LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Anonymous

Date:
ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Permalink   


ກໍ່ເຄີຍບອກເຈົ້ານັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຈົ້າກໍ່ຍັງເຊື່ອວ່າຂ້ອຍເຄີຍເຮັດຊົ່ວກັບເອື້ອຍນ້ອງ

ປ້ອງປາຍຕົນເອງ, ຄິດເປັນບາງຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ຕອນເຫັນເຂົາພັ້ງເຜີນັ່ງນອນບໍ່ຮຽບຮ້ອຍ

ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລ່ວງເກີນເຂົາແມ້ແຕ່ເລັບມືດຽວ ແທ້ເນີ ! ເອື້ອຍນ້ອງພວກຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃກ້

ຊິດໜິດໜົມກັນຄືເອື້ອຍນ້ອງຄົນອື່ນ ບາງມື້ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ທັກທາຍກັນຊ້ຳນະ ເລີກ

ການມາບ້ານ ອາບນ້ຳ ແຕ່ງໂຕແລ້ວກໍ່ອອກໄປພົບປະສັງສັນກັບໝູ່ ບອດກໍ່ວັນເກີດ

ຄົນນັ້ນ ບຶດກໍ່ວັນເກີດຄົນນີ້ ບຶດກໍ່ວ່າງານດອງໝູ່ ຖ້າບໍ່ມີສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍ່ເລີຍ

ບໍ່ຮູ້ເຫັນໜ້າຕາຮູບຮ່າງຂອງເຂົາຊ້ຳນະ.

ແຕ່ກ່ອນ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຢູ່ນຳຄອບຄົວເອື້ອຍ ແລະຄອບຄົວນ້ອງຊາຍ ເພິ່ນຊື້ບ້ານຢູ່

ຄຸ້ມ San Elise ມີພຽງ 4 ຫ້ອງນອນ 2 ຫ້ອງນ້ຳ  ຕອນຫລານໆຍັງນ້ອຍກໍ່ພໍກັນ

ຢູ່ ແຕ່ພໍຫລານສາວໃຫຍ່ຊອນສາວ ອ້າຍເຂີຍຈຶ່ງ Remodel ເປັນບ້ານ 6 ຫ້ອງນອນ

3 ຫ້ອງນ້ຳ, ຄອບຄົວນ້ອງຊາຍຢູ່ 3 ຫ້ອງນອນ 1 ຫ້ອງນ້ຳ ເບື້ອງຕາເວັນອອກ ສ່ວນ

ຄອບຄົວເອື້ອຍຢູ່ 2 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳ 1 ເບື້ອງຕາເວັນຕົກ ຂ້ອຍກັບນ້ອງສາວຢູ່

ດ້ານໃຕ້ ມີຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນັ່ງຫລິ້ນ ຫ້ອງຄົວ ແລະຫ້ອງນ້ຳ ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຫລາຍ ເຂົ້າອອກບໍ່ຕ້ອງຜ່ານເຮືອນໃຫຍ່ ຂ້ອຍກໍ່ນອນໂຊຟາເບດຕາມເຄີຍ ຖ້ານ້ອງ

ສາວພາໝູ່ມາສັງສັນກໍ່ຫອບຜ້າໄປນອນໂຊຟາເບດເຮືອນໃຫຍ່ ດົນໆດອກ ນ້ອງສາວ

ຈຶ່ງຈັດງານສັງສັນເທື່ອນຶ່ງ ຄ້ານຄີນ ແຂກບາງບັກສະແຕກຫລາຍກໍ່ຮາກໃຫ້ເຮົາມ້ຽນ

ກໍ່ເລີຍໄປສັງສັນຢູ່ບ້ານໝູ່ຜູ່ເຂົາໝັ່ນຄີນ.

"ອາລຸນສະຫວັດ, ບໍ່ໄດ້ໄປວຽກຫວາ?" ຂ້ອຍເຫັນນ້ອງສາວຍ່າງສີຕາອອກມາຈາກ

ຫ້ອງນອນຕອນ 7 ໂມງປາຍ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ລາວຈະລຸກມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຕອນ

6 ໂມງປາຍ ຍັງ 15 ນາທີ ຊິຮອດ 8 ຈຶ່ງອອກໄປການ ໄປໄວຫລາຍຄ້ານນັ່ງຟັງເຂົາ

ນິນທາກັນ, ນ້ອງສາວເວົ້າໃຫ້ຟັງ ຢູ່ຫ້ອງການລາວມີແຕ່ຜູ່ຍິງປາກປາແດກ ບາງເທື່ອ

ກໍ່ເວົ້າກັນແຕ່ແນວບໍ່ເປັນຕາຟັງ ນ້ອງສາວບໍ່ໄດ້ສອນທຸກຄຳເວົ້າເຂົາດອກ ແຕ່ເຂົ້າໃຈ

ວ່າເຂົາເວົ້າເລື່ອງໃນມຸ້ງຕາມປະສາຄົນທີ່ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ໃນຫ້ອງການຍັງໂສດແຕ່

ນ້ອງສາວຂ້ອຍ ເສຍຄວາມສາວຫລາຍປີແລ້ວ ເສຍຕັ້ງແຕ່ຕອນຢູ່ມໍ5 ພຸ້ນນະ ເສຍ

ໃຫ້ໝູ່ຂ້ອຍນີ້ລະ ບັກນັ້ນຫລໍ່ຄືພະເອກອິນເດຍ ຕອນຄ້ອຍຄ່ຳມັນຊິມາແວ່ຫລິ້ນ

ນຳ ນ້ອງສາວຂ້ອຍນິໃສດີ ເອົານ້ຳເຢັນມາຕ້ອນໝູ່ອ້າຍ ບັກນ້ັນຈຶ່ງສວຍໂອກາດເອົາ

ກຳໄລຕອນຮັບຈອກນ້ຳຈາກແອນ, ນ້ອງສາວຂ້ອຍຊື່ແອນ ພໍ່ແມ່ໃສ່ຊື່ໃຫ້ນາງແອ່ນ

ແຕ່ພໍມາຮອດສະໃໝນິຍົມຕາເວັນຕົກ ນ້ອງສາວຈຶ່ງຕັດໄມ້ເອກອອກໃຫ້ເປັນ Ane.

"ໝູ່ປົນມາກາລິຕ້າໃຫ້ກິນ ວິນຫົວ ເລີຍຄອນສິກ." ພວກໝູ່ເຂົາມັກກິນເຫຼົ້າປົນມົ້ວ

ຖ້າປະສົມແບບຢູ່ຄອກແທວກໍ່ຄົງບໍ່ເມົາຄ້າງແບບນີ້ດອກ. ຂ້ອຍຕົ້ມເຂົ້າປຽກຂາວ

ໄວ້ໃຫ້ແອນກິນກັບເຕົ້າຫູແດງ ຜັກກາດ ຈືນໄຂ່ ແລະບໍ່ລືມບອກນ້ອງໃຫ້ກິນນ້ຳລ້າ

ຫລາຍ ງົດນ້ຳໂຄລາ ແລະຫ້າມກິນຢາເດັດຂາດເພາະມັນຈະໄປທຳລາຍລິເວີຕື່ມ

ນ້ອງງຶກຫົວຕອບຮັບ.

ປະມານ 11 ໂມງ ຂ້ອຍແທັກຖາມອາການ ແຕ່ນ້ອງບໍ່ຕອບ ຈຶ່ງຄອບຫົວໜ້າມາກິນ

ເຂົ້າບ້ານ ແລະຂໍພັກງານພາກແລງມາເທັກແຄນ້ອງ. ເອົາກັບອາຫານສຸກເຂົ້າຕໄວ້

ກິນແລງ ກໍ່ໄປສ່ອງເບິ່ງແອນ ຖ້າປະຕິອັດແຈບກໍ່ຕ້ອງເຄາະ ແຕ່ຖ້າໄຂແງ້ມໄວ້ແນວ

ນີ້ກໍ່ເປີດເຂົ້າໄປໂລດ. ແອນນອນຫງາຍ ຂານຶ່ງຢຽດຊື່ ອີກເລື້ອງນຶ່ງຂົດຂຶ້ນມາເປັນ

ມູມກ້ວາງ ຊຸດນອນຂຶ້ນໄປຢູ່ແອວ, ຂ້ອຍຕົກຕະລຶງໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນມາເປັນເວລາ

10 ກ່ວາປີ ຖ້ານັບຕັ້ງແຕ່ຕອນແອນຢູ່ຫ້ອງປໍ3 ເຊົາອາບນ້ຳນຳກັນ ແຍກກັນນອນ

ຕອນນັ້ນເຕົ່າແອນຍັງນ້ອຍ ດຽວນີ້ໃຫຍ່ແລະສວດໂນນເໝືອນຮູບຜູ່ສາວທີ່ເຂົາເອົາ

ມາລົງໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ຫ້ອງສາວຍຫື່ນປະເທດລາວຫັ້ນລະ. ພໍຕັ້ງສະຕິໄດ້ ກໍ່ຄ່ອຍໆອັດປະ

ຕູໄວ້ ມານັ່ງຊຶງຢູ່ໜ້າທີວີ ຄິດວ່າຈະໃຊ້ສຽງທີວີ ສຽງຖ້ວຍບ່ວງປຸກແອນຂຶ້ນມາຫົ່ມ

ຜ້າແປງຊຸດນອນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ແອນຊ້ຳພັກສົ່ງສຽງຄາງຊິດໆອອກ

ມາໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວຊ່ອຍຕົນເອງ. 

ຮູ້ພາຍຫລັງ ແຟນພາຂຶ້ນໂຮງແຮມ ແຕ່ແອນບໍ່ມີອາລົມ ແຟນຈຶ່ງປະສົມຢາປຸກເຊັກ

Spanish Fly 5 ຢອດ ກັບມາກາລິຕ້າ, ນອນກອດກ້ຽວກັນຈົນຂ້ອນແຈ້ງຈຶ່ງພາ

ແອນມາສົ່ງບ້ານ ກິນເຂົ້າປຽກກັບເຕົ້າຫູແດງແລ້ວ ກໍ່ເຂົ້ານອນ 4-5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ

ຢາຈຶ່ງອອກລິດ ຊ່ອຍຕົນເອງ 2 ເທື່ອແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ຫາຍຢາກ ໂທຫາແຟນກໍ່ບໍ່ຮັບ

ຄິດເຫັນແຕ່ຂ້ອຍຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ພໍຈະຊ່ອຍໄດ້ ເຫັນຂໍຄວາມຂ້ອຍສົ່ງເຂົ້າມາ

ແຕ່ບໍ່ຕອບ ຄິດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງມາເຮືອນດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໄຍ ຈຶ່ງທຳທ່ານອນປະຫວໍ

ຍົວະເຍົ້າອາລົມ ແຕ່ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຜົນຈຶ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເບິ່ງແປນໆແບບນີ້.

ມື້ນັ້ນ ຂ້ອຍກັບແອນ ເອົາກັນ 6 ເທື່ອເຄິ່ງ, ເຄິ່ງນຶ່ງບໍ່ແລ້ວເພາະເອື້ອຍໂທມາບອກ

ເຂົາຍົກເລີກຖ້ຽວບິນເພາະຫິມະຕົກຫລາຍ. ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວກໍ່ນ່ຳກັນຕໍ່ອີກ 3

ດອກ ແອນຈຶ່ງເຊົາຢາກ, ຕື່ນມາເຫັນຕາເວັນເປັນສີເຫຼືອງເລີຍນະ ເທື່ອຕໍ່ມາກໍ່ຕ້ອງ

ໃສ່ຖົງອະນາໄມ ບໍ່ຢາກໃຫ້ແອນກິນຢາ ຢ້ານໜ້າເຂົ້າຝ້າຄືແມ່ບັກກະຊ້າ !__________________
Anonymous

Date:
RE: ຊ່ອຍນ້ອງໃຫ້ເຊົາຢາກ
Permalink   


ມື້ວານນີ້ ນ້ອງສາວຢູ່ບ້ານ ເປັນປະຈຳເດືອນ ເຫັນໂກເຕັກ 3 ຫໍ່ ຢູ່ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື່ອ

ລາວຫໍ່ດ້ວຍເຈ້ຍທິດຊູ ແຕ່ກ່ອນຖິ້ມຊະໃຫ້ເຂົາເຫັນເລືອດຢາງ ກໍ່ເລີຍບອກໃຫ້ລາວ

ໃຊ້ເຈ້ຍທິດຊູຫໍ່ໄວ້ ບໍ່ຕ້ອງເສຍດາຍເຈ້ຍ ລາວກໍ່ເຮັດຕາມ, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ລາວໃຊ້

Always With Wings ເພາະມັນມີຊອງໃຫ້ໃສ່ ແລະສາມາດລ້າງລົງຊັກໂຄກໄດ້

ແຕ່ລາວບໍ່ໝັ້ນໃຈເພາະ 2 ມື້ທຳອິດເລືອດອອກຫລາຍ ຢ້ານມັນລີກອອກມາໃຫ້

ໝູ່ທ້ວງ ພວກຜູ່ຊາຍຫັ້ນລະ ຜູ່ຍິງຈະຊິ່ມບອກເຕືອນກັນ ແລະພາກັນໄປຫ້ອງນ້ຳ

ຫົວໜ້າຫ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເທື່ອລະສອງຄົນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຕາມຈຳນວນຊັກໂຄກ.

ເວລານ້ອງສາວເປັນປະຈຳເດືອນ ຂ້ອຍຈະງົດການຢອກລໍ້ອໍ້ແອ້ ລາວມີອາລົມບໍ່

ຈອບ ຢອກໄປກໍ່ຖືກດ່າ ຖ້າບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນກໍ່ບໍ່ຮົບກວນ ລາວມັກຢູ່ງຽບໆໃນຫ້ອງ

ອ່ານປຶ້ມນິຍາຍຍາຍ ບາງເລື່ອງ 10 ເຫຼັ້ມ ຍັງບໍ່ຈົບ ສາວນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ມັກອ່ານເລື່ອງ

ຮັກໆໄຄ່ໆ ຫລືວ່ານ້ອງສາວເຈົ້າມັກອ່ານ genre ອື່ນ ແຕ່ນ້ອງສາວຂ້ອຍມັກອ່ານ

ປະເພດນີ້ ລອງອ່ານເບິ່ງກໍ່ມີອາລົມທາງເພດດີຢູ່ໃດ ເຂົາບໍ່ໃຊ້ສັບຫຍາບໆຄືເຂົາຂຽນ

ລົງໃນເວັບ เรื่องเสียว ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີອາລົມ ເວົ້າຕາມທີ່ເຫັນຄາບເປື້ອນຂາວ

ຕິດສະຫລິບ. ຂ້ອຍບໍ່ຮິ ເວລານ້ອງຫຍຸ້ງວຽກ ບໍ່ມີເວລາຫລາຍ ລາວມັກຝາກເຄື່ອງ

ໄປຊັກ ດົນໆດອກລາວຈຶ່ງຫາ ສ່ວນຫລາຍກໍ່ໄປຊັກນຳກັນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວໄປຊັກ

ຄົນດຽວ ຫ້ອງຊັກເຄື່ອງຢູ່ສັ້ນອາຄານ ຢ້ານຄົນບ້າກາມເຮັດບໍ່ດີບໍ່ງາມກັບລາວ ສາວ

ນ້ອຍຂຶ້ນໃໝ່ແບບນີ້ ພວກບ້າກາມທີ່ເຊົ່າຫ້ອງຢູ່ອາຄານກົງກັນຂ້າມມັກແທ້ໃດ ເວ

ລາວນ້ອງສາວຍ່າງກາຍ ພວກມັນຈ້ອງແນມເບິ່ງແບບບໍ່ພັບຕາ ຄືຊິກັດກິນລາວນີ້ລະ

“ ເຂົາກໍ່ນຸ່ງແບບນີ້ຂອງເຂົາ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຍົ້ວພວກມັນຈັກໜ້ອຍ” ນ້ອງສາວເວົ້າຂຶ້ນ

ເມື່ອໄດ້ຍິນຂ້ອຍບອກວ່າກະໂປ່ງນ້ອງສັ້ນເກີນໄປ ພວກນັ້ນແນມຕາເປັນມັນ, ໃນໃຈ

ຢາກບອກນ້ອງວ່າ  ເອີ...ບໍ່ຍົ້ວພວກມັນ ແຕ່ຍົ້ວອ້າຍມຶງນີ້ລະ!  ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າ

ອອກມາໄດ້, “ ຫລືວ່າ... ເພິ່ນກໍ່...” ນ້ອງສາວຄົງອ່ານໃຈຈາກສາຍຕາຂ້ອຍໄດ້ຈຶ່ງເວົ້າ

ຄ້າງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວກໍ່ເອົາກະເປົ໋າພາຍມາວາງໄວ້ໜ້າຕັກບັງຂາຂາວ, ນ້ອງນຸ່ງກະໂປ່ງ

ສັ້ນຫລາຍ ນັ່ງບໍ່ລະວັງແມ່ນເຫັນໂລດສະຫລິບ ເສື້ອກໍ່ຄໍວີເລິກ ໂຊເນີນນົມນ້ອຍ ແລະ

ເສື້ອຊ້ອນໃນສີແຈດ ມັນເປັນ fashion ໃໝ່ນະ ນຸ່ງເສື້ອຂາວບາງແລະເສື້ອຊ້ອນໃນ

ສີແຈດໆແບບນັ້ນນະ. ຂ້ອຍມັກແທ້ ເວລາຜູ່ສາວນຸ່ງແບບນັ້ນຫັ້ນລະ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້

ນ້ອງສາວນຳແບບເຂົາ ຢ້ານຫ້າມໃຈຕົນເອງບໍ່ຢູ່ນີ້ລະ ບໍ່ຢ້ານຄົນອື່ນດອກ ເພາະຂ້ອຍ

ເປັນ bodyguard ໃຫ້ນ້ອງສາວເກືອບ 24/7.

“ ປະໄວ້ຫ້ັນລະ ເຂົາຊິເຮັດເອງດອກ ” ນ້ອງສາວຫ້າມຂຶ້ນເມື່ອລາວເຫັນຂ້ອຍເກັບຖ້ວຍ

ບ່ວງໄປໃສ່ອ່າງ ກຽມລ້າງ, “ ອາການເຂົາດີຂຶ້ນແລ້ວ ” ນ້ອງເຈັບທ້ອງນ້ອຍຫລາຍມື້ເຊົ້າ

ນີ້ ແມ່ເອົາຢາກແກ້ປວດໃຫ້ກິນກ່ອນອອກບ້ານໄປຂຶ້ນລົດກັບໝູ່ຂີ້ໄພ້ ແລະບອກນ້ອງໃຫ້

ກິນນຶ່ງກ້ອນທຸກໆ 4 ຊົ່ວໂມງ, “ ເພິ່ນໄປຖິ້ມຂີ້ເຫຍື່ອໃຫ້ແດ່ ” ນ້ອງສາວບອກ ແລະວາງ

ຖົງຂີ້ເຫຍື່ອໄວ້ຂ້າງປະຕູ. ດ້ວຍສັນຊາດຕະຍາດສັດຫື່ນ, ຂ້ອຍເຫຼືອບສາຍຕາລົງເບິ່ງກົ້ນ

ນ້ອງສາວກ່ອນຈະຈັບເອົາຖົງຂີ້ເຫຍື່ອອອກໄປຖິ້ມ, ນ້ອງນຸ່ງສົ້ງຮັດຮູບ ເຫັນຂອບສະ

ຫລິບເປັນຄອງໃຫຍ່ ຍາມເປັນປະຈຳເດືອນ ນ້ອງສາວຈະນຸ່ງສະຫລິບເຕັມກົ້ນ ນຸ່ງຈີສະ

ຕິງເວລາໄປງານປາຕີ້ ແກ້ມກົ້ນມີອິດສະລະພາບຂຶ້ນຕື່ມ ເຊັກຊີກ່ວາເກົ່າ.

“ ຊິໃຫ້ເຂົາປະໄປຈັ່ງຊັ້ນຫວາ? ” ນ້ອງສາວມັກຖຽງເມື່ອຂ້ອຍບອກ 5 ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຢາກ

ໃຫ້ນ້ອງນຸ່ງຈີສະຕິງ. ເຄີຍອ່ານນິຕະຍະສານ Women ຕອນໄປນັ່ງຖ້າແມ່ຢູ່ຮ້ານເສີມສວຍ

ເຂົາວ່າເຊືອກເສັ້ນແລບທີ່ຫລຸບເລິກເຂົ້າໄປໃນງ່າມກົ້ນ ຫລືບຫີ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູຂີ້ເປັນບາດ 

ເຮັດໃຫ້ເກີດອັກເສບ yeast ແຕ່ນ້ອງຄ້ານວ່າ ມັນບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບລາວ ຖ້າບອກເມຍເພິ່ນ

ພຸ້ນ ເຂົາມັກນຸ່ງແນວນີ້. “ ..ນີ້ໆໆໆ...ລັກເບິ່ງກົ້ນເຂົາແມ່ນບໍ່? ” ນ້ອງສາວເຂົ້າມາທຸບຕີ

ໜ້າເອິກເມື່ອເຂົ້າມາໃນເຮືອນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ນ້ອງນຸ່ງສະເກິດສັ້ນ ຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດກ່ອນ

ຂ້ອຍຂຶ້ນຕາມຫລັງ ເງີຍໜ້າຂຶ້ນໜ້ອຍດຽວກໍ່ເຫັນໝົດຫັ້ນລະ. ຂ້ອຍປ່ອຍໃຫ້ນ້ອງສາວ

ທຸບຕີຕາມໃຈ ສອງແຂນກອດແອວນ້ອງສາວເຂົ້າມາແນບກາຍ ສົບສາຍຕາອ່ານຄວາມ

ໃນໃຈກ່ອນກົ້ມລົງຈູບຮິມສົບນ້ອຍໆແດງໆຂອງນ້ອງສາວ 2 ເທື່ອ ພໍຊິຈູບເທື່ອ 3 ນ້ອງ

ສາວກໍ່ຍູ້ໜ້າເອິກຂ້ອຍອອກ ແລະຫາຍໂຕເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງນອນ ຈົນແມ່ກັບມາແຕ່ບ້ານ

ປ້າຊອນ ນ້ອງສາວຈຶ່ງອອກມາມ້ຽນອາຫານ ຫລີກລ່ຽງສົບສາຍຕາກັບຂ້ອຍແບບອາຍໆ.

 

 

 __________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard