LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Anonymous

Date:
ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ຝັນແຕ່ຄືນກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງຕິເນາະ ເລົ່າຍາມໃດກໍ່ເປັນເລື່ອງສຽວທີ່ຂາດ

ສິນທຳຢູ່ດີ ແທ້ໃດ! ມີແຕ່ຄົນໂລກຈິດຫັ້ນລະທີ່ຝັນສີ້ເອື້ອຍນ້ອງລູກຫລານຕົນ ຄົນມີແນວຄິດປົກກະຕິ

ດີເຂົາບໍ່ຝັນລາມົກກັນດອກ ເຂົາອາດຈະຝັນຫາໂຄງການໃຫຍ່ພໍຊິໄດ້ຕັດໄມ້ຫລາຍໆ ປະມານນັ້ນເນາະ

ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນເຂົ້າໄປເບິ່ງຮູບໂປ້ຢູ່ເວັບຈິ໋ມດຳຫລາຍຕິເບາະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝັນໂລໆເລໆແບບນີ້ ຫີຊິສີ້

ກໍ່ບໍ່ມີ ນີ້ລະຄືສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຖ້າມີຫີສີ້ທຸກເຊົ້າທຸກແລງຄົງບໍ່ໄດ້ຄິດເລື່ອງເຊັກດອກ ຄິດຫລາຍແທ້ໃດ 

ຫລາຍກ່ວາ 20 ຕໍ່ວິນາທີ ເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງສົ້ງຮັດໆ ອົດແນມເບິ່ງກົ້ນລາວບໍ່ໄດ້ ຢາກແນມເບິ່ງດ້ານໜ້າ

ແຕ່ຢ້ານຖືກລາວຈັບໄດ້ ແຕ່ລາວກໍ່ຄົງຮູ້ຫັ້ນລະວ່າມີຄົນແນມເບິ່ງ ຈຶ່ງດຶງເສື້ອລົງມາປົກ ແຕ່ປົກບໍ່ຫວິດ

ມິດຊິດດອກເພາະເສື້ອສັ້ນພຽງແອວ ຈະດຶງຈົນຂາດມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດປົກທ້າຍຜາຍໆໄດ້ດອກ.

"ອ້າຍນີ້...ດີກ່ວານັ່ງຊື່ໆ ມາເດັດຜັກຊ່ອຍດຸ໋!" ນ້ອງໃພ້ເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາສັ່ງແກ້ເຂີນ. ພວກຂ້ອຍນັ່ງຊຸມເບຍ

ຢູ່ເປີກູລາ ນ້ອງໃພ້ນັ່ງລ້າງຜັກຢູ່ກ້ອງຕົ້ນເພີດຊິມອນ ປິ່ນໜ້າມາທາງພວກຂ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດ

ໄດ້ແນມເບິ່ງງາມຂາທີ່ເຕັມຕຶງຄືເຂົ້າໜົມແໜບ, "ນ້ອງໃພ້ກູຢາກໃຫ້ກູໄປເບິ່ງໃກ້ໆຕິເບາະ?" ຂ້ອຍຖາມ

ຕົນເອງໃນໃຈແລະລຸກຂຶ້ນໄປລ້າງຜັກຊ່ອຍ ຜົວລາວຄາຝອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຍິນເມຍເອີ້ນ. "ຂ້ອຍເອີ້ນມາລ້າງ

ບໍ່ແມ່ນເອີ້ນມາຈົກເດີ !" ນ້ອງໃພ້ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຍື່ນມືລົງໄປຈັບລູບງ່າມຂາທີ່ປຽກຊື້ນຈາກນ້ຳລ້າງຜັກ

ທີ່ຟົ້ງໃສ່, "ນຸ່ງສົ້ງປຽກເຈັບທ້ອງເດີ, ແກ້ອອກນຸ່ງໂຕໃໝ່." ຂ້ອຍບອກ, ນ້ອງໃພ້ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແກ້ສົ້ງ

ອອກໄດ້ສະດວກ. ພໍສົ້ງສະຫລິບຫລຸດລົງມາຮອດເຂົ່າ ຂ້ອຍກໍ່ຕົກຕະລຶງໃນຄວາມສວດໂນນຂອງເຕົ່າຫຼັງ

ໂຫລ້ນໄຮ້ຂົນບົວ, "ແຖມື້ໃດ?" ຂ້ອຍຖາມແລະໃຊ້ມືລູບສຳຫລວດອອງເຕົ່າໂຕນັ້ນຢ່າງແຜ່ວເບົາ, ນ້ອງໃພ້

ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ ຄົງຢາກບອກວ່າມັນໄຮ້ຂົນແບບທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ແຖ ບໍ່ໄດ້ wax ຄືຄົນອື່ນ, ໄດ້ຍິນ

ໝູ່ລາວຊວນໄປແວກຢູ່ຮ້ານຊະປາເໝືອງຕັນ ແຕ່ນ້ອງໃພ້ບໍ່ໄປ ຢ້ານພະນັກງານຊາຍຍົວະຄືເຫັນໃນຂ່າວ

ອື້ສາວມາຫລາຍກໍລະນີແລ້ວ, "ມັນຂຶ້ນກັບເຮົາເອງ ຖ້າບໍ່ຢາກກໍ່ເຊ ໂນ...ແຕ່ເຮົາເຊ ເຍັດ..." ໝູ່ນ້ອງໃພ້

ຄົນທີ່ນຸ່ງເສື້ອແຂນກິດ ຄໍກ້ວາງໂຊເນີນນົມເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນໝູ່ເວົ້າແນວນັ້ນ. 

ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວຖູຕາມຮ່ອງຫີນ້ອງໃພ້ໄປມາຫລາຍຮອບ ພະຍາຍາມແຍ່ນິ້ວຊີ້ເຂົ້າໄປແຕ່ຕ້ອງຢຸດເພາະນ້ອງ

ບອກວ່າເຈັບ, ແນມຫາກ່ອງໄວຊະລີນທີ່ຈັ້ງຢູ່ໂຕະແຕ່ງໜ້າກໍ່ບໍ່ເຫັນ ຈຶ່ງບອກນ້ອງໃພ້ແຍກຂາອອກຈາກ

ກັນເພື່ອຈະໃຊ້ນ້ຳລາຍລໍ່ລື່ນ. ພໍປາຍລິ້ນແຕະປາຍແຕດ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາສູ້ ມືທັງສອງກໍ່ຢິກຜົມ

ຈົນໜັງຫົວຂ້ອຍຊິຂາດອອກຈາກກະໂຫລກຫົວ ຍິ່ງເລຍກໍ່ຍິ່ງມີນ້ຳຫອມຫວານຊຶມອອກມາຄືນ້ຳໄຂ່ລູກ

2 ອາທິດ ຂ້ອຍເລຍກິນບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອຈັກຢົດ ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປກວນນ້ຳນັ້ນໃຫ້ມັນອອກມາອີກ, ພໍປາຍນິ້ວເຂ່ຍ

ຖືກຝາຜະນັງຈຸດຈີ ນ້ຳຫວານນັ້ນກໍ່ຊຶມອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍກິນອີກ. ຂ້ອຍຖອດນິ້ວອອກໄປສຸບໃສ່ປາກນ້ອງ

ໃພ້ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຊິມນ້ຳຫີຫວານຂອງລາວເອງ, "ຜົວຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂ້ອຍກິນນ້ຳນີ້ຈັກເທື່ອ." ນ້ອງໃພ້

ສາລະພາບອອກມາ ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍຂ້ອຍບໍ່ເລຍຫີເມຍ ຢ້ານຜິດມົນເປົ່າບ່ວງທີ່ໄປຮຽນຈາກອາຈານ

ມະຫາຫລຸ້ຍ, "ເຂົາພໍໃຈໃນໂຄຍໃຫຍ່ກູແລ້ວ ບໍ່ເລຍກໍ່ໄດ້ນະ ຮາໆໆໆ" ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍມັກອວດຂະນາດໂຈ໋ຍ

ໃຫ້ໝູ່ຟັງ, "ໂຄຍມຶງໃຫຍ່ແທ້ ແຕ່ມັນບໍ່ຍາວຄືໂຄຍກູ, ບັກຫ່າມຶງ...!" ສ່ຽວນ້ອງຊາຍເວົ້າຂຶ້ນພ້ອມແກ້ສົ້ງ

ຈົກໂຄຍອອກມາພິສູດໃຫ້ໝູ່ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເອງ.

ໃນຊີວິດຈິງ, ນ້ອງໃພ້ມີໜ້າເອິກໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄົນເອເຊຍ ຄັບບີເກືອບຊິຮອດຊີພຸ້ນລະ ຖ້າເດົາບໍ່

ຜິດໃດ໋ດີ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຕາກເຄື່ອງຢູ່ຜຽກຫລັງບ້ານ ເຕົາອົບເຮັດໃຫ້ເສື້ອຊ້ອນຫົດ ບາງເທື່ອກໍືຍືດ

ຕາກແດດໃຊ້ໄດ້ດົນກ່ວາ. ແຕ່ໃນຄວາມຝັນ, ນ້ອງໃພ້ບໍ່ມີນົມເລີຍ ແປແລັບແຊັບປານເອິກປາແຕບ

ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ລົດໄຟກາມຂ້ອຍລົງດອກ ບອກນ້ອງໃພ້ຫຍັບເຂົ້າແຈຮົ້ວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນຄົວແນມ

ມາເຫັນ. ນ້ອງໃພ້ໃຊ້ແຂນຂວາກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ແຂນຂວາຍົກຂາຊ້າຍລາວຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້

ຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຖືຮູຫີ ເມື່ອມັນເຂົ້າໄດ້ເຄິ່ງແລ້ວ ນ້ອງໃພ້ຈຶ່ງໃຊ້ແຂນທັງສອງໂອບກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍ

ກໍ່ຍົກຂາທັງສອງຂອງນ້ອງໃພ້ຂຶ້ນມາ ແລ້ວກໍ່ເຮັດໃນທ່າລິງອຸ້ມແຕງຈົນນ້ຳຫີນ້ອງໃພ້ແຕກຊຶມອອກມາ

ຂ້ອຍປ່ອຍນ້ອງໃພ້ລົງນັ່ງອົມດູດເອົານ້ຳແບ້ນຂ້ອຍອອກ ບອກລາວກິນຈັກຄຳສອງຄຳກ່ອນຈະລຸກຂຶ້ນ

ມາຈູບປາກໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຊິມນ້ຳແບ້ນຂອງຕົນເອງ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_pmk7k5kg061tf538x_540.jpg

ຄວາມຝັນເກີດຂຶ້ນໃນຍາມເຮົານອນຫລັບ, ບາງຄົນກໍ່ວ່າ ເວລານອນ ວິນຍານເຮົາອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຮົາຈຶ່ງຝັນ ຝັນແລ້ວກໍ່ເອົາມາຕີເປັນເລກທ້າຍ 3 ໂຕ ຖ້າຖືກກໍ່ຖືວ່າຝັນຄິ້ວ ມີຄົນຖາມຄວາມຝັນເລື້ອຍ. ໝູ່ອ້າຍຂ້ອຍອ້າຍນຶ່ງ, ເກືອບຖືກຕີນຕົກເຮືອນເມື່ອມາແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ອ້າຍຂ້ອຍຟັງວ່າໄດ້ຄັ້ນນົມເມຍລາວ ເລກອອກມາ 201 ອ້າຍຂ້ອຍເລີຍຊື້ຊີ້ນມາເຮັດກ້ອຍຊຸມກັນເປັນການຕອບແທນ. __________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ນອນພິກຂວ້ຳ ພິກຫງາຍ ຄິດຫາແຕ່ຫີໃຫຍ່ນ້ອງໃພ້, ເຫັນນອກຜ້າ ລາວນຸ່ງສົ້ງ Yoga

ພາສາບ້ານເຮົາກໍ່ແມ່ນສົ້ງຮັດຮູບ ເຂົານຸ່ງໄປຝຶກແອບໂຍຄະ ໄປຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ

ຄືເຮົາເຫັນຢູ່ສວນເຈົ້າອະນຸຫັ້ນນະ ນ້ອງໃພ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໄປຝຶກແອບໂຍຄະ ກາຍະຫຍັງ

ແຕ່ມັກນຸ່ງໂຊຊວດຊົງໃຫ້ໝູ່ຜົວເບິ່ງ ແຕ່ບັງເອີນຂ້ອຍພັດໄປແວ່ບ້ານລາວ ເອົາຜັກບົ້ງ

ໄປໃຫ້ ເອື້ອຍຊື້ມາແຕ່ຕະລາດສົດຊຶ່ງເຂົາເປີດຂາຍທຸກໆວັນສຸກ ເຫັນມັນຖືກ ງາມ

ກໍ່ເລີຍຊື້ມາຫລາຍກິໂລ ແລ້ວໃຫ້ຂ້ອຍເອົາໄປໃຫ້ນ້ອງໃພ້. ໄປຮອດກໍ່ພໍດີເຫັນລົດຮຸນ

ໄດຈອດຢູ່ໜ້າບ້ານຄຽງລົດໂອດີຊີ ກໍ່ຮູ້ທັນທີວ່າມີແຂກມາບ້ານ ຕາມປົກກະຕິຈະມີແຕ່

ລົດປິລົດ ລົດແຄມລີ ຖ້າຫລານຊາຍຢູ່ບ້ານຈຶ່ງຈະເຫັນປອດເຊ ແຕ່ມື້ນີ້ຫລາຍຊາຍໄປ

ວຽກ ຈຶງບໍ່ເຫັນປອດເຊສີແດງຈອດຢູ່ຫ້ອງຈອດລົດ. 

ພໍກົດກະດິ່ງເອີ້ນ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ມາໄຂປະຕູໃຫ້ ຕາຫື່ນຂ້ອຍພັດເສືອກໄປຈ້ອງເບິ່ງເປົ້າສົ້ງລາວ

ຈົນລາວຕ້ອງດຶງສົ້ນເສື້ອລົງມາປົກພໍເປັນພິທີ ແຕ່ເສື້ອສັ້ນເກີນ ດຶງເທົ່າໃດມັນກໍ່ລົງມາຮອດ

ແຕ່ພຽງຫົວຄະໂມມຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍວັດແທກໄດ້ຄວາມໃຫຍ່ຂອງງ່າມຂາ ປະມານ 4 ນິ້ວຊີ້

ກາງ ນາງ ແລະ ກ້ອຍຮຽງກັນ ແນມຂຶ້ນໄປເບິ່ງໜ້າເອິກກໍ່ເຫັນຫົວນົມຊີ້ຊັນດັນອອກມາໃສ່

ເສື້ອແທ໊ງທ໊ອບສີສົ້ມ ສົ້ງໂຍຄະສີລາຍເລືອດນົກ. ເຄີຍໄດ້ຍິນນ້ອງໃພ້ເວົ້າເທື່ອນຶ່ງເລື່ອງການ

ນຸ່ງເຄື່ອງ ລາວມັກນຸ່ງໃຫ້ເຂົ້າສີກັນ ບໍ່ມັກນຸ່ງຕັດສີຄືບາງຄົນ ຄົງໝາຍເຖິງນ້ອງສາວຂ້ອຍ

ແຕ່ລາວບໍ່ອອກຊື່ເພາະຢ້ານມີມະກ໋ອງມະແກ໋ງກັບນ້ອງຜົວ ຈຶ່ງເວົ້າຄ້າງໆໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.

ເຫັນແລ້ວກໍ່ເກັບມາຄິດ ເຂົ້າມາເບິ່ງຫີເນັດໃຫ້ເຊົາຄິດກໍ່ຍັງຄິດຢູ່ບໍ່ແລ້ວ ຫວັງວ່ານອນຫລັບ

ໄປຈະຝັນເຫັນນ້ອງໃພ້ ຖ້າເຫັນຈະດຶງເຂົ້າມາກອດຈູບລູບຄຳຫວ່າງຂາທີ່ສວດໃຫຍ່ນອກ

ຜ້າຈົນລາວເຊໄປລົ້ມຕົວນອນຢູ່ໂຊຟາຍາວໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ລາກລິ້ນເລຍຍົວະນ້ຳຫີອອກກ່ອນ

ຈະສຽບຍັດອາວຸຂະນາດ 6"x5.5" ເຂົ້າໄປເທື່ອລະເຊັນ ເທື່ອລະນິ້ວ ຈົນເຂົ້າໄດ້ເຄິ່ງດ້າມ

ຈຶ່ງຈະເລິ່ມເດົ້າບາດສັ້ນໆຈັກ 10 ກ່ວາບາດ ແລ້ວຈຶ່ງຈະເດົ້າຍາວໆ ໄວໆຂຶ້ນຕາມຄວາມ

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລາວ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ຄິດຫລາຍແທ້ ເກືອບທຸກໆວິນາທີພຸ້ນລະ, ຊາຍຫື່ນສ່ວນຫລາຍຄິດເລື່ອງເຊັກ

ທຸກໆ 7 ວິນາທີ ແຕ່ຂ້ອຍມີຄວາມແງ້ນຫລາຍເກີນຈຶ່ງຄິດທຸກໆລົມຫາຍໃຈເຂົ້າ-ອອກ

ຄິດທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນກົ້ນ ເບິ່ງນົມນ້ອງໃພ້ໃນຂະນະທີ່ລາວກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາເຮັດວຽກເຮືອນ

ການຊານຕາມໜ້າທີ່ຂອງແມ່ເຮືອນທີ່ດີ.

ຕອນເຊົ້າແບບນີ້ມີແຕ່ຂ້ອຍກັບນ້ອງໃພ້ຢູ່ບ້ານ, ນ້ອງຊາຍອອກບ້ານໄປວຽກແຕ່ 5 ໂມງ

ໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງໃພ້ຫ້າມໄວ້ເອົາມື້ແລງ ຢ້ານບໍ່ທັນລົດໄປວຽກ ແຕ່ນ້ອງຊາຍຍັງຊູຊີ ເຮັດ

ຫຍັງບໍ່ໄດ້ຫລາຍກໍ່ກອດຈູບລູບຄຳ ອ່ອຍໄຟໄວ້ໃຫ້ອ້າຍ, "ສັນຍານະວ່າຈະໃຫ້ຜົວເອົາ

ດັບເບິ້ນມື້ແລງນີ້...?"  ແຕ່ກ່ອນແມ່ນຫລານຊາຍນອນຢູ່ຫ້ອງນີ້ ແຕ່ມັນຄົງບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ

ສຽງພໍ່ແມ່ເອົາທ້ອງນ້ອຍຕຳກັນຈຶ່ງຍ້າຍໄປນອນຫ້ອງຂ້ອຍເພື່ອຈະມີສະມາທິໃນການ

ອ່ານປຶ້ມຕຳລາຮຽນ. ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍເອົາໄດ້ແທ້ເດີ ແຕ່ເສຍຢ່າງດຽວ ບໍ່ເລຍຫີ ກິນແຕດ

ເມຍ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເມຍອົມໂຄຍໃຫ້ ຈະອ້ອນວອນເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ ສະຫງວນລິຂະ

ສິດໄວ້ໃຫ້ນ້ອງເມຍ.

"ລຸງ...ຝາກ Rita ແດ່ ຊິອາບນ້ຳ ໜຽວໂຕແຮງແລ້ວ..." ນ້ອງໃພ້ອຸ້ມລູກສາວນ້ອຍເຂົ້າ

ມາໃຫ້ອຸ້ມແທນ, ຄວາມຂາວນວນຂອງບ່າໄຫລ່ ແລະ ກົກຂາທີ່ລື່ນອອກມາຈາກຜ້າຂົນ

ໜູສີພິງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈປ້ຳເລືອດລົງໄປສູ່ທ່ອນເອັນຢ່າງໄວວາ ຄິດວ່າຈະສວຍໂອກາດ

ຖົກຜ້າເຊັດໂຕນ້ອງໃພ້ອອກຕອນຮັບຫລານນ້ອຍແຕ່ນ້ອງໃພ້ຮູ້ໄຕ໋ຈຶ່ງບໍເຜີໃຫ້ເຮັດຄືເທື່ອ

ກ່ອນ, "ໂອ໋ຍນໍ....ຮັບເອົາດີໆກໍ່ບໍ່ໄດ້ເນາະ...ອິອິອິອິ" ນ້ອງໃພ້ທຳທ່າຮ້າຍຂຶ້ນເມື່ອຖືກລຸງ

ຖົກຜ້າເຊັດໂຕອອກຈາກເຮືອນຮ່າງແມ່ລູກອ່ອນ ງຸ້ມງ່າມຂາໄວ້ກໍ່ຍັງນົມທີ່ເຕັມຕຶ່ງໄປ

ດ້ວຍນ້ຳນົມ, "ຄັນຢາກກໍ່ໄປກິນໂຕດູດອອກໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ອິອິອິອິ" ນ້ອງໃພ້ບອກກ່ອນ

ຫາຍໂຕເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນ້ຳ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_n44w6fdMVy1t74uxgo6_250.jpg

ເວົ້າແລ້ວກໍ່ຄິດຊັງຕົນເອງທີ່ມັກຄິດຫື່ນກັບຄົນໃນຄອບຄົວຕົນເອງ, ກໍ່ຊ່ຳວ່າເປັນນ້ອງນຸ່ງຕົນເອງຫັ້ນລະ
ເກືອບ 20 ປີ ແລ້ວ ທີ່ສາວແກ້ວຫອບຜ້າມາໃຫ້ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍສີ້ຈົນມີລູກ 3 ຍິງນຶ່ງ ຊາຍນຶ່ງ ແຕ່ຂ້ອຍ
ບໍ່ສາມາດເລື່ອນສາຍຕາອອກຈາກບັ້ນທ້າຍຂອງນ້ອງໃພ້ທຸກຄັ້ງທີ່ມີໂອກາດໄດ້ແຍງ ທ້າຍລາວງາມຫລາຍ
ນຸ່ງສົ້ງ ນຸ່ງສິ້ນ ນຸ່ງກະໂປ່ງກໍ່ງາມເປັນຕາເບິ່ງ  ຖ້າບໍ່ນຸ່ງກໍ່ຄົງຈະງາມເຊັ່ນກັນຫັ້ນລະ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນລາວແກ້
ເຄື່ອງເປືອຍໂຕຈັກເທື່ອ ໄດ້ແຕ່ຄິດຈິນຕະນາການເອົາເອງ. ບາບກຳ.....!__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard