LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Strategy from Hanoi aiming to the annexation of Laos
XingToXay

Date:
Strategy from Hanoi aiming to the annexation of Laos
Permalink   


Sự Tấn công Chung (cho) sự Chinh phục Cuối cùng (của) Lào.
Chiến lược (cho) sự chinh phục cuối cùng.

Có được giải phóng Lào, tất cả các điều kiện đều (thì) từ nay về sau được kết hợp (cho) Cuộc chinh phục nước Anh (1066) của điều này country. Javelin Chính phủ (thì) không am tường Trong mỗi miền. Trong cuộc tranh đấu (cho) sự giải phóng (của) Lào, bọn họ những lực vũ trang có một vai trò trung tâm và được trở nên, bởi cách này, một lực (của) sự bảo vệ.
Đặc biệt Tình bạn và Tập đoàn Hiệp ước Viet- Javelin Được ký vào 17 Tháng bảy 1977 cấu thành một cơ sở đặc cho phép một sự chiếm đóng hợp pháp (của) Lào không có việc kích thích Nhân dân Javelin Là lương tâm và quan điểm quốc tế.Hoàn cảnh này đóng góp tăng cường Javelin Sự hợp pháp (của) lãnh đạo từ đỉnh đến đáy trong việc cho phép họ do đó để hưởng thụ những sự tin tưởng (của) người.
Bên ngoài của Lào, bóp nghẹt cổ tập đoàn giữa những sức mạnh đế quốc chủ nghĩa Lào Phải - Cánh; Để khiêu khích sự rạn nứt giữa Nhân dân Javelin Từ bên trong và Cộng đồng người Do Thái; để gieo lòng căm thù và mối nghi ngờ giữa họ do đó để chia cắt và làm yếu đi họ.

1. Nhân dân Javelin, Trong phần lớn, Đạo Phật. Họ Kỷ niệm vĩnh viễn Của họ Tôn giáo liên hoan. Nhiệm vụ (của) Chúng ta tự mình sẽ tạo ra những hoàn cảnh để kích động bất hòa nào đó giữa những thầy tu; Giữa những thầy tu và những tín đồ; Và Tự mình trong số những tín đồ; Chèn mối nghi ngờ bên trong Javelin Những nhóm thận trọng, những hiệp hội, những nhóm những sinh viên, những giới trí thức và cá nhân độc lập; Cầm hoạt động về vấn đề destabilize gia đình hoàng gia..

2. Lào ở trong, thiết lập Viet- Javelin Những phần tử Bên trong Javelin Dân cư (cho) một giám sát và kiểm soát tốt hơn; Để hợp tác với Việt - Lào sống để ở nước ngoài được bao gồm trong tất cả Javelin Những phạm trù xã hội bao gồm sư trong những chùa.

3. Bên trong Lào như Tại ở nước ngoài, để gieo lo lắng Bên trong Javelin Những tổ chức người yêu nước với mục tiêu để chia cắt họ..

4. Để sử dụng bộ phận và mối nghi ngờ giữa những nhóm này, những tổ chức thận trọng này bên trong Javelin Chính phủ Và Lào Những người ở nước ngoài, kích động mối nghi ngờ và sự mệt nhọc trong người trẻ tuổi về phía những nhóm đó..

5. Trong tập đoàn với một số đơn vị chuyên gia được đặt đúng chỗ (cho) mục đích này và những đại diện trẻ (của) chúng ta đúng chỗ, cổ vũ những số lượng cây non Lào từ 12 tuổi những năm già để theo đuổi những sự nghiên cứu giáo dục của họ ở Việt nam Trong mệnh lệnh để truyền bá them. Để theo đuổi với điều này Thận trọng của tập đoàn cho đến mức chính phủ Print Phụ (cho) những nhân viên hành chính cao cấp Của bài hát Javelin Trạng thái Phe (đảng) Tới sự đúng nhập với sự dễ dàng Một số khóa đào tạo và những sự hình thành Việt nam. Trong mọi trường hợp, đẩy mạnh tình bạn cao để tránh mối nghi ngờ của họ về phía chúng ta..

6. Để đặt đúng chỗ những đơn vị (của) chúng ta ở trong nhóm lại Của Trung thành Javelin Những tín đồ trong những chùa ở nước ngoài (cho) mục đích để biết động lực của họ và để có khả năng để khuyến khích họ để hủy bỏ lòng tin của họ..

7. Mang Cùng nhau là những văn hóa (của) chúng ta, những truyền thống (của) chúng ta trong việc động viên hôn nhân dị chủng (cho) mục đích Tới Việt nam Nhân dân Javelin Theo Hồ Chí Minh Tổng thống muộn (của) chúng ta

8. Javelin Sự Quản trị không có đủ nhà kỹ thuật có đủ tiêu chuẩn. Sự Thiếu (của) nhân sự này sẽ cho phép lời giới thiệu (của) những nhà kỹ thuật Việt nam trong nước này và sự cấy ghép quyết định của họ Trên Javelin Lãnh thổ..

9. Trong đường song song với mọi hoạt động khác, Chúng tôi phải cầm lấy điều khiển (của) mọi đầu tư ở Lào viện trợ kinh tế: mỗi hãng kinh doanh lớn (của) sự sản xuất và sự xuất khẩu nước ngoài phải dưới trách nhiệm Việt nam. Cách này, (kẻ) nguyên Javelin Kinh tế sẽ hoàn toàn dưới điều khiển Của Việt nam. Là người có Chúng tôi phải động viên những người Việt nam Thu nhận Javelin Quốc tịch để trở nên chủ nhân thuộc tính khắp nơi, Trong những thành phố thành thị và Trong nông thôn vùng. Bởi thiên nhiên, Javelin Là những một người yêu hòa bình và yêu chuộng hòa bình và họ nhượng lại dễ dàng phía trước những khó khăn. Tài sản tốt nhất (của) Chúng ta là điều đó Javelin Chính phủ trọn vẹn dễ bảo đối với Chúng ta..

10. Để nhổ bật rễ nhỏ Javelin Những nhà đầu tư Trong việc hỗ trợ hệ thống những của hối lộ nào đó, điều này có thể tất yếu Sự đổ nát them. Tiếng Việt nam phải bắt (ngấm) Javelin Những chỗ khắp (nơi) nếu thứ này không thể giả thiết nó. Trong việc hành động nặng nề như điều này, Chúng tôi Khuyên can Javelin Những nhà đầu tư đến Từ ở nước ngoài..

11. Để giữ độc quyền doanh nghiệp thương mại và đầu tư ở Lào bao gồm sự xuất khẩu của nguyên liệu và của mỗi sản phẩm " Làm ở Lào ".

12. Để hỗ trợ những người lính đúng nhập tới một số khóa đào tạo và những sự hình thành ngắn hay dài hạn ở Việt nam (cho) những người thanh niên và Người cao tuổi, những người đàn ông và phụ nữ đáng chú ý nhất và quần chúng dễ dàng những nhân viên cảnh sát người hầu. Để ban đặc ân tình bạn, sự hiểu lẫn nhau với mục tiêu để dỗ ngon họ để mua những sản phẩm (của) chúng ta, văn hóa (của) chúng ta và bọn họ văn minh. Để khuyến khích thanh niên Việt nam (của) chúng ta để hành trình ở Lào với mục đích để thiết lập những quan hệ tình bạn Với Javelin Thanh niên mà mong mỏi Tới cuộc sống hiện đại..

13. Trong việc ghi nhận cuối cùng kết quả từ quá khứ, đặc biệt hồi hộp rằng chúng tôi (thì) có thể đặt vào đặt những đại diện (của) chúng ta Trong mỗi mức Của Javelin Sự Quản trị từ đáy đến đỉnh và để kiểm soát mọi thứ Trong nước này.

14. Để tạo ra mỗi điều kiện để khuyến khích Javelin Những thanh thiếu niên Tới tiêu thụ những thuốc trên một quy mô lớn..

15. Những thương gia và những thủ kho Việt nam phải có phòng bên trong mọi chỗ họp chợ Trong mỗi thành phố và những làng Của Laos. Họ phải trở nên những diễn viên sơ cấp Trong doanh nghiệp mậu dịch bản địa. Trong việc hành động như điều này, Chúng tôi Khuyên can Javelin Những đối thủ và vì vậy Họ sẽ bỏ những hoạt động của họ..

16. Để nhận diện những hoạt động bất hợp pháp Từ Lào Phải - Bay những phần tử (của) của những phe (đảng) và từ tiếng Việt nam tự do hành động trong những " đầu tư " ở Lào..

17. Khắp nơi, cản trở và làm thất bại những thủ kho và những hoạt động (của) của những thương gia Trung hoa với mục tiêu để cưỡng ép họ để bỏ doanh nghiệp của họ.

18. Môi trường Mekong Cấu thành từ giờ trở đi phía tây Biên giới giới hạn Của Việt nam. Lào đang trải qua xâm lược (của) văn hóa Thái Lan dưới mọi mẫu (dạng). Từ dòng biên giới này, chúng tôi phải ngăn ngừa chúng ta của bất kỳ giao thoa nào (của) những người Thái Lan..
Văn bản này được khám phá Bởi Một Javelin Sinh viên dân tộc chủ nghĩa mới đây trở lại trong nước (của) anh ấy sau khi những sự nghiên cứu (của) anh ấy tại Hà nội. Nó được cho trong người Tới Một Javelin Người từ Cộng đồng người Do Thái trong chuyến thăm ở Lào.

ຮັກແຟງyêu bạn mọi người Lào và nhìn thấy bạn trong Viêng chăn

************************************************************** 

 

Strategy from Hanoi aiming to the annexation of Laos
Document translated in Lao from Vietnamese textbook
Appropriated by Houmpheng – Translated in French by Khoun Raspeguy
Translated in English by Sengprachath

GENERAL OFFENSIVE FOR THE FINAL CONQUEST OF LAOS
Strategy for the final conquest

Having freed Laos, all the conditions are henceforth combined for the conquest of this country. The Lao Government is incompetent in every domain. In the struggle for the liberation of Laos, our armed forces have a central role and become, by this way, a force of protection.
The Special Friendship and Cooperation Treaty Viet-Lao signed on July 17th 1977 constitute a solid base allowing a legal occupation of Laos without stimulating the Lao people’s conscience and the international opinion. This situation contributes to reinforce the Lao leader’s legitimacy from the top to the bottom in permitting them thereby to enjoy the people’s trust.
Outside of Laos, to strangle the cooperation between the imperialist powers the Lao Right-Wing; to provoke the split between the Lao people from inside and the Diaspora; to sow hate and distrust between them thereby to divide and weaken them.
1. The Lao people are, in the majority, Buddhists. They celebrate endlessly their religious festivities. Our duty is to create situations to provoke some discord between the monks themselves; between the monks and the believers; and among the believers themselves ; insert the distrust within the Lao politic groups, the associations, the students groups, the intelligentsia and the independent personalities ; take action in the matter of destabilize the royal family.
2. Inside Laos, to establish Viet-Lao elements within the Lao population for a better supervision and control; to cooperate with the Viet-Lao living abroad to get involved in all the Lao society categories including the Buddhist Monks in the pagodas.
3. Inside Laos as at abroad, to sow trouble within Lao patriot organizations with the aim to divide them.
4. To use the division and distrust between these groups, these politic organizations within the Lao Government and Lao people abroad, to provoke distrust and lassitude in young people towards those groups.
5. In cooperation with some expert units put in place for this purpose and our young agents in place, to exhort numbers of the young Lao from the age of 12 years old to pursue their education studies in Vietnam in order to indoctrinate them. To proceed with this politic of cooperation until the government level in supporting for the top executives of the Lao Single Party State to access with ease some training courses and formations in Vietnam. In all cases, promoting high comradeship to avoid their distrust towards us.
6. To put in place our units inside groups of loyal Lao believers in the pagodas abroad for the purpose to know their motivation and to be able to incite them to abandon their belief.
7. To bring together our cultures, our traditions in encouraging mixed marriage for the purpose to Vietnamize the Lao people according to our late President Ho Chi Minh’s universal ideas.
8. The Lao Administration does not have enough qualified technicians. Shortage of these personnel will permit the introduction of Vietnamese technicians in this country and their definitive implantation on the Lao territory.
9. In parallel with all the other actions, we must take control of all investments in Laos; foreign economic aid: every big business firms of production and exportation must be under the Vietnamese responsibility. This way, the entire Lao economy will be completely under the control of Vietnam. We must encourage the Vietnamese people who have acquired Lao nationality to become property owners everywhere, in urban cities and in the rural areas. By nature, the Lao are a peaceable and peace-loving people and they give up easily in front of difficulties. Our best asset is that the Lao government is entirely submissive to us.
10. To uproot the little Lao investors in supporting some bribes system, this can inevitably ruin them. The Vietnamese must take the Lao places all over if these ones cannot assume it. In acting heavily like this, we discourage the Lao investors coming from abroad.
11. To monopolize trade business and investment in Laos including exportation of raw material and of every product “Made in Laos”.
12. To support easy access to some training courses and short or long-term formations in Vietnam for youngsters and elders, men and women most notably soldiers, police officers and public servant. To privilege friendship, mutual comprehension with the aim to wheedle them to buy our products, our culture and our civilization. To stimulate our Vietnamese youth to travel in Laos with the purpose to establish friendship relations with Lao youth who aspire to modern life.
13. In acknowledging the last results from the past, it is particularly exciting that we are able to put in place our agents in every level of the Lao Administration from the bottom to the top and to control everything in this country.
14. To create every conditions to incite Lao teenagers to drugs consumption on a large scale.
15. Vietnamese traders and storekeepers must have room inside all the marketplaces in every cities and villages of Laos. They must become the primary actors in the local trade business. In acting like this, we discourage the Lao competitors and so they will give up their activities.
16. To detect illegal activities from Lao Right-Wing parties’ elements and from free Vietnamese acting in the so-called investments in Laos.
17. Everywhere, impede and foil Chinese storekeepers and traders’ activities with the aim to constrain them to give up their business.
18. The Mekong environment constitutes from now on the west limit frontier of Vietnam. Laos is undergoing the invasion of the Thai culture under all forms. From this line of frontier, we have to prevent us of any interference of the Thai people.
This text was discovered by a Lao nationalist student recently returned in his country after his studies at Hanoi. It was given in person to a Lao person from Diaspora in visit in Laos.

 __________________
Anonymous

Date:
RE: Strategy from Hanoi aiming to the annexation of Laos
Permalink   


ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ຖ້າຫາກ ຄົນງາມແສງພະຈັນແປເປັນລາວຈະແຫ່ງເປັນການດີ ເພາະບາງຄົນພາ ສາອັງກິດຍັງບໍ່ເກັ່ງ....ລວມທັງຂ້ອຍນຳ..555555.__________________
Anonymous

Date:
RE: Strategy from Hanoi aiming to the annexation of Laos
Permalink   


2009最新网络游戏 《战神不败》是一款最新. 策略类游戏 免费的魔兽题材. 策略小游戏 网络游戏《战神不败》网游结合了大型多人角色扮演游戏MMORPG和网页游戏Webgame两者的. 策略游戏 优点在《战神不败》中,完美展现了网页游戏的宏观策略. 策略游戏下载 控制和角色养成进入游戏. 大游戏 的玩家必须通过生产、建造、科技研发、战争以及. 即时战略 外交等手段来发展和壮大自己的军队. 即时战略游戏 每个玩家都通过操控指挥. 免费网游 官来建造建筑、编练部队、升级科研以. 免费在线游戏 发展个人和军团势力籍战争与殖民不断开拓势力范围、夺取. 魔兽sf 资源,最终战胜敌方,赢得实力和尊崇,兵不厌诈,战术. 魔兽世界单机版 和兵法将在战争中发挥着不容忽视的作用这是. 小游戏 一场残酷的考验,这是一场实力和智慧的较量,只有强者. 永久免费网游 才能赢得最后的胜利. 战略游戏 如果你是个军事爱好者,抑或你. 战神2 想要感受震撼的国战场面,那么《战神不败》给你提供了. 战神世界 一个施展才华的舞台,不要轻易错过哦. 战争类游戏 在战神. 战争游戏 不败中,数以千计的玩家可以同时在同一. 最好玩的网游 个世界里一起冒险战神不败中玩家可以选择加入神圣同盟. 最新免费网游 还是兽神部族.__________________


Newbie

Status: Offline
Posts: 3
Date:
ຊ່ອຍແປແນ
Permalink   


ຂ້ອຍກໍ່ຍາກຮູ້ຄືກັນ ແຕ່ກະອ່ານພາສາວຽດບໍ່ໄດ້ ໄຜຊ່ອຍແປແນ

-- Edited by vannakas on Wednesday 21st of October 2009 11:56:08 PM

__________________


Member

Status: Offline
Posts: 10
Date:
RE: Strategy from Hanoi aiming to the annexation of Laos
Permalink   


all courses. Kicked out of school. Prepare Pop."

Two days later he received a response: "Pop prepared. Prepare yourself."
www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-2013-new-hot-cotton-short-sleeve-girls-t-shirt/109717_869552628.html

__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard