LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ລູກສາວເພື່ອນ
Anonymous

Date:
ລູກສາວເພື່ອນ
Permalink   


ຂຶ້ນຊື່ວ່າສາວນ້ອຍແມ່ນງາມ ໜ້າຟັກທຸກນາງສາວ ຖ້າເປັນດອກໄມ້ກໍ່ແມ່ນກຳລັງບານ ສົ່ງກິ່ນຫອມ

ຫວນຊວນໄປສູ່ຂໍມາເປັນແມ່ແຜ່ພັນ. ຂ້ອຍເຄີຍໄດ້ຟັດສາວນ້ອຍເທື່ອດຽວໃນຊີວິດ ພໍໝາຍຊາດນຳ

ເຂົາ, ຄິດມາແລ້ວກໍ່ຫວາດສຽວປາກຄຸກ ກົດໝາຍແຂວງຂ້ອຍຢູ່ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງສາວນ້ອຍຕ່ຳ

ກ່ວາ 16 ຈະໃນກໍລະດີໃດກໍ່ຕາມ ລຸ້ນເຂົາເອງສີ້ກັນໄດ້ ບໍ່ຜິດ ແຕ່ຖ້າຄົນອາຍຸ 21 ຂຶ້ນໄປແລ້ວ ຕິດ

ຄະດີລໍ້ສີ້ຜູ່ເຍົາໂລດລະ ຖ້າພໍ່ແມ່ເຂົາເອົາເລື່ອງຂຶ້ນມາ ແຕ່ໂຊກດີ ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກຄົນນີ້ພັດເປັນລູກ

ສາວໝູ່ຮັກໝູ່ແພງ ຖ້າຜິດພາດມາກໍ່ຈະແຕ່ງເອົາມາເປັນເມຍນ້ອຍໂລດລະ ຄຳບໍ່ພໍກໍ່ຈະໄປຂໍຢືມນຳ

ທ້າວກະຊ້າມາໃສ່ໃຫ້ຄົບຕາມຈຳນວນ.

ນ້ອງຈິບບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນລູກຂອງໝູ່ ແຕ່ກໍ່ຍັງເປັນໝູ່ຂອງລູກສາວຊາຍອີກດ້ວຍ, ອາຍຸເຂົາໄລ່ເລ່ຍ

ກັນ 2-3 ເດືອນ ຮຽນຄົນລະແຫ່ງແຕ່ເຂົາກໍ່ມັກໄປ-ມາ ນຳກັນ ພໍ່ສ່ຽວ-ແມ່ສ່ຽວກໍ່ວ່າຊິໃຫ້ເຂົາເອົາກັນ

ຖ້າເຂົາມັກຮັກກັນ ເປັນທອງແຜ່ນດຽວໄດ້ກໍ່ຍິ່ງດີ. ເວລາມີການກະກຽມເສັງພາກຮຽນ ເສັງຈົບຊັ້ນ

ເຂົາກໍ່ມັກຄົ້ນຄ້ວານຳກັນ ບາງເທື່ອລູກຊາຍກໍ່ໄປຫານ້ອງຈິບ ບາງເທື່ອນ້ອງຈິບກໍ່ມາຫາລູກຊາຍ ຢູ່

ຂ້າງນອກບົນແຊວ ເມຍຂ້ອຍກໍ່ບອກເຂົາເຂົ້າໄປຮຽນໃນຫ້ອງ ຖ້າໄປຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ບ້ານຈິບກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງຄື

ກັນເພາະໝູ່ມັກຈັດງານຊຸມແຊວ ເປີດສຽງເພງດັງຄັບບ້ານ ສະນັ້ນນ້ອງຈິບຈຶ່ງມັກຫອບປຶ້ມຕຳລາມາ

ຫາລູກຊາຍຂ້ອຍ.

ເຖິງເຂົາຈະແງ້ມປະຕູໄວ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສ່ອງເບິ່ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາດອກ ເຂົາຈະມີຫຍັງກັນ

ກໍ່ຢ່າເຂົາ ພຽງແຕ່ບອກລູກຊາຍໃຫ້ຫລິ້ນແບບປອດໄພໃສ່ຖົງຄັກແນ່ ຖ້າອົດບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ຖ້າອົດໄດ້ກໍ່

ຍິ່ງເປັນການດີ. ໝູ່ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງນີ້, ເຫັນລູກຫລານຊາວບ້ານຫລາຍຄົນແລ້ວໃຈແຕກອີ່ເຫຼີດ

ເປີດເປີ່ງ ພໍ່ແມ່ຫ້າມຫວງຫລາຍ ຊິໄປຫລິ້ນໄປທ່ຽວນຳໝູ່ກໍ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປ ຂັງໄວ້ລູກດຽວ. ຄົນເຮົາ

ກໍ່ຄືສັດລ້ຽງຫັ້ນລະ, ຖ້າເຮົາຂັງແດ່ ປ່ອຍນຳ ມັນກໍ່ບໍ່ໄປໄກ ຄ່ຳມືດແລ້ວມັນກໍ່ກັບຄືນມາຫາລົກຫາຮັງ

ຖ້າຂັງໄວ້ຕະລອດ ຖ້າມັນອອກໄປໄດ້ ມັນໄປເລີຍ. ອີກຢ່າງລູກຊາຍຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເສບເຄື່ອງມືນເມົາ ເຂົາ

ຍື່ນໃຫ້ ມັນຍື່ນຕໍ່ໃຫ້ພໍ່ມັນກິນແທນ !

ຄືນນັ້ນ ຂ້ອຍລຸກມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ກຳລັງຈະອັດປະຕູ ນ້ອງຈິບກໍ່ເດ່ຕີນມາຕັນໄວ້ ບອກວ່າປວດຍ່ຽວ

ແຮງ ຂ້ອຍກໍ່ບອກໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າກ່ອນແຕ່ນ້ອງຈິບພັດຍູ້ເອິກຂ້ອຍໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ອອກ. ປິດຕູ ຢືນກອດຈູບລູບ

ຄຳດົນເຕີບ ນ້ອງຈິບກໍ່ຊິ່ມໃສ່ຫູ "ພໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາແດ່ ເຮົາຢາກແຮງ" ບໍ່ຢາກແນວໃດນ້ຳເມືອກເຕັມງ່າມ

ຂາ ລູກຊາຍເປີດໜັງໂປ້ໃຫ້ເບິ່ງແຕ່ເຮັດໃຫ້ນ້ອງບໍ່ໄດ້ ໂຄຍບໍ່ແຂງ ນ້ອງຈິບອົມໃຫ້ຈົນເໝື່ອຍຄໍກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນ

ເລຍກິນນ້ຳຫວານນ້ອງຈິບອິ່ມແລ້ວກໍ່ຍັດຈະລວດເຂົ້າໄປ ໃສ່ທ່າຢືນໂລດລະ ຍົກຂາຂຶ້ນເບື້ອງນຶ່ງແລ້ວ

ກໍ່ອັດເຂົ້າໄປ ປັດໂທ...ຈັ່ງແມ່ນມັນຄັບດີ. ໂຄຍໃຫຍ່ສີຮູບຄັບ ເວລາເດົ້າ ແຕດຊິຫລຸບເຂົາຮຸກສີກັບໂຄຍ

ເຮັດໃຫ້ນ້ອງຈິບອອກແລ້ວອອກອີກ ປ່ຽນມາເປັນທ່ລິງອຸ້ມແຕງ ນ້ອງຈິບລືມສະຕິ ກັດໃບຫູຂ້ອຍເກືອບ

ຂາດ ເມຍຮູ້ເດີວ່າຂ້ອຍຖືກຜູ່ສາວກັດແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນນ້ອງຈິບ ຄິດວ່າແມ່ນສາວເຮັດວຽກນຳກັນ.

ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນ້ອງຈິບກໍ່ອອກໄປ ໃຫ້ຂ້ອຍຖ້າຢູ່ໃນຄວາມມືດດົນເຕີບຈຶ່ງໄດ້ອອກໄປອັດເມຍຕໍ່

ເວລານ້ອງຈິບມາຄົນຄ້ວາ ນ້ອງມັກຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຂ້ອຍມອບຄວາມສຸກໃຫ້ລາວ ແລະຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍ

ປຕິເສດ ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ທຸກເວລາ ທຸກສະຖານທີ່. ດຽວນີ້ນ້ອງແຕ່ງງານ ມີລູກ ແລະແຕ່ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ໝູ່

ພໍ່ຕື່ມແຄ່ງຕື່ມຂາໃຫ້ຢູ່ :)__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard