LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຂັ້ນຕອນໃນການໂພສຂໍ້ຄວາມ


Senior Member

Status: Offline
Posts: 106
Date:
ຂັ້ນຕອນໃນການໂພສຂໍ້ຄວາມ
Permalink   


1. ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນກ່ອນ
ກ່ອນທ່ານຈະໂພສຂໍ້ຄວາມທ່ານຕ້ອງສະມັກສະມາຊິກເສຍກ່ອນໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດ 1 ນາທີ. ຫັຼງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ສາມາດ ໂພດຂໍ້ຄວາມໄດ້ເລີຍ.

2. ການໂພສ
ວິທີການໂພສຂໍ້ຄວາມນັ້ນທຸກທ່ານຄົງຈະເຂົ້າໃຈດີ ແຕ່ວ່າການຕັ້ງຫົວຂໍ້ ຫຼືກະທູ້ໃໝ່ນ້ັນ ທ່ານຄວນເກັບໄວ້ໃນໝວດ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ແມ່ນໃຫ້ໂພສ ໄວ້ໃນໝວດ ການສົນທະນາທົ່ວໄປ General Discussion.
    ວິທີການຕັ້ງຫົວຂໍ້ ຫຼືກະທູ້ໃໝ່
     1. ກົດໝວດຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂພສ
     2. ກົດ Start A New Topic
     3. ຕັ້ງຫົວຂໍ້ໃນຊ່ວງ Topic:
     4. ຂຽນຂໍ້ຄວາມຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃສ່ໃນຊ່ອງຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
     5. ສຸດທ້າຍ ກົດ Submit Post
3. ເຕັກນິກອື່ນໆ.
     1. ວິທີການ ໂພສລີງ: ທ່ານສາມາດໂພສລີງໄດ້ໂດຍການ Hightlight ຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການລີງ ແລ້ວກົດ ຮູບລູກໂຊ ເທິ່ງທູບາ ເພີືອ insert link.
     2. ວິທີການ ອິນເຊີດຮູບພາບ ແມ່ນໃຫ້ກົດຮູບໄອຄອນ ທີ່ເປັນຮູບດອກໄມ້ ແລ້ວໃຫ້ ໃສ່ລີງຮູບດັງກ່າວ ພ້ອມທັງຂຽນບັນບາຍນຳ.
     3. ວິທີການໂພສວິດິໂອຈາກ youtube ແມ່ນໃຫ້ກົດ ໄອຄອນ ຮູບ youtube ແລ້ວກົບປີ ລີງຂອງ ວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະໂພສຈາກ youtube.__________________

addesign.gif

Anonymous

Date:
RE: ຂັ້ນຕອນໃນການໂພສຂໍ້ຄວາມ
Permalink   


Admin wrote:

1. ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນກ່ອນ
ກ່ອນທ່ານຈະໂພສຂໍ້ຄວາມທ່ານຕ້ອງສະມັກສະມາຊິກເສຍກ່ອນໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດ 1 ນາທີ. ຫັຼງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ສາມາດ ໂພດຂໍ້ຄວາມໄດ້ເລີຍ.

2. ການໂພສ
ວິທີການໂພສຂໍ້ຄວາມນັ້ນທຸກທ່ານຄົງຈະເຂົ້າໃຈດີ ແຕ່ວ່າການຕັ້ງຫົວຂໍ້ ຫຼືກະທູ້ໃໝ່ນ້ັນ ທ່ານຄວນເກັບໄວ້ໃນໝວດ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ແມ່ນໃຫ້ໂພສ ໄວ້ໃນໝວດ ການສົນທະນາທົ່ວໄປ General Discussion.
    ວິທີການຕັ້ງຫົວຂໍ້ ຫຼືກະທູ້ໃໝ່
     1. ກົດໝວດຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂພສ
     2. ກົດ Start A New Topic
     3. ຕັ້ງຫົວຂໍ້ໃນຊ່ວງ Topic:
     4. ຂຽນຂໍ້ຄວາມຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ໃສ່ໃນຊ່ອງຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
     5. ສຸດທ້າຍ ກົດ Submit Post
3. ເຕັກນິກອື່ນໆ.
     1. ວິທີການ ໂພສລີງ: ທ່ານສາມາດໂພສລີງໄດ້ໂດຍການ Hightlight ຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການລີງ ແລ້ວກົດ ຮູບລູກໂຊ ເທິ່ງທູບາ ເພີືອ insert link.
     2. ວິທີການ ອິນເຊີດຮູບພາບ ແມ່ນໃຫ້ກົດຮູບໄອຄອນ ທີ່ເປັນຮູບດອກໄມ້ ແລ້ວໃຫ້ ໃສ່ລີງຮູບດັງກ່າວ ພ້ອມທັງຂຽນບັນບາຍນຳ.
     3. ວິທີການໂພສວິດິໂອຈາກ youtube ແມ່ນໃຫ້ກົດ ໄອຄອນ ຮູບ youtube ແລ້ວກົບປີ ລີງຂອງ ວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະໂພສຈາກ youtube.


 ແຕ່ການເຂົ້າເຖິງເວັບນີ້ໂດຍກົງໂດຍບໍ່ຜ່ານການລິ່ງຈາກເວັບອື່ນເຂົ້າແນວໄດ ເພາະເຂົ້າໂຕໄດກໍ່ບໍ່ຖືກ ຊ່ວຍບອກແດ່??__________________
Anonymous

Date:
RE: ຂັ້ນຕອນໃນການໂພສຂໍ້ຄວາມ
Permalink   


testing__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard