LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຜູ້ນຳພາເສດຖະກິດລາວໃນຊູມປີຕໍ່ໜ້າ?


Member

Status: Offline
Posts: 10
Date:
ຜູ້ນຳພາເສດຖະກິດລາວໃນຊູມປີຕໍ່ໜ້າ?
Permalink   


ເລີ່ມຈາກປີໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ, ໃຜຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີຫົວການບໍລິຫານເສດຖະກິດດີເລີດໃນປະເທດລາວ?
ລຸດຜ່ອນການແບມືຂໍກີນນຳຊາດອື່ນ, ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຂອງປັນຍາຊົນໃຫ້ກາຍເປັນແຂນຂວາຂອງພື້ນຖານວິທະຍາສາດ
ແລະເທັກໂນໂລຢີຂອງຊາດ! ຮູ້ຈັດຕັ້ງການຜະລິດແລະກະຈາຍການຜະລິດໄປຢ່າງເໝາະສົມໃນພາກພື້ນຕ່າງໆຂອງປະເທດ!
ມັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ຂື້ນມາເຮັດແທ້ທຳຈີງ, ຫາກບໍ່ແມ່ນຂື້ນມາເວົ້າຊ້ຳຄວາມເກົ່າແບັບຯຢູ່ແຕ່ບໍ່ເຮັດຫັຽງຂື້ນມາ!

__________________
snp
Anonymous

Date:
RE: ຜູ້ນຳພາເສດຖະກິດລາວໃນຊູມປີຕໍ່ໜ້າ?
Permalink   


ສຳລັບຢູ່ສປປ ລາວ ບໍ່ມີໃຜນຳພາເສດຖະກິດ ຢ່າງແທ້ຈິງ (ຂອງລວມ) ເພາະຜູ້ສຸກສວຍມັນມີຫຼາຍ ສະໃໝນີ ແມ່ນສະໃໝ ເສຍຫຍ້າປົກຂີໝາ; ສະໃໝເອ້ຢ້ອງແຕ່ທາງນອກ ທາງໃນມີແຕ່....


__________________


Friend

Status: Offline
Posts: 16
Date:
RE: ຜູ້ນຳພາເສດຖະກິດລາວໃນຊູມປີຕໍ່ໜ້າ?
Permalink   


ພວກທ່ານເວົ້າແນວນັ້ນມັນ ບໍ່ຖືກປານໃດ. ເວົ້າຄືກັນກັບມີອະຄະນິຕໍ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ການເວົ້າແນວນັ້ນ ມັນເວົ້າລວມໂພດ ຄວນ ມີການໃຊ້ເຫດ ແລະ ຜົນຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານ ເຊື່ອຖືຕໍ່ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວ. ເສດຖະກິດລາວ ໃນຕໍ່ໜ້າມັນຈະດີຫລືບໍດີ ມັນຂຶ້ນກັບ ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ທີເປັນອຸປະສັກຕໍກັບການດຳເນີດທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະການຊໍ້ລາດບັງຫລວງ.

__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard