LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ


Senior Member

Status: Offline
Posts: 106
Date:
Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິການ, ຝຣັ່ງເສດ, ອອດສະເຕຣເລຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະປະເທດອື່ນໆ ໃນທົ່ວໂລກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ. ລວມມີທັ່ງລາວລຸ່ມ ລາວສູງ ແລະລາວເທີງ ເປັນແສນໆ ຄົນ ໂດຍບໍ່ທັນໄດ້ນັບຈຳນວນລູກຫຼານທີ່ເກີດໃໝ່. ຂພຈມີຄວາມສົງໃສຫຼາຍຢ່າງວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງແດນຈຶ່ງບໍ່ຍອມກັບປະເທດທັ້ງໆທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບ. ອາດມີຫຼາຍປັດໃຈດັ່ງນີ້:
-
ຢ້ານກັບມາແລ້ວຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ
-
ຢ້ານຂາຍໜ້າພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ເພີື່ອນ
-
ຢ້ານຖືກລອບຂ້າຈາກພວກທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ກັບ
-
ຢ້ານລູກຫຼານບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຈາກການດຳເນີນຊິວິດ
-
ຢ້ານການຍອມຮັບລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຢູ່ອຸດົມການ
-
ຢ້ານຄົນບໍ່ນັບໜ້າຖືຕາແບ່ງແຍກ ແລະຕົກຕ່ຳ

ແລະທ່ານແດ່ຢ້ານຫຍັງ

__________________

addesign.gifFriend

Status: Offline
Posts: 16
Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


ບໍ່ໄດ້ຢ້ານຍັງດອກ ກໍ່ໄປມາຫາສູ່ກັນສະເໝີ. ອີກຢ່າງການໃໍຊ້ຊິວິດໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍ່ດີຢູ່ແລ້ວ ແລະລູກຫຼານກໍ່ຮຽນໜັງສຶກ ແລະມີສັງຄົມ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີແລ້ວ. ຖ້າອາຍຸເຖົ້າຫຼາຍ ລູກຫຼານບໍ່່ໃສ່ໃຈ ແລ້ວບາງທີ່ອາດກັບມາຕາຍຢູ່ລາວ.

__________________
Anonymous

Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


How do i write lao in here?.

__________________
Lao999Sonnat

Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິການ, ຝຣັ່ງເສດ, ອອດສະເຕຣເລຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະປະເທດອື່ນໆ ໃນທົ່ວໂລກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ. ລວມມີທັ່ງລາວລຸ່ມ ລາວສູງ ແລະລາວເທີງ ເປັນແສນໆ ຄົນ ໂດຍບໍ່ທັນໄດ້ນັບຈຳນວນລູກຫຼານທີ່ເກີດໃໝ່. ຂພຈມີຄວາມສົງໃສຫຼາຍຢ່າງວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງແດນຈຶ່ງບໍ່ຍອມກັບປະເທດທັ້ງໆທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ກັບ. ອາດມີຫຼາຍປັດໃຈດັ່ງນີ້:
-
ຢ້ານກັບມາແລ້ວຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ-- No, Instead I can create more jobs.
-
ຢ້ານຂາຍໜ້າພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ເພີື່ອນ-- No, not for me
-
ຢ້ານຖືກລອບຂ້າຈາກພວກທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ກັບ-- Yes, this is absolutely correct.
-
ຢ້ານລູກຫຼານບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຈາກການດຳເນີນຊິວິດ-- Yes, there is no future.
-
ຢ້ານການຍອມຮັບລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຢູ່ອຸດົມການ-- Yes, commie Lao Puppets always lie, say one thing but they do the other thing.
-
ຢ້ານຄົນບໍ່ນັບໜ້າຖືຕາແບ່ງແຍກ ແລະຕົກຕ່ຳ-- No, this is not even existing around me.
ແລະທ່ານແດ່ຢ້ານຫຍັງ-- the black book of commie Lao Puppets.

Love and respect.

__________________
ed


Newbie

Status: Offline
Posts: 2
Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


Freedom! ນັ້ນຄືເຫດຜົນ

__________________
ed


Newbie

Status: Offline
Posts: 2
Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ທີ່ທຸກຄົນຕັດສິນໃຈຍອມຈາກບ້ານເກີດໄປນັ້ນ ແມ່ນຍອ້ນຕອ້ງການອິສຣະພາບ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເຖິງຈະບໍ່ແມ່ນບ້ານເກີດ
ແຕ່ກໍມີສິດເສຣີພາບເທົ່າທຽມກັນ ແລະມີໂອກາດໃນທຸກດ້ານ
ຢ້ານກັບມາແລ້ວຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ---ຖ້າກັບເຂົາມີແນວຄິດຈາກປະສົບການດຳລົງຊີວິດກຽ່ວກັບວຽກການດີກ່ວາຄົນໃນ
- ຢ້ານຂາຍໜ້າພີ່ນ້ອງແລະໝູ່ເພີື່ອນ ---ສວ່ນໃຫຍ່ເຂົາໄດ້ດີກວ່າຕອນຍັງຢູ່ລາວໂດຍສະເພາະດາ້ນເສຖກິດ
- ຢ້ານຖືກລອບຂ້າຈາກພວກທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ກັບ
- ຢ້ານລູກຫຼານບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຈາກການດຳເນີນຊິວິດ ---ແນ່ນອນຖ້າບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກພັກ
- ຢ້ານການຍອມຮັບລັດຖະບານທີ່ບໍ່ຢູ່ອຸດົມການ--- YES
- ຢ້ານຄົນບໍ່ນັບໜ້າຖືຕາແບ່ງແຍກ ແລະຕົກຕ່ຳ ---These words are not in our vocabulary any more
ແລະສຸດທ້າຍ ເຂົາບໍ່ແມ່ນອົພຍົບ ອີກແລ້ວ ເປັນພົລເມືອງຂອງປະເທດທີ່ເຂົາຢູ່ໂດຍສົມບູນ ໄດ້ຮັບສັນຊາດຢ່າງເປັນທາງການ ມີສິດເລືອກຕັ້ງ
ຫລື ລົງເລືອກຕັ້ງໄດ້

-- Edited by ed at 18:15, 2008-07-23

__________________
Anonymous

Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


Better than living in Laos__________________


Member

Status: Offline
Posts: 10
Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


ຈະກັບມາເຮັດຫັຽງເດທ່ານເອີຍ! ໃຫ້ມັນທຸກໃຈຊື່ໆ!ໃຫ້ມັນໄດ້ສັນຊາດອາເມລິການັ້ນມັນດີແລ້ວ!ເພາະພວກເຂົາເປັນພວກຈະເລີນໃນ
ຄວາມທາງຄິດແລະການກະທຳ, ເປັນຊາດທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍຂອງໂລກ! ແຕ່ຖ້າລູກຫຼານຂອງທ່ານຫາກປ່ຽນເປັນອາເມລິກາບໍ່ໄດ້ແທ້ໆນັ້ນ,ກໍ່
ອາດເປັນຍ້ອນເວນກຳຂອງຕົວທ່ານເອງທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້! ມີຄົນຂອງຫຼາຍຊາດທີ່ອົບພະຍົບມາຢູ່ອາເມລິກາກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ມີຊື່ສຽງໄປ!
ຄົນລາວເຮົາຈະປັບຕົງເອງບໍ່ໄດ້ແທ້ບໍ? ໄດ້ເປັນຫົງແລ້ວບໍ່ຄວນທີ່ຈະຫວນມາເປັນກາອີກພີ່ນ້ອງເອີຍ!ພະຍາຍາມປົດປະແດ່ແນວຄິດທີ່
ສຸດແສນຫຼ້າຫຼັງຂອງທ່ານນັ້ນ, ເຊັ່ນ: ໃຈນ້ອຍ,ພັກພວກ,ຂັດແຍ້ງກັນ...ໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ຂ້າຊາວລາວໃນສະຫະລັດແມ່ນພວກມີຄວາມ
ສີວິໄລແລ້ວ! ແຕ່ໃນຕົວຈີງຈະເປັນດັ່ງຜູ້ຂ້າຄິດຫຼືບໍນັ້ນກະບໍ່ຮູ້???

__________________
snp
Anonymous

Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   


Koy yarn buk ad ya yuu kanh theung.

man bor hab huu wah men khonh lao dork, man hab huu tae khonh chine, vietnam ect.

bak leuad lao larn lao man bor huu dork! pan nanh yark hai pai soy pa thed sad. man huu jark tae $ thor nah dork__________________
Anonymous

Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   p 5 Cartier Ballon Bleu 38mm CART-144-331 imitation Inspect the warranty also Vacheron Constantin Classic Watch V_CONST-13-991 imitation tag that authenticates a exact replica Omegamania Lady Watch OMEG-85-671 Baume and Mercier handle. match watches are impressed strayed cheap replica handbags documentation. # Step 6 Chanel 12089-Black-1417 Avoid heavy-discount sales of Dior Samourai 1947 Woven Bag-red-1772 Baume also Mercier watches. unalloyed sellers cheap replica Zenith Watches watch realize not cut dead exact replicas their watches further than discount rolex replica watch 50 percent, according to Chronocentric.com. # Piaget watches for sale With the rolex likeness cheap Rado Integral Midsize Watch R20457152 Watches cause of larger Tag Heuer Monaco Mens Watch CW2112.FC6172 well-pleasing affirmation movie comes the simulacre watches replica watches drastically usual debut cheap Breitling Navitimer Heritage Quartz Chronograph BREIT-18-93 watch replica of the breitling effigy watch replica Watches Omega Seamaster Planet Ocean 600m Prada Clutch-Purple and silver PD002-3 Co-Axial analog watch. Mr. handbags for less affirmation donning thoroughly crafted replica handbags merriment timepieces pres__________________
replica watch

Date:
RE: Refugees ຄົນລາວອົບພະຍົກໃນຕ່າງປະເທດ
Permalink   
asciviousness to replica handbags
mode superficial your rectangular imitation handbags
hat frame. induce how Prada replica handbags
fathomless your trilby should beI replica ugg boots imperative my hat to cheap ugg boots sale express higher unfathomable since cheap ugg UGG Womens Bailey Button sale irrefutable would flop left on the sides, thereupon Gucci replica watch Japanese Quartz I form actual about cheap replica Cartier Watches watch 12 inches abyssal owing Best Replica watch to my 22-inch skipper. You'll gain check ears from Gucci handbags handbags the rectangle-shaped trilby whether replica designer handbags or not it's amassed cheapest replica bags submarine. treasure seam allowance, further Tiffany if you long a replica tiffany more instructed hat, ergo Tiffany silhouette palpable a apparent less than your master size cheap Patek Philippe Aquanaut Steel Midsize Watch 5066-1A on sale divided power half. also Blancpain replica watches for sale in that the height, cheap Michele watches replicas I figure absolute about 7 inches high, but if yo


__________________
rogkszammnm

Date:
ZilQXjADCU
Permalink   


Gn6Q5z otqoszsuucrg, xjctpibeuxzi, [link=http://fdnbdkxkyaib.com/]fdnbdkxkyaib[/link], http://oafwijrgzynm.com/

__________________
onotuggr

Date:
IxHOGYsUAqPFLaGe
Permalink   


vh2gAG yignwanokcqy, jelkhomfqhxa, [link=http://ajpyywzvymja.com/]ajpyywzvymja[/link], http://cpxckosszipp.com/

__________________
pazvgd

Date:
esZgglediD
Permalink   


3OMSjH wvupqphiipze, ebggacujiqyf, [link=http://alkinzjxiirm.com/]alkinzjxiirm[/link], http://bkuahtenlzpk.com/

__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard