LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ແມ່ເຖົ້າສຸດທີ່ຮັກ
TOKAE

Date:
ແມ່ເຖົ້າສຸດທີ່ຮັກ
Permalink   


ເຊື້ອແນວຂ້ອຍເອິກເລັກ ເຊັກຈັດ, ກໍ່ຕອນຍັງນ້ອຍນອນຮ່ວມຫ້ອງພໍ່ແມ່ ມີຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງ

ພໍ່-ແມ່ຫ້ອງນຶ່ງ ພໍ່ເຖົ້າ-ແມ່ເຖົ້າຫ້ອງນຶ່ງ ເອື້ອຍ-ນ້ອງສາວຫ້ອງນຶ່ງ ຢູ່ໜ້າຫ້ອງເອື້ອຍມີຕຽງ

ນອນໄວ້ສຳລັບຕ້ອນແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໃຫ້ຍາລຸງນອນເວລາເພິ່ນເດີນ

ທາງມາເຮັດວຽກໃນແຂວງ ເພິ່ນບໍ່ມັກໄປນອນບ້ານພີ່ນ້ອງເພິ່ນ ມັກມານອນບ້ານຂ້ອຍ ແມ່

ເປັນນ້ອງສາວຍາປ້າ ເວົ້າແຈ້ງໆ ແມ່ນມັກມາພັກນຳນ້ອງເມຍ ມັກຝີມືແຕ່ງອາຫານຂອງແມ່

ແລະແນ່ນອນ ແມ່ແລະເອື້ອຍຂ້ອຍຈະດີໃຈຫລາຍເມື່ອເພິ່ນມາຢ້ຽມຢາມ ບໍລິການດີເປັນພິ

ເສດ ເອື້ອຍບີບແຄ່ງ ນວດເອັນໃຫ້ໄດ້ເງິນພັນສອງພັນ ມັນເປັນຄວາມສຸກທີ່ມີສາວນ້ອຍອ້ອມ

ລອມນວດໃຫ້ແບບນີ້ ແມ່ກໍ່ເອົາອົກເອົາໃຈອ້າຍເຂີຍເປັນພິເສດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດກັບພໍ່ແລະເພິ່ນ

ຄົງເກີດຄວາມຫຶງຫວງຈຶ່ງລົງໂທດແມ່ດ້ວຍການເອົາທ້ອງນ້ອຍຕີໃສ່ທ້ອງນ້ອຍແມ່ດັງຕັບຕ໊າບ

ໄດ້ຍິນສຽງແມ່ໄຫ້ສະອຶກໆເປັນບາດໆ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເປັນຫຍັງແມ່ຈຶ່ງກອດຈູບປາກພໍ່

ທັງໆທີ່ຖືກເພິ່ນຕີເຈັບປວດແບບນີ້, "ລູກຍັງນ້ອຍ ບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລື່ອງຮັກໆໄຄ່ໆດອກ." ແມ່ຕອບ

ເມື່ອຖືກຂ້ອຍຖາມໃນຂະນະທີ່ຊ່ອຍເພິ່ນຈີກເຊືອກຟາງໄວ້ຮັດເຄື່ອງຂາຍ ແມ່ເປີດຮ້ານຂາຍ

ເຄື່ອງຍ່ອຍຢູ່ໜ້າບ້ານ ພໍ່ເປັນຂ້າລາດຊະການ ກໍ່ຍາລຸງຫັ້ນລະເປັນຜູ່ເອົາພໍ່ເຂົ້າສັບຊ້ອນ ເພິ່ນ

ມີສັກແລະໜ້າທີ່ສູງໃນກະຊວງ ເວົ້າກັບໝູ່ທີ່ປະຈຳຢູ່ແຂວງບາດດຽວກໍ່ຮຽບຮ້ອຍ, ພໍ່ເຖົ້າມີ

ອາຊີບພະນັນ ສັ່ນກະລ໊ອກຕາມບຸນຕ່າງໆ ຖ້າຢູ່ໃກ້ໆ ແມ່ເຖົ້າກໍ່ໄປນຳ ແຕ່ຖ້າໄປສັ່ນຢູ່ນອກ

ເມືອງ ເຂດສອກຫລີກ ແມ່ເຖົ້າກໍ່ຢູ່ບ້ານຊ່ອຍລ້ຽງລູກໃຫ້ແມ່ ຊຶ່ງຫລັ່ງກັນອອກມາຫົວປີທ້າຍ

ປີ ຍິ່ງຕອນເອື້ອຍຜູ່ຕິດຂ້ອຍຊອນສາວ ພໍ່ເອົາແມ່ເກືອບທຸກຄືນ ບາງຄືນກໍ່ເອົາຕອນຫົວຄ່ຳ ກະ

ວ່າພວກຂ້ອຍນອນແລ້ວກໍ່ເອົາກັນໂລດ ເພິ່ນນອນມຸ້ງຜ້າຈຶ່ງເຫັນບໍ່ແຈ້ງ ທຳອິດພໍ່ກໍ່ຢູ່ເທິງ ຍົກ

ຂາຍໍແຄ່ງແມ່ ເໝື່ອຍແລ້ວກໍ່ໃຫ້ແມ່ຂຶ້ນເທິງ, ຂອງພໍ່ໃຫຍ່ແຕ່ຍາວ ສູ້ຂອງພໍ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ

ໃຫຍ່ແຕ່ສັ້ນ ດົນໆເພິ່ນຈຶ່ງເອົາແມ່ເຖົ້າ ຄົງເປັນເພາະເອົາສາວຕະກຽງນ້ອຍອິ່ມແລ້ວຈຶ່ງປ່ອຍ

ໃຫ້ແມ່ເຖົ້ານອນແລ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ອຍຕົນເອງຕາມຄິດຢາກຂຶ້ນມາ ກໍ່ເພິ່ນມັກອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ອງນ້ຳ

ຕະລ່າງທີ່ແອ້ມດ້ວຍຜ້າຢາງແລະສັງກະສີເກົ່າ ແນມຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມລົງໄປ ເພິ່ນຮຸກຈົກບ່ອນ

ໃດກໍ່ຮູ້ກໍ່ເຫັນໝົດ ເມື່ອເພິ່ນແນມຂຶ້ນມາເຫັນຂ້ອຍ ເພິ່ນກໍ່ເອີ້ນລົງໄປອາບນຳ ອາໃສຮຸກໄຄຕີນ 

ຖູຂີ້ໄຄຫລັງໃຫ້ ດ້ວຍຄວາມຂີ້ດື້ ຄວາມລ່ວງ ຄວາມຢາກຮູ້ ຢາກລອງຈຶ່ງເລື່ອນໄປຂ້າງໜ້າ

ຖູຂີໄຄເຕົ້ານົມໃຫ້ເພິ່ນ, "ໜັກກະດຽມນະ...ຢ່າລ່ວງ" ເພິ່ນຫ້າມແຕ່ປາກ ປ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍເຊົາ

ເອງ. ທຽບໃສ່ນົມແມ່ແລ້ວ ນົມແມ່ເຖົ້າແໜ້ນນຸ້ມກ່ວາ, ມືເພິ່ນເບື້ອງນຶ່ງຈັບສິ້ນໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍ

ເຫັນເຕົ້ານົມເຕັມເຕົ້າ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃນມື ມັນບອກວ່າຫົວນົມແມ່ເຖົ້າມີອາການໄຄ່ພອງຂຶ້ນ

ມາສູ້ຕໍ່ອົ້ງມື ສູ້ຕໍ່ການບີບນ່ຽນ, ຂ້ອຍເລື່ອນມືຕ່ຳລົງໄປຫາໜ້າທ້ອງ ໄປປະກອບສ່ວນຊ່ອຍມື

ອີກເບື້ອງນຶ່ງທີ່ເພິ່ນຮຸກຖູຢູ່ງ່າມຂາ ໝອຍຫລາຍຫຍາມື ບໍ່ໂຫລ້ນຄືຂອງແມ່ ເພິ່ນພະຍາຍາມ

ຈັບມືຂ້ອຍໄວ້ບໍ່ໃຫ້ລູບຮ່ອງໄດ້ສະດວກແຕ່ກໍ່ປ່ອຍມືອອກມາຕ້ານທານການບີບຄັ້ນເຕົ້ານົມ ບັງ

ເຕົ້າຊາຍ ຂ້ອຍກໍ່ຍ້າຍໄປຄັ້ນເຕົ້າຂວາ ປະສານນິ້ວທີ່ແຍ່ເຂົ້າ-ອອກໃນຮູຖ້ຳ ຂ້ອຍເອງກໍ່ຮູ້ສຶກ

ມຶນໄປທັງໂຕເມື່ອໄດ້ແຍ່ນິ້ວຫລິ້ນຫລາຍນາທີເຕີບ, "ພໍແລ້ວຫລານ...ອຶມ..." ສັນຊາດຕະຍານ

ໃນໂຊກໃນການແພ່ພັນ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຈີ້ຖືກຈຸດສຸດຍອດ ນ້ຳລໍ່ລື່ນແມ່ເຖົ້າຈຶ່ງລັ່ງອອກມາໃຫ້ເພິ່ນ

ລ້າງອີກ. ຂ້ອຍແກ້ສະຫລິບອອກໃຫ້ເພິ່ນທຳຄວາມສະອາດໂຈ໋ຍໃຫ້, "ໃກ້ຊິໃຫຍ່ທັນພໍ່ແລ້ວເດ໋"

ເພິ່ນໃຊ້ປາຍນິ້ວໂປ້ແລະຊີ້ຮູດໜັງເຂົ້າໄປ ກ່ອນຮຸກຂີີ້ເກີ້ມອອກໃຫ້ ແຕ່ຢ້ານບໍ່ກ້ຽງຄັກ ເພິ່ນຈຶ່ງ

ໃຊ້ໃຊ້ລິ້ນເລຍອອກໃຫ້ຈົນຂ້ອຍເກີດມຶນທົ່ວໂຕອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເຫັນນ້ຳຂາວຂຸ້ນ ໜຽວໄຫລຍ້ອນ

ລົງຕາມຮິມສົບ ເພິ່ນຈູບເລື່ອນຂຶ້ນມາຕາມໜ້າທ້ອງ ຊວງເອິກ ແລະປະກົບປາກແລກລິ້ນໃຫ້

ຮູ້ຈັກລົດນ້ຳແບ້ນຕົນເອງ, "ຮັກຫລານຫລາຍເດີ.." ເພິ່ນກອດແລະຈູບແກ້ມຂ້ອຍກ່ອຍຈັບຜ້າ

ຂົນໜູທີ່ພາດຢູ່ຮາວມາເຊັດໃຫ້ທົ່ວຕົນເອງແລະບອກຂ້ອຍຂຶ້ນໄປນຸ່ງເຄື່ອງ.

ລົດຊາດກິ່ນກາມເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລັກເບິ່ງ ລັກແຍງຄວາມງາມແລະໜ້າຮັກຂອງແມ່ເຖົ້າເລື້ອຍ

ມັກຫລາຍແມ່ນຕອນເພິ່ນລັກຍິ້ມໃຫ້ ມີສະເນ່ຈັບໃຈກ່ວາຮອຍຍິ້ມຂອງໝູ່ຜູ່ສາວທີ່ຮຽນນຳ

ກັນຫລາຍເທົ່າ, "ອີ່ສົ້ມມັກມຶງໃດ໋ຫັ້ນ" ໝູ່ບັກນຶ່ງບອກເມື່ອມັນເຫັນອີ່ສົ້ມສົ່ງຍິ້ມມາທາງພວກ

ຂ້ອຍເລື້ອຍ, "ເອົາມັນໄປສີ້ແມ໊ະ ຄັກໃດ໋ຫີຂວ້ຳໝໍ້ແນວນີ້." ມັນເວົ້າຕໍ່ ກົ້ມເກັບຂີ້ຫີນນ້ອຍໂຍນ

ໃສ່ກົ້ນອີ່ສົ້ມອີກເທື່ອ ຂ້ອຍຍິ້ມຕອບອີ່ສົ້ມໃຫ້ມັນດີໃຈ ໄດ້ກິນໝາກມ່ວງ ໝາກຂາມຫວານນຳ

ມັນກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈມັນແດ່ ບຶດນຶ່ງມັນກໍ່ປຸ້ມເຈ້ຍແກ່ວງມາໃສ່ຂ້ອຍ ໝູ່ຈັບຂຶ້ນມາພີ່ອອກເບິ່ງ,

"ມື້ແລ້ງ ລ້ຽງໜັງແດ່ເດີ!" ຕອນນັ້ນ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃດດີໄປກ່ວາໂຮງໜັງສຳລັບຄູ່ບ່າວສາວທີ່

ຢາກຈັບ ຢາກຈົກກັນ. ຂ້ອຍມີເງິນໃຊ້ບໍ່ຂາດ ແມ່ເຖົ້າຍັດໃສ່ຖົງເທື່ອລະພັນສອງພັນ ຂໍນຳແມ່

ຍາກໄດ້ ປ່ອນໜ້າເຂົ້າໄປອ່ຳລາແມ່ເຖົ້າ ເພິ່ນຈົກໃຫ້ໂລດ ບໍ່ຕ້ອງຂໍຍາກ, ບາງມື້ກໍ່ບໍ່ມີຈິດໃຈ

ຟັງອາຈານອະທິບາຍບົດຮຽນ ຄິດຮອດລີລາແລກລີ້ນຂອງແມ່ເຖົ້າ ຢາກໃຫ້ເຂັມໂມງແລ່ນ

ໄວໆເພື່ອຈະໄດ້ກັບບ້ານເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແມ່ເຖົ້າມັກໃຫ້ເຮັດ.

"ຢ່າເຮັດແນວນີ້ກັບແມ່ເຖົ້າ...ເຊົາເທາະຫລານ...ບາບນະ!" ແມ່ເຖົ້າສອງຈິດສອງໃຈ ປາກຫ້າມ

ແຕ່ມືຫຍຸມຜົມແລະກົດຫົວຂ້ອຍລົງ, ລາກລິ້ນຂຶ້ນລົງຕາມຮ່ອງສະຫວາດ ນ້ຳເຍິ້ມອອກມາລໍ່

ລື່ນນິ້ວທີ່ແຍ່ເຂົ້າ-ອອກ ຈູບເລຍໜໍ່ສະຫວັນຍາມໃດ ເພິ່ນກໍ່ເດັ້ງກົ້ນຂຶ້ນມາໃສ່ ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ

ຂຶ້ນໆເມືອຂ້ອຍປ່ຽນຈາກລິ້ນມາເປັນປາຍເອັນ ຈູບປາກແລກລິ້ນ ຖູປາຍເອັນແຂງໃສ່ໜໍ່ ຈໍ່ໃສ່

ຮູແຕ່ບໍ່ຍອມສຸບເຂົ້າໄປ, "ພໍນະຫລານ ແມ່ເຖົ້າທົນບໍ່ໄຫວແລ້ວ...ຊີ໊ດດດດ" ຂ້ອຍຮູ້ວ່າໄຟກາມ

ຕັນຫາຂອງແມ່ເຖົ້າຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຍັດຢຽດຄວາມເປັນຫລານຊາຍເຂົ້າໄປໃນໂຕ

ຂອງເພິ່ນ, "ແມ່ເຖົ້າຊື້ລົດຈັກໃຫ້ເຮົາ...ໄດ້ບໍ່?" ຂ້ອຍຈູບເລຍກ້ອງຂີ້ແຮ້ ເຕົ້ານົມຫົວນົມ ເອັນກໍ່

ຮຸກຖູວົນວຽນູ່ປາກຖ້ຳທີ່ປຽກຊື້ນເໝືອນແມວຢອກໜູກ່ອນກິນ ແລະໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກໍ່ຕ້ອງຕັດ

ສາຍສຳພັນຫລານ-ແມ່ເຖົ້າ ເມື່ອເພິ່ນງຶກຫົວຮັບປາກຈະຊື້ນິນຈາໃຫ້ຂີ່ໄປໂຮງຮຽນ. 

ຄວາມລັບບໍ່ມີໃນໂລກ. "ເພິ່ນຕ້ອງໃຫ້ເຂົາຂີ່ນຳ ເຂົາຈຶ່ງຈະເກັບລັບໃຫ້ເພິ່ນ!" ນ້ອງສາວຫລ້າ

ອາຍຸ 12 ປີ ວາງເງື່ອນໄຂ, "ແລະແບ່ງເງິນໃຫ້ເຂົາໃຊ້ນຳ!" ຂ້ອຍມີທາງເລືອກດຽວເທົ່ານັ້ນ

ແລະຮູ້ສຶກວ່ານ້ອງດີໃຈຫລາຍເມື່ອໄດ້ເຕັ້ນຂຶ້ນຊ້ອນທ້າຍໄປນຳຂ້ອຍ. "ຖ້າມື້ໃດກູມີໂອກາດ

ເອົາມຶງເປັນເມຍກ່ອນ ມຶງຊິຮູ້ສຶກ!" ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ຄິດແຄ້ນໃນໃຈເມື່ອຖືນ້ອງສາວໂຕນ້ອຍໆຂູ່

ແລະຮີດໄຖເອົາເງິນໄປໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງສະບາຍ ບໍ່ຄິດເຫັນໃຈທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກຈົນເຫື່ອຍ້ອຍ

ຈຶ່ງໄດ້ເງິນໃຊ້ ແລະມີຄຳໃສ່ຄໍ ໃສ່ແຂນແບບນີ້.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard