LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ພໍ່ປູ່ເຈົ້າກາມ
Anonymous

Date:
ພໍ່ປູ່ເຈົ້າກາມ
Permalink   


Nina ເປັນລູກສະໃພ້ຕາທົນ ຕູ້ຜາຍຊຶ່ງປ່ວຍມາຫລາຍປີແລ້ວລະ ຈ່ອຍເຫັນແຕ່ກະດູກ

ວຽກເຮືອນການຊານຕ່າງໆກໍ່ແມ່ນຕາທົນເຮັດແທນໝົດ ເພາະລາວຍັງແຂງແຮງເໝືອນ

ຕອນເປັນໜຸ່ມ ເຫັນສາວນ້ອຍຍ່າງກາຍໜ້າບ້ານ ຜິວປາກຫວອດໆໃສ່ໂລດ. ເວລາເຮັດ

ອາຫານແຊບໆ ນິນ່າກໍ່ເອົາມາສົ່ງໃຫ້ພໍ່ປູ່-ແມ່ຍ່າກິນ ແລະຢູ່ເຮັດວຽກເຮືອນແທນພໍ່ປູ່

ຮຽບຮ້ອຍຈຶ່ງເມື່ອ ຖ້າຜົວບໍ່ໄດ້ໄປວຽກກໍ່ມາກັບຜົວຫັ້ນລະ ແຕ່ອ້າຍພົນຂັບລົດຂະບວນ

ໄປສົ່ງເຄື່ອງຕ່າງແຂວງເລື້ອຍ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາມາຊື່ນຊົມເມຍສາວຄືຕອນເອົາກັນໃໝ່ໆ.

ຕາທົນມີແນວຄິດຫື່ນກັບນິນ່າຕັ້ງແຕ່ລາວຍັງເປັນສາວ ເປັນແຟນກັບລູກຊາຍພຸ້ນລະ

ແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ລິ້ມລອງຂອງສາວນ້ອຍ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ກາຍມາເປັນລູກໃພ້ແລ້ວກໍ່ຕາມ

ແຕ່ຕາທົນຍັງບໍ່ເລີກລົ້ມແນວຄິດຫື່ນ ນິນ່າກໍ່ຮູ້ດີວ່າພໍ່ປູ່ຢາກກິນຕັບຕົນ ແຕ່ຍ້ອນຂາດ

ຄວາມສົນໃຈຈາກຜົວ ຈຶ່ງປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍໂຕໃຫ້ພໍ່ປູ່ຈັບເລັກບາຍນ້ອຍ ຢາກໃຫ້ໜຸ່ມໃນ

ກຸ່ມບ້ານເຮັດແບບນີ້ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຮັດ ອາດຈະເກງກົວອຳນາດຂອງພໍ່ນິນ່າ ຫລືອາດຈະຢ້ານ

ຜິດສິນຂໍ້3 ຈຶ່ງບໍ່ກ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ນິນ່າຕ້ອງການ.

ຕາທົນອຸ້ມຕູ້ຜາຍເຂົ້ານອນແລ້ວກໍ່ອອກມາທຳຄວາມສະອາດເຮືອນຄົວຊ່ອຍນິນ່າ ສາຍ

ຕາກໍ່ຈ້ອງມອງໄປເບິ່ງເຕົ້ານົມຂາວໆຂອງລູກໃພ້ທີ່ລົ້ນອອກຈາກເສື້ອຊ້ອນ 36ຊີ ເວລາ

ນິນ່າກົ້ມໆເງີຍຖູພື້ນ,  ນິນ່າກໍ່ສວຍທຸກໂອກາດແນມເບິ່ງເປົ້າສົ້ງທີ່ພອງຕຶງຂອງພໍ່ປູ່ ເຖິງ

ຈະເບິ່ງນອກສົ້ງກໍ່ຮູ້ວ່າມັນໃຫຍ່ກ່ວາຂອງຜົວ ຂະນາດຂອງນິ້ວໂປ້ຕີນກໍ່ບົ່ງບອກແຈ້ງຢູ່

ແລ້ວ. ຕາທົນກໍ່ຮູ້ວ່າລູກໃພ້ເຊັດພື້ນບ່ອນນັ້ນດົນໆເພາະຢາກແຍງເປົ້າສົ້ງບ໊ອກເຊີ້ຂອງຕົນ

ຈຶ່ງສັ່ງເລືອດແລ່ນລົງໄປຫລາຍໆໃຫ້ມັນແຂງຂຶ້ນມາຕື່ມ ນິນ່າທຳທ່າຖູພື້ນໄປເລື້ອຍໆ ປິ່ນ

ກົ້ນໃຫ້ພໍ່ປູ່ເບິ່ງ ຖູເຂົ້າໄປແຈຕູ້ເຢັນ ແລະງວກໜ້າກັບມາສົບຕາພໍ່ປູ່ ສົ່ງສັນຍານໄຟຂຽວ

ໃຫ້ຕາທົນ. ຄົນຢາກສີ້ກັນ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເວົ້າກັນຍາກ, ບໍ່ຕ້ອງເກງກົວບາບກຳທີ່ຈະນຳມາສະ

ໜອງໃນຊາດນີ້ແລະຊາດໜ້າຕໍ່ໆໄປ. ໄຟກາມເຜົາໃໝ້ຫົວໃຈຂອງພໍ່ປູ່-ລູກໃພ້ ຈົນນິນ່າ

ທ້ອງໄຄ່ຂຶ້ນມາເປັນເວລາ 9 ເດືອນ, ມີແຕ່ 3 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮູ້ວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງ ເຂົາຈະ

ປິດລັບນີ້ໄດ້ດົນປານໃດ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ.

RawConfessions

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard