LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: My Daddy
Anonymous

Date:
My Daddy
Permalink   


<img>http://pic-porn.net/media/kunena/attachments/62/clip-xxx-23061522.flv_snapshot_00.00_2015.06.23_13.55.15.jpg</img>

ຍາມພັກຮ້ອນປີນີ້ຂ້ອຍມີໂອກາດໄດ້ຢູ່ກັບພໍ່ຕາມລຳພັງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ແມ່ລົງເຮືອນໄປເຮັດການ
ປະມານ 7:30 ໂມງ ເລີກການກັບມາຮອດເຮືອນປະມານ 17 ໂມງປາຍ ຖ້າເພິ່ນລົງຕະຫຼາດກໍ່
ຈະມາຮອດເຮືອນປະມານ 18 ໂມງ. ແຕ່ກ່ອນພໍ່ກໍ່ອອກໄປເຮັດການພ້ອມດຽວກັບແມ່ ແຕ່ບໍລິ
ສັດທີ່ເພິ່ນເຮັດວຽກໃຫ້ມີບັນຫານດ້ານການເງິນແລະລົ້ມລະລາຍກໍ່່ເລີຍວ່າງງານ ຖ້າມື້ໃດ໋ພໍ່ເຖົ້າ
ວຽກຫຼາຍເພິ່ນຈຶ່ງໂທມາເອີ້ນພໍ່ໄປຊ່ອຍດ້າມ 3-4 ຊົ່ວໂມງ. ປີກ່ອນໆ ຂ້ອຍກໍ່ໄປສະໝັກເຮັດວຽກ
ຢູ່ຕະຫຼາດ ເປັນຄົນຫໍ່ເຄື່ອງຊ່ອຍແຄັດເຊຍພໍໄດ້ຢອກຜູ່ບ່າວ ແຕ່ປີນີ້ເຂົາຮັບເອົາແຕ່ນັກຮຽນມໍ
ກໍ່ເລີຍໃຊ້ເວລາຢູ່ເຮືອນ ຊ້ອມປຽນໂນ ຖ້າໝູ່ໂທມາຊວນຊັອບປິງໄປກິນເຂົ້າຈຶ່ງອອກໄປນຳເຂົາ
ຕອນຄ່ຳ Marc ເລີກການຈຶ່ງມາຈຶ່ງໄດ້ໄປໃຊ້ເວລາກັບລາວ ປ່ອຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີເວລາຢູ່ນຳກັນຕາມ
ລຳພັງ ບາງທີເພິ່ນອາດຈະມີຫຍັງເວົ້າລົມກັນເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເພິ່ນແຍກຫ້ອງ
ນອນກັນຄືແນວນີ້.
ຄືນນັ້ນ Marc ໂທມາຍົກເລີກການໄປເບິ່ງ Kings ລົງເດີ່ນກັບ Ducks ເພາະຕ້ອງເຮັດວຽກດ່ວນ
ພໍ່ແມ່ໄປງານລ້ຽງສົ່ງນາຍໃຫຍ່ຄົນເກົ່າ-ຕ້ອນຮັບນາຍໃຫຍ່ຄົນໃໝ່ ແຕ່ພໍ່ບໍ່ຢູ່ຈົນເບິ່ງບໍ່ໄດ້ໜາມ
ແທງຕາຈຶ່ງໂທມາເອີ້ນຂ້ອຍໄປຮັບມາກ່ອນ ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ມີຄວາມສຸກກັບຊາຍຄົນນັ້ນຕາມສະບາຍ
ພໍ່ຊວນລົມເລື່ອງຂ້ອຍກັບ Marc ຄ້າຍໆກັບວ່າເພິ່ນຢາກຮູ້ວ່າຂ້ອຍມີຫຍັງກັບລາວແລ້ວຫຼືບໍ່ ປະ
ມານນັ້ນລະ ແຕ່ຂ້ອຍທຳທ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍໄປກ່ວາກອດ
ຈູບລູບຄຳ Marc ເປັນມອງ ແບບຂຶ້ນມາຕ້ອງໄດ້ເອົາໂລດ ເອົາບໍ່ທັນກໍ່ອ່ອນແຕະແຊະໄປ ຈະຍອກ
ຈະອົມໃຫ້ແນວໃດກໍ່ບໍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງດີທີ່ Marc ຮູ້ຫຼິ້ນນິ້ວຫຼິ້ນລີນຈຶ່ງບໍ່ອາລົມຄ້າງ.
ມາຮອດບ້ານ ຂ້ອຍກໍ່ເຂົ້າຫ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງ ນຸ່ງຊຸດນອນເປັນເສື້ອກ້າມຫຼົມໆກັບສົ້ງຍືດຮັດຮູບ
ກຳລັງຈະລົ້ມຫົວນອນກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງປຽນໂນດັງຂຶ້ນມາ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຫຼິ້ນດົນຕີກັບພໍ່ດົນແລ້ວກໍ່ເລີຍລົງ
ໄປໂດຍບໍ່ລືມໃສ່ເສື້ອຄຸມເໝືອນທຸກເທື່ອ ພໍ່ກໍ່ນຸ່ງຊຸດນອນແຕ່ເພິ່ນບໍ່ທັນຢາກນອນເລີຍລົງມາຫຼິ້ນເພງ
Moon Light Sonata ຂອງ Beethoven ຊຶ່ງເປັນເພງທີ່ຂ້ອຍມັກທີ່ສຸດເລີຍລະ. ຂ້ອຍນັ່ງຕັ່ງ
ອິງພໍ່ຟັງເພິ່ນຫຼິ້ນຈົນຈົບເພງ ແລ້ວເພິ່ນກໍ່ຊວນຫຼິ້ນເພງ Four Season ຂອງ Vivaldi ເພື່ອຢາກ
ຮູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຂ້ອຍໃນການຫຼິ້ນຂຸ່ຍ. ເລິ່ມຫຼິ້ນໄປໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າພໍ່ແນມມາເບິ່ງຂ້ອຍ
ເລື້ອຍຈົນເກືອບບໍ່ມີສະມາທິຫຼິ້ນປຽນໂນເພາະວ່າແຂນຂວາຂອງນ້ອຍທີ່ຍົກຂຶ້ນເວລາເປົ່າຂຸ່ຍເຮັດ
ໃຫ້ເສື້ອຄຸມເປີດອອກໃຫ້ພໍ່ເຫັນເຕົ້າ 36C ແລະຕຸ່ມຫົວນົມທີ່ໄຄ່ພອງເນື່ອງຈາກຄວາມເຢັນຂອງ
ແອຄອນດິຊັ້ນ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຮູ້ວ່າພໍ່ຕົນເອງເປັນແບບນີ້. ພໍຈົບວັກສຸດທ້າຍ ພໍ່ກໍ່ຂໍພັກສູບຊິກາ
ຈິບ wine ແລະຫຍິ້ນມາໃຫ້ຂ້ອຍຈອກນຶ່ງໃຫ້ກິນເປັນໝູ່ເພິ່ນ, ຂ້ອຍມັກມີອາລົມທາງເພດເວລາດື່ມ
wine. ຈິບສອງສາມຈິບແລ້ວກໍ່ຈັບຂຸ່ຍຂຶ້ນມາເປົ່າໃຫ້ພໍ່ຟັງແກ້ມ wine ແຕ່ເສື້ອຄຸມມັນຫຍຸ່ມຫຍ່າມ
ເກະກະກໍ່ເລີຍແກ້ອອກ ແລະຮູ້ຮູ້ວ່າພໍ່ແນມເບິ່ງໜ້າເອິກຂ້ອຍແບບບໍ່ພັບຕາເລີຍລະ ເວລາຂ້ອຍໂຍກ
ຕົວໄປຕາມຈັງຫວະກໍ່ລັກເບິ່ງເປົ້າສົ້ງແພໃໝຂອງພໍ່ແບບບໍ່ພັບຕາຄືກັນ ເປົ້າສົ້ງເພິ່ນຕຶງຂຶ້ນເທື່ອລະເລັກ
ເທື່ອລະນ້ອຍ. ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ກໍ່ຊ້ຳ wine ແລ້ວກໍ່ຂໍຕົວຂຶ້ນໄປນອນ ແລະກໍ່ບໍ່ລືມກອດລາກຸດໄນແຕ່ລິດ
ເຫຼົ້າ wine ທີ່ແລ່ນເຂົ້າໄປປ້ຳຫົວໃຈໄວໂພດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມສະຕິສຽດສີແກ້ມຂ້ອຍໃສ່ກັບແກ້ມ
ພໍ່ ດົນພໍປະມານຈຶ່ງທຳການຈູບຮິມສົບແລະລິ້ນພັນລິ້ນ ມືພໍ່ຄັ້ນຢູ່ແກ້ມກົ້ນຢູ່ດົນພໍສົມຄວນຈຶ່ງເລື່ອນ
ຂຶ້ນມາລູບແລະຄັ້ນເຕົ້າທັງສອງ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສຽວຫຼາຍຕອນພໍ່ຈູບດົມຕາມເຕົ້າວ່າງເຕົ້າ ເມັ້ມຮິມສົບ
ໃສ່ຫົວນົມ ມືອີກເບື້ອງນຶ່ງກໍ່ລູບຢູ່ກັບວ່າງຂອງຂ້ອຍກ່ອນຈະຈັບມືຂ້ອຍໄປຈັບຂອງເພິ່ນ. ຂ້ອຍເອ່ນໂຄກ
ໃຫ້ພໍ່ໄດ້ດົມກິ່ນຫອມອ່ອນໆຂອງໂຄກຫອຍ ຊ່ອຍເພິ່ນແກ້ສົ້ງຍືດອອກ ແຍກຂາອອກກ້ວາງຮັບເອົາລິ້ນ
ຊາຂອງເພິ່ນທີຊອກຫາໜໍ່ຄຳລູກສາວ ບໍ່ດົນເພິ່ນກໍ່ເລຍກິນນ້ຳທີ່ຊຶມອອກມາໃຫ້ໝົດກ່ອນຂ້ອຍຈະເທົ້າ
ເຂົ່າລົງພື້ນ blow job ໃຫ້ເພິ່ນ. 
http://thai-sex-stories.sextgem.com/index/__xtblog_entry/10353755-?__xtblog_block_id=1__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard