LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Anonymous

Date:
ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


ຝັນແຕ່ຄືນກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ບໍ່ເປັນຫຍັງຕິເນາະ ເລົ່າຍາມໃດກໍ່ເປັນເລື່ອງສຽວທີ່ຂາດ

ສິນທຳຢູ່ດີ ແທ້ໃດ! ມີແຕ່ຄົນໂລກຈິດຫັ້ນລະທີ່ຝັນສີ້ເອື້ອຍນ້ອງລູກຫລານຕົນ ຄົນມີແນວຄິດປົກກະຕິ

ດີເຂົາບໍ່ຝັນລາມົກກັນດອກ ເຂົາອາດຈະຝັນຫາໂຄງການໃຫຍ່ພໍຊິໄດ້ຕັດໄມ້ຫລາຍໆ ປະມານນັ້ນເນາະ

ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນເຂົ້າໄປເບິ່ງຮູບໂປ້ຢູ່ເວັບຈິ໋ມດຳຫລາຍຕິເບາະຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝັນໂລໆເລໆແບບນີ້ ຫີຊິສີ້

ກໍ່ບໍ່ມີ ນີ້ລະຄືສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຖ້າມີຫີສີ້ທຸກເຊົ້າທຸກແລງຄົງບໍ່ໄດ້ຄິດເລື່ອງເຊັກດອກ ຄິດຫລາຍແທ້ໃດ 

ຫລາຍກ່ວາ 20 ຕໍ່ວິນາທີ ເຫັນນ້ອງໃພ້ນຸ່ງສົ້ງຮັດໆ ອົດແນມເບິ່ງກົ້ນລາວບໍ່ໄດ້ ຢາກແນມເບິ່ງດ້ານໜ້າ

ແຕ່ຢ້ານຖືກລາວຈັບໄດ້ ແຕ່ລາວກໍ່ຄົງຮູ້ຫັ້ນລະວ່າມີຄົນແນມເບິ່ງ ຈຶ່ງດຶງເສື້ອລົງມາປົກ ແຕ່ປົກບໍ່ຫວິດ

ມິດຊິດດອກເພາະເສື້ອສັ້ນພຽງແອວ ຈະດຶງຈົນຂາດມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດປົກທ້າຍຜາຍໆໄດ້ດອກ.

"ອ້າຍນີ້...ດີກ່ວານັ່ງຊື່ໆ ມາເດັດຜັກຊ່ອຍດຸ໋!" ນ້ອງໃພ້ເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາສັ່ງແກ້ເຂີນ. ພວກຂ້ອຍນັ່ງຊຸມເບຍ

ຢູ່ເປີກູລາ ນ້ອງໃພ້ນັ່ງລ້າງຜັກຢູ່ກ້ອງຕົ້ນເພີດຊິມອນ ປິ່ນໜ້າມາທາງພວກຂ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີໂອກາດ

ໄດ້ແນມເບິ່ງງາມຂາທີ່ເຕັມຕຶງຄືເຂົ້າໜົມແໜບ, "ນ້ອງໃພ້ກູຢາກໃຫ້ກູໄປເບິ່ງໃກ້ໆຕິເບາະ?" ຂ້ອຍຖາມ

ຕົນເອງໃນໃຈແລະລຸກຂຶ້ນໄປລ້າງຜັກຊ່ອຍ ຜົວລາວຄາຝອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຍິນເມຍເອີ້ນ. "ຂ້ອຍເອີ້ນມາລ້າງ

ບໍ່ແມ່ນເອີ້ນມາຈົກເດີ !" ນ້ອງໃພ້ເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອຂ້ອຍຍື່ນມືລົງໄປຈັບລູບງ່າມຂາທີ່ປຽກຊື້ນຈາກນ້ຳລ້າງຜັກ

ທີ່ຟົ້ງໃສ່, "ນຸ່ງສົ້ງປຽກເຈັບທ້ອງເດີ, ແກ້ອອກນຸ່ງໂຕໃໝ່." ຂ້ອຍບອກ, ນ້ອງໃພ້ລຸກຂຶ້ນໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ແກ້ສົ້ງ

ອອກໄດ້ສະດວກ. ພໍສົ້ງສະຫລິບຫລຸດລົງມາຮອດເຂົ່າ ຂ້ອຍກໍ່ຕົກຕະລຶງໃນຄວາມສວດໂນນຂອງເຕົ່າຫຼັງ

ໂຫລ້ນໄຮ້ຂົນບົວ, "ແຖມື້ໃດ?" ຂ້ອຍຖາມແລະໃຊ້ມືລູບສຳຫລວດອອງເຕົ່າໂຕນັ້ນຢ່າງແຜ່ວເບົາ, ນ້ອງໃພ້

ແກ່ວງຫົວປະຕິເສດ ຄົງຢາກບອກວ່າມັນໄຮ້ຂົນແບບທຳມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ແຖ ບໍ່ໄດ້ wax ຄືຄົນອື່ນ, ໄດ້ຍິນ

ໝູ່ລາວຊວນໄປແວກຢູ່ຮ້ານຊະປາເໝືອງຕັນ ແຕ່ນ້ອງໃພ້ບໍ່ໄປ ຢ້ານພະນັກງານຊາຍຍົວະຄືເຫັນໃນຂ່າວ

ອື້ສາວມາຫລາຍກໍລະນີແລ້ວ, "ມັນຂຶ້ນກັບເຮົາເອງ ຖ້າບໍ່ຢາກກໍ່ເຊ ໂນ...ແຕ່ເຮົາເຊ ເຍັດ..." ໝູ່ນ້ອງໃພ້

ຄົນທີ່ນຸ່ງເສື້ອແຂນກິດ ຄໍກ້ວາງໂຊເນີນນົມເວົ້າຂຶ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນໝູ່ເວົ້າແນວນັ້ນ. 

ຂ້ອຍໃຊ້ນິ້ວຖູຕາມຮ່ອງຫີນ້ອງໃພ້ໄປມາຫລາຍຮອບ ພະຍາຍາມແຍ່ນິ້ວຊີ້ເຂົ້າໄປແຕ່ຕ້ອງຢຸດເພາະນ້ອງ

ບອກວ່າເຈັບ, ແນມຫາກ່ອງໄວຊະລີນທີ່ຈັ້ງຢູ່ໂຕະແຕ່ງໜ້າກໍ່ບໍ່ເຫັນ ຈຶ່ງບອກນ້ອງໃພ້ແຍກຂາອອກຈາກ

ກັນເພື່ອຈະໃຊ້ນ້ຳລາຍລໍ່ລື່ນ. ພໍປາຍລິ້ນແຕະປາຍແຕດ ນ້ອງໃພ້ກໍ່ເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາສູ້ ມືທັງສອງກໍ່ຢິກຜົມ

ຈົນໜັງຫົວຂ້ອຍຊິຂາດອອກຈາກກະໂຫລກຫົວ ຍິ່ງເລຍກໍ່ຍິ່ງມີນ້ຳຫອມຫວານຊຶມອອກມາຄືນ້ຳໄຂ່ລູກ

2 ອາທິດ ຂ້ອຍເລຍກິນບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອຈັກຢົດ ແຍ່ນິ້ວເຂົ້າໄປກວນນ້ຳນັ້ນໃຫ້ມັນອອກມາອີກ, ພໍປາຍນິ້ວເຂ່ຍ

ຖືກຝາຜະນັງຈຸດຈີ ນ້ຳຫວານນັ້ນກໍ່ຊຶມອອກມາໃຫ້ຂ້ອຍກິນອີກ. ຂ້ອຍຖອດນິ້ວອອກໄປສຸບໃສ່ປາກນ້ອງ

ໃພ້ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ຊິມນ້ຳຫີຫວານຂອງລາວເອງ, "ຜົວຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂ້ອຍກິນນ້ຳນີ້ຈັກເທື່ອ." ນ້ອງໃພ້

ສາລະພາບອອກມາ ຂ້ອຍຮູ້ວ່ານ້ອງຊາຍຂ້ອຍບໍ່ເລຍຫີເມຍ ຢ້ານຜິດມົນເປົ່າບ່ວງທີ່ໄປຮຽນຈາກອາຈານ

ມະຫາຫລຸ້ຍ, "ເຂົາພໍໃຈໃນໂຄຍໃຫຍ່ກູແລ້ວ ບໍ່ເລຍກໍ່ໄດ້ນະ ຮາໆໆໆ" ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍມັກອວດຂະນາດໂຈ໋ຍ

ໃຫ້ໝູ່ຟັງ, "ໂຄຍມຶງໃຫຍ່ແທ້ ແຕ່ມັນບໍ່ຍາວຄືໂຄຍກູ, ບັກຫ່າມຶງ...!" ສ່ຽວນ້ອງຊາຍເວົ້າຂຶ້ນພ້ອມແກ້ສົ້ງ

ຈົກໂຄຍອອກມາພິສູດໃຫ້ໝູ່ເຫັນດ້ວຍຕາຂອງເຂົາເອງ.

ໃນຊີວິດຈິງ, ນ້ອງໃພ້ມີໜ້າເອິກໃຫຍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄົນເອເຊຍ ຄັບບີເກືອບຊິຮອດຊີພຸ້ນລະ ຖ້າເດົາບໍ່

ຜິດໃດ໋ດີ ເອື້ອຍນ້ອງຂ້ອຍຕາກເຄື່ອງຢູ່ຜຽກຫລັງບ້ານ ເຕົາອົບເຮັດໃຫ້ເສື້ອຊ້ອນຫົດ ບາງເທື່ອກໍືຍືດ

ຕາກແດດໃຊ້ໄດ້ດົນກ່ວາ. ແຕ່ໃນຄວາມຝັນ, ນ້ອງໃພ້ບໍ່ມີນົມເລີຍ ແປແລັບແຊັບປານເອິກປາແຕບ

ແຕ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ລົດໄຟກາມຂ້ອຍລົງດອກ ບອກນ້ອງໃພ້ຫຍັບເຂົ້າແຈຮົ້ວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນເຮືອນຄົວແນມ

ມາເຫັນ. ນ້ອງໃພ້ໃຊ້ແຂນຂວາກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ແຂນຂວາຍົກຂາຊ້າຍລາວຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້

ຈັບໂຄຍຂ້ອຍໃສ່ຖືຮູຫີ ເມື່ອມັນເຂົ້າໄດ້ເຄິ່ງແລ້ວ ນ້ອງໃພ້ຈຶ່ງໃຊ້ແຂນທັງສອງໂອບກອດຄໍຂ້ອຍໄວ້ ຂ້ອຍ

ກໍ່ຍົກຂາທັງສອງຂອງນ້ອງໃພ້ຂຶ້ນມາ ແລ້ວກໍ່ເຮັດໃນທ່າລິງອຸ້ມແຕງຈົນນ້ຳຫີນ້ອງໃພ້ແຕກຊຶມອອກມາ

ຂ້ອຍປ່ອຍນ້ອງໃພ້ລົງນັ່ງອົມດູດເອົານ້ຳແບ້ນຂ້ອຍອອກ ບອກລາວກິນຈັກຄຳສອງຄຳກ່ອນຈະລຸກຂຶ້ນ

ມາຈູບປາກໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຊິມນ້ຳແບ້ນຂອງຕົນເອງ.__________________
Anonymous

Date:
RE: ຝັນສີ້ນ້ອງໃພ້
Permalink   


tumblr_pmk7k5kg061tf538x_540.jpg

ຄວາມຝັນເກີດຂຶ້ນໃນຍາມເຮົານອນຫລັບ, ບາງຄົນກໍ່ວ່າ ເວລານອນ ວິນຍານເຮົາອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເຮົາຈຶ່ງຝັນ ຝັນແລ້ວກໍ່ເອົາມາຕີເປັນເລກທ້າຍ 3 ໂຕ ຖ້າຖືກກໍ່ຖືວ່າຝັນຄິ້ວ ມີຄົນຖາມຄວາມຝັນເລື້ອຍ. ໝູ່ອ້າຍຂ້ອຍອ້າຍນຶ່ງ, ເກືອບຖືກຕີນຕົກເຮືອນເມື່ອມາແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ອ້າຍຂ້ອຍຟັງວ່າໄດ້ຄັ້ນນົມເມຍລາວ ເລກອອກມາ 201 ອ້າຍຂ້ອຍເລີຍຊື້ຊີ້ນມາເຮັດກ້ອຍຊຸມກັນເປັນການຕອບແທນ. __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard