LaoForum ລາວໂຟຣາມ ເວບໄຊເພື່ອຄົນລາວ

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ


Mumber

Status: Offline
Posts: 15
Date:
ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink       ສະບາຍດີທ່ານໂຣນະມາລີແລະເພື່ອນສະມາຊິກເວັບທຸກຄົນ, ອະໄວຍະເພດຂອງຂ້ານ້ອຍເວລາແຂງໂຕຈະ
ແທກລວງຍາວໄດ້ແຕ່ 4 inches ລວງອ້ອມຮອບ 3.5 inches. ທ່ານໃດ໋ຮູ້ວິທີເຮັດໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຍາວກ່ວານັ້ນ
ກະຣຸນາຊ່ອຍບອກແດ່ ຈະຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ.

__________________


Member

Status: Offline
Posts: 20
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ຂອງອ້າຍແມ່ນໃຫຍ່ສັ້ນວ່າສັນເທາະ ຕາມໄດ້ຍິນມາແມ່ນມີນ້ຳມັນ ມານວດໃຫ້ມັນໃຫຍ່ ແລະຍາວອອກ. ແຕ່ກໍຈືບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກຊອກ ເຫັນຈະເອົາມາບອກອີກ.__________________


Friend

Status: Offline
Posts: 16
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


Make Your Penis Look BiggerPenis Size__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 106
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ສະບາຍດີ ຫຼາຍໆ ທ່ານຄົງຮັບຮູ້ນຳກັນວ່າ ເພດສຶກສາ ຫຼື ສຸຂະພາບດີ ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທ່ີຕ້ອງການ ແລະປາດຖະໜາ ຂອງທຸກຄົນ. ອະໄວຍະເພດຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຕາມ ທຳມະຊາດການກຳເນີດຂອງມະນຸດຊາດ ພວກເຮົາຄວນພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ມາ. ແຕ່ການ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ມານັ້ນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກໍເປັນສິ່ງທຳມະດາຂອງມະນຸດ. ຫວັງວ່າ ວິດີໂອລຸ່ມ ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແດ່ທ່ານ.

How To Enlarge Your Penis - Super Short VersionPenis Enlargement Possibilities-- Edited by Admin at 13:17, 2008-05-07

__________________

addesign.gif

SmallPenis

Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ທ່ານໂລນາມາລີ ເອີຍມັນຈະໄດ້ຜົນຄືກັບເພີ່ນວ່າບໍ່ລະ ເພາະວ່າຂອງຂ້ອຍກໍ່ນ້ອຍຄືກັນ ຈະລອງເຮັດເບິ່ງ ຖ້າໄດ້ຜົນແນວໃດ ແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ເພື່ອວ່າທ່ານໂລນາອາດເອົາໄປໃຊ້ກັບແຟນຕົນເອງ.

__________________


Mumber

Status: Offline
Posts: 15
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ຂອບໃຈຫລາຍເດີຍານາງໂຣນະມາລີແລະທຸກໆທ່ານທີ່ຊ່ອຍແນະນຳ. ຂ້ານ້ອຍເຄີຍທົດລອງເຮັດexerciseມາ
ສອງວິທີໂດຍວິທີ  power stretch ແລະ jelq, ກ່ອນຈະເລີ້ມຕົ້ນ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ warm up ປະມານ 5 ນາທີ
ກ່ອນແລະຫລັງ exercise ໂດຍໃຊ້ຜ້າມົນນ້ອຍຈຸ່ມນ້ຳຮ້ອນແລ້ວມາຮົມຕາມລຳ. exercise power stretch
10 ນາທີ, jelq ກະ 10 ນາທີ, exercise ຫ້າມື້ຕໍ່ອາທິດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ.
ຢາກຮູ້ວ່າເຫລົ້າແລະຢາສູບມີສ່ວນກ໋ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອະໄວຍະວະເພດຫລືບໍ່?
ຄວນຈະກິນອາຫານບຳຣຸງຊະນິດໃດ໋ແດ່? ຂ້ານ້ອຍມັກກິນoysterອາທິດລະ10ໂຕ
 

-- Edited by ImmoralMan at 04:03, 2008-05-03

__________________
ສາວນອນນ້ອຍ

Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ຂະນາດອາດຈະສຳຄັນສຳລັບຄົນອື່ນ ແຕ່ສຳລັບນ້ອງແລ້ວຍາວໃຫຍ່ຫລາຍໂພດມັນກໍ່ເຈັບລ້າບໍ່ມີຄວາມສຸກຫຍັງເລີຍ. ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງຮູ້ຈັກເລົ້າໂລມ ຮູ້ຈັກຊອກ G-spot ບໍ່ຫລົ້ມປາກອ່າວກໍ່ພໍແລ້ວອ້າຍImmoralMan.


__________________


Member

Status: Offline
Posts: 9
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


Longer and bigger are better........I think everyone feel that.

__________________
Anonymous

Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ຖ້າເຮັດຈັ່ງໃດ໋ຂອງກະບໍ່ໃຫຍ່ ໃຫ້ໄປຝັງບີຈັກສາມໜ່ວຍເດີ ຮັບຮອງຢູ່ສາວນຳມາຮອດບ້ານໂລດ

__________________


Mumber

Status: Offline
Posts: 15
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ຂອບໃຈເດີທີ່ແນະນຳ ແຕ່ບໍ່ໃສ່ດອກບີຫັ້ນຢ້ານແພ້ລູກແທ້ເມັຍ. ສາວນອນນ້ອຍ ຊ່ອຍບອກແດ່ວ່າ G-spot ທີ່ນ້ອງເວົ້າເຖິງນັ້ນມກັນຢູ່ບ່ອນໃດ໋? ຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ :)


__________________
ສາວເຕ້ຍ

Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ຖ້າເຈົ້າຢາກຈັກຮູ້ວ່າg-spotຢູ່ບ່ອນໃດ່, ໃຫ້ຜູ່ຍິງນອນຫງາຍຊັນຫົວເຂົ່າ ເອົາໜອນຮອງກົ້ນຂຶ້ນນ້ອຍນຶ່ງ ແລ້ວໃຊ້ນິ້ວກາງແຫຍ່ເຂົ້າໄປຄວັນຫາບ່ອນເປັນຄື້ນຢູ່ໃຕ້ຂະໂມມຫັ້ນແມ່ນໂລດ.

__________________


Senior Member

Status: Offline
Posts: 106
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


The Gräfenberg spot, or G-spot, is a female erogenous zone that when stimulated leads to high levels of sexual arousal and powerful orgasms. Please see its location on picture.
pic__________________

addesign.gifNewbie

Status: Offline
Posts: 4
Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


ທ່ານອາຍຸຈັກປີແລ້ວຕອນນີ້ ອາຍຸເປັນສິ່ງສຳຄັນຖ້າຫາກທ່ານຍັງຢູ່ໃນໄວຈະເລີນເຕີບໂຕກໍ່ຈະງ່າຍຖ້າ
ຫາກທ່ານອາຍຸແກ່ກໍ່ລຳບາກໃນການຄິດຈະເພີ້ມຂະນາດຂອງອາວຸດລັບຂອງທ່ານ ປະຈຸບັນມີທັງນໍ້າມັນ
ນວດ ແລະ ເຄື່ອງປໍ້າແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໃຊດອກຢ້ານອັນອັນຕະລາຍກຳເຈົ້າໜູຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພາະ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າມັນສົມບູນແບບແລ້ວຜູ້ຍິງໃດໄດ້ເຫັນຕິດໃຈເລີຍ ເວລາແຂງຕົວ ຄວາມຍາວ 15cm ວັດຮອບ 10cm ສຳນີ້ຄິດວ່າອອກເສີກໄດ້ສະບາຍ. ທ່ານລອງເອົານໍ້າມັນຂີ້ໂກະທາເບີ່ງຕິລະບາງເທື່ອ
ອາດໄດ້ຜົນ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຕ້ອງເອົານໍ້າມັນຂີໂກະທີ່ສຸກແລ້ວ ລອງເບີ່ງ.__________________
james
Anonymous

Date:
RE: ຢາກເພີ້ມຂະນາດຂອງອະໄວຍະເພດຊາຍ
Permalink   


Admin wrote:

ສະບາຍດີ ຫຼາຍໆ ທ່ານຄົງຮັບຮູ້ນຳກັນວ່າ ເພດສຶກສາ ຫຼື ສຸຂະພາບດີ ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທ່ີຕ້ອງການ ແລະປາດຖະໜາ ຂອງທຸກຄົນ. ອະໄວຍະເພດຂອງແຕ່ລະຄົນນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຕາມ ທຳມະຊາດການກຳເນີດຂອງມະນຸດຊາດ ພວກເຮົາຄວນພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ມາ. ແຕ່ການ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ມານັ້ນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກໍເປັນສິ່ງທຳມະດາຂອງມະນຸດ. ຫວັງວ່າ ວິດີໂອລຸ່ມ ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແດ່ທ່ານ.

How To Enlarge Your Penis - Super Short VersionPenis Enlargement Possibilities-- Edited by Admin at 13:17, 2008-05-07
 __________________
udrkisc

Date:
QpfsRLRfCPbDbjB
Permalink   


UmJlzD zwlsjbictwwr, duifwmvcslgm, [link=http://ipeuxfozphnf.com/]ipeuxfozphnf[/link], http://xkohoqoryfsi.com/

__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard