LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: GSA
Sungsam

Date:
GSA
Permalink   


GSA ແມ່ນອັກສອນທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ Genetic Sexual Attraction

ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຄວາມໄຄ່ທີ່ມີໃນສາຍເລືອດດຽວກັນທີ່ຈາກກັນເປັນ

ເວລາດົນນານ.

ນ້າບ່າວຂ້ອຍກໍ່ແມ່ນຜູ່ນຶ່ງທີ່ເອົາລູກສາວຕົນເອງເປັນເມັຽ, ລາວເວົ້າ

ສູ່ຟັງວ່າ ຕອນນັ້ນລາວເປັນທະຫານກົມຈິດຕະວິທະຍາແລະຕ້ອງໄດ້

ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕາມບ້ານນອກຄອກຄະເມ ໄປບ້ານໃດກໍ່ເອົາ

ເມັຽຢູ່ບ້ານນັ້ນຕາມປະສາຄົນເຈົ້າຊູ້ ຈົນມີລູກຢາຍໄປເກືອບທຸກບ້ານ

ທີ່ລາວໄປ.

ຫຼັງຈາກມີການຍຶດອຳນາດແລະປ່ຽນແປງອຳນາດການປົກຄອງ, ເພື່ອ

ບໍ່ຢາກໄປຕາຍຢູ່ໃນສູນສັບພະທຸກທີ່ພວກຄອມມູນິດຈັບໄປຄຸມຂັງລົງ

ໂທດທໍຣະມານຢູ່ໃນເຂດສອກຫຼີກຫ່າງໄກ ນ້າບ່າວຂ້ອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈ

ໂຕນອອກໜີປະເທດລາວໄປອາໃສຢູ່ໃນປະເທດໄທດ້ວຍຄວາມຫວັງ

ຕັ້ງໃຈວ່າວັນນຶ່ງຈະໄດ້ກັບຄືນປະຕິພູມທີ່ແສນຮັກຂອງຕົນ.

ນ້າບ່າວຂ້ອຍເວົ້າໃຫ້ຟັງວ່າ ມື້ນັ້ນລາວຖີບສາມລໍ້ໄປສົ່ງແມ່ເຖົ້າຄົນນຶ່ງ

ຈຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ພົບເຫັນສາວນ້ອຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງເປັນຫຼານສາວຂອງແມ່

ເຖົ້າຄົນນັ້ນ ແລະທັນທີທີ່ໄດ້ເຫັນກໍ່ເກີດຄວາມຮັກຕໍ່ກັນຈົນໄດ້ຮ່ວມນອນ

ເປັນຜົວເປັນເມັຽກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີ.

5-6 ປີຕໍ່ມາ, ແມ່ຂອງເມັຽນ້າບ່າວຂ້ອຍກໍ່ໂຕນໜີຈາກປະເທດລາວມາຢູ່

ສູນໜອງຄາຍແລະໄດ້ອອກມາສືບທາວຫາລູກສາວຂອງຕົນຕາມທີ່ຢູ່.

ເຖິງຈະພັດພາກຈາກກັນເປັນເວລາຫຼາຍປີ ນ້າບ່າວຂ້ອຍກໍ່ຍັງຈື່ຈຳໄດ້ດີ

ວ່າແມ່ເຖົ້າຂອງລາວກໍ່ຄືເມັຽຂອງລາວເມື່ອ 42 ປີກ່ອນ.

ນ້າບ່າວຂ້ອຍມີລູກກັບລູກສາວຂອງລາວສອງຄົນ ແຕ່ຍ້ອນເລືອດໄກ້ກັນ

ເກີນໄປ ລູກທັງສອງຈຶ່ງອາຍຸບໍ່ຍືນ. ຫຼັງຈາກນ້າບ່າວຂ້ອຍຕາຍ ລູກສາວ

ຂອງລາວກໍ່ເອົາຜົວໃໝ່, ເຖິງຈະມີອາຍຸເກືອບເຂົ້າເຄິ່ງຄົນແລ້ວແຕ່ລາວ

ຍັງດູດີ ແລະທຸກເທື່ອທີ່ຂ້ອຍໄດ້ພົບກັບລາວ ຂ້ອຍຈະເກີດຄວາມໄຄ່ຂຶ້ນມາ

ທັນທີແຕ່ຍັງບໍທັນມີໂອກາດໄດ້ແຫກມ່ານປະເພນີດອກ.

ໃຜມີປະສົບການແບບນີ້ ກະຣຸນາຂຽນມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງແດ່, ຂອບໃຈ.__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard