັກ

ທີ່ຟົ້ງໃສ່, "ນຸ່ງສົ້ງປຽກເຈັບທ້ອງເດີ, ແກ້ອອກນຸ່ງໂຕໃໝ່." ຂ້ອຍບອກ, ນ້ອງໃພ້ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແກ້ສົ້ງ

ອອກໄດ້ສະດວກ. ພໍສົ້ງສະຫລິບຫລຸດລົງມາຮອດເຂົ່າ ຂ້ອຍກໍ່ຕົກຕະລຶງໃນຄວາມສວດໂນນຂອງເຕົ່າຫຼັງ

ໂຫລ້ນໄຮ້ຂົນບົວ, "ແຖມື້ໃດ?" ຂ້ອຍຖາມແລະໃຊ້ມືລູບສຳຫລວດອອງເຕົ່າໂຕນັ້ນຢ່າງແຜ່ວເບົາ, ນ້ອງໃພ້

ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ ຄົງຢາກບອກວ່າມັນໄຮ້ຂົນແບບທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ແຖ ບໍ່ໄດ້ wax ຄືຄົນອື່ນ, ໄດ້ຍິນ

ໝູ່ລາວຊວນໄປແວກຢູ່ຮ້ານຊະປາເໝືອງຕັນ ແຕ່ນ້ອງໃພ້ບໍ່ໄປ ຢ້ານພະນັກງານຊາຍຍົວະຄືເຫັນໃນຂ່າວ

ອື້ສາວມາຫລາຍກໍລະນີແລ້ວ, "ມັນຂຶ້ນກັບເຮົາເອງ ຖ້າບໍ່ຢາກກໍ່ເຊ ໂນ...ແຕ່ເຮົາເຊ ເຍັດ..." ໝູ່ນ້ອງໃພ້

ຄົນທີ່ນຸ່ງເສື້ອແຂນກິດ ຄໍກ້ວາງໂຊເນີນນົມເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນໝູ່ເວົ້າແນວນັ້ນ. 

ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວຖູຕາມຮ່ອງຫີນ້ອງໃພ້ໄປມາຫລາຍຮອບ ພະຍາຍາມແຍ່ນິ້ວຊີ້ເຂົ້າໄປແຕ່ຕ້ອງຢຸດເພາະນ້ອງ

ບອກວ່າເຈັບ, ແນມຫາກ່ອງໄວຊະລີນທີ່ຈັ້ງຢູ່ໂຕະແຕ່ງໜ້າກໍ່ບໍ່ເຫັນ ຈຶ່ງບອກນ້ອງໃພ້ແຍກຂາອອກຈາກ

ກັນເພື່ອຈະໃຊ້ນ້ຳລາຍລໍ່ລື່ນ. ພໍປາຍລິ້ນແຕະປາຍແຕດ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາສູ້ ມືທັງສອງກໍ່ຢິກຜົມ

ຈົນໜັງຫົວຂ້ອຍຊິຂາດອອກຈາກກະໂຫລກຫົວ ຍິ່ງເລຍກໍ່ຍິ່ງມີນ້ຳຫອມຫວານຊຶມອອກມາຄືນ້ຳໄຂ່ລູກ

2 ອາທິດ ຂ້ອຍເລຍກິນບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອຈັກຢົດ ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປກວນນ້ຳນັ້ນໃຫ້ມັນອອກມາອີກ, ພໍປາຍນິ້ວເຂ່ຍ

ຖືກຝາຜະນັງຈຸດຈີ ນ້ຳຫວານນັ້ນກໍ່ຊຶມອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍກິນອີກ. ຂ້ອຍຖອດນິ້ວອອກໄປສຸບໃສ່ປາກນ້ອງ

ໃພ້ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຊິມນ້ຳຫີຫວານຂອງລາວເອງ, "ຜົວຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂ້ອຍກິນນ້ຳນີ້ຈັກເທື່ອ." ນ້ອງໃພ້

ສາລະພາບອອກມາ ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍຂ້ອຍບໍ່ເລຍຫີເມຍ ຢ້ານຜິດມົນເປົ່າບ່ວງທີ່ໄປຮຽນຈາກອາຈານ

ມະຫາຫລຸ້ຍ, "ເຂົາພໍໃຈໃນໂຄຍໃຫຍ່ກູແລ້ວ ບໍ່ເລຍກໍ່ໄດ້ນະ ຮາໆໆໆ" ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍມັກອວດຂະນາດໂຈ໋ຍ

ໃຫ້ໝູ່ຟັງ, "ໂຄຍມຶງໃຫຍ່ແທ້ ແຕ່ມັນບໍ່ຍາວຄືໂຄຍກູ, ບັກຫ່າມຶງ...!" ສ່ຽວນ້ອງຊາຍເວົ້າຂຶ້ນພ້ອມແກ້ສົ້ງ

ຈົກໂຄຍອອກມາພິສູດໃຫ້ໝູ່ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເອງ.

ໃນຊີວິດຈິງ, ນ້ອງໃພ້ມີໜ້າເອິກໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄົນເອເຊຍ ຄັບບີເກືອບຊິຮອດຊີພຸ້ນລະ ຖ້າເດົາບໍ່

ຜິດໃດ໋ດີ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຕາກເຄື່ອງຢູ່ຜຽກຫລັງບ້ານ ເຕົາອົບເຮັດໃຫ້ເສື້ອຊ້ອນຫົດ ບາງເທື່ອກໍືຍືດ

ຕາກແດດໃຊ້ໄດ້ດົນກ່ວາ. ແຕ່ໃນຄວາມຝັນ, ນ້ອງໃພ້ບໍ່ມີນົມເລີຍ ແປແລັບແຊັບປານເອິກປາແຕບ

ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ລົດໄຟກາມຂ້ອຍລົງດອກ ບອກນ້ອງໃພ້ຫຍັບເຂົ້າແຈຮົ້ວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນຄົວແນມ

ມາເຫັນ. ນ້ອງໃພ້ໃຊ້ແຂນຂວາກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ແຂນຂວາຍົກຂາຊ້າຍລາວຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້

ຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຖືຮູຫີ ເມື່ອມັນເຂົ້າໄດ້ເຄິ່ງແລ້ວ ນ້ອງໃພ້ຈຶ່ງໃຊ້ແຂນທັງສອງໂອບກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍ

ກໍ່ຍົກຂາທັງສອງຂອງນ້ອງໃພ້ຂຶ້ນມາ ແລ້ວກໍ່ເຮັດໃນທ່າລິງອຸ້ມແຕງຈົນນ້ຳຫີນ້ອງໃພ້ແຕກຊຶມອອກມາ

ຂ້ອຍປ່ອຍນ້ອງໃພ້ລົງນັ່ງອົມດູດເອົານ້ຳແບ້ນຂ້ອຍອອກ ບອກລາວກິນຈັກຄຳສອງຄຳກ່ອນຈະລຸກຂຶ້ນ

ມາຈູບປາກໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຊິມນ້ຳແບ້ນຂອງຕົນເອງ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_pmk7k5kg061tf538x_540.jpg

ຄວາມຝັນເກີດຂຶ້ນໃນຍາມເຮົານອນຫລັບ, ບາງຄົນກໍ່ວ່າ ເວລານອນ ວິນຍານເຮົາອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຮົາຈຶ່ງຝັນ ຝັນແລ້ວກໍ່ເອົາມາຕີເປັນເລກທ້າຍ 3 ໂຕ ຖ້າຖືກກໍ່ຖືວ່າຝັນຄິ້ວ ມີຄົນຖາມຄວາມຝັນເລື້ອຍ. ໝູ່ອ້າຍຂ້ອຍອ້າຍນຶ່ງ, ເກືອບຖືກຕີນຕົກເຮືອນເມື່ອມາແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ອ້າຍຂ້ອຍຟັງວ່າໄດ້ຄັ້ນນົມເມຍລາວ ເລກອອກມາ 201 ອ້າຍຂ້ອຍເລີຍຊື້ຊີ້ນມາເຮັດກ້ອຍຊຸມກັນເປັນການຕອບແທນ. __________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ນອນພິກຂວ້ຳ ພິກຫງາຍ ຄິດຫາແຕ່ຫີໃຫຍ່ນ້ອງໃພ້, ເຫັນນອກຜ້າ ລາວນຸ່ງສົ້ງ Yoga

ພາສາບ້ານເຮົາກໍ່ແມ່ນສົ້ງຮັດຮູບ ເຂົານຸ່ງໄປຝຶກແອບໂຍຄະ ໄປຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ

ຄືເຮົາເຫັນຢູ່ສວນເຈົ້າອະນຸຫັ້ນນະ ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປຝຶກແອບໂຍຄະ ກາຍະຫຍັງ

ແຕ່ມັກນຸ່ງໂຊຊວດຊົງໃຫ້ໝູ່ຜົວເບິ່ງ ແຕ່ບັງເອີນຂ້ອຍພັດໄປແວ່ບ້ານລາວ ເອົາຜັກບົ້ງ

ໄປໃຫ້ ເອື້ອຍຊື້ມາແຕ່ຕະລາດສົດຊຶ່ງເຂົາເປີດຂາຍທຸກໆວັນສຸກ ເຫັນມັນຖືກ ງາມ

ກໍ່ເລີຍຊື້ມາຫລາຍກິໂລ ແລ້ວໃຫ້ຂ້ອຍເອົາໄປໃຫ້ນ້ອງໃພ້. ໄປຮອດກໍ່ພໍດີເຫັນລົດຮຸນ

ໄດຈອດຢູ່ໜ້າບ້ານຄຽງລົດໂອດີຊີ ກໍ່ຮູ້ທັນທີວ່າມີແຂກມາບ້ານ ຕາມປົກກະຕິຈະມີແຕ່

ລົດປິລົດ ລົດແຄມລີ ຖ້າຫລານຊາຍຢູ່ບ້ານຈຶ່ງຈະເຫັນປອດເຊ ແຕ່ມື້ນີ້ຫລາຍຊາຍໄປ

ວຽກ ຈຶງບໍ່ເຫັນປອດເຊສີແດງຈອດຢູ່ຫ້ອງຈອດລົດ. 

ພໍກົດກະດິ່ງເອີ້ນ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ມາໄຂປະຕູໃຫ້ ຕາຫື່ນຂ້ອຍພັດເສືອກໄປຈ້ອງເບິ່ງເປົ້າສົ້ງລາວ

ຈົນລາວຕ້ອງດຶງສົ້ນເສື້ອລົງມາປົກພໍເປັນພິທີ ແຕ່ເສື້ອສັ້ນເກີນ ດຶງເທົ່າໃດມັນກໍ່ລົງມາຮອດ

ແຕ່ພຽງຫົວຄະໂມມຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍວັດແທກໄດ້ຄວາມໃຫຍ່ຂອງງ່າມຂາ ປະມານ 4 ນິ້ວຊີ້

ກາງ ນາງ ແລະ ກ້ອຍຮຽງກັນ ແນມຂຶ້ນໄປເບິ່ງໜ້າເອິກກໍ່ເຫັນຫົວນົມຊີ້ຊັນດັນອອກມາໃສ່

ເສື້ອແທ໊ງທ໊ອບສີສົ້ມ ສົ້ງໂຍຄະສີລາຍເລືອດນົກ. ເຄີຍໄດ້ຍິນນ້ອງໃພ້ເວົ້າເທື່ອນຶ່ງເລື່ອງການ

ນຸ່ງເຄື່ອງ ລາວມັກນຸ່ງໃຫ້ເຂົ້າສີກັນ ບໍ່ມັກນຸ່ງຕັດສີຄືບາງຄົນ ຄົງໝາຍເຖິງນ້ອງສາວຂ້ອຍ

ແຕ່ລາວບໍ່ອອກຊື່ເພາະຢ້ານມີມະກ໋ອງມະແກ໋ງກັບນ້ອງຜົວ ຈຶ່ງເວົ້າຄ້າງໆໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ເຫັນແລ້ວກໍ່ເກັບມາຄິດ ເຂົ້າມາເບິ່ງຫີເນັດໃຫ້ເຊົາຄິດກໍ່ຍັງຄິດຢູ່ບໍ່ແລ້ວ ຫວັງວ່ານອນຫລັບ

ໄປຈະຝັນເຫັນນ້ອງໃພ້ ຖ້າເຫັນຈະດຶງເຂົ້າມາກອດຈູບລູບຄຳຫວ່າງຂາທີ່ສວດໃຫຍ່ນອກ

ຜ້າຈົນລາວເຊໄປລົ້ມຕົວນອນຢູ່ໂຊຟາຍາວໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ລາກລິ້ນເລຍຍົວະນ້ຳຫີອອກກ່ອນ

ຈະສຽບຍັດອາວຸຂະນາດ 6"x5.5" ເຂົ້າໄປເທື່ອລະເຊັນ ເທື່ອລະນິ້ວ ຈົນເຂົ້າໄດ້ເຄິ່ງດ້າມ

ຈຶ່ງຈະເລິ່ມເດົ້າບາດສັ້ນໆຈັກ 10 ກ່ວາບາດ ແລ້ວຈຶ່ງຈະເດົ້າຍາວໆ ໄວໆຂຶ້ນຕາມຄວາມ

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລາວ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ຄິດຫລາຍແທ້ ເກືອບທຸກໆວິນາທີພຸ້ນລະ, ຊາຍຫື່ນສ່ວນຫລາຍຄິດເລື່ອງເຊັກ

ທຸກໆ 7 ວິນາທີ ແຕ່ຂ້ອຍມີຄວາມແງ້ນຫລາຍເກີນຈຶ່ງຄິດທຸກໆລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ

ຄິດທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນກົ້ນ ເບິ່ງນົມນ້ອງໃພ້ໃນຂະນະທີ່ລາວກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາເຮັດວຽກເຮືອນ

ການຊານຕາມໜ້າທີ່ຂອງແມ່ເຮືອນທີ່ດີ.

ຕອນເຊົ້າແບບນີ້ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງໃພ້ຢູ່ບ້ານ, ນ້ອງຊາຍອອກບ້ານໄປວຽກແຕ່ 5 ໂມງ

ໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງໃພ້ຫ້າມໄວ້ເອົາມື້ແລງ ຢ້ານບໍ່ທັນລົດໄປວຽກ ແຕ່ນ້ອງຊາຍຍັງຊູຊີ ເຮັດ

ຫຍັງບໍ່ໄດ້ຫລາຍກໍ່ກອດຈູບລູບຄຳ ອ່ອຍໄຟໄວ້ໃຫ້ອ້າຍ, "ສັນຍານະວ່າຈະໃຫ້ຜົວເອົາ

ດັບເບິ້ນມື້ແລງນີ້...?"  ແຕ່ກ່ອນແມ່ນຫລານຊາຍນອນຢູ່ຫ້ອງນີ້ ແຕ່ມັນຄົງບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ

ສຽງພໍ່ແມ່ເອົາທ້ອງນ້ອຍຕຳກັນຈຶ່ງຍ້າຍໄປນອນຫ້ອງຂ້ອຍເພື່ອຈະມີສະມາທິໃນການ

ອ່ານປຶ້ມຕຳລາຮຽນ. ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍເອົາໄດ້ແທ້ເດີ ແຕ່ເສຍຢ່າງດຽວ ບໍ່ເລຍຫີ ກິນແຕດ

ເມຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເມຍອົມໂຄຍໃຫ້ ຈະອ້ອນວອນເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ ສະຫງວນລິຂະ

ສິດໄວ້ໃຫ້ນ້ອງເມຍ.

"ລຸງ...ຝາກ Rita ແດ່ ຊິອາບນ້ຳ ໜຽວໂຕແຮງແລ້ວ..." ນ້ອງໃພ້ອຸ້ມລູກສາວນ້ອຍເຂົ້າ

ມາໃຫ້ອຸ້ມແທນ, ຄວາມຂາວນວນຂອງບ່າໄຫລ່ ແລະ ກົກຂາທີ່ລື່ນອອກມາຈາກຜ້າຂົນ

ໜູສີພິງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈປ້ຳເລືອດລົງໄປສູ່ທ່ອນເອັນຢ່າງໄວວາ ຄິດວ່າຈະສວຍໂອກາດ

ຖົກຜ້າເຊັດໂຕນ້ອງໃພ້ອອກຕອນຮັບຫລານນ້ອຍແຕ່ນ້ອງໃພ້ຮູ້ໄຕ໋ຈຶ່ງບໍເຜີໃຫ້ເຮັດຄືເທື່ອ

ກ່ອນ, "ໂອ໋ຍນໍ....ຮັບເອົາດີໆກໍ່ບໍ່ໄດ້ເນາະ...ອິອິອິອິ" ນ້ອງໃພ້ທຳທ່າຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອຖືກລຸງ

ຖົກຜ້າເຊັດໂຕອອກຈາກເຮືອນຮ່າງແມ່ລູກອ່ອນ ງຸ້ມງ່າມຂາໄວ້ກໍ່ຍັງນົມທີ່ເຕັມຕຶ່ງໄປ

ດ້ວຍນ້ຳນົມ, "ຄັນຢາກກໍ່ໄປກິນໂຕດູດອອກໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ອິອິອິອິ" ນ້ອງໃພ້ບອກກ່ອນ

ຫາຍໂຕເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນ້ຳ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_n44w6fdMVy1t74uxgo6_250.jpg

ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຄິດຊັງຕົນເອງທີ່ມັກຄິດຫື່ນກັບຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເອງ, ກໍ່ຊ່ຳວ່າເປັນນ້ອງນຸ່ງຕົນເອງຫັ້ນລະ
ເກືອບ 20 ປີ ແລ້ວ ທີ່ສາວແກ້ວຫອບຜ້າມາໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍສີ້ຈົນມີລູກ 3 ຍິງນຶ່ງ ຊາຍນຶ່ງ ແຕ່ຂ້ອຍ
ບໍ່ສາມາດເລື່ອນສາຍຕາອອກຈາກບັ້ນທ້າຍຂອງນ້ອງໃພ້ທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດໄດ້ແຍງ ທ້າຍລາວງາມຫລາຍ
ນຸ່ງສົ້ງ ນຸ່ງສິ້ນ ນຸ່ງກະໂປ່ງກໍ່ງາມເປັນຕາເບິ່ງ  ຖ້າບໍ່ນຸ່ງກໍ່ຄົງຈະງາມເຊັ່ນກັນຫັ້ນລະ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນລາວແກ້
ເຄື່ອງເປືອຍໂຕຈັກເທື່ອ ໄດ້ແຕ່ຄິດຈິນຕະນາການເອົາເອງ. ບາບກຳ.....!__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


03a8d5b4bf163ab36d2134774f1dcb6c5be55327

ເດືອນນຶ່ງຂ້ອຍຝັນເຫັນນ້ອງໃພ້ 3-4 ເທື່ອ ບາງເທື່ອກໍ່ຝັນເຫັນແບບທຳມະດາ ບາງເທື່ອກໍ່ຝັນ

ສີ້ກັນຈົນນ້ຳແຕກປຽກເປື້ອນບ່ອນນອນ.

ໃນຄວາມຝັນ, ນ້ອງເປັນເປັນສາວອວບຂາວ ນົມໃຫຍ່ ຫີໃຫຍ່ລົ້ນຝາມື ຈົກແຍ່ຫລິ້ນມ່ວນມືຂະໜາດ

ເມື່ອຫລິ້ນຫີນ້ອງສົມໃຈແລ້ວ ຂ້ອຍກໍ່ຊົບໜ້າລົງເລຍກິນນ້ຳຫີຫອມໆ ຫວານໆ ບາງເທື່ອກໍ່ມີລົດເຄັມ

ອ່ອນໆ. ເລຍກິນອິ່ມແລ້ວກໍ່ອົມໄວ້ກືນນຶ່ງ ໄວ້ໃຫ້ນ້ອງກິນນ້ຳຫີຕົນເອງຕອນຈູບປາກກັບລາວ.

"ສີ້ແຮງໆ ໄວໆ ຂ້ອຍມັກແຮງໆ...ຊິດດດດດດດດດ....yeahhhhh nooooo" ນ້ອງໃພ້ໃຊ້ສົ້ນນ່ອງ

ເໜັກແອວຂ້ອຍໃຫ້ເດົ້າແຮງໆ ໄວໆຈົນຂ້ອຍເກືອບໃຈຂາດຕາຍ....__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


cafda3aa1e1fc8fc48f5be07924fccd0816f1e4b

ບໍ່ເຫັນກົ້ນນ້ອງໃພ້ອາທິດປາຍແລ້ວ ບໍ່ມີວຽກຫຍັງກໍ່ເລີຍບໍ່ໄດ້ໄປບ້ານລາວ ນ້ອງຊາຍກໍ່ຕິດງານສັງສັນ

ວັນເສົາ ວັນອາທິດກໍ່ຈູງແຂນເມຍໄປຊຸມບ້ານໝູ່ ເຖິງວ່ານ້ອງໃພ້ຢາກຢູ່ບ້ານກັບລູກຊາຍ ແຕ່ກໍ່່ຈຳໃຈໄຂຕູ້

ເອົາເຄື່ອງມານຸ່ງໄປນຳຜົວ. ວັນທຳມະດາກໍ່ຕ້ອງໄປວຽກ, ຖ້າເອື້ອຍບໍ່ໃຊ້ເອົາຜັກໄປໃຫ້ນ້ອງໃພ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປດອກ

ບໍ່ຢາກໃຫ້ຊາວບ້ານຊຸບຊິບນິນທາວ່າ ຜົວບໍ່ຢູ່ ນັດຜູ່ບ່າວມາຫາແນວນັ້ນແນວນີ້ ຄົນແຖວນັ້ນເວົ້າພື້ນກັນເກັ່ງ

ນັ່ງຫາເຫົາໃຫ້ກັນແລ້ວເອົາເລື່ອງຜູ່ນັ້ນຜູ່ນີ້ມາເວົ້າໃຫ້ເຂົາຈາເຕະປາກ ແຕ່ຖ້ານ້ອງໃພ້ບອກໃຫ້ໄປຫາກໍ່ໄປ

ໂລດລະ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ລາວຜິດຫວັງດອກ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ສາວແພັດເອົາກັບນ້ອງຊາຍຂ້ອຍເປັນເວລາເກືອບ 20 ປີ ແລ້ວ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຝັນສີ້ລາວຈັກເທື່ອ

ເຄີຍຝັນທຳມະດາເທົ່ານັ້ນລະ ແຕ່ກັບລູກສາວຂອງລາວ ໄດ້ຝັນສີ້ແທ້ ສີ້ຈົນນ້ຳແຕກເປື້ອນບ່ອນນອນພຸ້ນລະ

ແລະ ກໍ່ປາຖະໜາຢາກໃຫ້ຝັນນັ້ນເປັນຈິງໃນວັນນຶ່ງຂ້າງໜ້າ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


524684e63b290b290f339b31c3e7da8cf6ed2811

ເດືອນນຶ່ງຝັນຫລາຍເທື່ອ ແຕ່ລະເທື່ອຄ້າຍຄືກັບວ່າມັນເກີດຂຶ້ນແທ້ ເຫັນນ້ຳແຕກປຽກ

ບ່ອນນອນແທ້ ແລະ ເມື່ອໄປບ້ານນ້ອງຊາຍ ເຫັນໜ້ານ້ອງໃພ້ກໍ່ສີອາຍໆເພາະຄືນນີ້ກຸມ

ເລຍຫີລາວຈົນສິ້ນເສື້ອຂາດກະຈຸຍ ແຖວກ້ານຄໍມີຮອຍຊ້ຳ 2 ຮອຍ.

"ເອົາໜັກຫວາຄືນນີ້?" ຂ້ອຍຖາມນ້ອງຊາຍເມື່ອໄດ້ນັ່ງຊິບເບຍນຳກັນສອງຕໍ່ສອງ.

ນ້ອງຊາຍຍົກ 3 ນິ້ວ ໃຫ້ເບິ່ງແທນຄຳຕອບ. ເມື່ອນ້ອງໃພ້ຂຶ້ນລົດອອກບ້ານໄປແລ້ວ

ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໄປສຳຫລວດຫ້ອງຊັກເຄື່ອງເພື່ອວ່າຈະມີກະຕ່າເຄື່ອງລໍຖ້າເຂົ້າເຕົາຊັກ ແຕ່ບໍ່

ເຫັນ ສົງໃສນ້ອງໃພ້ຊັກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈຶ່ງຫິວສະຫລິບດົມ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_nxhu1mnYWE1ubs3ino1_500.jpg

ບໍ່ນຶກຝັນວ່າຈະໄດ້ດົມຕົດເໝັນນ້ອງໃພ້ ລາວຄົງຮູ້ວ່າຂ້ອຍມັກແຍງທ້າຍລາວ

ຈຶ່ງຕົດໃຫ້ດົມຕອນຍ່າງກາຍ ຢາກນຳໄປດົມຈົນເຖິງຮູຂີ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງໃຈ

 __________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_inline_pn6gcsZgUm1rlkfz7_540.jpg

ເກືອບເດືອນແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຫັນກົ້ນງາມນ້ອງໃພ້ ເລີຍບໍ່ໄດ້ຝັນສີ້ລາວ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


70b52e1fb080ee1383ff06dbb224f247d90e3ad2

ຝັນມື້ວານນີ້ ຝັນວ່າເຂົ້າໄປຊອກຮູບສາວນ້ຳໝອກຢູ່ Picasa ມາໃສ່ໜ້າປົກ facebook

ລາວຖ່າຍໄວ້ຫລາຍປີແລ້ວ ຖ່າຍຕັ້ງແຕ່ຫອບຜ້າມາເປັນນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍພຸ້ນລະ,

ເຂົາກໍ່ແຕ່ງງານກັນຄັກແນ່ຫັ້ນລະ ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ມັນຄືໜ້າຄືຕາ ເອົາລູກໃພ້ເຂົ້າເຮືອນທັງທີ

ກໍ່ຢາກໃຫ້ໄທບ້ານຫລານເມືອງຮັບຮູ້ນຳ ເຂົາບໍ່ຢາກເຮັດກໍ່ຕາມ ແຕ່ເພິ່ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ ເຊີນພໍ່ແມ່

ແລະ ເຖົ້າແກ່ຝ່າຍສາວນ້ຳໝອກມາຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານນຳກັນ ກິນ ມ່ວນກັນ 2 ມື້ 3 ຄືນ

ຈຶ່ງໄດ້ເລີກລາກັນກັບບ້ານ. 

ພໍເລື່ອນມາຮອດ Album ທີ່ນ້ອງຊາຍພາສາວນ້ຳໝອກໄປກິນນ້ຳເຜິ້ງພະຈັນຢູ່ Savan Vegas

ກໍ່ເຫັນຮູບສາວນ້ຳໝອກຖ່າຍຕອນນອນຕະແຄງ ນຸ່ງສົ້ງຂາສັ້ນກັບເສື້ອຍືດ ລຸ່ມຮູບຂຽນບອກວ່າ

ນ້ອງນ້ຳໝອກນອນຖ້າ...ເປັນລາຍມືຂອງນ້ອງຊາຍຂ້ອຍນັ້ນເອງ ຂ້ອຍເລີຍຢອກສາວນ້ຳໝອກວ່າ

ເອົາຮູບນີ້ເນ໊າະ? ລາວຢິກກົກແຂນຂ້ອຍຢ່າງແຮງ "ບ້າຫວາ...ຊິເອົາຮູບຖ່າຍກົ້ນແບບນີ້ໃຫ້ເຂົາເບິ່ງ?"

ສາວນ້ຳໝອກນອນຕະແຄງ ນ້ອງຊາຍຖ່າຍຈາກໜ້າຫ້ອງນ້ຳອອກມາ ເຫັນແຕ່ຕີນຂຶ້ນໄປ ທ້າຍງາມ

ແບບນີ້ກ໊ະໃຫ້ເຂົາແຍງແດ່ຊັ້ນຕົວະ...ຂ້ອຍເວົ້າອອກມາຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ.

"ປັດໂທ...ເຫັນຊ່ຳນີ້ກ໊ະໂຄຍແຂງຫວາ ຕານີ້...?" ສາວນ້ຳໝອກທ້ວງຂຶ້ນພ້ອມທັງປ່ອນມືລົງມາຈັບ

ໂຄຍຂ້ອຍ ກຳຫລິ້ນບໍ່ຮອດນາທີ ນ້ຳກໍ່ແຕກ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຕື່ນຈາກຝັນ.

 __________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


1.jpg

ຂ້ອຍເຄີຍແຕ່ຝັນເລຍ ປ່ອນໂຄຍເຂົ້າຮູຫີຍາມໃດກໍ່ມີແນວມາຜ່າ ຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ.__________________
NukFun4

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ມັນຊ່າງເປັນຄວາມຝັນທີ່ບໍ່ຢາກຕື່ນຈາກເລີຍນະ, ຝັນຕອນຂ້ອຍແຈ້ງ

ຖ້າຝັນຕອນຫົວຄ່ຳ ຄົງບໍ່ຈື່ແທ້ໆ ໃຄແດ່ໄດ້ຝັນຕອນປະມານ 3 ໂມງປາຍ

ຝັນຕອນນ້ອງສາວລຸກຂຶນມາກະກຽມອາຫານໄປກິນວຽກ ລາວເຂົ້າວຽກ

5 ໂມງເຊົ້າ, ເຂົາປ່ຽນໂມງເຂົ້າວຽກຕອນໂຄວິດ-19 ລະບາດ ຕອນເຊົ້າໆ

ແບບນີ້ ຫ້ອງຈອດລົດມິດງຽບ ເປັນຕາຢ້ານ ຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປສົ່ງ

ແລະ ສວຍໂອກາດແຍງທ້າຍນ້ອງສາວເລີຍ ແຍງຕອນຍ່າງລົງໄປສົ່ງ

ຍູທ່າງແຍງເພາະຍ່າງຕາມຫລັງ ຕອນຢູ່ໃນເຮືອນຄົວກໍ່ແຍງແລ້ວ ແຍງກົ້ນ

ແຍງນົມ ຕອນຍ່າງໄປສົ່ງໄດ້ແຍງແຕ່ກົ້ນ ເອົາມືຈົກຖົງເສື້ອຄຸມ ລູບໂຄຍ

ໄປພ້ອມໆກັບບາດກ້າວຍ່າງຂອງນ້ອງສາວ ນ້ຳແຕກໄປພຸ້ນລະ ບາງເທື່ອ.

ຝັນວ່າໄດ້ສີ້ນ້ອງໃພ້, ສີ້ຢູ່ເຮືອນບັກໂປ້ຍ ເຂົ້າຈຳຄັກຕຳແດ່ຕົນລາວຮ້ອງຄາງ

ອອກມາດ້ວຍຄວາມສຽວຊ່ານ ເຄ່ຍປຶ້ມສໍອອກຈາກໂຕະຮຽນຫນັງສື

ອຸ້ມນ້ອງໃພ້ຂຶ້ນນັ່ງແລ້ວກໍ່ທັ່ງເຂົ້າໄປ. ນ້ອງໃພ້ບອກຟ້າວສີ້ ອີ່ພໍ່ຊິມາເຫັນ

ຂ້ອຍເລີຍອຸ້ມລາວໄປສີ້ຢູ່ແຈປະຕູ ຖ້າພໍ່ລາວມາຈະແນມບໍ່ເຫັນ 

ສີ້ທ່າອຸ້ມແຕງບໍ່ດົນກໍ່ປ່ຽນມາເປັນທ່າຢືນໂກ່ງໂຄ້ງ. 

ເລິ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຢອກລໍ້ກັນຫລິ້ນ, ນ້ອງໃພ້ມັກແຍ່ສ້ວງຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ແຍ່ຂີ້ແຮ້ລາວ

ເປັນການແກ້ຄືນ ແຕ່ບັງເອີນ ລາວຫລີກບໍ່ຖືກທ່າ ຈຶ່ງລ້ວງຖືກເຕົ້ານົມນ້ອຍຂອງລາວ

ເກັມອົ້ງມື. ແທນທີ່ຈະຖອນມືມາ ຂ້ອຍພັດໃຊ້ມື້ອີກຂ້າງນຶ່ງ ໂອບແອວນ້ອງໃພ້ເຂົ້າມາ

ກອດຈູບລູບຄຳ. ເມື່ອຖືກຂ້ອຍຈົກຫີ ຄັ້ນນົມ ຈູບປາກເເລກລິ້ນ ເຄື່ອງນຸ່ງກໍ່ຫລູດລົງ

ໄປກອງຢູ່ພື້ນເຮືອນ ແລະ ກໍ່ເລິ່ມຫລິ້ນຂອງກັນ ຂ້ອຍແຍ່ຫີນ້ອງໃພ້ ນ້ອງໃພ້ຍອກໂຄຍ

ຂ້ອຍຫລິ້ນຢ່າງມ່ວນມືກ່ອນຈະເຕັ້ນຂຶ້ນນັ່ງໂຕະກິນເຂົ້າໃຫ້ຂ້ອຍເລຍຫີໃຫ້ ແລະ ຂ້ອຍ

ກໍ່ເລຍໃຫ້ລາວສົມໃຈ ກ່ອນຈະລຸກຢືນຂຶ້ນຈໍ່ຫົວໂຄຍໃຫຍ່ກ່ວາເຫັດລະໂງກເຂົ້າໄປ

ໃນຮູຫີທີ່ປຽກຊື້ນຂອງນ້ອງໃພ້ສຸດທີ່ຮັກ.

ນ້ອງສາວຮູ້ວ່າຂ້ອຍນອນລືມຕື່ນ ຈຶ່ງເຂົ້າມາປຸກໃຫ້ໄປສົ່ງລາວທີ່ຫ້ອງຈອດລົດ

ຂ້ອຍຟ້າວລຸກຂຶ້ນທັງໆທີ່ໂຄຍຍັງແຂງໂດ່ເດ່ໃນສົ້ງ Boxer ຄ້ວາເສື້ອຄຸມມານຸ່ງ

ຍ່າງນຳຫລັງນ້ອງສາວໄປຈົນລາວຂຶ້ນລົດ ຈິດຈັກ ແລະ ເລື່ອນອອກຈາກທີ່ນັ້ນ

ຈຶ່ງກັບມານອນຕື່ມ ແຕ່ບໍ່ຝັນຕໍ່ ກໍ່ເລີຍລຸກມາກິນກາເຟ ແລະ ມາເລົ່າຄວາມຝັນ

ໃຫ້ເຈົ້າອ່ານນີ້ລະ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_inline_pshb64U1161wt05wd_500.jpg

ຢາກຊີວິດຈິງເປັນຄືຄວາມຝັນຄົງຈະດີເນ໊າະ, ຢາກສີ້ນ້ອງໃພ້ຄືໃນຝັນ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard